అనువాదలహరి

అర్థరాత్రి వేళ… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

 .

ఎలాగైతేనేం, ఇన్నాళ్ళకి నాకు జీవితం అంటే అర్థమయింది,

ప్రతిదానికీ ప్రారంభమే గాని, దేనికీ ముగింపు ఉండదు,

మనం గెలిచామనుకుని సంబరపడే గొప్పవిజయాలన్నీ,

మన భ్రమతప్ప నిజానికి ఎన్నడూ గెలిచినవి కావు.

.

దేనికోసమైతే నా ఆత్మ గూడుకట్టుకుందో ఆ ప్రేమ కూడా,

చివరికి, కలతతో ఆలోచనలలోపడ్ద అతిథిలా వస్తుంది.

సంగీతమూ, మగవారి పొగడ్తలూ, ఆఖరికి చిరునవ్వైనా సరే,

మిగతావాటికంటే అంతగొప్పగా ఏమీ ఉండవు.

.

సారా టేజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి,  పులిట్జరు బహుమతి గ్రహీత.

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

At Midnight

.

Now at last I have come to see what life is,
Nothing is ever ended, everything only begun,
And the brave victories that seem so splendid
Are never really won.

Even love that I built my spirit’s house for,
Comes like a brooding and a baffled guest,
And music and men’s praise and even laughter
Are not so good as rest.

.

Sara Teasdale,
(August 8, 1884 – January 29, 1933)
American Poet

  • The Look (quieterelephant.wordpress.com)

జ్ఞానోదయం .. సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

అవి వసంతకాలపు తొలిరాత్రులు
హేమంతపు మత్తు నిదర ఇంకా వదల్లేదు
మా చుట్టూ ఉన్న నీడలూ, గాలీ
మేము మాట్లాడుకోని మాటలకి చెవులురిక్కిస్తున్నాయి.

పది సంవత్సరాలు దొర్లిపోయాయి గాని
వసంతం ఇప్పుడూ అప్పటంతవాడిగానే ఉంది
మళ్ళీ మొదలుపెట్టాల్సి వస్తే
అప్పుడు చేసినవే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తాం

ఎదురుచూసిన వసంతం అయితే ఎన్నడూ రాలేదు
కాని, అదేమిటో తెలుసుకోగలిగినంత జీవితం గడిచిపోయింది
మనకి లేనిది ఎప్పుడూ లేకుండానే మిగిలిపోతుంది,
మనకున్న వస్తువుల్నే మనం పోగొట్టుకునేది.

.

.

సారా టీజ్డేల్

అమెరికను కవయిత్రి

.

మాటలని పొదుపుగా వాడి, ఒక్కొక్కసారి ఏ రకమైన ప్రతీకలూ వాడకుండానే, చెప్పవలసిన భావాన్ని  పాఠకుడికి అందజెయ్యగలగడంలో సారా టీజ్డేల్ ఆరితేరిన కవయిత్రి. ఇక్కడ మూడే మూడుపాదాల కవితలో  వ్యక్తులమధ్య నెమ్మదిగా ప్రవేశించే అసంతృప్తీ, ఎడబాటూ; చివరి పాదంలో అద్భుతమైన సత్యాన్నీ, మనసులోని బాధనీ ఎంత అందంగా వ్యక్తీకరించిందో గమనించవచ్చు.

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

WISDOM

It was a night of early spring,
The winter-sleep was scarcely broken;
Around us shadows and the wind
Listened for what was never spoken.

Though half a score of years are gone,
Spring comes as sharply now as then—
But if we had it all to do
it would be done the same again.

It was a spring that never came;
But we have lived enough to know
That what we never have, remains;
It is the things we have that go.
.
Sara Teasdale.

Poem Courtesy: http://www.gutenberg.org/files/25880/25880-h/25880-h.htm#WISDOM

ప్రేమఫలించిన తర్వాత … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

.

ఇక అందులో ఇంద్రజాలం ఉండదు,

అందరువ్యక్తుల్లాగే మనమూ కలుసుకుంటుంటాం,

నేను నీకూ, నువ్వు నాకూ

ఇక అద్భుతాలుగా అనిపించం.

.

ఒకప్పుడు నువ్వు సుడిగాలివి, నేను సముద్రాన్ని—

ఆ వైభవం ఇక ఏమాత్రం ఉండదు…

నేను సముద్రపొడ్డునే

అలసిపోయిన ఒక మడుగునై మిగిలిపోయాను.

.

ఆ మడుగుకి ఇప్పుడు తుఫానులబెడదనుండీ

ఎగసిపడే అలలనుండీ విముక్తి దొరికింది

అయితేనేం, దానికి దొరికిన అంత ప్రశాంతతకీ సముద్రం కంటే,

ఏదో పోగొట్టుకున్న అసంతృప్తి మిగిలిపోతుంది.

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి  

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

After Love
 

.

There is no magic any more,
We meet as other people do,
You work no miracle for me
Nor I for you.

You were the wind and I the sea —
There is no splendor any more,
I have grown listless as the pool
Beside the shore.

But though the pool is safe from storm
And from the tide has found surcease,
It grows more bitter than the sea,
For all its peace. 

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933 

American Poetess

Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/19423

  • The Look (quieterelephant.wordpress.com)

నా మాట … ఆస్కార్ వైల్డ్, ఐరిష్ కవి.

అశాంతీ, ఆతురతలతో నిండిన ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో,

నువ్వూ, నేనూ, మనవంతు ఆనందం మనసారా అనుభవించేం;

ఈ నావకెత్తిన తెల్లని తెరచాపలు మూసివేయబడ్డాయి

మనం ఇందులోకెత్తిన సరకంతా ఖర్చుచేసేశాం.    

.

రోదనవల్ల సంతోషం నానుండి నిష్క్రమించింది, 

అందుకు నా చెక్కిళ్ళు ప్రాయములోనే కళతప్పాయి,  

వయసుమీరని నా పెదాల అరుణిమని వేదన హరించింది,

వినాశము నా శయ్యమీద ఆఖరితెరలు దించుతోంది.  

.

కానీ, కిక్కిరిసిన ఈ జీవితం నీకు ఒక వీణ,

ఒక జంత్రం, లేక వయోలాల సమ్మోహనాదంలాగో 

లేదా, ఉదాత్త సాగర సంగీతానికి పేలవమైన అనుకరణ

శంకువులో నిద్రించే ప్రతిధ్వనిలాగో అనిపించవచ్చు.  

.

ఆస్కార్ వైల్డ్ 

(16 October 1854 – 30 November 1900)

ఐరిష్ కవి, నాటక కర్త

షేక్స్పియరు తర్వాత అంత ఎక్కువగానూ సాహిత్యంలో ఉటంకించబడే (quoted) వ్యక్తి ఆస్కార్ వైల్డ్ మాత్రమే.

ఈ కవిత నిజానికి Dialogues అన్న పేరుతో రాసిన కవితల్లో రెండవది. మొదటికవితలో ఇద్దరు ప్రేమికులు విడిపోతున్నప్పుడు, స్త్రీ దృక్పధంలో ఆ విడిపోవడానికి కారణాలు చెబితే, దానికి సమాధానంగా చెప్పిన ఈ కవితలో, పురుషుడి దృక్కోణం నుండి సమాధానం ఉంటుంది.  

అనేక కారణాల వల్ల ప్రేమికులు విడిపోవడం చాలా సందర్భాలలో జరుగుతుంది. కానీ అన్నిటిలోనూ ఒకరు వాళ్ల విడిపోవడానికి కారణమైన విషయాన్ని మన్నించగలిగినా/ మరిచిపోవాలని చూసినా, రెండవవారు దాన్ని క్షమించలేరు. అప్పుడుకూడ, కొందరిలో  ఉదాత్తమైన వ్యక్తిత్వం, అవతలి వ్యక్తి పట్ల నిజమైన ప్రేమానురాగాలూ వ్యక్తమవుతూనే ఉంటాయి. ఈ కవిత, బహుశా అతని తొలిప్రేయసి Florence తో విడిపోయిన సందర్భంలో వ్రాసి ఉండవచ్చునని కొందరి ఊహ.

Oscar Wilde
Oscar Wilde (Photo credit: Wikipedia)

.

My Voice

.

Within this restless, hurried, modern world

We took our hearts’ full pleasure – You and I,

And now the white sails of our ship are furled,

And spent the lading of our argosy.

.

Wherefore my cheeks before their time are wan,

For very weeping is my gladness fled,

Sorrow has paled my young mouth’s vermilion,

And Ruin draws the curtains of my bed.

.

But all this crowded life has been to thee

No more than lyre, or lute, or subtle spell

Of viols, or the music of the sea

That sleeps, a mimic echo, in the shell.

.

Oscar Wilde

(16 October 1854 – 30 November 1900)

Irish Poet

For an analysis of the poem pl. visit:

1. http://www.helium.com/items/2252109-poetry-analysis-my-voice-by-oscar-wilde

2. http://kellyrfineman.blogspot.com/2009/05/her-voice-and-my-voice-by-oscar-wilde.html

Quick Mail Service* … కొండేపూడి నిర్మల

The letter you posted six months back

was delivered to me yesterday.

Never mind the delay.

Compared to the prisoner of Independence struggle 

Who did not reach home as yet

though freed some thirty-nine years ago,

it has reached far sooner.

Enough if you own

a voice to applaud

and the courage to denounce.

Than the bright electric light

that works under controls,

even a faint moonlight that liberally

casts on our face is much better.

.

Kondepudi Nirmala

(There was once a service by Department of Posts  called Quick Mail Service (QMS) inaugurated on 15th April 1975,  to deliver letters speedily and on priority basis,  charging some nominal fee above the ordinary service.  I think it is rechristened as Speed Post later.

In the present poem Nirmala criticises subtly that we have achieved political independence but not the independence of the mind and expression. We are still slaves to somebody’s ideas. We have to have our own voice  and the courage and will to say what we dislike.  That kind of Independence has not been delivered  so far … is the essence of the poem.  But can we say ‘Yes’ even today, after passage of 65 years?  A definite NO. For we have a great disposition to be ruled and governed by others, than discipline and conduct ourselves.)

Image Courtesy: Kondepudi Nirmala

Kondepudi Nirmala

Kondepudi Nirmala stands in the forefront of Modern Telugu Poets, and particularly as one of the strong voices of Feminism. Her experience as a journalist with Andhra Jyothi and as Announcer in All India Radio has refined her linguistic and presentation skills and they reached zenith in her poetry.

She has 5 Poetry collections and 1 short story collection to her credit so far. No wonder she received some of the most prestigious awards in Telugu Literature like Tapi Dharma Rao Memorial Award, Free verse Front Award, Devulapalli Krishna Sastry Award  among others.

.

క్విక్ మెయిల్ సర్విస్ *

.

ఆర్నెల్లక్రితం నువ్వురాసిన ఉత్తరం

నిన్నటి టపాలో నాకు చేరింది.

ఆలస్యానిదేముంది?

ముఫ్ఫైతొమ్మిదేళ్ళ క్రిందట విడుదలై

యింకా ఇల్లుచేరని ఖైదీలాంటి స్వాతంత్ర్యంతో

పోల్చి చూస్తే

నీ లేఖ అర్జంటుగా చేరినట్టే లెఖ్ఖ.

ఔననటానికి ఒక గొంతు

కాదనటానికి ఒక గుండె

స్వంతంగా నీకుంటే చాలు.

మీటమీద ఆధారపడి వెలిగే విద్యుద్దీపం కంటే

తలెత్తగానే నుదుటనపరచుకున్న అస్పష్టపు వెన్నెల మేలు

.

(* QMS అని పూర్వం తపాల శాఖలో ఉత్తరాలు త్వరగా బట్వాడా  చెయ్యడానికి ఒక ప్రత్యేక సేవ ఉండేది)

.

కొండేపూడి నిర్మల

ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో కొండేపూడి నిర్మలగారిది ఒక బలమైన గొంతు. ఆంధ్రజ్యోతిలో విలేఖరిగా, ఆకాశవాణిలో వ్యాఖ్యాతగా పదునెక్కిన ఆమె వచనం, కవిత్వంలో ఇంకా పదునెక్కింది. స్త్రీవాదకవయిత్రుల్లో మొదటివరసలో ఎన్నదగ్గవారిలో ఒకరిగా నిలబెట్టింది. సందిగ్ధ సంధ్య, నడిచేగాయాలు, బాధాశప్తనది, మల్టినేషనల్  ముద్దు, నివురు మొదలైన కవితా సంకలనాలేగాక, శతృస్పర్శ అనే కథల సంపుటిగూడా వెలువరించారు.  ఆమె ప్రతిష్ఠాత్మకమైన తాపీ ధర్మారావు స్మారక బహుమతి, ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ అవార్డు, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి అవార్డు, మొదలైన ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్నారు. 

%d bloggers like this: