అనువాదలహరి

దేశమంటే ఏమిటి?… సర్ విలియం జోన్స్, వెల్ష్ కవి

దేశమంటే ఏమిటి?
ఎత్తైన ప్రాకారాలూ, కూలీలు శ్రమపడికట్టిన మట్టిదిబ్బలూ,
మందమైన గోడలూ, ద్వారాల చుట్టూ కందకాలూ కాదు;
గోపురాల్లా అంతస్థులమీద అంతస్థులూ, తళుకులీనే శిఖరాలూ కాదు;
తుఫానులనుసైతం ధిక్కరించి, శక్తిమంతమైన నౌకాదళం తిరుగాడే
విశాలమైన సముద్రతీరాలూ, పొడవైన ఓడరేవులూ కాదు;
సంస్కారహీనమైన కొంచెపుదనం ఆడంబరంగా వెదజల్లే సెంటు
వాసనలతో నిండి, దేశపతాక రెపరెపలాడే న్యాయస్థానాలూ కాదు;
అవును కానే కాదు. దేశమంటే ఉదాత్తమైన వ్యక్తులు,
అనాగరికులూ, మందమతులకంటే మహా శక్తివంతులు

అడవుల్లో, పొదల్లో, కొండ గుహల్లో
మృగాలు రాయిరప్పలనీ, ముళ్ళపొదల్న్ని లెక్కచేయనట్టు
ఆ వ్యక్తులకి వాళ్ళ విద్యుక్త ధరమాలు తెలుసు,
వాళ్ళ హక్కులూ తెలుసు, తెలిసి, వాట్ని ధైర్యంగా నిలబెట్టుకుంటారు,
గురిచూసికొట్టిన దెబ్బలనుసైతం ఎదుర్కొంటారు,
నియంతలని అణగదొక్కి, శృంఖలాలు తెంచుతారు;
దేశమంటే ఇలాంటి వ్యక్తుల సమూహం;
దేశప్రజల సమిష్ఠి ఇచ్చను ప్రతిబింబించే ఉత్కృష్టమైన చట్టమూ,
సింహాసనాలకీ, ప్రపంచాధికారాలకీ అతీతంగా విలసిల్లి
రాణిలా కూచుని, మంచికి పట్టంగట్టి, చెడుని అణగదొక్కుతుంది.

భయదమైన దాని నొసలు చిట్లింత దెబ్బ తిని
వైరుధ్యపు దయ్యం ఆవిరిలా హరించుకుపోతుంది ;
చివరకి సర్వప్రకాశమైన రాజమకుటం సైతం
తన మిణుకు దాచుకుని, దాని ఆదేశానికి తల ఒగ్గుతుంది.
దేవునికి ప్రీతిపాత్రమైన ఈ ద్వీపం ఒకప్పుడలా ఉండేది
గ్రీకులకంటే న్యాయబద్ధంగా … క్రీటు తీరంలా.
ఇక ఇక్కడ స్వాతంత్ర్యం హసించదా?
బ్రిటిషు ప్రజలు కృశించి, నిర్వీర్యులైపోవడమేనా?
అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నశించవలసిందే కనుక
సాహసవంతులను అలంకరించే కీర్తి ప్రతిష్ఠలు
నిరాకరించడం తెలివిలేనితనం.
అపకీర్తితో మౌనంగా సమాధిలోకి జారుకోవడం.
.
సర్ విలియం జోన్స్

28 September 1746 – 27 April 1794

వెల్ష్ కవి

 

.

 “What constitutes a state?”

    What constitutes a state?   

Not high-raised battlement or labored mound,    

    Thick wall or moated gate; 

Not cities proud with spires and turrets crowned;        

    Not bays and broad-armed ports,

Where, laughing at the storm, rich navies ride;   

    Not starred and spangled courts, 

Where low-browed baseness wafts perfume to pride.   

    No:—men, high-minded men,      

With powers as far above dull brutes endued     

    In forest, brake, or den,      

As beasts excel cold rocks and brambles rude,—

    Men who their duties know,        

But know their rights, and, knowing, dare maintain,    

    Prevent the long-aimed blow,       

And crush the tyrant while they rend the chain;  

    These constitute a State;     

And sovereign law, that State’s collected will,    

    O’er thrones and globes elate       

Sits empress, crowning good, repressing ill.       

    Smit by her sacred frown,  

The fiend, Dissension, like a vapor sinks; 

    And e’en the all-dazzling crown   

Hides his faint rays, and at her bidding shrinks. 

    Such was this heaven-loved isle,  

Than Lesbos fairer and the Cretan shore!  

    No more shall freedom smile?      

Shall Britons languish, and be men no more?     

    Since all must life resign,    

Those sweet rewards which decorate the brave   

    ’T is folly to decline, 

And steal inglorious to the silent grave.

.

Sir William Jones

(28 September 1746 – 27 April 1794)

Poem Courtesy:

The World’s Best Poetry.

Eds: Bliss Carman, et al.

Volume VIII. National Spirit.  1904.

  1. Patriotism

http://www.bartleby.com/360/8/1.html

An Epigram… Sir William Jones, England

.

చుట్టూ ఉన్న అందరూ చిరునవ్వులు నవ్వుతుంటే,
నగ్నంగా తల్లి ఒడిలో ఏడుస్తున్న ఓ పసికూనా!
చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఏడుస్తున్నా, నువ్వు నవ్వగల ప్రశాంతత
మదిలో నీ చివరి నిద్రవరకూ నిలుపుకుని చిరంజీవివి కా!
.
సర్ విలియం జోన్స్
(28 సెప్టెంబర్ 1746 – 27 ఏప్రిల్ 1794)
ఇంగ్లిష్- వెల్ష్ భాషాశాస్త్రవేత్త.

.

.
An Epigram
.

On parent knees, a naked new-born child,
 Weeping thou sat’st while all around thee smiled:
So live, that sinking to thy life’s last sleep,
 Calm thou may’st smile, whilst all around thee weep.
.
Sir William Jones.

(28 September 1746 – 27 April 1794)

English-Welsh Philologist, Scholar of Ancient India and co-founder of Asiatic Society of Bengal in Calcutta on  15th January 1784. A linguistic child prodigy,  Jones by the end of his life became a hyperglot knowing 13 languages including Greek, Latin, Persian, Arabic, Hebrew thoroughly and another 28 languages reasonably well. His most important (re)discovery or observation is that Sanskrit bears a close resemblance to Classical Greek and Latin.  Though this observation was credited to him, Gaston-Laurent Coeurdoux, a French Jesuit, who spent all his life in India seems to have demonstrated the existing analogy between Sanskrit, Greek and Latin (and even German and Russian) in a memoir he sent in 1767 to the  French Academy of Sciences. 

Poem Courtesy: Arthur Quiller-Couch, ed. 1919. The Oxford Book of English Verse: 1250–1900

దేశం అంటే ఏమిటి?… సర్ విలియం జోన్స్, వెల్ష్ కవి

దేశం అంటే ఏమిటి?

ఆకాశానికి చేతులుచాచే భవంతులూ,

ఎత్తైన సైనిక ప్రాకారాలూ, కోటగోడలూ, అగడ్తలూ కాదు;

అందమైన మేడలూ, గోపురాలతో విర్రవీగే మహానగరాలూ,

తుఫానులను కూడా ధిక్కరించి, బలమైన నావికాదళం కవాతుచేసే

పొడుగైన సముద్రతీరాలూ, విశాలమైన ఓడరేవులూ కాదు;

కుసంస్కారుల దిగజారుడుతనం,   అహంకారానికి అత్తరులద్దే

చుక్కలు పొదిగినట్టు మెరిసే రాజదర్బారులూ కాదు.

.

కాదు, కాదు, కాదు:

ఏ మనుషులు…  ఏ మేధావులు

అడవుల్లో, కొండ గుహల్లో, చెట్టుతొర్రల్లో

అనాగరికంగా బ్రతికిన మనిషికంటే చాలా రెట్లు శక్తిమంతులో,

ఎవరికి వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు తెలియడంతోపాటు

వాళ్ళ హక్కులుకూడా తెలిసి, వాటిని పరిరక్షించుకుంటూ,

వాటిని క్రమక్రమంగా వమ్ముచేయ ప్రయత్నించే నియంతలను

శృంఖలాలు తెంచడంతోపాటే హతమార్చగలరో,

వాళ్ళూ దేశమంటే;

రాజశాశనం అంటే, ప్రజల సమిష్ఠి అభిలాష,

అది సింహాసనాల, భూగోళపు పరిధులుదాటి విస్తరిస్తుంది;

మంచికి పట్టం కట్టి, కీడుని అణిచి మహరాణిలా కూచుంటుంది;

అది నొసలు చిట్లించిందంటే చాలు

దుర్మార్గాలూ, అభిప్రాయభేదాలూ ఉఫ్ అని ఎగిరిపోవలసిందే.

చివరికి మిరిమిట్లుగొలిపే కిరీటమైనా సరే,

అది ఆనతిస్తే, దాని మిరిమిట్లు దాచుకోవలసిందే.

.

ఒకప్పుడు దైవానుగ్రహం వల్ల ఈద్వీపం అలా ఉండేది.

ఇప్పట్లా అబద్ధాలకోరులూ, చాతకానివాళ్లూ కాదు వాళ్ళు

స్వాతంత్ర్యం ఈ నేల మీద మరి చిరునవ్వు నవ్వదా?

ఇక బ్రిటిషర్లు కృశించవలసిందేనా? వీళ్ళు మగవాళ్ళు కాలేరా?

అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరణించవలసిందే

గనక సాహసానికి ప్రతిఫలంగా వచ్చే కీర్తిప్రతిష్ఠలని తృణీకరించి,

నీరవమైన సమాధిలోకి, అపకీర్తితో జారుకోవడం చాలా తెలివితక్కువ.

.

సర్ విలియం జోన్స్.

1746  – 1796

ఆంగ్ల కవి.

.

From the Picture in the Hall of University Col...
From the Picture in the Hall of University College, Oxford (Photo credit: Wikipedia)

Sir William Jones

.

What Constitutes a State.

.

What constitutes a state?
Not high-raised battlement or labored mound,
Thick wall or moated gate;
Not cities proud with spires and turrets crowned;
Not bays and broad-armed ports,
Where, laughing at the storm, rich navies ride;
Not starred and spangled courts,
Where low-browed baseness wafts perfume to pride.
No:—men, high-minded men,
With powers as far above dull brutes endued
In forest, brake, or den,
As beasts excel cold rocks and brambles rude,—
Men who their duties know,
But know their rights, and, knowing, dare maintain,
Prevent the long-aimed blow,
And crush the tyrant while they rend the chain;
These constitute a State;
And sovereign law, that State’s collected will,
O’er thrones and globes elate
Sits empress, crowning good, repressing ill.
Smit by her sacred frown,
The fiend, Dissension, like a vapor sinks;
And e’en the all-dazzling crown
Hides his faint rays, and at her bidding shrinks.
Such was this heaven-loved isle,
Than Lesbos fairer and the Cretan shore!
No more shall freedom smile?
Shall Britons languish, and be men no more?
Since all must life resign,
Those sweet rewards which decorate the brave
’T is folly to decline,
And steal inglorious to the silent grave.
.
Sir William Jones
1746-1796

%d bloggers like this: