అనువాదలహరి

ఆశ్చర్యమా?… ఇబ్న్ అరాబీ, అరబిక్ కవి, సూఫీ

మంటల మధ్యలో
ఈ పూలతోట ఏమిటని ఆశ్చర్యంగా ఉందా?!

నా మనసు ఏ ఆకృతినైనా దాల్చగలదు:
జింకలకి పచ్చికబీడులా
సన్యాసులకి మఠంలా
విగ్రహాలకి పవిత్రస్థలంగా
తీర్థయాత్రికుడికి ‘కాబా’గా,
‘తోరా’ లకు వ్యాసపీఠాల్లా
ఖురాను కి ‘కవిలె ‘ ల్లా

నా నమ్మిక ప్రేమ;
ఆ పథికులు ఏ మార్గం అనుసరిస్తే
అదే నా విశ్వాసం
అదే నా మతం.
.
ఇబ్న్ అరాబీ
(25 July 1165 – 8 November 1240)
అరబ్బీ కవి, సూఫీ

 

 

.

Wonder

.

Wonder,
A garden among the flames!

My heart can take on any form:
A meadow for gazelles,
A cloister for monks,
For the idols, sacred ground,
Ka’ba for the circling pilgrim,
The tables of the Torah,
The scrolls of the Quran.

My creed is Love;
Wherever its caravan turns along the way,
That is my belief,
My faith.

.

Ibn Arabi

‎(25 July 1165 – 8 November 1240)

Arab Scholar and Sufi mystic, poet and Philosopher

 

వసంత కాలం …హఫీజ్, పెర్షియన్ సూఫీ కవి

వసంతం వచ్చేసింది! గులాబులూ,
మల్లెలూ, కలువలూ మట్టిలోంచి తలెత్తుతున్నాయి–
నువ్వు ఇంకా ఎందుకు మట్టి క్రిందే పడి ఉంటావు?
బరువెక్కిన మేఘాల్లా నా ఈ కళ్ళు
నీ సమాధి చెర మీద వర్షిస్తుంటాయి కన్నీళ్ళు
నువ్వుకూడా మట్టిలోంచి తల పైకెత్తేదాకా!

హఫీజ్…

పెర్షియన్ సూఫీ కవి 

1325 –1389

 

The days of Spring are here! The eglantine,

The rose, the tulip from the dust have risen–

And thou, why liest thou beneath the dust?

Like the full clouds of Spring, these eyes of mine

Shall scatter tears upon the grave thy prison,

Till thou too from the earth thine head shalt thrust.

 – Hafiz

(Khwāja Shams-ud-Dīn Muḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī)

1325 –1389

Persian Poet

– Trans: G. Bell (1897)

Poem Courtesy:

http://www.poetseers.org/the-poetseers/hafiz/hafiz-poems/the-days-of-spring/index.html

మార్చలేనిదిగా మారు … రూమీ, పెర్షియన్ కవి

ఏ అద్దమూ మునపటివలె ఇనప పలకగా మారలేదు;

ఏ రొట్టే తిరిగి గోధుమ గింజగా మారలేదు!

సారాయి నుండి మళ్ళీ ద్రాక్షగుత్తులు నువ్వు సృష్టించలేవు,

ఒక సారి త్రుంచిన పువ్వుని లతకి పూర్వంలా అతికించలేవు!

తన కొలిమిలో జీవితాన్ని పరివర్తనలేని దానిగా మార్చనీ,

భూమిమీద నిన్నొక అనశ్వరమైన వెలుగుకిరణంగా తీర్చనీ.

.

జలాలుద్దీన్ రూమీ

1207- 1273

ప్రముఖ పెర్షియన్ సూఫీ కవి.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

 Change to the Unchangeable!

.

No mirror becomes an iron board again,

No bread can turn back to the wheat grain!

 

You cannot make of wine, clusters of grape,

A tulip cropped will never be tied to the scape!


Let life take you to the unchangeable, in its furnace,

Let it make of you, an everlasting ray of light on Earth!

.

Rumi

(1207 – 1273)

Persian Poet

(Translation: Maryam Dilmaghani, March 2014.)

Poem Courtesy: https://www.facebook.com/persianpoetryenglish

 

ఖ్వాజా అబ్దుల్లా అన్సారీ … ఆఫ్ఘనిస్థాన్, సూఫీ కవి

లౌకిక దృష్టితో నిండిన కనులు

పారలౌకికతలోని సుగుణాలు దర్శించలేవు;

పారలౌకికతగూర్చిన ఆలోచనలతో నిండిన కనులు

ఏకత్వంలోని సౌందర్యాన్ని చూడగల అవకాశం కోల్పోతాయి.

.

ఖ్వాజా ఆబ్దుల్లా ఆన్సారి.

(1006 – 1088)

ఆఫ్ఘనిస్థాన్, సూఫీ కవి

.

ఈ కవిత చిన్నదే అయినా మంచి సందేశం ఉంది.

భగవంతునిమీద తప్ప మిగతా అన్నివిషయాలనుండి మనసుని తప్పించడమే సూఫీ సిద్ద్ధాంతంలోని మూలభావన. ఈ ప్రపంచమే సత్యమనే భావన ఒకటి, ఈ ప్రపంచం అంతా మిధ్య నఏది ఒకటి  రెండు భావాలు అప్పట్లో ప్రబలంగా ఉండేవని మనకు సులభంగా అర్థం అవుతుంది. ప్రపంచమే సత్యమనుకునే వారు, మరణానంతర జీవితంగురించిన కొన్ని సుగుణాలు చూడలేరు అనడంలో, అవి భావనలే అయినప్పటికీ, మంచికి బహుమానమూ, చెడుకి శిక్ష అన్న ప్రకృతిసిద్ధమైన న్యాయభావనని తోసిరాజంటారన్న ఆలోచన ఉంది. ఆ నమ్మకం లేకపోవడంవల్ల మనుషుల ప్రవర్తనలో, వైయక్తిక నైతిక భావనలో వచ్చే మార్పు సమాజానికి మంచిచెయ్యకపోవచ్చు. అలాగే, కేవలం పారలౌకిక భావనతో నిండినవారికి, ఈ రెండూ ఒక్కటే అన్న సత్యమూ, ప్రకృతే కైవల్యమూ అన్నభావన అవగతం కాదన్న ఎత్తిపొడుపూ ఉంది.  సూఫీలు, అచ్చమైన మానవతా వాదులు. మార్మికత ఒక తొడుగు మాత్రమే.

Image Courtesy: http://www.poetry-chaikhana.com/A/AnsariKhwaja/
Image Courtesy: http://www.poetry-chaikhana.com/A/AnsariKhwaja/

.

The Beauty of Oneness

.

Any eye filled with the vision of this world

cannot see the attributes of the Hereafter,

Any eye filled with the attributes of the Hereafter

would be deprived of the Beauty of Oneness.

.

Khwaja Abdullah Ansari

Sufi Poet

.

భావనాతీతం… రూమీ, 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త

తప్పొప్పులు చేస్తున్నామన్న భావనలకి అతీతంగా

ఒక క్షేత్రం ఉంది. అక్కడ నేను నిన్ను కలుస్తాను.

అక్కడ పచ్చిక మీద ఆత్మ మేను వాలిస్తే

ఈ ప్రపంచం మాటలకి అందనంత పూర్ణంగా కనిపిస్తుంది.

భావనలు, భాష,

ఆ మాటకొస్తే ఒకరితో ఒకరు చేసే సంభాషణా

ఏదీ అర్థవంతంగా కనిపించవు…

.

రూమీ

 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,

there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

doesn’t make any sense.

.

Rumi

(From Essential Rumi Translated by  Coleman Barks)

అబూ సయ్యద్ రుబాయీలు… పెర్షియన్ సూఫీ కవి.

.

67

ప్రభూ! నా ఆలోచనలను ఈ ఇహ, పర లోకాలనుండి తప్పించు;

పేదరికపు కిరీటంతో నన్ను ఉన్నతుడిని చెయ్యి.

నిన్ను వెతకడంలో గల రహస్యాలను నాకు ప్రకటించు

నీదగ్గరకు దారితీయని దారులనుండి నా అడుగులు మళ్ళించు.

(ఒక సారి మన్సూర్ అల్ హలజ్ (858 – మార్చి 26, 922, పెర్షియన్ సూఫీ) ని ఎవరో అడిగేరట “దేముని దగ్గరకి త్రోవ ఏది?” అని. దానికతను ” రెండడుగులే,  నువ్వు అక్కడ చేరుకున్నట్టే; మొదటి అడుగు నిన్నుఇహంనుండి తప్పిస్తుంది; రెండవది పరంనుండి తప్పిస్తుంది. నువ్వు అప్పుడు దేమునితోనే ఉంటావు.” అన్నాడట. 

ఈ అందమైన చమత్కార భావన వెనక అపురూపమైన సందేశం/ ఉపదేశం ఉంది. మనుషులు అయితే ఇక్కడ సుఖాలకోసం తాపత్రయ పడతారు. లేకపోతే స్వర్గంలో సుఖాలనుభవించడానికి ఇక్కడ తంటాలు పడతారు. ఈ రెండిటి గురించి ధ్యాసలేక చేసే ప్రయత్నమే దేమునిదగ్గరకు చేరుస్తుంది అని భావం.)

.

68

ప్రభూ! అవగాహన ఉన్న మిత్రుడిదగ్గరకు నన్ను పంపించు,

నా వేదనా తరంగాలను అతని హృదయంలో ప్రతిధ్వనింపజెయ్యి,

అతని ఎడబాటు వలన నా మనసు బాధాతప్తమయింది,

అతన్ని నాదగ్గరకో, నన్ను అతని దగ్గరకో పంపించు. 

.

98

నేను వేదనలో ఉన్నాను; నా గుండె బాధతో ముక్కలయ్యింది,

నాలో ప్రేమ ఉంది, అశృవులతో తడిసిన కళ్ళున్నాయి,

ఒక ప్రేమ… కానీ, ఎలాంటి ప్రేమ? ప్రపంచాన్ని దహించేటంత;

ఎటువంటి బాధ? … ఆ బాధకు మందులేనటువంటిది.

ఇక్కడ ఒక పోలిక ఉంది అది గమనించదగ్గది:

(ప్రముఖ రూమీ పండితుడు, ప్రాచ్య, ఇస్లామీ సాహిత్యం లో అవిరళమైన పరిశోధన చేసిన  డా. ఆర్. ఏ. నికల్సన్ ఒకచోట, షాం తబ్రీజీ అనువాదంలో ఇలా అంటాడు:

భగవంతుడు ప్రతి బాధకీ ఒక మందుని ప్రసాదించేడు

కానీ ప్రేమ బాధ బహు ప్రాచీనమైనది (కాలాతీతమైనది)

అందుకని దానికి మందు కనిపెట్ట లేదు)

.

అబూ సయ్యద్ 

పెర్షియన్ సూఫీ కవి.

December 7, 967 – January 12, 1049

.

Quatrains of Abu Sa’id bin Abil Khair.

67.

Turn my thoughts, Lord, from this world and the next;
Exalt me with the crown of poverty.
Reveal unto me the mysteries in the way of the Quest.
Turn my steps from the road that leads not to Thee.

(Mansur-ul-Hallaj(c. 858 – March 26, 922, persian mystic and sufi) was once asked : ” What is the way to God ? ” He answered : ” Two paces, and you have arrived there ; one takes you out of this  world ; and the other out of the world to come.  Then you are with God.”

68.

Send me, O Lord, to the friend who has understanding,
Bring the sound of my grief to his echoing heart.
 I am grief-stricken because of this separation,
Send him to me — and send me to him.

98.

I am in pain ; my breast is torn with suffering

A love I have, and an eye wet with tears.

A love — but what a love ? one which burns the world;

What is my pain ? — a pain that has no remedy.

(Compare the lines quoted by Dr. R. A. Nicholson (August 18, 1868 – August 27, 1945, an eminent orientalist and Islamic scholar ) in his edition of the Diwdni-Skams-i-Tabriz :

(God hath given a physic for every pain

Since the pain of love is old (eternal),

for it no remedy hath been found.’)

.

Abu Sa’id bin Abil Khair

(aka Sheikh Abusaeid or Abu Sa’eed, was a famous Persian Sufi and poet)

December 7, 967 – January 12, 1049

***

Text Courtesy:  Journal of Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol XII, 1916.

http://www.archive.org/stream/mobot31753002183876/mobot31753002183876djvu.txt

అస్తి-నాస్తి … రూమీ, సూఫీ తత్త్వవేత్త, పెర్షియన్ కవి.

(ఈ కవితలో అద్భుతమైన వ్యంగ్యంతో కూడిన మేల్కొలుపు ఉంది. మనకి కష్టాలు రాకముందే, ఏదో వస్తుందని ముందే ఊహించుకుని ఆ వరదలో కొట్టుకుపోతుంటాం.  మన ఆలోచనలలోనే బందీలం అయిపోతాం. ఆట ఓడిపోతామనే భయంతో ఆడకముందే ఓడిపోతాం. విజయాన్ని సంపాదించకముందే, విజయాన్ని ఊహించుకుని ఆ మత్తులో తేలుతుంటాం. మన గతస్మృతులు అనే రణరంగంలో ఎప్పుడో వధించబడ్డవాళ్ళమి. మనకి ప్రతిక్షణం పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తున్నా, ఇంకా గతంలోనే బ్రతకడానికి, మంచైనా చెడైనా, వెంపర్లాడుతుంటాం. మనకి సత్యానికీ (ఈ క్షణం), మిధ్య లేదా ఊహకీ (గతమూ/ భవిష్యత్తూ)మధ్య లేడా తెలీదు. మనం ఈ క్షణంలో చైతన్యంతో ఉంటే మరుక్షణంలో నిరాశానిస్పృహలతో అస్తిత్వం కోల్పోతుంటాం.)

.

నేను
ఇంకా ముంచెత్తని వరదలో
కొట్టుకుపోతున్నాను

నేను
ఇంకా కట్టని బందిఖానాలో
బందీనై ఉన్నాను

నేను
భవిషత్తులో ఆడబోయే
చదరంగం ఆటలో ఓడిపోయాను

నేను
ఇంకా రుచిచూడని నీ మదిరలో
మత్తెక్కి ఉన్నాను

నేను
ఎప్పుడో జరిగిన యుధ్ధంలో
రణరంగంలో వధించబడ్డాను

నాకు
నిజానికీ, ఆలోచనకీ మధ్య
తేడా తెలియదు.
నీడలా
నేను ఉన్నాను
లేను.

రూమీ.  

.

I AM AND AM NOT

I’m swimming
in the flood
which has yet to come

I’m shackled
in the prison
which has yet to be built

I am the checkmate
in a future game of chess

I’m drunk with your wine
which remains untasted

I’m slain on a battlefield
of long ago

I don’t
know the difference
between idea and reality

Like a shadow
I am
and am not.

.

Rumi

Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī, simply known as Rumi for the english speaking world, was a 13th century Sufi mystic, Persian Poet, Theologian, and a Jurist who flourished in the Eastern Roman Empire and hailed from Balkh province which is presently under Tajikisthan. Persian mystic poet Attar of Nishapur,who presented a book about the entanglement of Soul in the material world to Rumi,  had great influence on him. Legend goes that his meeting with Shams-e Tabrizi on 15th November 1244 has metamorphosed him from an accomplished jurist and preacher to an ascetic. Masnavi, his magnum opus, in 6 volumes is a spiritual work of about 25 thousand couplets.  And his other major work is Diwan-e Shams-e Tabrizi, a work dedicated to his teacher containing couplets and Ghazals in Arabic, Turkish and Greek. Besides, he has 3 other prose works, his seventy-one talks (Fihi Ma Fihi), 7 Persian sermons / lectures (Majāles-e Sab’a) and his letters (Makatib).

Hieroglyphics … Kopparthy

https://edgecastcdn.net/800034/www.perpetualkid.com/productimages/lg/LUMN-3000.jpg
Image Courtesy: https://edgecastcdn.net

Ruins of Harappa speak inaudibly…

In the revelry of Aryan assemblies

The Ganges plateau trills with great cities…

The marks of three hard feet

That walked over the Aborigine

Slipped from “Purusha Sookta” 1  are marked…

A severed thumb  2  would be located in Dandakaranya…

Only the middle path in Philosophy

Bears the foot prints of Tathagata…

Asoka stands like a stone inscription in Dhammapadam…

In the backdrop of Mahayana degenerating to Hinayana

‘Advaita’ stands peerless…

A pariah with bell hanging to his neck

Desecrates the golden era of Gupta’s…

The Emperor who gifts everything away is left

With just his clothes on, at the confluence of two rivers…

The mysticism of Sufi tradition

Binds a Muslim Emperor like a sacred thread…

The glorious facet of Prabhandas’ 3  excellence

Shall not betray the other facet of farmers

Crossing the borders of the Land of Jewels

Unable to cough up rents

And put up with the atrocities of Feudal Poligars’ ….

Everything will be in disarray…

Only one man

Questions, angers, grieves, and chastises

And walks away unclad spinning out his poems.

.

When the doors to land-ways are shut

Ships draw High Water-ways on seas…

A drizzle develops into a storm

Farmers turn to partners in agriculture,

And the partners, in turn, to farm-workers,

Never shall ships become carts  4

A Saint walks a marathon on foot to hold

A handful of sea salt in his fist…

Properties would be divided

There would be no distinction between white and black…

Old Cities and Chundur’s suffer the consequences.

.

The dialogue between the past and the present continues

No traces of the mud-houses shall remain

However,

The shadow under the lamp

Continues drawing hieroglyphics.

.

Kopparthy

.

Notes:

1 Hymns of Universal Being

2 This is the thumb of Ekalavya, a tribal, which was unjustly demanded as Gurudakshina (a respectful payment tendered to teacher by the student in appreciation of his imparting knowledge) by Drona . The irony of it was that Drona had never taught Ekalavya anything but was not ashamed to ask for it. What all Ekalavya learnt was by way of watching Drona teaching his students.

3 Prabhanda period in Telugu language is the golden era of the reign of Krishnadevaraya (1509-1529) a southern Hindu kingdom about the river Tungabhadra

4 Ships becoming carts and carts becoming ships is a Telugu  idiom to indicate the vagaries of fate turning the rich to poor and the poor to rich.

.

చిత్రలిపి

.

హరప్పా శిధిలాలు వినపడీ వినపడనట్లు మాటాడతాయి

ఆర్యగణాల సామూహిక గానాల్లో

గంగామైదానాలు మహాజనపదాలుగా కువకువలాడతాయి

పురుష సూక్తం నుం చి జారిపడిన

భూమిపుత్రుడి మీద నించి

మూడుపాదాలు బలంగా నడిచివెళ్ళిన చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి

దండకారణ్యంలో

ఒక తెగిపడ్డ బొటనవేలు దొరుకుతుంది

తత్త్వ చింతనలో

మధ్యేమార్గం ఒక్కటే తధాగతుడిపాదముద్రలు మోస్తుంది

థమ్మపథంలో అశోకుడు శిలాశాసనమై నిలుస్తాడు

మహాయానం హీనయానమైన నేపథ్యంలో

అద్వైతం అద్వితీయమౌతుంది

మెడలో గంటకట్టుకుని

పురప్రవేశం చేసిన పంచముడు

గుప్తస్వర్ణాన్ని మలినం చేస్తాడు

ఉన్నదంతాదానం చేసిన చక్రవర్తి

రెండునదుల సంగమస్థలిలో కట్టుబట్టల్తో మిగిలిపోతాడు

సూఫీ మార్మికవాదం

ముసల్మాన్ చక్రవర్తిని యజ్ఞోపవీతమై బంధిస్తుంది

పన్నులు కట్టలేక

పాళెగార్ల దాష్టీకం భరించలేక

రైతులు రత్నాలసీమ పొలిమేరలు దాటిన దృశ్యాన్ని

ప్రభంధాలు పరిఢవిల్లిన పార్శ్వం  కనిపించనివ్వదు.

అంతా అపసవ్యంగానే ఉంటుంది.

ఒక్కడుమాత్రం

ప్రశ్నించి కోపించి దుఃఖించి  శాసించి

పద్యాలల్లుకుంటూ దిశమొలతో సాగిపోతాడు

.

భూమార్గాల తలుపులు మూతపడిన వేళ

ఓడలు సముద్రాలమీద రహదార్లను గీస్తాయి

చిరుజల్లు తుఫానౌతుంది

రైతులు పాలికాపులై పాలికాపులు రైతుకూలీలౌతారు

కానీ ఓడలుమాత్రం బండ్లు కావు.

సెయింట్ ఒకడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి

పిడికెడు సముద్రస్ఫటికాల్ని గుప్పిటపడతాడు

ఆస్తి పంపకాలు జరుగుతాయి

తెలుపుకూ నలుపుకూ తేడా లేకుండా పోతుంది

పాతబస్తీలు చుండూరులు ఫలితాన్ననుభవిస్తాయి

.

గతానికీ వర్తమానానికీ మధ్య సంభాషణ నడుస్తూనే ఉంటుంది

మట్టి ఇళ్ల ఆనవాళ్ళేమీ మిగలవు

ప్రమిద కింద చీకటిమాత్రం చిత్రలిపిలో కనిపిస్తుంది.

.

22.10.1991

కొప్పర్తి

“విషాదమోహనం”  కవితా సంకలనం నుండి

Butterflies… vimala, Telugu, Indian

Image Courtesy: http://www.cutcaster.com

.

Whenever I forget dreaming about,

A Butterfly comes and rests on my eyelids with compassion,

And gifts me

With a dream and a smidgen of poetry.

.

When I  walk away becoming an ascetic

And a Sufi mendicant at the Vaitarini*,

Leaving behind the Sarangi of Faith and the Flag of moonbeams

A butterfly landing on my fore arm flapping its rainbow-wings

Initiates a dialogue with me

Like a very fast good old friend

.

When I watch idly the coquettish waves on the blue seashore 

Or, the voluptuous clouds wafting aloft on the azure sky,

A butterfly courses from nowhere

To spray honey over my lips.

.

When life loses its fragrance,

A band of butterflies

Dwelling on the arbor of Goldflowers,

Descend on my book-of-life

Like multi-hued letters.

.

Whenever the darkness of

Tenuous humanity frightens me,

A tiaraed butterfly settles slowly

And prognoses like a priestess of the Oracle 

Flood-lighting my way all through. 

.

When I pen a poem on the cheeks of Time,

A butterfly flies down ever so delicately

To settle on my peacock-plume pen

.

 I go in search of an island of butterflies.

I was, perhaps, a butterfly myself in my last life.

There’s a chest of butterfly-tattoos on my chest.

Today, I started off  searching for those butterflies

Which bestowed wings to my thoughts

And dabbed them with every hue.  

.

vimala

Notes:

Vaitarini : Is a river that all souls are supposed to cross to enter the pathway to Heaven

.

సీతాకోక చిలుకలు

.

నేను స్వప్నించటం  మరిచిపోయినప్పుడల్లా

నా కళ్లపై దయగా వచ్చి వాలుతుందొక  సీతాకోకచిలుక

ఒక కలని, కాసింత కవిత్వాన్ని

కానుకగా ఇచ్చిపోతుంది.

.

విశ్వాసాల సారంగినీ, వెన్నెల జెండానీ,

వైతరణీ నది ఒడ్డునే పోగొట్టుకుని

నేనిక సర్వసంగ పరిత్యాగ సూఫీ బిక్షుకినై

నడిచివెళ్ళేవేళ,

నా ముంజేతిపై వాలిన సీతాకోకచిలుక

ఇంద్రధనుస్సుల రెక్కల్ని అల్లార్చుతూ,

ప్రియాతిప్రియమైన చిరకాల నేస్తం వలె

నాతో  సంభాషణ కలుపుతుంది.

.

నీలాల సముద్రం వొడ్డున వగలుపోయే అలల్నీ

వినీలాకాశంలో హొయలు హొయలుగా తేలిపోయే మేఘాల్నీ,

అట్లా నిర్వ్యాపకంగా, మౌనంగా చూస్తున్నప్పుడు

ఎక్కడినుండో వచ్చి నా పెదవులపై

మధువు కుమ్మరించి వెడుతుందో సీతాకోకచిలుక.

.

జీవన సౌరభం నశించినప్పుడల్లా

సంపెంగ పూల పొదలపై వాలిన

సీతాకోకచిలుకల గుంపులు

నా బతుకు పుస్తకంలో రంగు రంగుల

అక్షరాల్లావచ్చి వాలతాయి.

.

అనంత ప్రకృతిలో మనుషుల అల్పత్వపు చీకటి

నన్ను భయపెట్టినప్పుడల్లా

శకునాలు చెప్పే మంత్రగత్తెవలె,

ఒక సీతాకోకచిలుక శిరస్సున వజ్రధారియైవాలి,

దారంతా వెలుగు కిరణాల్ని చల్లిపోతుంది.

.

కాలం చెక్కిలిపై నేను కవిత్వం రాసేటప్పుడు,

నా నెమలి పింఛపు కలంపై ఎక్కడినుంచో

సుతారంగా వచ్చివాలుతుందొక సీతాకోకచిలుక.

.

నేనొక సీతాకోకచిలుకల దీవిని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాను.

గడచిన జన్మలో నేనే ఒక సీతాకోకచిలుకనేమో

నా గుండెపై పదిలంగా సీతాకోక చిలుకల పచ్చబొట్లు.

నాఊహలకి రెక్కల్ని, సకల వర్ణాల్నివొసగిన

సీతాకోక చిలుకల్ని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరా నీ వేళ.

.

తెలుగు మూలం: విమల

%d bloggers like this: