అనువాదలహరి

బెలిండా… అలెగ్జాండర్ పోప్, ఇంగ్లీషు కవి

ఆమె తెల్లని గుండెమీద మెరిసే శిలువ ధరించి ఉంది

దాన్ని ఆస్తికులు ముద్దాడితే, నాస్తికులు ఆరాధిస్తారు

ఆమె అందమైన చూపులు ఆమె సూక్ష్మ బుద్ధిని సూచిస్తున్నాయి,

చురుకైన కళ్ళలాగే, అంత నిలకడలేకుండానూ,

ఎవరిమీదా ప్రత్యేకతలేకుండా, అందరికీ చిరునవ్వు చిందిస్తునాయి

సూర్యుడంత ప్రకాశవంతంగా చూపరుల చూపులని ఆమె కళ్ళు తాకుతున్నాయి

సూర్యుడిలాగే, అవి అందరిమీద ఒక్కలాగే ప్రకాశిస్తున్నాయి.

అయినా, సరళతలో లాలిత్యం, గర్వపు పొడలేని మధురిమ ఉన్నాయి;

అవి ఆమె లోపాలు కప్పిపుచ్చవచ్చు, కన్నియలు దాచడానికి లోపాలంటూ ఉంటే,

ఒక వేళ ఆమె పాలుగా కొన్ని స్త్రీ సహజమైన బలహీనతలున్నా,

ఒకసారి ఆమె ముఖం చూస్తే చాలు, అవన్నీ చిటికెలో మరిచిపోతారు.

.

అలెగ్జాండర్ పోప్

21 May 1688 – 30 May 1744

ఇంగ్లీషు కవి

.

Belinda 
.
On her white breast a sparkling cross she wore,
Which Jews might kiss, and Infidels adore,
Her lively looks a sprightly mind disclose,
Quick as her eyes, and as unfixed as those:
Favors to none, to all she smiles extends:
Oft she rejects, but never once offends.
Bright as the sun, her eyes the gazers strike,
And, like the sun, they shine on all alike.
Yet, graceful ease and sweetness void of pride,
Might hide her faults, if belles had faults to hide;
If to her share some female errors fall,
Look on her face, and you ’ll forget them all.
.
(From “The Rape of the Lock,” Canto II. ll. 7–18.)
Alexander Pope
(21 May 1688 – 30 May 1744)
Poem Courtesy:
The World’s Best Poetry.
Bliss Carman, et al., eds.
Volume II. Love. 1904.
I. Admiration

ఏకాంత స్తుతి … అలెగ్జాండర్ పోప్

Image Courtesy: http://2.bp.blogspot.com

.

వంశపారంపర్యంగా వచ్చే ఆ నాలుగుమూరల నేలకే
తన కోరికలూ, కష్టమూ పరిమితమై,
తను పుట్టిన నేలమీది గాలి పీలుస్తూ,
ఏవడు సంతృప్తిచెందుతాడో,

ఎవని పసులు పాలతో సమృధ్ధిగా,
ఎవని పొలాలు పంటలతో సుభిక్షంగా,
ఎవని “జీవాలు” ఉన్నితో పుష్కలంగా ఉంటాయో;
ఎవని వృక్షాలు వేసవిలో నీడనూ,
చలికాలంలో చితుకుల్నీ నిరాటంకంగా అందిస్తాయో,
వాడే సుఖజీవి.

ఎవనికి,
వాని ఎరుకలేకనే
గంటలూ, రోజులూ, వత్సరాలూ దొర్లిపోతుంటాయో;
ప్రశాంత చిత్తమూ,
ఆరోగ్యవంతమైన శరీరమూ,
చీకూ చింతాలేని ఉదయాలూ,
కలతనిదురలేని రాత్రులూ ఉంటాయో;
చదువూ, సుఖమూ మిళితమై
అందరినీ అలరించగల అమాయకత్వమూ,
సాలోచనాత్మకమైన వినోదమూ, ఉల్లాసమూ ఉండగలవో
వాడు ధన్యుడు!

ఎవరికీ తెలియకుండా,
ఎవరిదృష్టీ పడకుండా,
నన్నిలా బతకనీండి;
ఎవరి విషాదాశృలూ నాకై రాలకుండా,
నన్ను మరణించనీండి;
నేనెక్కడున్నానో తెలియబరిచే ఏ శిలాఫలకం లేకుండా
ఈ ప్రపంచం నుండి జారుకో నీండి.

.

—————————————————————————————–

(గమనిక: జీవాలు అన్నమాట ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలలో గొర్రెలకూ, మేకలకూ వాడతారు)

——————————————————————————————

.

Image Courtesy: http://images.suite101.com

అలెగ్జాండర్ పోప్

(మే 21, 1688 – మే 30 1744)

18వ శతాబ్దపు ఇంగ్లీషు సాహిత్య వాతావరణంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనముద్ర వేయించుకోగలిగిన ప్రతిభాశాలి అలెగ్జాందర్ పోప్.  ముఖ్యంగా ఈ నాటికీ తను చేసిన హోమరు అనువాదానికీ, Heroic Couplet ల పునః ప్రయోగానికీ, Rape of the Lock అన్న వ్యంగ్య హాస్య నాటకానికీ, Essay on Man and Essay on Criticism అన్న రెండు అపురూపమైన, కవితలరూపంలో ఉన్న సునిశిత విశ్లేషణాత్మకమైన వ్యాసాలకీ, Dunciad అన్న అతని Mock-Epic (వ్యంగ్య-కావ్యం) కీ సాహిత్య వ్యాసాలలో పేర్కొనబడుతున్నాడు.

చిన్నతనం లోనే అంకురించిన వ్యాధి అతన్ని కృంగదీసి పొట్టివాడుగానూ (4 అడుగుల 6 అంగుళాలు), గూనివాడుగానూ చేసినా; ఆనాటి రాజకీయ వాతావరణం కేథలిక్కు అయిన అతనికి విద్యాభ్యాసం దూరం చేసినా, స్వయంకృషితో పట్టుదలతో అనేకభాషలు అభ్యసించిన ధీశాలి పోప్.

ఆ రోజుల్లో విగ్ లకీ టోరీలకీ తీవ్రమైన విభేదాలున్నప్పటికీ,  హేమాహేమీలైన రెండుపక్షాల కవులూ నాటకకర్తలతో పరిచయాలు నెరపిన వ్యక్తి. Richard Steele, Joseph Edison లతో స్నేహం పరాకాష్టలో ఉన్నప్పుడు, రోమనుసామ్రాజ్యం చరిత్రలో సీజరును ఎదిరించి నిలవగలిగిన ధైర్యశాలి, స్వాతంత్ర్యంకోసం తన ప్రాణాలు అర్పించిన దేశభక్తుడు Cato జీవితం ఆధారంగా ఆనాటి సంక్లిష్ట రాజకీయ పరిస్థితులను ప్రతిఫలిస్తూ, ఎడిసన్ వ్రాసిన అదే పేరుగల నాటకానికి Prologue వ్రాసేడు అంటే అతని ప్రతిభ ఎంతగా గుర్తింపబడినదో తెలుసుకో వచ్చు.

.

Ode on Solitude

.

Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound,
Content to breathe his native air,
In his own ground.

Whose herds with milk, whose fields with bread,
Whose flocks supply him with attire,
Whose trees in summer yield him shade,
In winter fire.

Blest! who can unconcern’dly find
Hours, days, and years slide soft away,
In health of body, peace of mind,
Quiet by day,

Sound sleep by night; study and ease
Together mix’d; sweet recreation,
And innocence, which most does please,
With meditation.

Thus let me live, unseen, unknown;
Thus unlamented let me dye;
Steal from the world, and not a stone
Tell where I lye.

.

Alexander Pope

(21 May 1688 – 30 May 1744)

One of the key figures of 18th century english literary scene, Pope is still remembered for his translation of Homer, his satirical verses, Heroic Couplet, Rape of the Lock, Essay on Man and Essay on Criticism and The Dunciad.

While his Catholic lineage deprived him of formal education,  his numerous health problems stunted his growth to only 4 feet 6 inches; yet,  they could not dent his spirit, his humour and he became a polyglot by dint of his untiring efforts.

He kept very illustrious company of both Whigs and Tories. And at the height of his best relations, he wrote Prologue to Joseph Edison’s most successful play … The Cato, based on the life of  Roman Hero of the same name who vehemently opposed Caesar and his despotic ways.

%d bloggers like this: