అనువాదలహరి

చిరంజీవి క్లియోపాత్రా… కాన్రాడ్ ఐకెన్, అమెరికను కవి

చిరంజీవి క్లియోపాత్రా, ఒకప్పుడు ఈజిప్టులో ఆరాధ్య దేవత

ఈ దక్షిణాది* యువరాణి కన్నులు, సతత రాగరంజితాలు,

పాపం, నేడు, వయసుడిగి, వరుగై, కళావిహీనమై

ముద్దులొలికిన ఆమె నోరు నల్లని తారుముద్దతో మూయబడింది.

.

సమాధి-కొల్లరులు ఆమె చేతుల స్వర్ణాంగుళులు పెకలించేరు

ఆమె గుండెలమీది పవిత్రచిహ్నాలను సైతం లక్ష్యపెట్టకుండా;

ఆమె చుట్టూ ప్రశాంతంగా తిరుగుతున్న గబ్బిలాలను అదిలించేరు

పాపం మహరాణి! ఆమె ఆత్మ ఎప్పుడో ప్రశాంతంగా ఉండేది,

.

చిర’కాల’  కాలగమనాన్ని పరిహసించడానికి, నేర్పుగా చుట్టి,

లేపనాలు పూసి, దక్షతతో ఇలా అశ్లీలంగా భద్రపరచకుండి ఉంటే!

దీన్ని ముందుగా ఊహించి ఉంటే ఆమె ప్రియుడు ఏమి అని ఉండే వాడో?

ఆనందంతో మునకలేసే వాడా? కన్నీటిఝరులలో తడిసి ఉండే వాడా?

.

లేబచ్చని పచ్చిక మొలిచే స్వచ్ఛమైన ఓ ప్రియ మృత్తికా!

నేనూ, నా ప్రేమాతిశయమూర్తీ గతించిన పిదప,

మాకు  నిద్రాభంగం కాకుండా మాపై దట్టంగా కమ్ముకో!

అంబరాన్ని అంటేలా పచ్చికనీ, పువ్వులనీ మాపై విరియనీ!

.

(Note:

*దక్షిణాది:  అప్పటి రోమను సామ్రాజ్యానికి దక్షిణంగా ఉంది ఈజిప్టు. రోమను సామ్రాజ్యం లో భాగం మాత్రం కాదు. క్లియోపాత్రా VII  చనిపోయిన తర్వాతే అందులో భాగం అయింది. )

కాన్రాడ్ ఐకెన్

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

అమెరికను కవి

.

రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినపుడు, Indian Express పత్రిక అనుకుంటాను, ఒక అద్భుతమైన శీర్షిక పెట్టింది. “Fate denies him the dignity of Death” అని. ఆ మాటల వెనక ఎంత బాధ, ఎంత జాలి ఉన్నాయో  శీర్షిక చదవగానే అర్థమవుతుంది. ఈ కవిత చదవగానే నాకు అదే గుర్తొచింది.  జీవితకాలం ఒక వెలుగు వెలిగి చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఈజిప్షియనుల చిట్టచివరి ఫారో క్లియోపాత్రా VII. చివరికి ఆమె సమాధి దోపిడీకి గురై, ఆమె పార్థివ శరీరం ముష్కరులచే అపవిత్రమవడం ఒక రకంగా శాపమే.

అటువంటి యోగం తమకు కలక్కుండా చూడమని కవి ప్రార్థిస్తున్నాడు, పంచభూతాలలో ఒకటైన నేల తల్లిని.

.

Conrad Aiken
Conrad Aiken (Photo credit: Wikipedia)

 .

Dead Cleopatra

.

Cleopatra lies in a crystal casket,

Wrapped and spiced by the cunningest of hands.

Around her neck they have put a golden necklace

Her tatbebs*, it is said, are worn with sands.

.

Dead Cleopatra was once revered in Egypt

Warm-eyed she was, this princess of the south.

Now she is very old and dry and faded,

With black bitumen they have sealed up her mouth.

.

Grave-robbers pulled the gold rings from her fingers,

Despite the holy symbols across her breast;

They scared the bats that quietly whirled above her.

Poor lady! she would have been long since at rest

.

If she had not been wrapped and spiced so shrewdly,

Preserved, obscene, to mock black flights of years.

What would her lover have said, had he foreseen it?

Had he been moved to ecstasy, or tears?

.

O sweet clean earth from whom the green blade cometh!

When we are dead, my best-beloved and I,

Close well above us that we may rest forever,

Sending up grass and blossoms to the sky

.

Conrad Aiken

(August 5, 1889 – August 17, 1973)

American Poet

(Notes:

*Tatbeb: An ancient Egyptian Sandal ( a modification of  Egypt tebtebti (two ) Sandals, soles of the feet.  (Courtesy: Merriam – Webster Dictionary)

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/2.html

%d bloggers like this: