అనువాదలహరి

పదచిత్రాలు… రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

1

బాగా ముగ్గి ఘుమఘుమలాడుతున్న పళ్ళునింపుకుని
వెనిస్ నగర కాలువల్లో తీరిగ్గా సాగుతున్న గూటిపడవలా
ప్రియతమా! సమ్మోహపరుస్తూ నువ్వు,
నిరాదరణకుగురైన నా మనోనగరంలో ప్రవేశించావు.

2
అటూ ఇటూ తిరిగి మాయమయే పక్షుల గుంపుల్లా
నీలినీలి పొగ అంచెలంచెలుగా పైకిలేస్తోంది.
నా ప్రేమ కూడా నీ వంకకు గంతులేస్తోంది …
భయంతో వెనుకంజవేస్తూ, మళ్ళీ కొత్తగా చిగురులేస్తోంది

3

చెట్లలో చిక్కుకున్న పొగమంచులో
లేతకుంకుమరంగులో సూర్యుడు అస్తమిస్తుంటే
పాలిపోయిన ఆకాశంమీద పసుపుగులాబివన్నె
చందురునిచందం కనిపిస్తున్నావు నువ్వు నాకు.

4
అడవి అంచున ఒక లేత బీచ్ చెట్టు
సాయంవేళ ఒంటరిగా నిలుచుని,
నక్షత్రాలను చూసి జడుసుకునట్టు
చిరుగాలి తరగలకి ఆకులూ కొమ్మలతో వణుకుతున్నట్టు
నువ్వుకూడా ఒంటరిగా నిలుచుని, కంపిస్తున్నావు.

5
ఎర్రని దుప్పులు పర్వతాగ్రాలకి చేరుకున్నాయి
చివరి వరుస పైన్ చెట్లనుకూడా దాటిపోయాయి.
నా కోరికలుకూడా వాటితోపాటే పరుగుతీస్తున్నాయి.

6.
గాలితాకిడికి ఊగిసలాడిన పువ్వు
కొద్దిసేపటిలోనే వర్షంతో తడిసింది;
నా మనసుకూడా భయాలతో నిండుకుంటోంది
నువ్వు తిరిగివచ్చేవరకూ.

.
రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్,

8 July 1892 – 27 July 1962

ఇంగ్లీషు కవి, రచయిత

Richard Aldington
Richard Aldington

.

Images

.

I

LIKE a gondola of green scented fruits

Drifting along the dank canals at Venice,

You, O exquisite one,

Have entered my desolate city.

II

The blue smoke leaps

Like swirling clouds of birds vanishing.

So my love leaps forth towards you,

Vanishes and is renewed.

III

A rose-yellow moon in a pale sky

When the sunset is faint vermilion

In the mist among the tree-boughs,

Art thou to me.

IV

As a young beech-tree on the edge of a forest

Stands still in the evening,

Yet shudders through all its leaves in the light air

And seems to fear the stars—

So are you still and so tremble.

V

The red deer are high on the mountain,

They are beyond the last pine trees.

And my desires have run with them.

VI

The flower which the wind has shaken

Is soon filled again with rain;

So does my mind fill slowly with misgiving

Until you return.

.

Richard Aldington

8 July 1892 – 27 July 1962

English Poet

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/10.html

శ్లాఘించబడని అందం… రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఉన్నది నువ్వొకతెవే

ఇతరులు మోసగత్తెలూ,శుచిలేని, పరాన్నభుక్కులూ.

నీ వొకతెవే నిరాడంబరంగా, స్థిరంగా, స్పష్టంగా ఉంటావు.

కాంతి నీ చుట్టూ వక్రగతులుపోతుంది

బంగారు తీవెల పొదరింటిలా.

నీ మాటలు శీతల చంద్రకాంత ఫలకాలూ

వాసనలేని పూవులూనా?

 

నవ్వు!నవ్వు!

వాళ్ళు తప్పిదాలు చేస్తే చెయ్యనీ.

సముద్ర మెప్పటికీ సముద్రమే.

దాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు.

దాన్ని ఎవరూ స్వంతం చేసుకోలేరు.

.

రిచర్ద్ ఆల్డింగ్టన్

8 July 1892 – 27 July 1962

ఇంగ్లీషు కవి

.

richard_aldington

.

Beauty Unpraised

.

There is only you.

The rest are palterers, slovens, parasites.

You only are strong, clear-cut, austere;

Only about you the light curls

Like a gold laurel bough.

 

Your words are cold flaked stone,

Scentless white violets?

Laugh!

Let them blunder.

The sea is ever the sea

None can change it,

None can possess it.

.

Richard Aldington  (aka Edward Godfree Aldington)

 8 July 1892 – 27 July 1962

English Poet

Poem Courtesy: Poetry Magazine

Vol XIV, No IV page 3

http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=14&issue=4&page=3

 

సంకటస్థితి… రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

సరికొత్త అందాల్నీ, కొత్త ప్రదేశాల్నీ, కొత్తముఖాల్నీ,

కొత్త సూర్య చంద్రుల్నీ, మహా పట్టణాలనీ,

నువ్వెన్నడూ చూడని మహా సాగరాల్నీ, అడవుల్నీ,

వెతుక్కుంటూ పోక తప్పదా అని నువ్వు అడిగేవు.

నువ్వు అచేతనంగా మౌనంగా కూచుని

ఇంతవరకు సాధించినది గుర్తుచేసుకుంటూ

ఆలోచనలు నెమరు వేసుకుంటూ, విజయగాథలు లెక్కిస్తూ,

ఏ ప్రభావం చూపించకుండా ప్రతిరోజూ గడపడమేనా?

ఏ మార్పూలేక… మరో రోజు, గంటలు వెళ్ళబుచ్చడం

ఒక బాధని గాని, హృదయస్పందనగానీ గుర్తించకుండా…

నేను మాటల్లో ఎలా చెప్పను?

అదిగాక, నాకు మాటాడాలంటే చికాకు.

అందుకని కిటికీ తలుపు తెరిచాను

పడమట వాసంతపు సూర్యాస్తమయానికి తెరతీస్తూ.

సూర్య్డు ముదురు నారింజపండు రంగులో మెరిసిపోతున్నాడు

నెలబాలుడి చేతిలో ఒక తారక మెరుస్తోంది;

చివరి పిచ్చుక జంటలు చూరుమీద కిచకిచలాడుతున్నాయి,

వాకిలికి అడ్డంగా ఒక గబ్బిలం చప్పుడులేకుండా సాగిపోయింది

ఎక్కడో అడుగుల చప్పుడూ, మనుషుల మాటల సవ్వడీ వినిపిస్తోంది

ఈ రోజుకి పని ముగించుకుని వస్తున్న వారికలయికలలో.

ఒక రైతు తోలుతున్న ఎడ్లబండి పక్కనుండి పోయింది

ఒక బాలిక కాగితం అడ్దుపెట్టి వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి పట్టుకుంది

ఎవరో మేండలీన్ వాయిస్తున్నారు.

నీకు సమాధానం దొరికిందా? ఏమో, నాకు తెలీదు.

చాలా సేపటి మౌనం తర్వాత నువ్వు ఇతరవిషయాలు ఎత్తుకున్నావు.

మౌనం నీకు అర్థమయేలా మరోలా చెప్పడం నాకు తెలీదు.

.

రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్

8 July 1892 – 27 July 1962

ఇంగ్లీషు కవి

.

.

Dilemma

You asked me if you should still go adventuring

For more beauty, new lands, strange faces,

For other moons and suns over other cities

And seas and forests you never beheld;

Or whether you should sit down quietly

And con over all you have gathered,

Fingering your memories, counting your spoils,

Letting each day pass without comment

Indistinguishably— a day only, a passage of hours,

Without one blood-beat of discovery or pain.

How could I answer in words?

In any case I am sick of words and talk.

So I drew silently to the window

Opening upon the spring twilight.

There was a deep orange overglow from the sun,

And a young moon with a star in her hand;

The last swifts dashed screaming over the roofs,

While the first bats swerved noiselessly across the square;

There was a murmur of talk and of moving feet

As people strolled and met after work;

A peasant’s cart went by with a man driving

And a girl holding a candle in a paper shade,

And someone played a mandolin.

Were you answered? I do not know.

For after a long silence you spoke of other things.

But I do not know any other silence to give you.

.

Richard Aldington 

8 July 1892 – 27 July 1962

English Poet

Courtesy: Poetry Magazine, January 1934

http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=43&issue=4&page=13

పురాతనోద్యానం… రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

(మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామంతో ప్రపంచంలో నిరాశా నిస్పృహలు కమ్ముకున్న వాతావరణంలో, ఆంగ్లసాహిత్యంలో ఇమేజిజం అన్న ఒక సాహిత్యోద్యమాన్ని, లేవనెత్తినవాళ్ళలో ప్రథముడు… రిఛర్డ్ ఆల్డింగ్టన్.
ప్రతీకలద్వారా కళ్ళెదుట ఉన్నవస్తువుని పాఠకుడికళ్ళముందు రూపుకట్టేటట్టు ప్రయత్నించడం వీళ్ళ ఆదర్శమైనా, ఈ ఉద్యమంలోని కవులు సందర్భానికి పనికిరాని ప్రతీకలూ, అవసరానికి మించి, ఒక్క మాట అయినా ఎక్కువ వాడకూడదన్న నియమం కలిగిన వారు; కవి ఉన్నదున్నట్టు చెప్పినా విషయాన్ని మాత్రం వాచ్యం చెయ్యడు.
ఈ కవితలో ఎత్తుగడ Romanticism బాటలో ప్రకృతితో ప్రారంభించినా, ముగింపులో, చెప్పిన తెల్లదనం, పువ్వులూ, రాళ్ళూ, మృత్యువుకీ, సమాధులకీ ప్రతీకలు. ఇంత అందమైన ప్రకృతీ అనుకోకుండా కమ్ముకున్న ప్రపంచ యుద్ధమేఘాల తాకిడికి నిర్జీవమై మానవాళికంతటికీ ఒక పెద్ద శ్మశానమై మిగిలిపోతుందికదా అన్న భావన ఆపుకున్న ఏడుపుకి కారణంగా కవి చిత్రిస్తాడు.)

.

నేను ఈ తోటలో హాయిగా కూచున్నాను

నిలకడగా ఉన్న చెరువునీ, రెల్లుగడ్డినీ…

వేసవి చివరలో పొదరిళ్ళలోని

పలువర్ణాల ఆకులుని చెదరగొట్టినట్టుగా

ఆకాశంలో అలముకున్న నల్లని మేఘాలని

చెదరగొడుతున్న సుడిగాలినీ చూస్తూ;

కానీ, ఇవీ, వీటితోబాటు చెరువులోని కలువలూ

ఎంత ఆనందాన్ని కలుగజేసినా,

నాకు ఏడుపు తెప్పించినంత పని చేసినవి

గులాబులూ… మనుషులు నడుచుకుంటూ పోయే

తెల్లని నాపరాయి పలకలూ,

వాటి మధ్య రంగు వెలిసిన పచ్చగడ్డి మొక్కలూను.

.

రిఛర్డ్ ఆల్డింగ్టన్

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

Au Vieux Jardin

(The Old Garden)

.

I have sat here happy in the gardens,  

Watching the still pool and the reeds  

And the dark clouds       

Which the wind of the upper air         

Tore like the green leafy boughs         

Of the divers-hued trees of late summer;      

But though I greatly delight      

In these and the water-lilies,      

That which sets me nighest to weeping         

Is the rose and white color of the smooth flag-stones,      

And the pale yellow grasses      

Among them.

.

Richard Aldington

8 July 1892 – 27 July 1962

English Writer and Poet;  Architect of Imagism movement in 20th century literature  along with  Ezra Pound and HD (Hilda Dolittle)  

Poetry: A Magazine of Verse.  1912–22.

Ed: Harriet Monroe,  (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/300/12.html]

%d bloggers like this: