అనువాదలహరి

ఎపిక్యూర్… అబ్రహామ్ కౌలీ. ఇంగ్లీషు కవి

మీ పాత్రని ఎర్రని మధువుతో నింపండి

తలకట్టున గులాబుల దండ ధరించండి

మధువూ, గులాబుల్లా మనం నవ్వుతూ

కాసేపు హాయిగా ఆనందంగా గడుపుదాం.

గులాబుల కిరీటాన్ని ధరించిన మనం

“జహీజ్”(1) రాజమకుటాన్నైనా తలదన్నుదాం

ఈ రోజు మనది; మనం దేనికి భయపడాలి?

ఈ రోజు మనది; అది మనచేతిలోనే ఉంది.

దాన్ని సాదరంగా చూద్దాం. కనీసం

మనతోనే ఉండిపోవాలని కోరుకునేలా చేద్దాం.

పనులన్నీ కట్టిపెట్టండి, దుఃఖాన్ని తరిమేయండి

రే పన్నది సుఖపడడం తెలిసినవాళ్లకే.

.

అబ్రహామ్ కౌలీ

(1618 – 28 July 1667)

ఇంగ్లీషు కవి

Note 1:

Gyges గురించి ఇక్కడ చదవండి

Note 2:

ఎపిక్యూరియన్లు భోగలాలసులని చాలా అపోహ. నిజానికి వాళ్ళు సుఖజీవనం బోధించారు గాని, ఇంద్రియ లాలసకి వ్యతిరేకులు. అతి సాధారణమైన, నిర్మలిన జీవితం, పరిమితమైన కోరికలు, పెద్ద పెద్ద ఆశలూ ఆశయాలు లేకపోవడమే వాళ్ళు బోధించింది. ఈ జీవితం నశ్వరమనీ, దీనికి భగవంతుడు కారణం కాదనీ, మరణం తర్వాత జీవితం లేదనీ, జననానికి ముందున్న అనంత శూన్యంలోకే మరణం తర్వాత చేరుకుంటాము కనుక భయపడవలసినది ఏమీ లేదనీ, బాధలకి భయపడవద్దనీ, హాయిగా జీవించమనీ చెప్పారు.

.

Abraham Cowley

.

The Epicure

.

Fill the bowl with rosy wine,

Around our temples roses twine.

And let us cheerfully awhile,

Like the wine and roses smile.

Crowned with roses we contemn

Gyge’s wealthy diadem.

Today is ours; what do we fear?

Today is ours; we have it here.

Let’s treat it kindly, that it may

Wish, at least, with us to stay.

Let’s banish business, banish sorrow;

To the Gods belongs tomorrow

.

Abraham Cowley

(1618 – 28 July 1667)

English Poet

Note:

Epicureanism is a form of hedonism insofar as it declares pleasure to be its sole intrinsic goal, the concept that the absence of pain and fear constitutes the greatest pleasure, and its advocacy of a simple life, make it very different from “hedonism” as colloquially understood.

 

Poem Courtesy:

The Book of Restoration Verse. 1910.

Ed. William Stanley Braithwaite.

http://www.bartleby.com/332/102.html

Read the Bio of the poet here

\

జీవితమంటే ?… జాన్ క్లేర్, ఇంగ్లీషు కవి

అసలు జీవితమంటే ఏమిటి? నడుస్తున్న ఇసుకగడియారం

సూర్యుడికి దూరంగా జరుగుతున్న వేకువ పొగమంచు.

క్షణం తీరికలేకుండా కోలాహలంగా పదే పదే వచ్చే కల.

దాని గడువు ఎంత? ఒక్క విశ్రాంతి క్షణం, ఆలోచనా లేశం.

అదిచ్చే ఆనందం? ప్రవాహంలోని నీటి బుడగ.

దాన్ని అందుకుందికి పడే ఆరాటంలో అదీ శూన్యమైపోతుంది.

ఆశ అంటే ఏమిటి? హాయినిచ్చే ప్రాభాతపు పిల్లగాలి.

దాని హొయలుతో పచ్చికబయళ్ళమీది తెలిమంచు హరిస్తుంది

ప్రతిపూలగుత్తినుండీ దాని రత్నాలను త్రెంచి, మాయమౌతుంది.

నిరాశల ముళ్ళకొనలను దాచే సాలెగూడు అది,

ఆ ముసుగులోంచి మరింత వాడిగా గుచ్చుకునేట్టు చేస్తుంది.

మృత్యువంటే ఏమిటి? ఇప్పటికీ కారణం కనిపెట్టలేదా?

ఆ రోతపుట్టే శబ్దానికి మరో గూఢమైన, మార్మికపు పదం.

అలసినవాళ్ళు కోరుకునే దీర్ఘకాలపు నిద్ర.

మనశ్శాంతి అంటే? దాని ఆనందానికి హద్దులేమిటి?

అయితే స్వర్గం, లేకుంటే సమాధి తప్ప వేరు లేవు.

మరి ప్రాణం అంటే ఏమిటి? ఆదొక మాయపొర. తొలగించగానే

అంతవరకూ కోరుకున్నది, అక్కరలేకుండా పోతుంది,

మన తెలివి తక్కువ కళ్ళకి, కనిపించే ప్రతి వస్తువూ

దాని అతిశయాన్ని ఋజువు చేస్తూనే ఉంటాయి.

కృతజ్ఞతలేని మనుషులకి దాన్ని పదిలపరచుకోవడం

ఎలాగో చెప్పడానికీ, అహంభావి ఆ ఆనందం ఎలా తెలుసుకోలేడో,

మళ్ళీ మృత్యువు తర్వాతే తిరిగిపొందగలడని తెలియజెయ్యడానికీ,

అదొక పరీక్ష.  దాన్ని అందరూ ఎదుర్కోవలసిందే!

.

జాన్ క్లేర్

(13 July 1793 – 20 May 1864)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

What is Life?

.

And what is Life? An hour-glass on the run,

A mist retreating from the morning sun,

A busy, bustling, still-repeated dream.

Its length? A minute’s pause, a moment’s thought.

And Happiness? A bubble on the stream,

That in the act of seizing shrinks to nought.

And what is Hope? The puffing gale of morn,

That of its charms divests the dewy lawn,

And robs each flow’ret of its gem—and dies;

A cobweb, hiding disappointment’s thorn,

Which stings more keenly through the thin disguise.

And what is Death? Is still the cause unfound?

That dark mysterious name of horrid sound?

A long and lingering sleep the weary crave.

And Peace? Where can its happiness abound?

Nowhere at all, save heaven and the grave.

Then what is Life? When stripped of its disguise,

A thing to be desired it cannot be;

Since everything that meets our foolish eyes

Gives proof sufficient of its vanity.

‘Tis but a trial all must undergo,

To teach unthankful mortals how to prize

That happiness vain man’s denied to know,

Until he’s called to claim it in the skies.

.

John Clare

(13 July 1793 – 20 May 1864)

English Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/what-life-1.html

రానున్న రోజులకో చీటీ… జిమ్ బర్న్స్, ఇంగ్లీషు కవి

నేను ముసలివాడిని అయిపోయేక

భయపెట్టే చొక్కాలూ

మరీ పొట్టి పంట్లాలూ

నాకు తొడగొద్దు.

తొడిగి, వేసవిలో

పిల్లలాడుకునే చోట్లకు

చూస్తూకూచోమని తరమొద్దు.

ప్రాణం నిలబెట్టుకుందికి

సరిపడినంత తిండిపెట్టి,

శీతాకాలమంతా

స్థానిక గ్రంథాలయంలో

ఏ గదిలోనో కూచుని

నిన్నటి పేపరుని

ఈరోజు చదవడానికి

నా వంతు వచ్చేవరకూ

వేచి చూస్తూ గడపమని అనొద్దు.

అంతకంటే, నన్ను కాల్చి పారేయండి.

అలా చెయ్యడానికి మీకు తోచిన కారణం

ఏదో ఒకటి, నా వల్ల తగువులొస్తున్నాయనో

నా పనులు నేను చేసుకోలేకపోతున్నాననో,

నా గది అపరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్నాననో.

మీరు నన్ను చంపడానికి

నన్ను చంపడానికి సంజాయిషీక్రింద

మీరు పైనచెప్పిన కారణాలు

చెప్పడానికి భయపడితే

అందరికీ, నేను అమ్మాయిలమీద

వాలిపోతున్నానని చెప్పండి,

అందులోనూ చిన్నపిల్లలు అని చెప్పి

కాల్చి పారేయండి.

మీరు ఎందుకు చేసేరని అడగను.

కానీ ఆ పని మాత్రం చెయ్యండి.

అంతేగాని, వీధి చివర్లో

ఉన్న షాపులకి చేతిలో చిల్లర

లెక్కపెట్టుకుంటూ వెళ్ళవలసి వచ్చేట్టో,

లేకపోతే, ఏ కుష్ఠురోగి కిచ్చినట్టో

కొన్ని నిర్ణీత సమయాల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం

చెయ్యమని, ఒక అనుమతి నా ముఖాన్న కొట్టొద్దు.

.

జిమ్ బర్న్స్

జననం 1936

ఇంగ్లీషు కవి

.

Jim Burns
Image Courtesy: http://poetrymagazines.org.uk/magazine/recordea5e-2.html?id=16305

.

Note for the future

.

When I get old

Don’t dress me in

Frayed jackets

and too-short trousers,

and send me out

to sit around bowling-greens

in summer.

Don’t give me just enough

To exist on, and expect me

To like passing

The winter days

In the reading room

Of the local library, waiting

My turn to read

Last night’s local paper.

Shoot me!

Find reason, any reason,

Say I’m a troublemaker,

Or can’t take care of my self

And live in a dirty room.

If you are afraid

Of justifying my execution

On those terms,

Tell everyone I leer

At little girls, and then

Shoot me!

I don’t care why you do it,

But do it,

And don’t leave me

To walk to corner shops

Counting my coppers,

Or give me a pass to travel cheap

At certain times, like a leper.

.

Jim Burns

Born 1936

English Poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/strictlyprivatea00mcgo/page/70

ప్రాణం అంటే ఏమిటి… కోలరిడ్జ్ , ఇంగ్లీషు కవి

కాంతి గురించి ఒకప్పుడు ఊహించినట్టుగా

మనిషి కంటికి అందనంత విస్తారమైనదా ప్రాణం?

తనకు ఎదురులేనిదీ, ఏది మూలాధారమో కనుగొనలేనిదీ,

మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న దాని అన్ని రంగులూ,

వాటిలోని అతి చిన్న ఛాయా భేదాలూ, చీకటిని

అంచులకు తరుముతూ తరుముతూ ఏర్పడినదేనా?

ఆసలు ఈ ప్రాణానికి చైతన్యము హద్దు కాదా?

ఈ ఆలోచనలూ, బాధలూ, ఆనందాలూ, ఊపిరులూ

ప్రాణానికీ మృత్యువుకీ మధ్య నిత్యం జరిగే కాటా కుస్తీలో భాగమేనా?

.

సామ్యూల్ టేలర్ కోలరిడ్జ్

(21 October 1772 – 25 July 1834)

ఇంగ్లీషు కవి

.

What is Life?

.

Resembles Life what once was held of Light,

Too ample in itself for human sight?

An absolute Self an element ungrounded

All, that we see, all colours of all shade

By encroach of darkness made?

Is very life by consciousness unbounded?

And all the thoughts, pains, joys of mortal breath,

A war-embrace of wrestling Life and Death?

.

Samuel Taylor Coleridge

(21 October 1772 – 25 July 1834)

English Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/what-life.html

లెక్కలు… గవిన్ ఏవార్ట్, ఇంగ్లీషు కవి

నాకు 11 ఏళ్ళు.  నిజమే, నాకు నిజంగా

రెండో ఎక్కం నోటికి రాదు. మా ఉపాద్యాయులు సిగ్గుచేటు అంటారు.

నాకు సమయం దొరికినా, అప్పటికి ఒళ్ళు బాగా అలసిపోతుంది.

రోన్ ఐదేళ్లవాడు. సమంతకి 3, కెరోల్ కి ఏడాదిన్నర,

అదికాక నెలల బిడ్డ. అవసరమైన పనులన్నీ నేనే చెయ్యాలి.

అమ్మ పనికి పోతుంది. నాన్న ఎక్కడో ఉన్నాడు. కనుక

నేనే వాళ్ళకి బట్టలు తొడగాలి, ఉదయం ఫలహారం పెట్టాలి.

మిసెస్ రసెల్ ఎప్పుడో వస్తుంది, రోన్ ని నేనే బడికి దిగబెడతాను.

మిస్ ఈమ్స్ నన్ను ‘శుద్ధ మొద్దు’ అని తనదైన పాత పద్ధతిలో తిడుతుంది.

డొరీన్ మెలొనీ నన్ను ‘వఠ్ఠి దద్దమ్మ’ అంటుంది.

టీ తర్వాత ఆటలకి తోపుడుబండిలో తీసుకెళ్ళాలి.

మామూలు రోజుల్లో ఆ చోటు బాగానే ఉంటుంది. దానినిండా

నాలా ఉదయాన్నే లేచి పనిచేసే పిల్లలే. వాచీలో 6 చూపించగానే

పిల్లల్ని నిద్రపుచ్చాలి. అప్పుడు నాకు కాస్త విశ్రాంతి దొరుకుతుంది.

7 అవుతుంటే, అమ్మ తలుపు తెరుస్తున్న తాళ్ళచెవి చప్పుడు వినిపిస్తుంది.

.

గవిన్ ఏవార్ట్

(4 February 1916 – 25 October 1995)

ఇంగ్లీషు కవి

Arithmetic

.

I’m 11.  I don’t really know

My Two Times Two Table.  Teacher says it’s disgraceful.

But even if I had the time, I feel too tired.

Ron’s 5, Samantha’s 3, Carole’s 18 months,

And then there’s Baby. I do what’s required.

Mum’s working. Dad’s away. And so

I dress them, give them breakfast. Mrs Russel

Moves in, and I take Ron to school.

Miss Eames calls me on old-fashioned word: Dunce.

Doreen Maloney says I’m a fool.

After tea, to the Rec. Pram-pushing’s show

But on fine days it’s a good place, full

Of larky boys. When 6 shows on the clock

I put the kids to bed. I’m free for once.

At about 7- Mum’s key in the lock.

.

Gavin Ewart.

British Poet

Poet Courtesy: https://archive.org/details/strictlyprivatea00mcgo/page/19

నీ శకం ముగిసింది… లార్డ్ బైరన్, ఇంగ్లీషు కవి

నీ శకం ముగిసింది, ఇక నీ కీర్తి ప్రారంభమైంది.

ఈ దేశవాసులు గీతాలు రచిస్తారు

తమ ప్రియతమ పుత్రుడు

సాధించిన ఘనకార్యాలూ, గెలిచిన యుద్ధాలూ,

నిలబెట్టిన స్వాతంత్య్రమూ,

గెలిచిన పోరాటాలనూ స్మరించుకుంటూ!

నువ్వు నేల రాలి, మేము స్వేచ్ఛగా మిగిలినా

నీకు మరణం ఎంతమాత్రం లేదు;

నీ శరీరంనుండి వెల్లువై పెల్లుబికిన రక్తం

ఈ నేలలో ఇంకడానికి ఇష్టపడక,

మా రక్తనాళాల్లో తిరిగి ప్రవహిస్తూంది

నీ ఆత్మ మా ఊపిరులున్నంతవరకు శాశ్వతం!

నీ నామస్మరణే తక్కిన వీరసైనికులని

ముందుకి నడిపే యుద్ధ నినాదం!

నీ త్యాగమే, గొంతెత్తి పాడే

యువ గాయకబృందాల ఆలాపనల పల్లవి.

నీ గురించి దుఃఖించడం నీ యశస్సుకి అపచారం

అందుకే, నీకై ఎవరూ వగవరు!

.

జార్జ్ గార్డన్, లార్డ్ బైరన్

(22 January 1788 – 19 April 1824)

ఇంగ్లీషు కవి

.

 

 

.

Thy Days Are Done

.

Thy days are done, thy fame begun;

Thy country’s strains record

The triumphs of her chosen Son,

The slaughter of his sword!

The deeds he did, the fields he won,

The freedom he restored!

Though thou art fall’n, while we are free

Thou shalt not taste of death!

The generous blood that flow’d from thee

Disdain’d to sink beneath:

Within our veins its currents be,

Thy spirit on our breath!

Thy name, our charging hosts along,

Shall be the battle-word!

Thy fall, the theme of choral song

From virgin voices pour’d!

To weep would do thy glory wrong:

Thou shalt not be deplored.

.

George Gordon Lord Byron

(22 January 1788 – 19 April 1824)

English Poet

Poem Courtesy:

https://100.be st-poems.net/thy-days-are-done.html 

ఇంగ్లీషు కవి T E ఎర్ప్  మూడు కవితలు  

1. మరోమార్గం…

.

నేను సుమారుగా ఇరవై ఏళ్ళనించి

పుస్తకాలు  చదువుతూ ఉన్నాను;

అందరూ ఎక్కడ నవ్వితే, నేనూ అక్కడ నవ్వేను

ఎక్కడ ఏడిస్తే , నేనూ అక్కడ ఏడిచేను.   

 

జీవితం ఇన్నాళ్ళూ

అరిగిపోయినదారిలోనే  ప్రయాణించింది.

 

నా అంతట నేను మరోదారి వెతుక్కుంటాను.

 

2. ప్రేమ కవిత

 

.

ఏం చెప్పమంటావు?! 

నేను నీలో ఒక భాగాన్నైపోయాను.

అందులో మరీ దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే

 

వెనక మగాళ్ళు చేసే పొగడ్తలు వింటూ

ఏమీ పట్టకుండా నిశ్చలంగా

నువ్వలా వీధివెంట వెళుతూ ఉంటావు.

 

నీ వెనకే

వస్తున్న నాకు

నవ్వుతోబాటు

లోపల గర్వంగా అనిపిస్తుంది. 

 

3. గుంపు

.

 

ఇక్కడ రకరకాల మనుషుల గుంపు ఉంది

అందరూ ఒక్క గొంతుతో అరుస్తున్నారు.

 

ముందుగా చెబుతున్నా, జాగ్రత్త!

ఆ గుంపుకి మరీ దగ్గరకు పోబోకు.

 

నీ గొంతు ఆ అరుపుల్లో వినిపించనైనా వినిపించదు

లేదా, నువ్వూ వాళ్ళలా అరవడం మొదలుపెడతావు.

.

 

T E ఎర్ప్

20 వ శతాబ్దం

ఇంగ్లీషు కవి

(ఈ కవి గురించి ఏ సమాచారమూ ఇవ్వలేనందుకు విచారిస్తున్నాను)

1. Departure

I have been reading books

for about twenty years;

I have laughed with other men’s laughter

wept with their tears.

Life has been a cliche

all these years

I would find a gesture of my own.

2. Love Poem

.

I have become so much a part of you

alas!

and the worse part

that you go down the street

and hear men’s praises

with calm indifference;

while I

who follow

smile

and am filled with pride.

3.The Crowd

.

Here are many different people

all roaring with one voice.

Beware!

Do not go too near!

Or you will lose your voice

and roar with them!

TW Earp

English Poet

20th century

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/oxfordpoetry1915oxfouoft/page/8?

వాళ్ళు… సీ ఫ్రై ససూన్, ఇంగ్లీషు కవి

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కాలంలో వచ్చిన గొప్ప కవితలలో ఇదొకటి. యుద్ధంలో స్వయంగా పాల్గొని, మృత్యువుని దగ్గరగా చూసిన అనుభవంతో యుద్ధం ఎంత నిష్ప్రయోజనమో ససూన్ చాలా చక్కగా వివరించడంతో పాటు, అందులో పాల్గొనకుండా, యుద్ధాన్ని గొప్పగా కీర్తించే వాళ్ళ ఆత్మవంచన స్వభావాన్ని ఎండగడుతుంది ఈ కవిత.

.

బిషప్ మాతో ఇలా అన్నాడు: “వాళ్ళు యుద్ధం నుండి తిరిగొచ్చేక

మునపటిలా ఉండరు; కారణం వాళ్ళు క్రీస్తుకి వ్యతిరేకులపై

చిట్టచివరి ధర్మ యుద్ధం చెయ్యడానికి వెళ్ళేరు;

వాళ్లు కళ్ళజూసిన తోటి సైనికుల రక్తం

జాతి తలెత్తుకు జీవించడానికి కొత్త అధికారాన్నిచ్చింది.

వాళ్ళు మృత్యువుకి ఎదురునిలిచి మరీ పోరాడేరు.”

“అవును, మాలో ఎవ్వరం మునపటిలా లేము,” అన్నారు కుర్రాళ్ళు.

“జార్జికి రెండు కాళ్ళూ పోయాయి; బిల్ కి కళ్ళు అసలు కనపడవు,

పాపం ఊప్రితిత్తులలోంచి గుండు దూసుకెళ్ళి, జిం చావే నయమనుకుంటున్నాడు;

బెర్ట్ కి సిఫిలిస్ వ్యాధి సోకింది. అసలు యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాడు

ఒక్కడైనా ఏదో ఒకటి పోగొట్టుకోకుండా తిరిగొస్తే ఒట్టు!”

దానికి బిషప్, “భగవంతుని లీలలు చిత్రంగా ఉంటాయి!” అన్నాడు.

.

సీ ప్రై ససూన్

(8 September 1886 – 1 September 1967) 

ఇంగ్లీషు కవి

.

Siegfried Sassoon
Siegfried Sassoon
Image Courtesy: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jsassoon.htm

.

‘They’

.

The Bishop tells us: ‘When the boys come back

‘They will not be the same; for they’ll have fought

‘In a just cause: they lead the last attack

‘On Anti-Christ; their comrades’ blood has bought

‘New right to breed an honourable race,

‘They have challenged Death and dared him face to face.’

‘We’re none of us the same!’ the boys reply.

‘For George lost both his legs; and Bill’s stone blind;

‘Poor Jim’s shot through the lungs and like to die;

‘And Bert’s gone syphilitic: you’ll not find

‘A chap who’s served that hasn’t found some change.

‘ And the Bishop said: ‘The ways of God are strange!’

.

Siegfried Sassoon 

(8 September 1886 – 1 September 1967)

English Poet and Soldier

Poem Courtesy:

https://allpoetry.com/’They

అదే పాట… థామస్ హార్డీ , ఇంగ్లీషు కవి

ఓ పక్షి ఎప్పుడూ అదే పాట పాడుతుంది

ఆ పాటని ఎన్నేళ్ళనుండో ఇక్కడే వింటున్నాను.

అయినా, ఆ రసప్రవాహంలో

ఎక్కడా చిన్న తేడాకూడా కనిపించదు.

ఆనందంతో పాటు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం

అంత మైమరపించే సంగీతంలోనూ

ఇన్నేళ్ళవుతున్నా ఒక్క అపస్వరమూ

దొర్లకుండా ఎలా కొనసాగించగలుగుతున్నదన్నదే!

… ఓహ్! పాడుతున్న పిట్ట మాత్రం ‘ఒక్కటి ‘ కాదు.

అది ఏనాడో కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది.

దానితో పాటే నా కంటే ముందు

ఆ పాటని విన్నవాళ్ళు కూడా.

.

థామస్ హార్డీ

(2 June 1840 – 11 January 1928)

ఇంగ్లీషు కవి

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

A bird sings the selfsame song,
With never a fault in its flow,
That we listened to here those long
Long years ago.

A pleasing marvel is how
A strain of such rapturous rote
Should have gone on thus till now
unchanged in a note!

–But its not the selfsame bird.–
No: perished to dust is he….
As also are those who heard
That song with me.

.

Thomas Hardy

(2 June 1840 – 11 January 1928)

English Poet

Poem Courtesy:

https://www.poemhunter.com/thomas-hardy/poems/

అతను చంపిన వ్యక్తి … థామస్ హార్డీ, ఇంగ్లీషు కవి

ఒక పాత వసతిగృహంలో ఎప్పుడైనా

అతనూ నేనూ కలుసుకుని ఉంటే

ఇద్దరం కలిసి కూచుని ఎన్ని

చషకాలైనా తాగేసి ఉండేవాళ్ళం.

కానీ, పదాతిదళంలో పెరగడం వల్ల

ఒకరికొకరు ఎదురుపడి తీక్ష్ణంగా చూసుకుంటూ

అతను నామీదా, నే నతనిమీదా కాల్పులుజరుపుకున్నాం.

నే నతన్ని ఉన్నవాణ్ణి ఉన్నట్టుగా కాల్చిచంపాను.

అతన్ని నేను ఎందుకు కాల్చి చంపేనంటే…

అతను నా శత్రువు గనుక;

అదంతే! అతను నా శత్రువు, వైరి వర్గం;

అందులో సందేహం లేదు, కాకపోతే

నా లాగే, అనుకోకుండా, బహుశా అతనికీ

సైన్యంలో చేరుదామనిపించి ఉండొచ్చు,

ఏ పనీ దొరక్క, వలలూ, బోనులూ అమ్ముకునేవాడు

అంతకంటే మరో కారణం కనిపించదు.

నిజం; యుద్ధం ఎంత వింతైనది, ఆసక్తికరమైనది!

యుద్ధభూమిలో కాక ఏ మద్యం దుకాణంలోనో తారసపడిఉంటే

ఆదరించాలనో, పదిరూపాయలు సాయంచేయాలనో అనిపించే

సాటి వ్యక్తిని … నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చి చంపుతాం.

.

థామస్ హార్డీ

ఇంగ్లీషు కవి

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

The Man He Killed

.                                                                                                                           

Had he and I but met

By some old ancient inn,

We should have set us down to wet

Right many a nipperkin!

But ranged as infantry,

And staring face to face,

I shot at him as he at me,

And killed him in his place.

I shot him dead because–

Because he was my foe,

Just so: my foe of course he was;

That’s clear enough; although

He thought he’d ‘list, perhaps,

Off-hand like–just as I–

Was out of work–had sold his traps–

No other reason why.

Yes; quaint and curious war is!

You shoot a fellow down

You’d treat, if met where any bar is,

Or help to half a crown.

.

Thomas Hardy

(2 June 1840 – 11 January 1928)

English Novelist and Poet

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/thomas_hardy/poems/10687

%d bloggers like this: