అనువాదలహరి

నిరంకుశుడిపై స్మృతిగీతం… ఆడెన్, ఇంగ్లీషు- అమెరికను కవి

అతను ఒక విధమైన వేలెత్తిచూపలేని పరిపూర్ణతకై ప్రాకులాడుతున్నాడు

దానికోసం అతను సృష్టించిన పరిభాష అందరికీ అవగతమే;

అతనికి మనిషుల బలహీనతలు తన మండ ఎరిగినంతగా అవగతం,

అతనికి సైనికపటాలాలన్నా, నావికదళం అన్నా గొప్ప ఇష్టం;

అతను నవ్వితే చాలు, పూజ్య సభాసదులంతా పగలబడి నవ్వుతారు,

అతను రోదిస్తే, రోడ్లపై పసిపిల్లలు మరణిస్తారు.

.

WH ఆడెన్

(21 February 1907 – 29 September 1973)

ఇంగ్లీషు-అమెరికను కవి

.

.

Epitaph on a tyrant

.

Perfection, of a kind, was what he was after

And the poetry he invented was easy to understand;

He knew human folly like the back of his hand,

And was greatly interested in armies and fleets;

When he laughed, respectable senators burst with laughter,

And when he cried the little children died in the streets.

.

W H Auden

(21 February 1907 – 29 September 1973)

English- American Poet

Poem Courtesy;

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2002/04/epitaph-on-tyrant-w-h-auden.html 

స్వరకర్త… W H ఆడెన్, అమెరికను కవి

మిగతావాళ్ళందరూ అనువదిస్తారు: ఒక చిత్రకారుడు
దృశ్యమానప్రపంచాన్ని అంగీకరించినా, తృణీకరించినా;
తనజీవితంలోకితొంగిచూచి, మధించి వెలికి తీస్తాడు ప్రతిబింబాలని
ఒక కవి …వాటితో మమేకమవడానికో, విభేదించడానికో;
జీవితం నుండి కళ … అతి కష్టమైన అనుకరణ
మధ్యనున్న ఖాళీలను పూరించడానికి మనమీద ఆధారపడుతూ;
కేవలం నీ స్వరాలొక్కటే అచ్చమైన సహజ సృష్టి,
నీ పాట ఒక్కటే అపురూపమైన కానుక;
ఓ ఆనందమా! నీ సన్నిధిని మాకు కలుగజెయ్యి,
సాష్టాంగపడేలా పులకరింతలు కలుగజెయ్యి,
మా మౌనాలపై, సందేహాలపై దాడిచెయ్యి;
ఓ అజ్ఞాత గీతికా! నువ్వు, నువ్వొక్కతెవే
ఈ మా ఉనికిని తప్పు పట్టకుండా ఉన్నది;
నీ క్షమని కాదంబరిలా మాకు అనుగ్రహించు.
.
W H ఆడెన్
21 ఫిబ్రవరి – 1907 – 29 సెప్టెంబరు 1973
అమెరికను కవి.

.

The Composer

.

All the others translate: the painter sketches

A visible world to love or reject;

Rummaging into his living, the poet fetches

The images out that hurt and connect.

From Life to Art by painstaking adaption

Relying on us to cover the rift;

Only your notes are pure contraption,

Only your song is an absolute gift.

 

Pour out your presence, O delight, cascading

The falls of the knee and the weirs of the spine,

Our climate of silence and doubt invading;

You, alone, alone, O imaginary song,

Are unable to say an existence is wrong,

And pour out your forgiveness like a wine.

.

W H Auden

21 February 1907 – 29 September 1973

American Poet

ఆగష్టు 1968… ఆడెన్, ఇంగ్లీషు-అమెరికను కవి

ఆ రాక్షసుడు రాక్షసులేం చెయ్యగలరో

అదే చేస్తాడు; అది మనుషులకి సాధ్యం కాదు;


కానీ ఒక అమూల్యవస్తువు మాత్రం వాడికి చిక్కదు:


రాక్షసుడు మాటను వశపరచుకోలేడు.


దాసోహం అన్న నేల మీద,


అక్కడి హతాసులూ, నిహతులూ మధ్య


ఆ రాక్షసుడు నడుం మీద చేతులేసుకుని


పెదాలంట చొంగకారుతుంటే అసహనంగా కదులుతుంటాడు.


.


వ్యుస్టన్ హ్యూ ఆడెన్ (W H Auden)


21 ఫిబ్రవరి- 29 సెప్టెంబరు 1973


బ్రిటిషు-అమెరికను కవి

.

ఈ కవిత కమ్యూనిష్టు రష్యా 1968 ఆగష్టు 20 వతేదీ రాత్రి తన వార్సా ఒప్పందంలోని ఇతర అనుచర దేశాలతో కలిసి చెకోస్లొవేకియా మీద జరిపిన దాడికి నిరసనగా రాసింది. కమ్యూనిష్టు దేశంగా ఉంటూనే, కొంత ప్రజాస్వామిక దృక్పథమూ, వాక్స్వాతంత్ర్యమూ, పత్రికలకి స్వేచ్ఛా మొదలైన అంశాలపై ప్రజల అభీష్టం మేరకు స్పందించి Prague Spring గా పిలవబడ్డ ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆలోచనలకి కారకుడైన  అలెగ్జాండర్ డూబ్ చెక్ చేసిన సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా ఈ దాడి జరిగింది.

అధికారానికి మించిన దాహం మరొకటిలేదు. రాచరికాల్లోనూ, ప్రజాస్వామ్యాల్లోనూ అయితే ఒక వ్యక్తితో తీరదు… అది వంశానుగతమై/ పరంపరాగతమై వర్ధిల్లాలి. చేవలేని నాయకులూ, ప్రమత్తులైన ప్రజలూ, యువతరం ఉన్నంతవరకూ మాట ఎప్పుడూ జీవితకాల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తుంది. కనీసం కవులైనా గొంతెత్తి తమ అభిప్రాయాల్ని ప్రకటించగలగాలి.

 

.

Portrait of W.H. Auden
Portrait of W.H. Auden (Photo credit: Wikipedia)

 

.

August 1968   

.

The Ogre does what ogres can,

Deeds quite impossible for Man,


But one prize is beyond his reach:

The Ogre cannot master speech.

 


About a subjugated plain,

Among it’s desperate and slain,

The Ogre stalks with hands on hips,

While drivel gushes from his lips.

.

W H Auden
21 February 1907 – 29 September 1973
British American Poet.

As the title suggests, this is a poem in protest against the invasion of Czechoslovakia by Russia on the night of 20th August 1968 to crush “Prague Spring”  a reform movement initiated by the First Secretary Alexander Dubcek which included among other things… freedom of speech, religion, and democratic elections.

Nothing can satiate a thirst like thirst for power. In democracies and aristocracies, if people and youth are not alert and there is no alternate leadership, it extends to perpertuating it for generations to come.  At least, the poet should be able to voice his opinion without any fretters.

 

అజ్ఞాత పౌరుడు … WH ఆడెన్, ఇంగ్లీషు కవి.

(JS/07/M/378 స్మృతిలో ఈ పాలరాతి విగ్రహం ప్రభుత్వంచే నెలకొల్పబడింది)

.

గణాంకశాఖ సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం

ఇతని మీద అధికారికంగా ఏ రకమైన ఫిర్యాదులూ లేవు.

అతని నడవడి గురించి వచ్చిన అన్ని నివేదికలూ అతను

‘ఋషి’ అనే ప్రాచీన శబ్దానికి ఆధునిక నిర్వచనం అంటున్నాయి. 

ఎందుకంటే, అతను చేసిన ప్రతీదీ విశాలసమాజానికే అంకితం.

యుద్ధ సమయంలో తప్పితే, అతను పదవీ విరమణచేసే వరకూ

అతనొక కర్మాగారంలో పనిచేశాడు, ఏనాడూ తొలగించబడలేదు.

అతను తన యజమానులు … ‘ఫడ్జ్ మోటార్స్ కంపెనీ’ ని సంతృప్తిపరచేడు.

అలాగని అతను కార్మికసంఘవ్యతిరేకి కాదు, విపరీత భావాలు లేవు;

అతని యూనియన్ నివేదిక ప్రకారం అతను బకాయిలన్నీ చెల్లిస్తున్నాడు

(మా అంచనాలప్రకారం వాళ్ళ కార్మిక సంఘం ఆర్థికంగా బాగానే ఉంది)

మా సామాజిక మనస్తత్త్వ పరిశీలకుల అభిప్రాయం ప్రకారం

అతనికి సహోద్యోగుల్లో మంచిపేరు ఉంది; కలివిడిగా ఉంటాడు కూడా.

పత్రికారంగం ప్రతిరోజూ పత్రిక కొంటాడని విశ్వసిస్తోంది

ప్రకటనలపట్ల అతని స్పందన ఎలా చూసినా, విపరీతంగా లేదు.

అతనిపేర తీసుకున్న పాలసీలు అతనికి పూర్తి భీమా రక్షణ ఉందని ఋజువుచేస్తునాయి 

అతని ఆరోగ్యపత్రం తనొకసారి ఆస్పత్రిపాలై, తగ్గేక ఇంటికెళ్ళేడని చెబుతోంది

ఉత్పత్తిదారుల పరిశోధనలూ, ఉన్నత స్థాయి జీవన సరళీ

అతను వాయిదా చెల్లింపుపథకాల పట్ల బహుజాగరూకుడని తెలియజేస్తున్నాయి

అతనికి ఆధునిక మానవుడికి ఆవశ్యకమైనవన్ని ఉపకరణాలూ ఉన్నాయి:

ఫొనూ, రేడియో, కారూ, ఫ్రిజిడేరూ వగైరా వగైరా.

ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించే మా పరిశోధకులు, అతను 

కాలానికి తగిన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నందుకు సంతృప్తి ప్రకటిస్తున్నారు;

శాంతి నెలకొన్నప్పుడు అతను దానిపక్షం; యుద్ధం వచ్చినపుడు అటు వెళ్ళేడు;

అతను వివాహం చేసుకుని జనాభాకి ఐదుగురు పిల్లలని జతచేసేడు

అతని తరానికి ఆ సంఖ్య సరియైనదని, మా వంశవృద్ధి శాస్త్రవేత్త అంటున్నాడు.

ఉపాధ్యాయులు అతనెప్పుడూ వాళ్ల బోధనలలో జోక్యం చేసుకోలేదని అంటున్నారు.

అయితే, అతను స్వతంత్రుడా? అతను సుఖపడ్డాడా? అదేమిటి ఆ పిచ్చి ప్రశ్న?

ఎక్కడ ఏ పొరపాటు జరిగినా మేమీపాటికి విని ఉండే వాళ్లం కాదూ?

.

W H ఆడెన్

21 February 1907 – 29 September 1973),

ఆంగ్ల కవి. 

ఈ కవితలో ఉన్నంత పదునైన వ్యంగ్యం చాలా అరుదుగా కవిత్వంలో కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పౌరుల్ని మనుషులుగా కాక అంకెలుగానో, ఓట్లుగానో, UID (ఆధార్ కార్డ్) నంబర్లుగానో గణాంకాలలోకి అనువదించి, బాధ్యతగలపౌరుల ప్రవర్తనని కొన్ని ప్రమాణాలలో కుదించి చూస్తుంది అన్న విషయాన్ని కవి చాలా ఘాటుగా చెప్పాడు. ముఖ్యంగా చివరి రెండు వాక్యాలూ గమనించ దగ్గవి. ప్రజల సుఖాన్ని కొలవడానికి గణాంకాలు కావు; గణాంకాలు చెప్పినదే ప్రజల సుఖం. దారిద్య్రరేఖ కిదిగువన ఎక్కువమంది ప్రజలుంటే తమకి అవమానంగా భావించే ప్రభుత్వాలు వారి ఆదాయాన్నీ జీవన ప్రమాణాల్నీ పెంచే దిశలో ప్రయత్నాలు చెయ్యకుండా, దారిద్య్రాన్ని నిర్వచించే అంకెని క్రిందకి తీసుకుపోవడం … అచ్చంగా ఈ కవితలోని ప్రభుత్వాల మనస్థితిని సూచించడం లేదూ? అన్నిటినీ ప్రైవేటు పరం చేస్తున్న ప్రభుత్వాలు, ప్రభుత్వాన్ని నడపడం కూడా ఎందుకు ప్రైవేటు పరం చెయ్యకూడదు? అతితక్కువ ప్రభుత్వవ్యయంతో ప్రభుత్వాన్ని నడపగల నేతలని మనం ఎంచక్కా ఎన్నుకోవచ్చు.

.

English: Photo of W. H. Auden, 1970, taken by me.
English: Photo of W. H. Auden, 1970. (Photo credit: Wikipedia)

.

The Unknown Citizen
(To JS/07/M/378 This Marble Monument Is Erected by the State)

He was found by the Bureau of Statistics to be
One against whom there was no official complaint,
And all the reports on his conduct agree
That, in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint,
For in everything he did he served the Greater Community.
Except for the War till the day he retired
He worked in a factory and never got fired,
But satisfied his employers, Fudge Motors Inc.
Yet he wasn’t a scab or odd in his views,
For his Union reports that he paid his dues,
(Our report on his Union shows it was sound)
And our Social Psychology workers found
That he was popular with his mates and liked a drink.
The Press are convinced that he bought a paper every day
And that his reactions to advertisements were normal in every way.
 Policies taken out in his name prove that he was fully insured,
And his Health-card shows he was once in hospital but left it cured.
Both Producers Research and High-Grade Living declare
He was fully sensible to the advantages of the Installment Plan
And had everything necessary to the Modern Man,
 A phonograph, a radio, a car and a frigidaire.
Our researchers into Public Opinion are content
That he held the proper opinions for the time of year;
When there was peace, he was for peace; when there was war, he went.
He was married and added five children to the population,
 Which our Eugenist says was the right number for a parent of his generation.
And our teachers report that he never interfered with their education.
Was he free? Was he happy? The question is absurd:
Had anything been wrong, we should certainly have heard.

.

W H Auden

21 February 1907 – 29 September 1973)

English Poet

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2000/03/unknown-citizen-w-h-auden.html

(Bio Courtesy: http://www.poets.org.)

Wystan Hugh Auden was born in York, England, in 1907. He moved to Birmingham during childhood and was educated at Christ’s Church, Oxford. As a young man he was influenced by the poetry of Thomas Hardy and Robert Frost, as well as William Blake, Emily Dickinson, Gerard Manley Hopkins, and Old English verse. At Oxford his precocity as a poet was immediately apparent, and he formed lifelong friendships with two fellow writers, Stephen Spender and Christopher Isherwood.

In 1928, Auden published his first book of verse, and his collection Poems, published in 1930, established him as the leading voice of a new generation. Ever since, he has been admired for his unsurpassed technical virtuosity and an ability to write poems in nearly every imaginable verse form; the incorporation
in his work of popular culture, current events, and vernacular speech; and also for the vast range of his intellect, which drew easily from an extraordinary variety of literatures, art forms, social and political theories, and scientific and technical information. He had a remarkable wit, and often mimicked the writing styles of other poets such as Dickinson, W. B. Yeats, and Henry James. His poetry frequently recounts, literally or metaphorically, a journey or quest, and his travels provided rich material for his verse.

He visited Germany, Iceland, and China, served in the Spanish Civil war, and in 1939 moved to the United States, where he met his lover, Chester Kallman, and became an American citizen. His own beliefs changed radically between his youthful career in England, when he was an ardent advocate of socialism and Freudian psychoanalysis, and his later phase in America, when his central preoccupation became Christianity and the theology of modern Protestant theologians. A prolific writer, Auden was also a noted playwright, librettist, editor, and essayist. Generally considered the greatest English poet of the twentieth century, his work has exerted a major influence on succeeding generations of poets on both sides of the Atlantic.

W. H. Auden was a Chan, and divided most of the second half of his life between residences in New York City and Austria. He died in Vienna in 1973.

స్వరకర్త… WH ఆడెన్, బ్రిటిషు-అమెరికను కవి

ఇతర కళాకారులంతా అనువాదకులే;

మెచ్చినా, మరచినా, చిత్రకారుడు కనిపిస్తున్న ప్రకృతిని గీస్తాడు;

తనజీవితాన్ని శోధించి శోధించి ప్రతీకల్నిబయటకి తీస్తాడు కవి,

మనసుని కలచి, అనుభూతి పంచుకుందికి.

“జీవితం నుండి కళ” ఒక బాధామయమైన రూపాంతరీకరణ

మధ్య అగాధాన్ని మనమేదో పూడ్చగలిగినట్టు ఆధారపడుతూ;

ఒక్క నీ స్వరాలే స్వచ్ఛమైన కల్పనలు

ఒక్క నీ గీతమే పరిపూర్ణమైన బహుమతి!

.

ఓ చెవులపండువా! జలపాతంలా సాక్షాత్కరించు!

ఈ స్తబ్ధ వాతావరణాన్నీ, మా సందేహాల్నీ ఛేదిస్తూ,

వంగుతున్న నడుముల్నీ, వాలుతున్న మోకాళ్ళనీ లేవనెత్తు.

ఓ నిరాకార గీతమా! ఒక్కతెవే, ఒక్క నువ్వొకతెవే,

కేవల అస్తిత్వం అపరాధం కాదని చెప్పలేకున్నావు

నీ క్షమాబిక్షని అమృతం లా మాపై ప్రవహించనీ!

.

ఆడెన్

21 February 1907 – 29 September 1973

బ్రిటిషు-అమెరికను కవి

.

English: Photo of W. H. Auden, 1970, taken by me.
English: Photo of W. H. Auden, 1970, taken by me. (Photo credit: Wikipedia)

.

The Composer

.

All the others translate: the painter sketches
A visible world to love or reject;
Rummaging into his living, the poet fetches
The images out that hurt and connect.
From Life to Art by painstaking adaption
Relying on us to cover the rift;
Only your notes are pure contraption,
Only your song is an absolute gift.

Pour out your presence, O delight, cascading
The falls of the knee and the weirs of the spine,
Our climate of silence and doubt invading;
You, alone, alone, O imaginary song,
Are unable to say an existence is wrong,
And pour out your forgiveness like a wine.

W H Auden

21 February 1907 – 29 September 1973

Anglo – American Poet

%d bloggers like this: