అనువాదలహరి

ఒంటరిగా…. మాయా ఏంజెలో, అమెరికను కవయిత్రి

నిన్న రాత్రి

అలా పడుక్కుని ఆలోచిస్తున్నాను

నీరు దాహాన్ని తీర్చగలిగేదిగానూ

రొట్టి రాయిలాకాకుండా రొట్టిలా ఉండగలిగే

ప్రశాంతమైన చోటు ఏదైనా

ఈ మనసుకి సాధించగలనా అని.

నాకు ఒక్కటే సమాధానం దొరికింది

నేను పొరబడలేదనే అనుకుంటున్నాను:

ఇక్కడ

ఒంటరిగా, ఏకాకిగా

ఏ మినహాయింపులూ లేకుండా

ఏ ఒక్కడూ ఏదీ సాధించలేడు.

ఒంటరిగా, ఏకాకిగా

ఏ మినహాయింపులూ లేకుండా

ఏ ఒక్కడూ ఏదీ సాధించలేడు.

చాలా మంది కోటీశ్వరులున్నారు

వాళ్ల డబ్బు వాళ్ళకు ఎందుకూ కొరగాదు

వాళ్ల భార్యలు దెయ్యం పూనినట్లు అన్ని చోట్లకీ పరిగెడతారు

పిల్లలు ఏ ఉత్సాహమూ లేక, ఎప్పుడూ విచారంగా ఉంటారు.

రాతిగుండెలుగల వాళ్లని

ఖరీదైన వైద్యులు సేవిస్తుంటారు

ఒంటరిగా, ఏకాకిగా

ఏ మినహాయింపులూ లేకుండా

ఏ ఒక్కడూ ఏదీ సాధించలేడు.

మీరు జాగ్రత్తగా వింటానంటే

నాకు తెలిసిన మాటొకటి చెబుతాను మీకు

తుఫాను మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి

పెనుగాలులు వీచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి

మానవజాతి కష్టాల్లో చిక్కుకుంది

ఆ మూలుగులు నాకు వినిపిస్తున్నాయి.

‘ఎందుకంటే, ఒంటరిగా,

ఏకాకిగా, ఏ మినహాయింపులూ లేకుండా

ఏ ఒక్కడూ ఏదీ సాధించలేడు.

ఒంటరిగా, ఏకాకిగా

ఏ మినహాయింపులూ లేకుండా

ఏ ఒక్కడూ ఏదీ సాధించలేడు.

.

మాయా ఏంజెలో

April 4, 1928 – May 28, 2014

అమెరికను కవయిత్రి.

.

Alone

.

Lying, thinking

Last night

How to find my soul a home

Where water is not thirsty

And bread loaf is not stone

I came up with one thing

And I don’t believe I’m wrong

That nobody,

But nobody

Can make it out here alone.

Alone, all alone

Nobody, but nobody

Can make it out here alone.

There are some millionaires

With money they can’t use

Their wives run round like banshees

Their children sing the blues

They’ve got expensive doctors

To cure their hearts of stone.

But nobody

No, nobody

Can make it out here alone.

Alone, all alone

Nobody, but nobody

Can make it out here alone.

Now if you listen closely

I’ll tell you what I know

Storm clouds are gathering

The wind is gonna blow

The race of man is suffering

And I can hear the moan,

‘Cause nobody,

But nobody

Can make it out here alone.

Alone, all alone

Nobody, but nobody

Can make it out here alone.

.

Maya Angelou

April 4, 1928 – May 28, 2014

American

 Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/alone.html 

 

ప్రకటనలు

అజ్ఞాత పౌరుడు… ఆడెన్, ఇంగ్లీషు-అమెరికను కవి

గణాంకశాఖ లెక్కల ప్రకారం అతని మీద

ఏ రకమైన చట్టపరమైన అభియోగాలూ లేవు.

అతని నడవడి మీద అందరి అభిప్రాయాలూ ఒక్కలాగే ఉన్నాయి

అంటే, పాతమాటే అయినా ఇప్పటి అర్థంలో ఋషిలాంటి వాడు

ఎందుకంటే అతను ఏ పని చేసినా సమాజహితం కోసమే చేశాడు.

యుద్ధం సమయంలో మినహాయించి, అతను పదవీ విరమణ చేసేదాకా

అతను ఒక కర్మాగారంలో పనిచేశాడు, మధ్యలో తీసేసిన దాఖలాలు లేవు.

అతని యజమానులు, ఫడ్జ్ మోటార్స్ కంపెనీ, ని సంతృప్తి పరచాడు.

అలాగని అతనేమీ మొరటువాడూ, స్వంత అభిప్రాయాలులేనివాడేమీ కాదు.

అతని కార్మిక సంఘం క్రమం తప్పకుండా సభ్యత్వరుసుము కట్టేవాడని చెబుతోంది

(మా నివేదిక ప్రకారం అతని కార్మిక సంఘం సరిగానే పనిచేస్తోంది)

మనోవిజ్ఞాన శిక్షితులైన మా సామాజిక కార్యకర్తలు అతను సహ కార్మికులలో

బాగా కలుపుగోలుగా ఉండేవాడనీ, “మందు” అంటే ఇష్టపడే వాడనీ చెబుతున్నారు.

పత్రికలుకూడా అతను ప్రతిరోజూ వార్తాపత్రిక కొంటున్నందుకు సంతృప్తినీ

తమ వాణిజ్యప్రకటనలకి అతని ప్రతిస్పందనకి సంతోషాన్నీ వ్యక్తంచేస్తున్నాయి

అతని పేరుమీదున్న జీవితభీమాలన్నీ అమలులో ఉన్నట్లు ఋజువులు కనిపిస్తున్నాయి

అతని ఆరోగ్యపత్రం అతను ఇప్పటివరకు ఒక్కసారే ఆసుపత్రికి వేళ్ళేడనీ,

రోగం నయమైనతర్వాతే బయటకి వచ్చేడనీ చెబుతోంది.

Pruducers Research, High-Grade Living రెండూ అతనికి

Instalment Plan వల్ల కలిగే లాభనష్టల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉందనీ

అతనికి ఆధునిక నాగరీకుడికి ఉండవలసిన టెలిఫోనూ,

రేడియో, ఫ్రిజ్ వంటి అన్ని సదుపాయాలూ ఉన్నాయనీ చెబుతున్నాయి.

సమకాలీన ప్రజాభిప్రాయాలపై నిత్యం పనిచేసే మా పరిశోధకులు

అతను పరిస్థితులకి తగ్గట్టు అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటూ, అంటే,

శాంతి నెలకొన్నప్పుడు శాంతి కోరుకునేవాడనీ,

యుద్ధసమయంలో యుద్ధానికి వెళ్ళేడనీ సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు;

అతను వివాహం చేసుకుని జనాభాకి ఐదు మందిని జతచేశాడు.

జననమరణ లెక్కల ప్రకారం ఆ తరానికి ఆ అంకె సబబైనదే; ఉపాధ్యాయులు

తమ శిక్షణలో అతను ఎన్నడూ జోక్యం చేసుకోలేదని చెబుతున్నారు.

అయితే, అతను స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడా? ఆనందంగా ఉన్నాడా?

అదేమిటా అర్థంలేని ప్రశ్న?

ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే ఈపాటికి మాకు తెలిసి ఉండదూ?

.

ఆడెన్

21 February 1907 – 29 September 1973

ఇంగ్లీషు- అమెరికను కవి.

.

The Unknown Citizen

He was found by the Bureau of Statistics to be
One against whom there was no official complaint,
And all the reports on his conduct agree
That, in the modern sense of an old-fashioned word, he was a
saint,
For in everything he did he served the Greater Community.
Except for the War till the day he retired
He worked in a factory and never got fired,
But satisfied his employers, Fudge Motors Inc.
Yet he wasn’t a scab or odd in his views,
For his Union reports that he paid his dues,
(Our report on his Union shows it was sound)
And our Social Psychology workers found
That he was popular with his mates and liked a drink.
The Press are convinced that he bought a paper every day
And that his reactions to advertisements were normal in every way.
Policies taken out in his name prove that he was fully insured,
And his Health-card shows he was once in a hospital but left it cured.
Both Producers Research and High-Grade Living declare
He was fully sensible to the advantages of the Instalment Plan
And had everything necessary to the Modern Man,
A phonograph, a radio, a car and a frigidaire.
Our researchers into Public Opinion are content
That he held the proper opinions for the time of year;
When there was peace, he was for peace: when there was war, he went.
He was married and added five children to the population,
Which our Eugenist says was the right number for a parent of his
generation.
And our teachers report that he never interfered with their
education.
Was he free? Was he happy? The question is absurd:
Had anything been wrong, we should certainly have heard.

.

Wystan  Hugh Auden

21 February 1907 – 29 September 1973

English- American Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/unknown-citizen.html

నీ శకం ముగిసింది… లార్డ్ బైరన్, ఇంగ్లీషు కవి

నీ శకం ముగిసింది, ఇక నీ కీర్తి ప్రారంభమైంది.

ఈ దేశవాసులు గీతాలు రచిస్తారు

తమ ప్రియతమ పుత్రుడు

సాధించిన ఘనకార్యాలూ, గెలిచిన యుద్ధాలూ,

నిలబెట్టిన స్వాతంత్య్రమూ,

గెలిచిన పోరాటాలనూ స్మరించుకుంటూ!

నువ్వు నేల రాలి, మేము స్వేచ్ఛగా మిగిలినా

నీకు మరణం ఎంతమాత్రం లేదు;

నీ శరీరంనుండి వెల్లువై పెల్లుబికిన రక్తం

ఈ నేలలో ఇంకడానికి ఇష్టపడక,

మా రక్తనాళాల్లో తిరిగి ప్రవహిస్తూంది

నీ ఆత్మ మా ఊపిరులున్నంతవరకు శాశ్వతం!

నీ నామస్మరణే తక్కిన వీరసైనికులని

ముందుకి నడిపే యుద్ధ నినాదం!

నీ త్యాగమే, గొంతెత్తి పాడే

యువ గాయకబృందాల ఆలాపనల పల్లవి.

నీ గురించి దుఃఖించడం నీ యశస్సుకి అపచారం

అందుకే, నీకై ఎవరూ వగవరు!

.

జార్జ్ గార్డన్, లార్డ్ బైరన్

(22 January 1788 – 19 April 1824)

ఇంగ్లీషు కవి

.

 

 

.

Thy Days Are Done

.

Thy days are done, thy fame begun;

Thy country’s strains record

The triumphs of her chosen Son,

The slaughter of his sword!

The deeds he did, the fields he won,

The freedom he restored!

Though thou art fall’n, while we are free

Thou shalt not taste of death!

The generous blood that flow’d from thee

Disdain’d to sink beneath:

Within our veins its currents be,

Thy spirit on our breath!

Thy name, our charging hosts along,

Shall be the battle-word!

Thy fall, the theme of choral song

From virgin voices pour’d!

To weep would do thy glory wrong:

Thou shalt not be deplored.

.

George Gordon Lord Byron

(22 January 1788 – 19 April 1824)

English Poet

Poem Courtesy:

https://100.be st-poems.net/thy-days-are-done.html 

నిష్క్రమిస్తున్న అతిథి… జేమ్స్ వ్హిట్ కూంబ్ రైలీ, అమెరికను కవి

జీవితమూ, ప్రేమా

ఎంత మనసుపడే ఆతిథేయులు!

కాలవిలంబన చేస్తూనే వెనుతిరిగాను.

ఇంత వయసుమీరిన తర్వాత కూడా

అవి నాపై తమ ఉత్కృష్టమైన సత్కారాలలో

ఏ లోపం రానియ్యనందుకు ఎంతో ఆనందం వేసింది.

అందుకని, లోపలి సంతోషం ముఖంలో కనిపిస్తుండగా

ఎంతో కృతజ్ఞతా భావంతో ఆగి

వాటి చేతులు రెండూ మెత్తగా ఒత్తుతూ అన్నాను:

“కృతజ్ఞుణ్ణి! సమయం చక్కగా గడిచింది. సెలవు!”

.

జేమ్స్ వ్హిట్ కూంబ్ రైలీ

(October 7, 1849 – July 22, 1916)

అమెరికను కవి

.

James Whitcomb Riley

.

A Parting Guest

.

What delightful hosts are they…

Life and Love!

Lingeringly I turn away,

This late hour, yet glad enough

They have not withheld from me

Their high hospitality.

So, face lit with delight

And all gratitude I stay,

Yet to press their hands and say:

“Thanks. — so fine a time! Good night!”.

.

James Whitcomb Riley

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/200

కొత్తలోకానికి పయనం … లాయిడ్ మిఫ్లిన్, అమెరికను కవి

తారకాసముదయం మధ్యనెక్కడో మేఘాలపై నిలుచున్నాము మేము.

అక్కడ నెలకొన్న నిశ్శబ్ద ఏకాంతత, తేజోమయమైన

అతని శిరసుచుట్టూ వీణానాదమై నినదించగా,

ఒక దేవదూత చేతులెత్తి ఒక్కొక్క చుక్కనీ చూపిస్తూ ఇలా అన్నాడు:

“ఇక్కడున్న ఈ లక్షల నక్షత్రాలలో ఏ ప్రపంచానికి

మిమ్మల్ని నన్ను ఎగరేసుకు పొమ్మంటారు?” అని.

… నేను చనిపోయి అప్పటికి ఎక్కువ సమయం కాలేదు…

“ఒక్క సారి నన్ను ఈ విశాల విశ్వాన్ని పరికించనీయండి.

నిర్ణయం తీసుకోబోయే ముందు నన్ను ఆలోచించుకోనీయండి …

అవునూ, అక్కడ దూరంగా క్షితిజరేఖ దగ్గర అందంగా మెరుస్తూ

దాని లేవెలుగులు మన రెక్కలకు ఎరుపునద్దుతున్న నక్షత్రం ఏమిటి?

నాకు అక్కడికి వెళ్ళి ఉండిపోవాలనుంది,” అని అన్నాను.

చిన్న పిల్లల ఆలోచనలు పసిగట్టి నవ్వే పెద్దలా చిరునవ్వుతో

“నువ్వు నిన్న రాత్రి చనిపోయిన ప్రపంచం అదే!” అన్నాడు.

.

లాయిడ్ మిఫ్లిన్

(15 September 1846 –  1921)

అమెరికను కవి .

.

Upon a cloud among the stars we stood.

The angel raised his hand and looked and said,

“which world, of all yon starry myriad,

Shall we make wing to?” The still solitude

Became a harp whereon his voice and mood

Made spheral music round his haloed head.

I spake—for then I had not long been dead—

“Let me look round upon the vasts, and brood

A moment on these orbs ere I decide…

What is yon lower star that beauteous shines

And with soft splendour now incarnadines

Our wings?—There would I go and there abide.”

Then he as one who  some child’s thought divines,

“That is the world where yesternight you died.”

.

Lloyd Mifflin

 (15 September 1846 –  1921)

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/168

సంతోషహృదయము… జాన్ వాన్స్ చీనీ, అమెరికను కవి

సూర్యుడి రథచక్రాలు తోలే సారథి సైతం

వాటిని పగటిపూట మాత్రమే శాసించగలడు;

అంతకంటే, నిత్యం చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ

వినయంతో ఒదుక్కుని ఉండడమే ఉత్తమం.

ఎంత కీర్తి వహించిన కత్తికైనా తుప్పు పట్టక మానదు

కిరీటంకూడా చివరకి మట్టిలో కప్పబడిపోతుంది;

కాలం తనచేత్తో క్రిందకి లాగి విసరలేనంత ఎత్తుకి

తమ పేరుని నిలబెట్టగలిగిన వాళ్ళింకా పుట్టలేదు.

సంతోషంగా కొట్టుకుంటున్న గుండె ఏదైనా ఉందంటే

అది, దైనందిన జీవితంలోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కుని

తక్కినదంతా భగవంతునిమీద భారం వేసి

ఎక్కడో, ప్రశాంతంగా ఉండగల మనసులోనే ఉంటుంది.

.

జాన్ వాన్స్ చీనీ

(December 29, 1848 – May 1, 1922)

అమెరికను కవి

.

.

The Happiest Heart

.

Who drives the horses of the sun

Shall lord it but a day;

Better the lowly deed were done,

And kept the humble way.

The rust will find the sword of fame,

The dust will hide the crown;

Ay, none shall nail so high his name

Time will not tear it down.

The happiest heart that ever beat

Was in some quiet breast

That found the common daylight sweet,

And left to Heaven the rest.

.

John Vance Cheney

(December 29, 1848  – May 1, 1922)

American Poet, Essayist and Librarian.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/122

నేను లెక్కచెయ్యను… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నేను మరణించి, ఏప్రిల్ నెల వర్షానికి

తడిసిన తమ కురులతో చెట్లు నా మీద వాలినపుడు,

గుండె పగిలి నువ్వుకూడా నా మీద వాలితే వాలవచ్చు

అయినా, నేను లక్ష్య పెట్టను.

గుబురుగా పెరిగిన కొమ్మలతో వర్షానికి వంగిన

చెట్లకున్నంత ప్రశాంతంగా ఉంటాను నేను.

అంతేకాదు. నువ్వు ఇప్పుడున్న దాని కంటే

మౌనంగా, ఉదాసీనంగా ఉంటాను నేను.

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

220px-Sara_Teasdale._Photograph_by_Gerhard_Sisters,_ca._1910_Missouri_History_Museum_Photograph_and_Print_Collection._Portraits_n21492

.

I shall not care

.

When I am dead and over me bright April

Shakes out her rain-drenched hair,

Though you should lean above me broken-hearted

I shall not care

I shall have peace as leafy trees are peaceful,

When rain bends down the bough,

And I shall be more silent and cold-hearted

Than you are now.

.

Sara Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

American Poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/72

అమ్మ… థెరెసా హెల్బర్న్, అమెరికను కవయిత్రి

నా కవితల్లో ఇష్టమైన వారి నెందరినో

కీర్తించాను; కానీ, ఈ జీవితమంతా

ఆమెకే చెందే అమ్మ బొమ్మ ముందు మాత్రం

ఒట్టి చేతులతో నిలుచున్నాను.

బహుశా, పక్వానికి వచ్చిన వయసులో

ఆమెగూర్చి చెప్పని విషయాలు చెప్పే

అవకాశం కలుగవచ్చు; ఇప్పుడు కాదు; అయినా,

మనుషులెప్పుడూ తాము తినే అన్నం మీద కవిత రాయలేదు.

.

థెరెసా హెల్బర్న్

12 Jan 1887 – 18 Aug 1959

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Mother

I have praised many loved ones in my song

And yet I stand before her shrine,

To whom all things belong

With empty hand.

Perhaps the ripening future holds a time

For things unsaid; Not now;

Men do not celebrate in rhyme

Their daily bread.

.

Theresa Helburn

12 Jan 1887 – 18 Aug 1959

American Playwright and Theatrical Producer

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/38

ఇంగ్లీషు కవి T E ఎర్ప్  మూడు కవితలు  

1. మరోమార్గం…

.

నేను సుమారుగా ఇరవై ఏళ్ళనించి

పుస్తకాలు  చదువుతూ ఉన్నాను;

అందరూ ఎక్కడ నవ్వితే, నేనూ అక్కడ నవ్వేను

ఎక్కడ ఏడిస్తే , నేనూ అక్కడ ఏడిచేను.   

 

జీవితం ఇన్నాళ్ళూ

అరిగిపోయినదారిలోనే  ప్రయాణించింది.

 

నా అంతట నేను మరోదారి వెతుక్కుంటాను.

 

2. ప్రేమ కవిత

 

.

ఏం చెప్పమంటావు?! 

నేను నీలో ఒక భాగాన్నైపోయాను.

అందులో మరీ దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే

 

వెనక మగాళ్ళు చేసే పొగడ్తలు వింటూ

ఏమీ పట్టకుండా నిశ్చలంగా

నువ్వలా వీధివెంట వెళుతూ ఉంటావు.

 

నీ వెనకే

వస్తున్న నాకు

నవ్వుతోబాటు

లోపల గర్వంగా అనిపిస్తుంది. 

 

3. గుంపు

.

 

ఇక్కడ రకరకాల మనుషుల గుంపు ఉంది

అందరూ ఒక్క గొంతుతో అరుస్తున్నారు.

 

ముందుగా చెబుతున్నా, జాగ్రత్త!

ఆ గుంపుకి మరీ దగ్గరకు పోబోకు.

 

నీ గొంతు ఆ అరుపుల్లో వినిపించనైనా వినిపించదు

లేదా, నువ్వూ వాళ్ళలా అరవడం మొదలుపెడతావు.

.

 

T E ఎర్ప్

20 వ శతాబ్దం

ఇంగ్లీషు కవి

(ఈ కవి గురించి ఏ సమాచారమూ ఇవ్వలేనందుకు విచారిస్తున్నాను)

1. Departure

I have been reading books

for about twenty years;

I have laughed with other men’s laughter

wept with their tears.

Life has been a cliche

all these years

I would find a gesture of my own.

2. Love Poem

.

I have become so much a part of you

alas!

and the worse part

that you go down the street

and hear men’s praises

with calm indifference;

while I

who follow

smile

and am filled with pride.

3.The Crowd

.

Here are many different people

all roaring with one voice.

Beware!

Do not go too near!

Or you will lose your voice

and roar with them!

TW Earp

English Poet

20th century

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/oxfordpoetry1915oxfouoft/page/8?

అందం అంటే ఏమిటి?… గోవింద కృష్ణ చెత్తూర్, భారతీయ కవి

నశ్వరమైన ఈ శరీరంలో అతి సూక్ష్మ భాగాన్ని

అదెంత చిన్నదైనా, సజీవంగా ఉంచే … ఒక సంకేతం;

ఒక సరసు మీదా, రాతిగుట్టమీదా అకస్మాత్తుగా

సమానంగా పడే అద్భుతమైన … ఆవేశ లేశము,

నిద్రిస్తున్న దైవత్వాన్ని నిద్రమేల్కొలిపి

జరిగినదీ, జరుగనున్నదీ గుర్తుచేస్తూ

భరించలేని గుండె గాయాలను మాన్పి

సాంత్వన నిచ్చే … ప్రతీక, ఒక జ్ఞాపిక;

అంతేనా? పాటలో, ప్రేమలో, చిన్నపిల్లల కళ్ళలో

క్షణక్షణమూ కొత్తగా మనకి మనం చేసుకునే ప్రమాణం,

విశాలగగనం మీదా, రోదించే సముద్రం మీదా,

వేకువనే వికసించిన ప్రతి పువ్వుమీదా,

ఆకసంలోని విరిసిన ఇంద్రధనుసుమీదా

స్పష్టంగా కనిపించే … భగవంతుని సంతకం.

.

గోవింద కృష్ణ చెత్తూర్

(24th April 1898 –  3rd March 1936)

భారతీయ కవి

Photo Courtesy: https://www.geni.com/people/Govinda-Krishna-Chettur/6000000003146958378

What is Beauty

.

A sign, that of the living whole, we make

A part incorporate, however small;

A fragment of the passion that doth fall

In sudden splendour upon hill or lake:

A symbol,  a remembrancer to awake

The sleeping godhead to a memory

Of what has been, and what again shall be,

And still the heart’s intolerable ache.

Nay more; a pledge, renewed from hour to hour

In song, in love, in dream, in children’s eyes;

Writ on the laughing heavens, the sorrowing sea;

Sealed  on the morning face of every flower;

And, even as the rainbow in the skies,

A covenant of God’s integrity.

.

Govinda Krishna Chettur

(24th April 1898 –  3rd March 1936)

First Generation Indo-Anglian Poet

(Former Principal, Govt. College Mangalore)

Works: Poetry:

Sounds and Images (1921);

The Triumph of Love (1932);

Gumataraya and other Sonnets for all Moods(1932);

The Temple Tank and other Poems(1932)

Altars of Silence (1935)

and The Shadow of God (1934).

Short Stories:

The Ghost City (1932)

Memoirs:

The Last  Enchantment

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/indiancontributi030041mbp/page/n88

(The Indian Contribution to English Literature by  K R Srinivasa Iyengar, Karnatak Publishing House, Bombay- 4, 1945, p88)

%d bloggers like this: