అనువాదలహరి

సన్నిహితులు … D.H. లారెన్సు, ఇంగ్లీషు కవి.

నా ప్రేమంటే నీకు ఏమాత్రం లక్ష్యం లేదా? 

అని అడిగిందామె నిష్టూరంగా.

ఆమె చేతికి అద్దాన్ని అందిస్తూ అన్నాను:

ఈ ప్రశ్నని అడగవలసినవాళ్ళని అడుగు! 

నీ విజ్ఞాపనలని కేంద్ర కార్యాలయానికే పంపు!

భావావేశ ప్రాధాన్యత ఉన్న విషయాలలో

మీరు నేరుగా అత్యున్నత అధికారినే సంప్రదించవలెను…

అని చెప్పి అద్దాన్ని చేతికి అందించేను.

దాన్ని నాబుర్రకేసి పగలగొట్టి ఉండేదే,

కాని అంతలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూడ్డం తటస్థించింది.

అది, రెండు సెకెన్లపాటు ఆమెని మంత్రముగ్ధురాలిని చేసింది.

ఆ సమయంలో నేను చల్లగా జారుకున్నాను.   

.

D.H. లారెన్సు,

11 September 1885 – 2 March 1930

ఇంగ్లీషు కవి.

.

ఇది చాలా చిలిపి కవిత.  ఇంత చిన్న కాన్వాసులోనే, ఆమె అందంగా ఉంటుందనీ, తనని (కవిని)  ప్రేమిస్తోందనీ, తనకంటే కూడా, ఆమె తన అందానికి ముగ్ధురాలైపోతుందనీ కవి సమర్థవంతంగా చెప్పేడు. ఇక్కడ, నిజంగా సన్నిహితులెవరంటే… ‘కవి- ఆమె ‘ కాదు; ‘ఆమె- ఆమె ప్రతిబింబమూ’. అందమైన స్త్రీ (పురుషు)లకుండే సహజమైన బలహీనతని కవి చాలా గమ్మత్తుగా ఆవిష్కరించేడు

.

D. H. Lawrence, world famed author (1906)
D. H. Lawrence, world-famed author (1906) (Photo credit: Wikipedia)

.

Intimates

.

Don’t you care for my love? she said bitterly.

I handed her the mirror, and said:

Please address these questions to the proper person!

Please make all requests to head-quarters!

In all matters of emotional importance

please approach the supreme authority direct!

So I handed her the mirror.

And she would have broken it over my head,

but she caught sight of her own reflection

and that held her spell-bound for two seconds

while I fled.

.

D H Lawrence

11 September 1885 – 2 March 1930

English Poet

మొత్తానికి అచ్చమైన ప్రేమ… డి. హెచ్. లారెన్స్, ఇంగ్లీషు కవి

తనలో తాను నిమగ్నమైపోయిన అందమైన యువకుడు

తనలో తాను నిమగ్నమైపోయిన అందమైన పిల్లని చూసి

ఎంతో పరవశించాడు.

 

తనలోతాను నిమగ్నమైపోయిన ఆ అందమైన పిల్ల

తనలోతాను నిమగ్నమైపోయిన,ఈ అందమైన ఈ యువకుడిని చూసి

ఎంతో పరవశించింది.  

 

ఆ పరవశంలో ఇలా అనుకున్నాడు:

నాకంటే కూడా ఎక్కువగా ఆమె తనలో తాను నిమగ్నమై పోయింది.

చూడాలి. ఆమె ఏకాగ్రతని భంగం చేసి

ఆమె నా వంక చూసేలా చెయ్యగలనో లేదో.

 

ఆ పరవశంలో ఆమె కూడా ఇలా అనుకుంది:

నాకంటే కూడా ఎక్కువగా అతను తనలో తాను నిమగ్నమైపోయాడు.

చూడాలి. అతని ఏకాగ్రతని భగ్నం చేసి

తను నా వంక చూసేలా చెయ్యగలనో లేదో.

 

అలాగ ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఆరాథనగా చూసుకుంటూ

చివరికి

ఇద్దరూ కలవరంతోనే గడిపేరు. ఎందుకంటే

పరవశించడంలోనూ, స్వప్రయోజనమాశించడంలోనూ ఎవరూ తీసిపోలేదు.

.

డి. హెచ్. లారెన్స్

(11 September 18852 March 1930)

ఇంగ్లీషు కవీ, నవలాకారుడూ, వ్యాసకర్తా, నాటకకర్తా, సాహితీ విమర్శకుడూ, చిత్రకారుడూ

ఈ కవితలో సున్నితమైన వ్యంగ్యం ఉంది. ఈ కవితలోని యువతీ యువకులిద్దరూ ఒకరి అందాన్ని ఒకరు గుర్తించి ఆనందించడానికి బదులు, తమ అందం అవతలి వాళ్ళని ఎంతమేరకు లోబరచుకోగలుగుతుందో అంచనా వేసే ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అందుకనే వాళ్ళు Restless గా మిగిలిపోయారు. అదే ఒకరి అందాన్ని ఒకరు ఆశ్వాదించగల మానసిక ప్రవృత్తిలో ఉండిఉంటే, ఇద్దరూ సుఖంగా ఉండగలిగే వాళ్ళేమో.

ప్రేమించడంకన్నా, ప్రేమిస్తున్నామన్న భ్రమలో చాలామంది గడుపుతారు. అంతర్లీనంగా తమ ప్రేమ లక్ష్యం అవతలివ్యక్తి కాకుండా, తామే అవడంలోనే ఈ అసంతృప్తికి కారణమవుతుందేమో. దీనినే కవి అచ్చమైన ప్రేమ అన్న మాట ద్వారా ఆక్షేపించదలుచుకున్నాడేమో.

.

D. H. Lawrence, world famed author (1906)
D. H. Lawrence, world famed author (1906) (Photo credit: Wikipedia)

.

True Love at Last

.

The handsome and self-absorbed young man
looked at the lovely and self-absorbed girl
and thrilled.

The lovely and self-absorbed girl
looked back at the handsome and self-absorbed young man
and thrilled.

And in that thrill he felt:
Her self-absorption is even as strong as mine.
I must see if I can’t break through it
And absorb her in me.

And in that thrill she felt:
His self-absorption is even stronger than mine!
What fun, stronger than mine!
I must see if I can’t absorb this Samson of self-absorption.

So they simply adored one another
and in the end
they were both nervous wrecks, because
in self-absorption and self-interest they were equally matched.

D H Lawrence 

(11 September 1885 – 2 March 1930)

English Poet, Novelist, Dramatist, Essayist, Literary Critic and Painter.

Poem Courtesy:
http://wonderingminstrels.blogspot.in/2006/01/true-love-at-last-d-h-lawrence.html

కాలేజీ కిటికీ… DH Lawrence

గట్టిగాకాస్తున్న ఎండకి నిద్రలో జోగుతున్న నిమ్మచెట్టు వెలుగులు
వణుకుతున్నట్టు నామీద నుండికదిలి, అలా కాలేజీ గోడ ఎగబాకుతున్నై.
నేలమీద లేత నీలి రంగులో పచ్చిక చాలా బాగుంది
నిశ్చలంగా ఉన్న డెయిజీలగుత్తులు మెత్తగా మనసు హరిస్తున్నాయి.

వీధిలోకి వేలాడుతున్న కొమ్మలకి దూరంగా
హద్దులుగీసి ఉన్న , వేసవి తెలుపులా స్వచ్ఛమైన కాలిబాటమీద
తమనీడలు కాళ్ళకింద పడుతుంటే
ప్రపంచం కుడి ఎడమల నడిచిపోతోంది.

ఎక్కడో దూరంగా, ముష్టివాడి దగ్గు నాకు వినిపిస్తున్నా
వాడికి నాణెం వేస్తున్న అందమైన స్త్రీ వేళ్ళుకనిపిస్తున్నాయి
నేను ఎప్పుడూ చేరదలుచుకోని ఆ ప్రపంచం కంటే
హాయిగా ఉన్నానన్న తృప్తితో, నిశ్చింతగా కూర్చున్నాను.

.

(“కాలేజీ కిటికీ” కవిత నుండి)

DH లారెన్సు

(11 September 1885 – 2 March 1930)

ఇంగ్లీషు నవలాకారుడూ, కవీ, నాటక కర్తా, సాహితీ విమర్శకుడూ, వ్యాసకర్తా, చిత్రకారుడూ .

అతని సమగ్రరచనలు చూసినపుడు, ఆధునికతా, పారిశ్రామికీకరణ మనుషుల్లో మానవత్వాన్ని ఎలారూపుమాపేయో అన్న అతని భావాన్ని ప్రతిఫలిస్తాయి.అతను ఆరోగ్యకరమైన భావావేశాలగురించీ, వాటి జీవచైతన్యం, యాదృఛ్చికతా, స్వాభావికత గురించీ ప్రశ్నిస్తాడు.

అతని అభిప్రాయాలు అతనికి అనేకమందితో శత్రుత్వం కల్పించడమేగాక, ప్రభుత్వమునుండి వేధింపులూ, అభిప్రాయప్రకటనపై నియంత్రణా, అతని సృజనాత్మకతని తప్పుగా వ్యాఖ్యానించడమూ మొదలైనవన్నీ ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది… ముఖ్యంగా జీవితం ద్వితీయార్థంలో. అందుకని తనకుతానుగా విధించుకున్న ఏకాంతవాసంలో గడిపేడు. అతను మరణించేనాటికి ప్రజల్లో అతను తెలివితేటలని వృధాచేసుకున్న ఆశ్లీల రచయితగా ముద్ర ఉండిపోయింది.

అతని సంస్మరణలో EM Forster ఈ అభిప్రాయాన్ని ఖండిస్తూ,”మనతరంలో అత్యంత ఆలోచనాపరుడైన నవలాకారుడతను” అని కితాబు ఇచ్చేడు.  కేంబ్రిడ్జికి చెందిన ప్రముఖ విమర్శకుడు F R Leavis కళమీది అతని సత్యనిష్ఠనీ, నైతికవిలువలపై అతని నిజాయితీని వెనకేసుకువచ్చి, ఇంగ్లీషు నవలా సాహిత్యపు ఉన్నత సంప్రదాయవిలువలని అతను ఎలాపొషించేడో చూపిస్తూ, అతని సాహిత్యానికి అందులో సముచితమైన స్థానం కల్పింపజేశాడు. ఇప్పుడు D H లారెన్సుని ఆంగ్లసాహిత్యంలో దార్శనికుడైన మేధావిగా, ఆంగ్లసాహిత్యానికి ప్రతినిథిగా గుర్తిస్తున్నారు.

D. H. Lawrence, world famed author (1906)
D. H. Lawrence, world famed author (1906) (Photo credit: Wikipedia)

DH   లారెన్సు.

From A College Window

The glimmer of the limes, sun-heavy, sleeping,
Goes trembling past me up the College wall.
Below, the lawn, in soft blue shade is keeping,
The daisy-froth quiescent, softly in thrall.

Beyond the leaves that overhang the street,
Along the flagged, clean pavement summer-white,
Passes the world with shadows at their feet
Going left and right.

Remote, although I hear the beggar’s cough,
See the woman’s twinkling fingers tend him a coin,
I sit absolved, assured I am better off
Beyond a world I never want to join.

.

By D H Lawrence

(11 September 1885 – 2 March 1930)

English Novelist, Poet, Playwright,Essayist, Literary Critic and Painter.

His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialisation. In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality, spontaneity, and instinct.

Lawrence’s opinions earned him many enemies and he endured official persecution, censorship, and misrepresentation of his creative work throughout the second half of his life, much of which he spent in a voluntary exile which he called his “savage pilgrimage. At the time of his death, his public reputation was that of a pornographer who had wasted his considerable talents.

E. M. Forster, in an obituary notice, challenged this widely held view, describing him as, “The greatest imaginative novelist of our generation”. The influential Cambridge critic F. R. Leavis championed both his artistic integrity and his moral seriousness, placing much of Lawrence’s fiction within the canonical “great tradition” of the English novel. Lawrence is now valued by many as a visionary thinker and significant representative of modernism in English literature. (courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence)

%d bloggers like this: