అనువాదలహరి

ఉచితానుచితాలు… రాబర్ట్ ప్రాన్సిస్, అమెరికను కవి

సౌందర్యం ఉచితంగా ఉంటుంది. న్యాయమూ ఉచితంగానే ఉంటుంది.

కానీ ఏం లాభం? ఒకటి అతిసామాన్యమైతే రెండోది అత్యంత అపురూపం. 

ఒకటి అన్నిటా కనిపిస్తే, రెండోది కలికానికికూడా కనరాదు.

ఈ ప్రపంచం ఉచితానుచితాలమయం. మనకే వివేకం ఉంటే,

అతివేలమయినదానితో, అరుదైనదాన్ని భర్తీచేసి

ఈ ప్రపంచాన్నీ ఎంతో యోగ్యమైనదానిగా చేసి ఉండేవాళ్ళం. 

.

రాబర్ట్ ఫ్రాన్సిస్

(12 August 1901 – 13 July 1987)

అమెరికను కవి

Fair and Unfair

The beautiful is fair.  The just is fair.

Yet one is commonplace and one is rare,

One everywhere, one scarcely anywhere.

So fair unfair a world.  Had we the wit

To use the surplus for the deficit,

We’d make a fairer fairer world of it.

Robert Francis 

(12 August 1901 – 13 July 1987)

American

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/FairAndUnfair.htm

 

పదవీ విరమణచేస్తున్న గ్రద్ద … రాబర్ట్ ప్రాన్సిస్ , అమెరికను కవి

అందరూ అనుకుంటున్నారు
గ్రద్ద గ్రద్దగా ఉండి విసిగెత్తిపోయిందనీ
దాని రెక్కలు మార్చుకోవాలనుకుంటోందనీ
అంతగా రాజసం లేని మరో పక్షికి
మాటవరసకి, సీగల్ ని, పదవి అప్పగించి
తను తప్పుకోవాలనుకుంటోందని.

హంసలలోనూ, కొంగలలోనూ, బాతులలోనూ
అదే పుకారు వ్యాపించింది,
దాని అధికార హోదా ఏ మాత్రం నచ్చక,
అది నమ్మశక్యంకని కారణమనుకోండి
వీలయితే కేవలం ఒక పక్షిగానే ఉండిపోయి
పదవి విరమించి ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటోందని.

ఒక పుకారు వ్యాప్తిలో ఉంది
గ్రద్ద రాష్ట్రీయ చిహ్నంగా
అధికారముద్రలో తన స్థనాన్నీ
తన హక్కును శాశ్వతంగా
విడిచిపెట్టాలని యోచిస్తోందని

ఇలా పదవీ విరమణ చెయ్యాలనుకోవడానికి
కారణం వయసు మీరడమా
కేవలం వృద్ధాప్యానికి చెందిన ఫిర్యాదా
లోపల కుతకుత ఉడికిపోవడమా?
లేదా దానికి వెరే నిగూఢమైన తాత్త్విక కారణాలున్నాయా?

మరో పుకారు చక్కర్లు కొడుతోంది
(దేవుడు మనని రక్షించుగాక) ఒక వృద్ధ యోధుడు
సూర్యుణ్ణిచూసి అరుస్తూ తొడకొట్టినవాడూ
సీజరూ, నెపొలియనుల వెనుక తిరిగినవాడు
ఇపుడు యుద్ధం అంటే తప్పులుపడుతున్నాడని

అతను పదవీ విరమణ చెయ్యడమో
రాజీనామా చెయ్యడమో లేదా
ఎవరికీ అందుబాటులో లేని
ఏకాంత ప్రదేశానికి తరలిపోయి
అక్కడ ఒక కలహం సృష్టించాలనుకుంటున్నాడని
అది కేవలం అతని వ్యక్తిగత కలహం
.

రాబర్ట్ ప్రాన్సిస్

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

అమెరికను కవి

.

Photo Courtesy:

Poetry Foundation.org

.

The Disengaging Eagle

.

There is a rumor

      the eagle tires of being eagle

      and would change wing

      with a less kingly bird as king,

      say, the seagull.

      With swans and cranes and geese,

      so the rumor goes,

      finding his official pose

      faintly absurd,

      he would aspire to unofficial peace

      and be, if possible, pure bird.

There is a rumor

      the eagle nurses now a mood

      to abdicate

      forever and for good

      as flagpole-sitter for the State.

      Is it the fall of age

      merely, a geriatrical complaint,

      this drift to disengage,

      this cool unrage?

      or rather some dark philosophical taint?

There is a rumor

      (God save us) the old warrior

      who screamed against the sun

      and toured with Caesar and Napoleon

      cavils now at war

      and would allegedly retire,

      resign, retreat

      to a blue solitude,

      an inaccessible country seat

      to fan a native fire

      a purely personal feud.

Robert Francis

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

American poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/DisengagingEagle.htm

 

దాడికి వెళ్లిన ఆటగాడు … రాబర్ట్ ఫ్రాన్సిస్, అమెరికను కవి

మన చెడుగుడు (కబడ్డీ) ఆటకి పోలికలున్న  Prisoner’s Base ఆట మీద వ్రాసినట్టున్నా, ఈ కబడ్డీ మనలో చాలమందికి పరిచయమే కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తున్నా. ఆటలు వర్ణిస్తూ  వచ్చిన అతి తక్కువ కవితల్లో ఇదొకటి.

***

అవసరమైతే ముందుకివెళ్లడానికీ లేకుంటే వెనక్కి మళ్ళడానికి సిద్ధంగా,

తాడుమీద నడిచే వీటివాడిలా అటూ ఇటూ పడకుండా నిలదొక్కుకుంటూ

రెండూ చేతుల వేళ్లూ రెండు వ్యతిరేకదిశల్లో చాచి ఉంచి

క్రిందపడిన బంతి మీదకెగిరినట్టు మునివేళ్ళ మీద గెంతుతూ

లేదా, ఒక అమ్మాయి తాడాట ఆడినట్టు ఆడుతూ, పట్టుకో పట్టుకో అంటూ

కొన్ని అడుగులు అటుపక్కకీ, కొన్ని అడుగులు ఇటుపక్కకీ వేసుకుంటూ

అతనెలా తడబడుతూ, పరిగెడుతూ, ఒళ్ళు జలదరించేలా తాకుతూ, కవ్విస్తూ

ప్రతిపక్షాన్ని రెచ్చగొడుతూ, పరవశంతో ఎగురుతున్న పక్షిలా విహరిస్తున్నాడో.

అతను మీతో సరసాలాడుతున్నాడు, చుట్టు ముట్టండి, చుట్టుముట్టండి

అదునుచూసి ఒడిసిపట్టండి… నెమ్మది, నెమ్మది .. అద్గదీ… ఇప్ప్పుడు!!!

.

రాబర్ట్ ఫ్రాన్సిస్

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

అమెరికను కవి

Image Courtesy:

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/robert-francis

The Base Stealer

Poised between going on and back, pulled

Both ways taut like a tightrope-walker,

Fingertips pointing the opposites,

Now bouncing tiptoe like a dropped ball

Or a kid skipping rope, come on, come on,

Running a scattering of steps side-wise,

How he teeters, skitters, tingles, teases,

Taunts them, hovers like an ecstatic bird,

He’s only flirting, crowd him, crowd him,

Delicate, delicate, delicate, delicate – now!

.

Robert Francis

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

American Poet

Poem courtesy:
http://2dayspoem.blogspot.com/2007/03/base-steeler.html
%d bloggers like this: