అనువాదలహరి

జీవితం … ఛార్లెట్ బ్రాంటి

http://www.goodlightscraps.com/content/life-quotes/life-quotes-15.jpg
Image Courtesy: http://www.goodlightscraps.com

.

నా మాట నమ్ము!

జీవితం పండితులు చెప్పినంత పీడకల కాదు.

సాధారణంగా, ఉదయాన్నే చినుకులు పలకరిస్తే,

అది, రోజంతా ఆహ్లాదకరంగా ఉండడాన్నిసూచిస్తుంది

.

అప్పుడప్పుడు చింతల మేఘాలు ఆవరిస్తుంటాయి,

కానీ, అవి తాత్కాలికం.

ఒక జల్లు గులాబీమొగ్గలను వికసింపజెయ్యగలిగినపుడు,

అవి రాలిపోతే బాధపడటం దేనికి?

.

జీవితపుటానంద ఘడియలు,

హాయిగా, తెలియకుండా దొర్లిపోతాయి.

కృతజ్ఞతతో, సంతోషంతో

వాటిని  అనుభవించు యథాతథంగా

.

అప్పుడప్పుడు మృత్యువు మధ్యలో చొరబడి

మనలో మంచివాళ్ళని ఎత్తుకుపోతేనేం?

విషాదం, ప్రభావశాలియైన ఆశమీద

గెలిచినట్టు కనిపిస్తేనేం?

.

ఓటమిఎరుగని ఆశ క్రిందపడినా

మళ్ళీ పైకిలేస్తుంది; దాని బంగారురెక్కలు

ఎప్పుడూ ఎగరగలిగేస్థితిలోనే ఉంటాయి,

మనల్ని మూపున భరించగలశక్తి వాటికెప్పుడూ ఉంటుంది

.

కాబట్టి, ధైర్యంగా, నిర్భయంగా,

ఏ విషమపరీక్షనైనా ఎదుర్కో!

అంత గొప్పగానూ, జయప్రదంగానూ,

ధైర్యం నిరాశని తుదముట్టిస్తుంది.

.

ఛార్లెట్ బ్రాంటి

21 April 1816 – 31 March 1855

బ్రాంటి సిస్టర్స్ గా కీర్తిగడించిన ముగ్గురిలో  ఛార్లెట్ పెద్దది.  తను అజ్ఞాతంగా

ప్రచురించిన Jane Eyre నవల మిక్కిలి ప్రజాదరణ నోచుకోవడంతో ఆమె

బయటపడక తప్పలేదు. ఆంగ్ల సాహిత్యం లో Feminism కి తెరతీసిన

నవలగా దీని విమర్శకులు పేర్కొంటారు.

.

LIFE

.

Life, believe, is not a dream

So dark as sages say;

Oft a little morning rain

Foretells a pleasant day.

Sometimes there are clouds of gloom,

But these are transient all;

If the shower will make the roses bloom,

O why lament its fall ?

.

Rapidly, merrily,

Life’s sunny hours flit by,

Gratefully, cheerily,

Enjoy them as they fly !

.

What though Death at times steps in

And calls our Best away ?

What though sorrow seems to win,

O’er hope, a heavy sway ?

Yet hope again elastic springs,

Unconquered, though she fell;

Still buoyant are her golden wings,

Still strong to bear us well.

Manfully, fearlessly,

The day of trial bear,

For gloriously, victoriously,

Can courage quell despair !

.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLrC4LRLrxOEKY1Pr5xq7Tutf8-10JGhk53W9RyJAgdy8vK5t-
Image Courtesy: http://t1.gstatic.com

Charlotte Bronte 


21 April 1816 – 31 March 1855

British Novelist and Poet

అయినా, నేను పైకి లేస్తాను… మాయా ఏంజెలో

http://1.bp.blogspot.com/_6PQpwHKPZn4/TDRp49v7DNI/AAAAAAAABG4/RvHWDIVT6jw/s400/n1543878292_30127647_6304.jpg
Image Courtesy: http://1.bp.blogspot.com/

.

నువ్వు కసిగా,  వక్రీకరించిన అబధ్ధాలతో,

చరిత్రలో నన్ను విలువలేనట్టు చిత్రీకరించ వచ్చు

నన్ను బురదలో తొక్కి అణగార్చ వచ్చు,

అయినా, నేను ఆ ధూళిలాగ పైకి లేస్తాను.

.

నా ఎదురుసమాధానం  నిన్ను కలవరపెడుతోందా?

నువ్వెందుకు దుఃఖం లో ములిగి ఉన్నావు?

నా ఇంట్లో చమురుబావులు తోడుతున్నంత

ధీమాగా నే నడుగువేస్తున్నాననా?

.

సూర్య చంద్రుల్లాగా

అలుపెరుగని కడలి తరంగాల్లాగా

ఎగసిపడే ఆశల్లా విరజిమ్ముకుంటూ

నేనింకా పైకి ఉబుకుతాను.

.

నేను క్రుంగిపోతే చూడాలనుకున్నావుకదూ?

శిరసు అవనతం చేసి, కనులు నేలకు వాల్చి

భుజాలు కన్నీరులా క్రిందకి జారిపోతూ

హృదయవిదారకంగా రోదిస్తూ, బలహీనమైపోయి?

.

నా అహం నిన్ను బాధిస్తోందా?

నా పెరట్లో బంగారు గనులు తవ్వుతున్నంత

ధీమాగా నేను నవ్వడం

భరించలేనంత కష్టంగా ఉందా?

.

నువ్వు నీ మాటలతో చంపెయ్య వచ్చు

నీ చూపులతో  ముక్కలు చెయ్యొచ్చు

నీ ద్వేషంతో హతమార్చ వచ్చు

అయినా  నేను గాలిలా, మళ్ళీ పైకి లేస్తాను.

.

నా స్త్రీత్వం నిన్ను తలక్రిందులు చేస్తోందా?

నా ఊరువుల సందులో వజ్రాలున్నట్టుగా  

నేను నాట్యం చెయ్యడం 

నీకు ఆశ్చర్యంగా ఉందా?

.

అవమానాల చరిత్ర కుటీరాల్లోనుండి లేస్తాను

బాధల పునాదుల్లో కూరుకుపోయిన గతాన్నుండి లేస్తాను

నేనొక ఎగసిపడి విస్తరించే నల్ల సముద్రాన్ని,

ఉరకలేస్తూ, ఉప్పెనలా  విరిగిపడే అలని కౌగిలిస్తాను

భయాల్నీ, భీతావహనిశల్నీ వెనక వదిలేసి నే నుదయిస్తాను

అద్భుతమూ, తరళమూ ఐన ఉషోదయంగా ఆవిర్భవిస్తాను.

నేను నా పూర్వీకులనుగ్రహించిన ఆశీస్సులను మోసుకొచ్చే,

బానిస కలనీ, ఆశాగీతాన్నీ.

నేను లేస్తాను

లేస్తాను

లేస్తాను.

.

మాయా ఏంజెలో

.

Still I Rise

 

You may write me down in history

With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt

But still, like dust, I’ll rise.

 

Does my sassiness upset you?

Why are you beset with gloom?

‘Cause I walk like I’ve got oil wells

Pumping in my living room.

 

Just like moons and like suns,

With the certainty of tides,

Just like hopes springing high,

Still I’ll rise.

 

Did you want to see me broken?

Bowed head and lowered eyes?

Shoulders falling down like teardrops.

Weakened by my soulful cries.

 

Does my haughtiness offend you?

Don’t you take it awful hard

‘Cause I laugh like I’ve got gold mines

Diggin’ in my own back yard.

 

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.

 

Does my sexiness upset you?

Does it come as a surprise

That I dance like I’ve got diamonds

At the meeting of my thighs?

 

Out of the huts of history’s shame

I rise

Up from a past that’s rooted in pain

I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,

Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear

I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear

I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,

I am the dream and the hope of the slave.

I rise

I rise

I rise.

 

Maya Angelou

%d bloggers like this: