అనువాదలహరి

ప్రమాదం… రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్, బ్రిటన్

నా కారులో నిన్న రాత్రి తీసుకెళ్ళిన ఆ కుర్రాడు,

శరీరం దారుణంగా చితికి వేలాడిపోతూ,

పెదాలు రక్తంగడ్డకట్టి ఎర్రగా,

కళ్ళు నిప్పుకణికల్లా మెరుస్తూ,

పాపం చేతులు మట్టిముద్దల్లా చల్లగా, ముడుచుకుని…

ఓహ్, ఈ రోజు రోజల్లా అతనే గుర్తుకొచ్చాడు.

అలసిపోయిన ఆ ముసలి డాక్టరు నాతో అన్నాడు గదా:

“మహా అయితే అతనొక గంటకుమించి బతకడేమో.

అతని కాళ్లు రెండూ ముణుకులవరకూ

బాంబుపేలుడుకి  తెగిపోయాయి, కాబట్టి బాబూ నెమ్మదిగా వెళ్ళు.

పాపం అతనికి ఈ విషయం తెలీదు. గుర్తుంచుకో!

అందుకని ఎంతో జాగ్రత్తగా కారునడపడానికి ప్రయత్నించేను.

ఈ దిక్కుమాలిన రోడ్లని పిచ్చిగా తిట్టుకోని క్షణం లేదు

వెనకనుండి ప్రేతాత్మ మాటాడినట్టు గొంతు వినిపీంచింది:

“నిజం చెప్పు పెద్దాయనా! మరీ అంత పెద్ద దెబ్బలు తగిలేయా?”

నేనన్నాను, “అబ్బే అదేం లేదు.”  “హమ్మయ్య, బతికేను.”

“నా మనసిపుడు కుదుటబడింది,” అంటూ,

“ఇరవై రెండేళ్ళకి జీవితం ఎంతో సుందరంగా ఉంటుంది.

నాకిపుడు చనిపోవాలని లేదు.

చిన్నప్పట్నుండీ ఎన్నోకష్టలుపడ్డాను

ఎన్నో బాధలు అనుభవించేను.

ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా చనిపోవాలంటే

ఎంతబాధగా ఉంటుందో తెలుసా?”

“కాసేపు అవన్నీ మరిచిపో,”

అని కారు నడుపుతునా.

అతన్ని ఉత్సాహపరచడానికి

ఉండుండి ఒకటిరెండు మాటలు చెబుతూ…

కాని చాలాదూరంవెళ్ళే వరకూ

ఒక్క మాటామాటాడలేదతను.

చివరికి ఎలాగైతేనేం హాస్పిటలు

అల్లంతదూరంలో కనిపిస్తుంటే

“నేను ఏమైనా సాయం చెయ్యాలా?” అని అడిగేను.

అతనపుడు కళ్ళు తెరిచి, నావంక చూసి నవ్వేడు.

వణుకుతున్న అతని చేతుల్లోకి నా చెయ్యి తీసుకుని

“కృతజ్ఞతలు…మీరు చాలా మంచివారు,” అన్నాడు

“నాకు మాత్రం చాలా హాయిగా ఉంది….చూద్దాం ఏమవుతుందో!

నా దుప్పటీ పక్కకి తప్పిపోయినట్టు ఉంది.

ఒకసారి దుప్పటీ కాళ్ళమీద  కప్పగలరా?

నా పాదాలు చాలా చల్లగా ఉన్నాయి…  చల్లగా అనిపిస్తున్నాయి…”

.

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్

బ్రిటన్

.

Robert William Service

.

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service

.

Casualty

.

That boy I took in the car last night,

With the body that awfully sagged away,

And the lips blood-crisped, and the eyes flame-bright,

And the poor hands folded and cold as clay

— Oh, I’ve thought and I’ve thought of him all the day.

For the weary old doctor says to me:

“He’ll only last for an hour or so.

Both of his legs below the knee

Blown off by a bomb. . . . So, lad, go slow,

And please remember, he doesn’t know.”

So I tried to drive with never a jar;

And there was I cursing the road like mad,

When I hears a ghost of a voice from the car:

“Tell me, old chap, have I `copped it’ bad?”

So I answers “No,” and he says, “I’m glad.”

“Glad,” says he, “for at twenty-two

Life’s so splendid, I hate to go.

There’s so much good that a chap might do,

And I’ve fought from the start and I’ve suffered so.

‘T would be hard to get knocked out now, you know.”

“Forget it,” says I; then I drove awhile,

And I passed him a cheery word or two;

But he didn’t answer for many a mile,

So just as the hospital hove in view,

Says I: “Is there nothing that I can do?”

Then he opens his eyes and he smiles at me;

And he takes my hand in his trembling hold;

“Thank you — you’re far too kind,” says he:

“I’m awfully comfy — stay . . . let’s see:

I fancy my blanket’s come unrolled —

My feet, please wrap ’em — they’re cold . . . they’re cold.”

.

Robert William Service

కవలలు … రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్, ఇంగ్లీషు కవి

పూర్వం జాన్, జేమ్స్ అని ఇద్దరు కవలలుండేవారు

నగరంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఇళ్ళుతగలబడుతుంటే

జేమ్స్ ఇల్లు రక్షించడానికి ఆదుర్దాగా పరిగెత్తేడు జాన్,

వెనక్కితిరిగి వస్తే, ఇంకేముంది, తనకొంప తగలడిపోయింది.

.

ప్రపంచ మహా సంగ్రామం ప్రారంభం అయ్యేక

అందులో చురుగ్గాపాల్గోడానికి తనకుతానే వెళ్ళేడు జాన్

అతను…  అవయవాలు ఎలా ఎగురుతాయో ప్రత్యక్షంగా చూసేడు,

జేమ్స్ ఇంటిపట్టునే ఉండి, జాన్ ఉద్యోగం కాజేసేడు.

.

జాన్ ఒక అవయవం పోగొట్టుకుని ఇంటికి వచ్చేడు

దానికతను ఏమీ బాధపడినట్టు కనిపించలేదు;

కానీ, అతనికి తలగిరిగినంతపని అయింది మాత్రం

జేమ్స్ తన ప్రియురాల్ని కూడా కాజేసేడని తెలుసుకుని.

.

కాలం గడిచింది. జాన్ బాధ దిగమింగ ప్రయత్నించేడు

ఇప్పుడు నగరం లో సగానికి సగం జాగా జేమ్స్ దే;

అతనికున్న సైనికపరిచయాలు సంపద తెచ్చిపెట్టేయి;

జాన్ సంగతా? అక్కడెక్కడో కుమ్మరిసారెమీద ఉంటాడు చూడండి.

.

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్.

(16 Jan, 1874 – 11th Sept 1958)

ఇంగ్లీషు కవి

.

ఈ కవితలో చాలా పదునైన వ్యంగ్యం ఉంది. ఇది నిజానికి అన్నదమ్ముల కథే కానక్కరలేదు. సమాజంపట్ల నిబద్ధత ఉన్నవాడిదీ, తనూ తనకుటుంబంపట్ల మాత్రమే నిబద్ధత ఉన్నవాడిదీ కావోచ్చు. సేవా తత్పరతతో మడులూ, మాన్యాలూ, దానాలు చేసినవాళ్ళూ, మంచి డబ్బు సంపాదించే తరుణంలో దేశ స్వాతంత్ర్యంకోసం ఉద్యమించి తమ భవిష్యత్తునీ, అండమాన్ లో జీవితాలనీ చాలించినవా రనేకులున్నారు. ఇప్పుడు ఆ మడులూ మాన్యాలూ అనుభవిస్తున్నవారు దానం పొందిన వాళ్ళూ కారు, వాళ్ల వంశీకులూ కారు. అంతెందుకు, ప్రజాప్రయోజనార్థం దేశాధ్యక్షుడు సమీకరించిన అనేకవేల ఎకరాలభూమి రైతులదగ్గరనుండి అయితే పోయింది గానీ, దాన్ని అనుభవిస్తున్న వారు వేరే. జాన్, జేమ్స్ లు ఇక్కడ ఒకతల్లి బిడ్డలు. వాళ్ల ప్రవృత్తులే ఎంత విపరీతంగా ఉన్నాయో చెప్పకనే చెప్పాడు కవి. ఒకడు మంచి చెయ్యకుండా ఉండలేదు. రెండవవాడు చెడుచెయ్యకుండా ఉండలేడు. ఇక మిగతాజనం సంగతి వేరే చెప్పాలా?

.

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service

                                                      Robert William Service

                                                    Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/

The Twins …

.

There were two brothers, John and James,
And when the town went up in flames,
To save the house of James dashed John,
Then turned, and lo! his own was gone.

And when the great World War began,
To volunteer John promptly ran;
And while he learned live bombs to lob,
James stayed at home and — sneaked his job.

John came home with a missing limb;
That didn’t seem to worry him;
But oh, it set his brain awhirl
To find that James had — sneaked his girl!

Time passed. John tried his grief to drown;
To-day James owns one-half the town;
His army contracts riches yield;
And John? Well, search the Potter’s Field.
.

R W Service.

(16 Jan, 1874 – 11th Sept 1958)

English Poet.

నీకేగనక ఒక స్నేహితుడుంటే… రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్, బ్రిటిషు కవి

నీకే గనక ఒక ఆప్త మిత్రుడు, శక్తిమంతుడూ, అహం లేనివాడూ,
నీ తప్పులు తెలిసి, నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకున్నవాడూ;
నీ శక్తి యుక్తుల మీద అపారమైన నమ్మకం ఉన్నవాడూ
నిన్ను తండ్రిలా సంరక్షించేవాడూ;
చివరిదాకా నిన్ను విడిచిపెట్టక వెన్నంటి ఉండేవాడూ
ప్రపంచం నిన్నెంత పరిహసించినా,
నిన్నుచూసి ఎప్పుడూ ఆనందించేవాడూ,
అలాంటి స్నేహితుడుంటే, నువ్వు తప్పకుండా
అతన్ని సంతోషపెట్టడానికి ఎప్పుడూప్రయత్నం చేస్తూ,
స్నేహాన్ని వదులుకోవాలన్న ఆలోచనే రానీయవు.

.

అదే నీ స్నేహితుడు చాలా గొప్పవాడూ ఉన్నతుడూ అయి,
అతనొక పెద్ద అంతఃపురంలోనో, భవనంలోనో ఉంటూ
ఒక మహరాజులాగ వెలుగొందుతూ ఉంటే,
అందరి నాలుకలమీదా అతని
గుణగణాలే కీర్తింపబడుతుంటే;
అలాంటివాడు, ఒకసారి అశేషజనానీకం మధ్య,
నిన్ను గుర్తించి, నీ ఒక్కడి వంకే చూసి,
తనసింహాసనం దగ్గరకి రమ్మని పిలుస్తే
ఓహ్! నీకు అప్పుడు ఎంత గర్వంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది?

.

నీకు ఇలాంటి మిత్రుడు, ప్రాణంలో ప్రాణం, మనస్వి,
శక్తిమంతుడు, నిన్ను విడవనివాడూ గనక ఉంటే
నువ్వతన్ని అన్నిరకాలుగా సంతోషపెట్టడానికి
తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తావని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను.
నువ్వు ఏ చింతాలేకుండా ధైర్యంగా జీవించగలవు, ఔనా?
నీ రచనల్లో అతని గొప్పదనం భాసిస్తుంది.
అతన్ని గొంతెత్తి కీర్తిస్తావు… కాని అదే విచిత్రం!
అడిగితే మాత్రం, అలాంటిమిత్రుడు “నాకెవరూ లేడ”ని అంటావు;
నిజంగా లేడూ? నాకు నవ్వొస్తుంది. మరి దేముడెవరంటావ్?

.

Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robert_W._Service.jpg

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్

(January 16, 1874 – September 11, 1958)

బ్రిటిషు కవి

.

If You Had a Friend

.

If you had a friend strong, simple, true,
Who knew your faults and who understood;
Who believed in the very best of you,
And who cared for you as a father would;
Who would stick by you to the very end,
Who would smile however the world might frown:
I’m sure you would try to please your friend,
You never would think to throw him down.

And supposing your friend was high and great,
And he lived in a palace rich and tall,
And sat like a King in shining state,
And his praise was loud on the lips of all;
Well then, when he turned to you alone,
And he singled you out from all the crowd,
And he called you up to his golden throne,
Oh, wouldn’t you just be jolly proud?

If you had a friend like this, I say,
So sweet and tender, so strong and true,
You’d try to please him in every way,
You’d live at your bravest — now, wouldn’t you?
His worth would shine in the words you penned;
You’d shout his praises . . . yet now it’s odd!
You tell me you haven’t got such a friend;
You haven’t? I wonder . . . What of God?

.

RW Service

(January 16, 1874 – September 11, 1958)

British Poet

Further Reading: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service

Related articles

Carry On… RW Service

.

అన్నీ అనుకున్నట్టు జరుగుతున్నంతసేపూ పోరాడడం సుళువే
గెలుపు ఇచ్చే పులకరింతలూ, ప్రఖ్యాతీ మత్తెక్కిస్తాయి;
విజయం దాపుల్లో ఉన్నంత సేపూ ఉత్సాహపరచడం సుళువే
విజయధ్వానాలుచేసుకుంటూ అక్కడ రుధిరభూమిలో దొర్లవచ్చు.
అనుకున్నది ఏదీ జరగనప్పుడే పరిస్థితి వేరు;
మానవమాత్రులమేనన్న వేదన ముసురుకున్నపుడూ
గెలుపు పదింటిలో ఒకటిగా అనిపించి, ఆశలణగారిపోతున్నప్పుడు
నడుం బిగించు ఓ నా యువ సైనికుడా! చిరునవ్వు చెదరనీకు.

ముందుకి సాగిపో! ముందుకి సాగిపో!
నీ ముష్టిఘాతాల్లో మునపటి బలం లేకపోవచ్చు
నువ్వుతిన్న దెబ్బలకి, సొమ్మసిల్లిపోతూ,
గుడ్డిగా చెయ్యివిసురుతూ ఉండవచ్చు
ఒళ్ళంతా చెమటలు కక్కుతూ, రక్తాలోడుతుండవచ్చు, ఫర్వాలేదు
మరొక్క క్షణం, మరొక్క క్షణం నిగ్రహించుకో!
నీలో ఇంకా జీవం ఉంది
ప్రాణాలుపోతున్నట్టనిపించవచ్చు, కానీ ఊపిరున్నంతవరకు
నీ పోరాటం సాగించరా, తండ్రీ! పోరాటం కొనసాగించు!

జీవితపోరాటంలోనూ అంతే.
గెలుస్తున్నంతసేపూ పోరాడడం సులభం
గెలుపు సూర్యోదయంలా తొంగిచూస్తున్నప్పుడు
శత్రువుని బంధించి, హింసించి ధైర్యంగా నిలబడొచ్చు
కానీ, నిరాశనీ, పరాజయాన్నీ ఎవడు సంతోషంగా
స్వీకరించగలడో, వాడిని దేముడు మెచ్చుకుంటాడు
ఆ దివ్యమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఎవడు పోరాడుతాడో
వాడే, ఓటమి అంచుల్లో కూడా ధైర్యంగా  పోరాడగలడు.

పోరాటం కొనసాగించు! పోరాటం కొనసాగించు!
మునుపెన్నడూ భవిష్యత్తు ఇంత అంధకారంగా కనిపించి ఉండకపోవచ్చు
కానీ, నీలో పిరికిదనం లేదని చూపించు
దురదృష్టంవెన్నాడినా, నువ్వు బలహీనుడవుగాదని నిరూపించు
పోరాటం కొనసాగించు! పోరాటం కొనసాగించు!
మరొక దాడిచెయ్యడానికి సిద్ధం కా
నరకప్రాయంగా కనిపించవచ్చు— కానీ, ఏమో, ఎవరు చెప్పగలరు?
ముందుకి సాగిపో, యుద్ధవీరుడా, ముందుకి సాగిపో!

కొందరు అనుమానపుటెడారులలో దారితప్పిపోతారు
కొందరు మూర్ఖత్వంలో మగ్గుతుంటారు
మరికొందరు భక్తిమార్గం పట్టెస్తారు
ఎలాగూ వెళ్లవలసింది స్వర్గానికేగదా అని.
కాని ఇష్టంతో కష్టపడడంలోనూ
మన అత్యున్నత నైపుణ్యాన్ని చూపించడంలోనూ
ఇవ్వడంలోని తియ్యదనమూ, ఆనందమూ ఆస్వాదించడంలోనూ
ఆడుటూ పాడుతూ చేయూత అందించడంలోనూ,
అన్నెందుకు, అసలు జీవితంలోనే ఎంతో వెలుగు ఉంది.

ముందుకి సాగిపో! ముందుకి సాగిపో!
జరిపినపుడు అసలు సిసలైన పోరాటం జరుపు
నీ జీవితాశయం మీద నమ్మకం ఉంచుకో,
జీవితాన్ని నవ్వుతూ పలకరించు
నువ్వు చెయ్యవలసిన ఘనకార్యాలు చాలా ఉన్నాయి,
అందుకే నువ్విక్కడకు వచ్చింది.
ముందుకు సాగిపో! ముందుకు సాగిపో!
ఈ ప్రపంచాన్ని ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దు
నీ తుదిశ్వాస విడిచేటప్పుడు
ఇది నీ మరణ నినాదం కావాలి:
ముందుకి సాగిపో! నా ప్రాణమా! ముందుకి సాగిపో!

.

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్

(January 16, 1874 – September 11, 1958)

.

Carry On

.

It’s easy to fight when everything’s right,
And you’re mad with the thrill and the glory;
It’s easy to cheer when victory’s near,
And wallow in fields that are gory.
It’s a different song when everything’s wrong,
When you’re feeling infernally mortal;
When it’s ten against one, and hope there is none,
Buck up, little soldier, and chortle:

Carry on! Carry on!
There isn’t much punch in your blow.
You’re glaring and staring and hitting out blind;
You’re muddy and bloody, but never you mind.
Carry on! Carry on!
You haven’t the ghost of a show.
It’s looking like death, but while you’ve a breath,
Carry on, my son! Carry on!

And so in the strife of the battle of life
It’s easy to fight when you’re winning;
It’s easy to slave, and starve and be brave,
When the dawn of success is beginning.
But the man who can meet despair and defeat
With a cheer, there’s the man of God’s choosing;
The man who can fight to Heaven’s own height
Is the man who can fight when he’s losing.

Carry on! Carry on!
Things never were looming so black.
But show that you haven’t a cowardly streak,
And though you’re unlucky you never are weak.
Carry on! Carry on!
Brace up for another attack.
It’s looking like hell, but — you never can tell:
Carry on, old man! Carry on!

There are some who drift out in the deserts of doubt,
And some who in brutishness wallow;
There are others, I know, who in piety go
Because of a Heaven to follow.
But to labour with zest, and to give of your best,
For the sweetness and joy of the giving;
To help folks along with a hand and a song;
Why, there’s the real sunshine of living.

Carry on! Carry on!
Fight the good fight and true;
Believe in your mission, greet life with a cheer;
There’s big work to do, and that’s why you are here.
Carry on! Carry on!
Let the world be the better for you;
And at last when you die, let this be your cry:
Carry on, my soul! Carry on!

Robert William Service

(January 16, 1874 – September 11, 1958)

English Poet and writer

Further reading: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service

నోటెర్ డాం చర్చిలో నల్ల యువతి … రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్.

ఈ రోజు నేను చర్చిలో ప్రార్థనకి హాజరైనపుడు,
ఒక నల్లజాతి యువతి నా ప్రక్కన కూర్చుంది.
ఆమె మోకాలిపై ప్రణమిల్లి
ప్రార్థనచేసిన తీరు ఎంతో ముచ్చటవేసింది.
దయాళువూ, శక్తిమంతుడూ అయిన
భగవంతుడున్నాడో లేడో గాని,
అతనిపట్ల ప్రకటించే ప్రేమ
మట్టిపెళ్ళనిసైతం వెలుగుచిందేలా చేస్తుంది.

నాకు రెండోవైపున గంజిపెట్టిన బట్టలేసుకుని కూర్చున్న
అహంకారం తొణికిసలాడుతున్న యువతి
నాతో ఇలా అంది: “ఆర్యా! ఇలాంటి విషయాలు
కొనసాగనివ్వడం అమర్యాదకాదూ?
మా వైపు, ఈ నీగ్రోలని ఎక్కడ ఎలా ఉంచాలో
బాగా తెలుసునని సగర్వంగా చెప్పగలను.
ఒక నల్లపిల్లని తెల్లవాళ్ళ ప్రక్కన కూచుని
భగవంతుని ప్రార్థించడానికి అనుమతించడమే!!!”

ఆమె గొంతులోని కాఠిన్యం నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.
నేనో సాధారణవ్యక్తిని. పసుపూ, గొధుమా,
నలుపూ, సింధూరం అన్నతేడా లేకుండా
నాకు తారసపడే వాళ్ళందరితోనూ స్నేహం చేస్తాను.
ఒద్దికగా ఉండే ఏ రంగుపిల్లతోనైనా
కాపురంచేసి పదిమందిపిల్లల్ని కనడానికిగాని,
రంగూ, జాతి భేదం లేకుండా ఏ మనిషితోనైనా
స్నేహపూర్వకంగా తాగడానికిగాని అభ్యంతరం లేదు.

మతాలు నిజమో అబధ్ధమో కావచ్చు,
దేవాలయాలు నిజమో అబధ్ధమో కావచ్చు,
కానీ, నీలో నమ్మకమంటూ ఉంటే,
అది స్వయంప్రకాశవంతమైన వెలుగులా ఉంటుంది.
నాకు భక్తిలేదని కాదు. నేను కూడా
మనఃస్ఫూర్తిగానే ప్రార్థిస్తూంటాను. కాని,
భగవంతుడు అనుగ్రహించడమంటూ జరిగితే,
నా కంటే ఆ నల్లయువతినే అనుగ్రహిస్తాడని నా నమ్మకం.

నల్లతోలుని రాత్రింబవళ్ళు ఎంతగా తోమినా,
రంగుమార్చలేమన్నది నిజం కావొచ్చు;
కానీ, అతని చర్మం క్రింద బహుశా
నీ అంత, లేదా నీకంటేకూడా తెల్లగా ఉన్నాడేమో?

.

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్.

(జనవరి 16, 1874 – సెప్టెంబరు 11, 1958)

ఇంగ్లీషు కవీ రచయితా

(డబ్బు, ఉన్నతకులం, అధికారం, యవ్వనం, మేధస్సు  అనే  అంతర్బాహ్యవిభేదాలని మనం భగవంతుని ప్రార్థించే స్థలాల్లో సైతం వీడలేకపోవడాన్ని కవి ఎంతో సున్నితంగా చెబుతున్నాడు. ఇవి నిజమైన సంఘటనలు కానక్కరలేదు. కాని సత్యాన్ని ఆవిష్కరించడానికి మన పూర్వీకులు చేసిన పని ఇదే… ఉదాహరణతో చెప్పడం.)

English: Notre-Dame de Paris, view from Pont d...
English: Notre-Dame de Paris, view from Pont de l’Archevêché, snowy last day of autumn 2010 Français : Notre-Dame de Paris, vue du Pont de l’Archevêché, neige, dernier jour de l’automne 2010 (Photo credit: Wikipedia)

.

Negress In Notre Dame

When I attended Mass today
A coloured maid sat down by me,
And as I watched her kneel and pray,
Her reverence was good to see.
For whether there may be or no’
A merciful and mighty God,
The love for Him is like a glow
That glorifies the meanest clod.

And then a starched and snotty dame
Who sat the other side of me
Said: “Monsieur, is it not a shame
Such things should be allowed to be?
In my homeland, I’m proud to say,
We know to handle niggers right,
And wouldn’t let a black wench pray
And worship God beside a white.”

Her tone so tart bewildered me,
For I am just a simple man.
A friend in every one I see,
Though yellow, brown or black and tan.
For I would father children five
With any comely coloured maid,
And lush with any man alive,
Of any race, of any shade.

Religion may be false or true,
The Churches may be wrong or right,
But if there be the Faith in you
It can be like a shining light.
And though I lack not piety
And pray my best, I’m sure that God
To that black wench and not to me
Would give his most approving nod.

Aye, you may scrub him day and night,
You’ll never change a nigger’s hide;
But maybe he is just as white,
(Or even more) than you…inside.

.

English: Poet and author Robert W. Service, so...
English: Poet and author Robert W. Service, sometimes referred to as “the Bard of the Yukon”. (Photo credit: Wikipedia)

Robert William Service

(January 16, 1874 – September 11, 1958)

English Poet and writer .

ఇసుక రేణువు… రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్

.

రోదసికి హద్దులులేక,

ఒక సౌరకుటుంబం తర్వాత

ఇంకొక సౌరకుటుంబం ఎదురౌతుంటే,

మన భూమి మీద మాత్రమే

జీవరాశి ఉందనుకోడానికి

తగినకారణం కనిపించదు.

లెక్కలేనన్ని నక్షత్ర మండలాల మధ్య,

బహుశా కొన్ని లక్షల ప్రపంచాలుండవచ్చు…

ఒక్కొక్కదాన్నీ ఒక్కొక్క దేవుడు

రక్షిస్తూనో, నాశనం చేస్తూనో,

దాని ప్రస్థానాన్ని శాసిస్తూ.

ఊహించుకుంటుంటే,

ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో!!

ఒక్కొక్కప్రపంచాన్నీ నడిపిస్తూ

లక్షలమంది దేవుళ్ళూ,

వాళ్ళందరిమీదా

ఒక సర్వాధికుడైన పరమాత్మా!!!

.

అంత పెద్దపెద్ద అంకెలు

నా బుర్ర పనిచెయ్యనివ్వవు.

రోదసిలోంచి పడిపోతున్నట్టు కళ్ళుతిరుగుతాయి

నాకు చిన్న చిన్న విషయాలలోనే

మనశ్శాంతి లభిస్తుంది

ఎందుకంటే, గమనించు!

నా చుట్టూ అలా భూమి

ఒకప్రక్క ఒరిగిపోతూ తిరుగుతోందా?

నేను మాత్రం అరచేతిలో

ఒక ఇసుకరేణువును పడకుండా పట్టుకుని

దాని అర్థం ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నాను.

.

ఓహ్, నాకే గనక చూడగల కళ్లుండి,

అర్థంచేసుకోగల మెదడుంటే నా!

గహనమైన జీవన మర్మాన్ని

ఈ ఇసుకరేణువులోనే కనుక్కోగలిగేవాణ్ణి

.

రాబర్ట్ విలియం సెర్విస్

16 జనవరి, 1874 – 11 సెప్టెంబరు 1958

బ్రిటిషు కవి.

.

A Grain of Sand

.

If starry space no limit knows
And sun succeeds to sun,
There is no reason to suppose
Our earth the only one.
‘Mid countless constellations cast
A million worlds may be,
With each a God to bless or blast
And steer to destiny.

Just think! A million gods or so
To guide each vital stream,
With over all to boss the show
A Deity supreme.
Such magnitudes oppress my mind;
From cosmic space it swings;
So ultimately glad to find
Relief in little things.

For look! Within my hollow hand,
While round the earth careens,
I hold a single grain of sand
And wonder what it means.
Ah! If I had the eyes to see,
And brain to understand,
I think Life’s mystery might be
Solved in this grain of sand.

.

Robert William Service

(January 16, 1874 – September 11, 1958 )

British Poet

%d bloggers like this: