అనువాదలహరి

You and I… Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

We will be chasing each other

Separated by the same distance always.

A forbidden pang

Under the cosmic folds

Would be sieving our shadows.

An allusive truth,

Not amenable to fashioning into words

Effortlessly takes shape on the easel.

Determined not to get caught in your net

I would be devouring darkness inadvertently for you.

Pretending weakness of your arms

You cast a wily fulgent net around me.

Even as the beat and the rhythm

In the endless symphony on the horizon…

The same ageless frenzy persists in our fusion.

.

Prasuna Ravindran

Telugu

Indian

Prasuna Ravindran

Prasuna Ravindran

నువ్వూ, నేనూ..

.

ఒక స్థిరమైన దూరంతో
ఒకరినొకరం వెంబడించుకుంటూనే ఉంటాం.

నిషిధ్ధ వేదనొకటి
ఆకాశపు పొరల కింద
మన ఛాయల్ని చెరుగుతూంటుంది.

అక్షరాల్లోకి అనువదింపబడలేని
అప్రకటిత సత్యమేదో
నీ కుంచెలోంచి అలవోకగా రాలి పడిపోతుంది.

నువ్వేసే వలలో చిక్కకూడదనుకుంటూనే
నీకోసం చీకటిని మింగేస్తూంటాను.

నా బాహువుల్లో బలం లేదంటూనే
నాకోసం వెలుగుని విసురుతావ్.

అనంతమైన దిగంత గానంలో
శ్రుతి లయలమై ఉండీ
అనాదిగా మన బంధంలో అదే ఆవేశం.

ప్రసూన రవీంద్రన్

My lone Moments… Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

Singing lullabies to the Day

Tired of dragging the heavy moments,

And putting it to sleep

A private Spring wakes up for me, and me alone.

Though the sleep knocks at the threshold

Donning the dream-knit sari,

When I recall that it was ages since I last caressed the word,

I throw open the door first.

The Moon spreading the carpet of moonlight and

The wind spraying the perfumes, walk in my wakes.

Listening to the jingle of my steps,

The garden quietly goes all abloom.

Don’t know why,

The crumbs of cloudlets dropped down in anger

And stampeded all along the way

Seem to hum some teasing unknown strain.

I am tempted to make a bonfire here

Searching words for some past torpid emotion.

What a rare moment is this confluence of darkness and silence!

If only I had known the language of the cricket,

Perhaps, I could find a flood of vocab I cannot put down.

Like a pellicle of cloud

Excited over its first hug from Moon, gleaming wherever it goes,

Like a breeze…

Melting lay sweeping through the woods taking a hue from it,

The memory of that lone sweet word you said

Splitting into several echoes

Eased through my warm breath subjecting me to its charm,

Sweeps over me caressing the locks on my forehead;

All through the day,

I eagerly await these moments of peerless loneliness

When they lift me up and cuddle in their embrace. 

Gleaning few exotic petals,

I walk back to my window in great contentment.

 

.

 

Prasuna Ravindran

Telugu

Indian

.

Prasuna Ravindran

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer and was with Infosys for long before taking sabbath to look after of her home and the apple of the eyes.  She resides in Hyderabad (Deccan). She is a blogger running her blog : http://rekkalasavvadi.blogspot.in/   since 3rd Jan 2010. Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects. She received NATS  Poetry Award 2013 for her poem “Baalyam Tirigicchindi.”

.

నా ఏకాంతక్షణాలు 

 

 

 బరువైన క్షణాల్ని మోసి అలసిన పగటిని జోల పాడి నిద్రపుచ్చాక, నా కోసం మాత్రమే ఓ రహస్య వసంతం మేల్కొంటుంది.

గుమ్మం దగ్గరే, కలలు కుట్టిన చీర కట్టి, నిద్ర వాకిలి తడుతున్నా, అక్షరాన్ని ఆప్యాయంగా తడుముకుని ఎన్నాళ్ళయిందోనని ఙ్ఞప్తికొచ్చాక, నా గది గవాక్షన్నే ముందుగా తెరుస్తాను.

 

వెన్నెల తివాచీలు పరుస్తూ చంద్రుడూ, పన్నీరు జల్లుతూ చల్ల గాలీ నా వెనుకే వస్తారు.

 

 నా అడుగుల సవ్వడి వినపడగానే ఆ పూదోట మెల్లగా విచ్చుకుంటుంది.

 

ఎందుకో మరి, అలిగి విరిగి పడ్డ మబ్బు తునకలు, దారంతా కాళ్ళ కింద నలుగుతూ ఎదురుచూడని ఏ రాగాన్నో అస్పష్టంగా గుణుస్తున్నట్టున్నాయ్.

 

ఎప్పటి ఉద్వేగానికో ఇప్పుడు పదాల్ని సమకూర్చుకుంటూ ఇక్కడొక చలిమంట వెయ్యాలనుంది.  చీకటీ , నిశ్శబ్దం సంగమించే సమయం ఎంత అపురూపం?   కీచురాళ్ళ భాష తెలిస్తే రాయలేనన్ని పదాలు దొరికేవేమో.

చంద్రుడినుంచి ఒకే ఒక్క కౌగిలి పుచ్చుకున్న స్ఫూర్తితో ఎక్కడున్నా వెలిపోయే మబ్బు తునకలాగో,

అడవి నుంచి ఒకే ఒక్క రంగుని తీసుకుని గాలిలో విలీనమవుతూ సాగిపోయే పాట లాగో

నువ్వన్న ఒకే ఒక్క మాట, కొన్ని వేల ప్రతిధ్వనులుగా విడిపోయి, వెచ్చటి ఊపిరి లోంచి బయటికొస్తూ అదో రకమైన మత్తులో నన్ను ఓలలాడించిన ఙ్ఞాపకమొకటి నా ముంగురులు సవరించి వెళ్ళిపోతుంది.

 

క్షణాలన్నీ నన్నే ఎత్తుకుని లాలించే ఈ అద్వితీయమైన ఏకాంతం కోసమే పగలంతా ఎదురు చూస్తాను.  కొన్ని అరుదైన పూరేకుల్ని దోసిట దొరకపుచ్చుకుని సంతృప్తిగా  నా గది గవాక్షం వైపు సాగిపోతాను.

.

ప్రసూన రవీంద్రన్

Things That Matter… Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

Sometimes,

it would be just like that!

 

We would rather imprison

those butterflies of thoughts

in our heart

than allow them to float free

liberating from the sensibilities

 

Even as the rain water

Collected in the cusps of our hands

leaks out through the fissures

between fingers,

the chill and freshness

of the ethereal skies

linger still.

 

If you think

You have wasted your time

enjoying the pattering rain

And the prominent moonlight…

 

Well,

You know not what living after all, is!

.

Prasuna Ravindran

Indian

Prasuna A

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://rekkalasavvadi.blogspot.in/

since 3rd Jan 2010. Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

ముఖ్యమైన వాళ్ళకు … ప్రసూన

 

.

కొన్నిసార్లంతే …

 

హృదయ స్పందనలోంచి పుట్టిన

భావాల సీతాకోక చిలుకల్ని

గుండెలోనే బంధించడం తప్ప

స్వేచ్చగా వదల్లేం…

 

దోసిట్లో పట్టుకున్న వాన నీరు

వేళ్ళ సందుల్లోంచి జారిపోయినా

ఆకాశపు కబుర్ల హాయి

అరచేతుల్లో ఇంకా చల్లగా …

 

కురిసే వర్షాన్నీ

పెరిగే వెన్నెలనీ

ఆస్వాదించిన సమయం

వృధా అనుకుంటే

బ్రతకడం రానట్టే …

 

 

Flapping of the Wings … Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

As I tune up my heart

With the silence of the night


A Swan flapping its wings

Is heard over the pond.


Childhood

Revisits the lips…


Oh, this moment,

how sweet it breathes!

.

Prasuna Ravindran

Prasuna A

                                                   Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

రెక్కల సవ్వడి

 

రాత్రి నిశ్శబ్దంతో

మనసుని శ్రుతి చేస్తున్న వేళ

 

కొలనులో హంస

రెక్కలు విదిల్చిన సవ్వడి

 

పెదాలపై

తిరిగొచ్చిన పసితనం…

 

ఈ క్షణం

ఎంత హాయిగా శ్వాసించిందో …

 

 

 

 

 

 

 

Today… Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

Silent is the wee-hour mist, and 

chime melodiously the temple-bells …

 

Enough!

This heart is awake.

 

Be as it may

the page of the day

blacken for any pollutant  …

 

But,

before the darkness of the night

could thicken deep,

It would turn out pleasant

like a moon-washed poem.

.

Prasuna Ravindran

.

Prasuna A

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

.

ఈ రోజు … 

.

తొలి మంచు నిశ్శబ్దం

శ్రావ్యంగా గుడి గంటలు.

చాలు …

మనసు మేల్కొంది.

ఇక ఈ రోజు పేజీ

ఏ కాలుష్యానికి మసిబారినా

నీలపు రేయి చిక్కబడే వేళకి

వెన్నెల కడిగిన కవితలా

అలరించగలదు.

.

ప్రసూన

Memories… Prasuna, Telugu, Indian

At least

When the sepia photos on the wall mock at us

We should suck into the past like whirlwind

Rather than coolly bypassing it like a river.

 

Like a streak of light

That squarely questions each oversleeping bud,

Memories scout for and catch at

The inmost roots of our existence

Which we ourselves are unaware

To present us eternal springs…

.

Prasuna,

Indian.

.

Prasuna A

Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

.

ఙ్ఞాపకాలు 

గోడమీది పటాలు పకపకా నవ్వినప్పుడైనా

నదిలా తప్పుకుని పోవడం మానేసి

సుడిగాలిలా కాలాన్ని తవ్వుకోవాలి

వేళ దాటి నిద్రించే ప్రతి మొగ్గనీ

సూటిగా ప్రశ్నించే కాంతి రేఖకు మల్లే

మనకే తెలీని మన లోపలి మూలాల్ని వెతికిపట్టి

నిత్య వసంతాన్ని చూపిస్తాయ్

ఙ్ఞాపకాలు

.

ప్రసూన

Once Again … Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

.

Just as the skies repossess

the cloud they lost after it had rained out,

how nice would it be

if man could get back the dear ones he had lost!!

.

Just as the river

re-flowing through the forgotten furrows

how great it would look if

the present could be diverted into the

hollows of yesterday!!!

 

Though this is the cherished bank

reached with relish,

won’t have I given a taste of my childhood

to every moment

slipping with simmering discontent?

.

Prasuna A

Prasuna

 .

Prasuna Ravindran

.

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

.

మరొక్కసారి  … ప్రసూన

.

చినుకై రాలిన మేఘాన్ని
ఆకాశం తిరిగి పొందినట్టు
కోల్పోయిన ఆత్మీయుల్ని
మనిషి పొందగలిగితే
ఎంత బాగుండును !!

మరచిపోయిన దారుల్లో
నది తిరిగి ప్రవహించినట్టు
గతకాలపు గుంటలోకి
వర్తమానాన్ని మళ్ళించగలిగితే
ఎంత బాగుండును !!

తీరం
ఇష్టంగా చేరిన గమ్యమే అయినా
అసంతృప్తితో జారిపోతున్న
ప్రతి క్షణమూ
సిగ్గుపడేలా

బాల్యాన్ని చూపించనూ !

.

ప్రసూన

%d bloggers like this: