అనువాదలహరి

పొద్దుపొడిచేవేళ… యాహియా లబాబిడి, ఈజిప్టు కవి

ప్రతి వస్తువూ ఉన్నచోటనే కట్టుబడినట్టు
పడుండవలసిన స్థితికి విసుగెత్తి,
అసంకల్పితంగా ఆయా వస్తువులు కిర్రుమన్నట్టూ,

కుర్చీలు చేతులు బారజాపుకు వొళ్ళు విరుచుకున్నట్టూ
మేజాలు కాళ్ళనీ, అలమరలు వెన్నునీ విరుచుకుంటున్నాయేమో
ననిపించే సమయాలు కొన్ని ఉంటాయి …

మనుషులుకూడా, పనిచేసేచోటనో, ప్రేమలోనో
అంతరాంతరాల్లో తమ అభిప్రాయాలు
ఖండాలు జరిగినంత ఖచ్చితంగా, నెమ్మదిగా

తామే పోల్చుకోలేనంతగా మారుతున్నపుడు
ఏదో ఒకటి ఒళ్ళు విరుచుకునో, అరిచో, వాటిని
ఒకసారి పునరావలోకనంచేసుకునేట్టు చేస్తుంది.

అశాంతినిండిన ఒకానొక సుప్రభాతవేళ,
తెలిసో తెలియకో ఓరవాకిలిగా విడిచిన తలుపు
సందులోనుండి, అప్రయత్నంగా దూరిన తొలిపొద్దుపొడుపుకి

తిరగాలన్న కాంక్షను అణచుకోలేని ఆ కర్రకాళ్ళే
ఎలాగైతేనేం తమ బద్ధకపుపొరనొకటి వదుల్చుకుని,
అశ్వశాలలోంచి వస్తున్న గుఱ్ఱంలా వేగంగా దౌడుతీస్తాయి.

.

యాహియా లబాబిడి

జననం : 25th  Sept 1973

ఈజిప్టు కవి

.

.

Dawning 

. 

There are hours when everything creaks
when chairs stretch their arms, tables their legs
and closets crack their backs, incautiously

Fed up with the polite fantasy 
of having to stay in one place
and stick to their stations

Humans too, at work, or in love
know such aches and growing pains
when inner furnishings defiantly shift

As decisively, and imperceptibly, as a continent
something will stretch, croak or come undone
so that everything else must be reconsidered

One restless dawn, unable to suppress the itch
of wanderlust, with a heavy door left ajar 
semi-deliberately, and a new light teasing in

Some piece of immobility will finally quit 
suddenly nimble on wooden limbs
as fast as a horse, fleeing the stable.

.

 

Yahia Lababidi

Born 25th Sept 1973

Egyptian-American Poet

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/yahia_lababidi/poems/23479

తుఫానుమీద సవారీ … యాహియా లబబీదీ, ఈజిప్షియన్-అమెరికను కవి

ఈ తనువు నిగూఢమైన చిక్కుముడి విప్పలేకపొయాను

ఆకలేసినపుడు నిద్రపుచ్చుతున్నాను

కలలు గనవలసివచ్చినపుడు తెగమేపుతున్నాను.

ఆదర్శాలకీ- యదార్థానికీ మధ్య మొదటిది తిరస్కరిస్తూ,

రెండవదానిచే తిరస్కరించబడుతూ రెండు నాల్కలధోరణి ప్రదర్శించే

నా ఆత్మతత్త్వానికి ఉక్కిరిబిక్కిరై ఊపిరిసలపనంత పని అయింది.

నాకు ఇప్పటికీ తుఫానుపై సవారీ చేసే కళ అబ్బలేదు

వాటి ప్రచండగాలుల ఊళలు వినడానికి చెవులూ

ఉప్పెనలా వచ్చే కెరటాలు చూడడానికి కనులూ లేకుండా

వాతావరణం ఎప్పుడూ నా అంచనాకి దొరక్క ఆశ్చర్యపరుస్తుంది

ఈ పటాలూ, దిక్సూచిలూ, నక్షత్రాలూ,

వాటి సంకేతాలూ, హెచ్చరికలూ చెప్పే పరికరాలన్నిటితో

కొట్టుకుపోతున్న చెక్కే ఆధారంగా, కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని

గడియపెట్టని ఈ కాళరాత్రి గడిచిపోతుందని వణుకుతూ ఆశిస్తూ

ఒకప్పుడు నాలోని జ్వాలలని ఎలా కాపాడుకున్నానో గుర్తుచేసుకుంటూ…  .

.

యాహియా లబబీదీ

ఈజిప్షియన్- అమెరికను కవి

Yahia Lababidi Photo Courtesy: Poet
Yahia Lababidi
Photo Courtesy: Poet

The Art of Storm-riding

I could not decipher the living riddle of my body

put it to sleep when it hungered, and overfed it

when time came to dream

I nearly choked on the forked tongue of my spirit

between the real and the ideal, rejecting the one

and rejected by the other

I still have not mastered that art of storm-riding

without ears to apprehend howling winds

or eyes for rolling waves

Always the weather catches me unawares, baffled

by maps, compass, stars and the entire apparatus

of bearings or warning signals

Clutching at driftwood, eyes screwed shut, I tremble

hoping the unhinged night will pass and I remember

how once I shielded my flame.

Yahia Lababidi

Egyptian-American writer ,thinker, essayist

For more info about the Poet Visit:

http://2paragraphs.com/2016/04/poet-yahia-lababidi-finds-balance-in-the-mundane/

http://www.amazon.in/gp/aw/review/1941209378/R3D4AB0AL02QCB/ref=cm_cr_dp_mb_rvw_1?ie=UTF8&cursor=1

 

%d bloggers like this: