అనువాదలహరి

జీవితంలో అతిముఖ్యమైన విషయం… గ్రెన్ విల్ క్లీజర్, కెనేడియన్ అమెరికను కవి

నీకు ఏదో ఒక విషయం చెబుదామనిపించి
అది చెబితే విచారించవలసి వస్తుందనీ తెలిసి,
లేదా, ఒక అవమానం తీవ్రంగా పరిగణించి,
అది అంత త్వరగా మరిచిపోలేననుకున్నప్పుడు
అదే సరియైన తరుణం, నీ విచారాన్ని అణుచుకుని
మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చెయ్యడానికి,
ఎందుకంటే, మనసు నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడే
మన చెడు ఆలోచనలన్నీ అణగారిపోతాయి.
కోపం తెచ్చుకోవడం చాలా సుళువు
ఒకరు మనని మోసగించినపుడూ, ఎదిరించినపుడూ;
మనం కోరిన కోరికలు నెరవేర్చనపుడు
చిటపటలాడుతూ, నిరుత్సాహపడడం సహజం;
కానీ, మన స్వార్థం మీదా, ఈర్ష్యమీదా
అర్థవంతమైన విజయం సాధించాలంటే
మనం రాజీలేని మౌనాన్ని పాటించడం నేర్చుకోవాలి
తప్పు మనలో లేదని తెలిసినప్పటికీ.
కనుక, శత్రువు నిన్ను ప్రతిఘటించినపుడు
నీ సంయమనాన్ని కోల్పోకూడదు.
అది దొంగచాటుదెబ్బ తీసే శత్రువైనా
లేదా, మీకు తెలిసిన ఏ ప్రమాదమైనా సరే!
మీ చుట్టూ ఎంత కలకలం రేగుతున్నా
మీరు నిగ్రహంతో ప్రశాంతంగా ఉండగలిగినంతసేపూ
మీ జీవితంలో అతిముఖ్యమైన విషయంలో
మీరు పట్టు సాధించేరన్న విషయం మరిచిపోవద్దు.
.
గ్రెన్ విల్ క్లీజర్
1868–  27th August 1953
కెనేడియన్ అమెరికను కవి

.

The Most Vital Thing in Life

.

When you feel like saying something

— That you know you will regret,

Or keenly feel an insult

— Not quite easy to forget,

That’s the time to curb resentment

— And maintain a mental peace,

For when your mind is tranquil

— All your ill-thoughts simply cease.

It is easy to be angry

— When defrauded or defied,

To be peeved and disappointed

— If your wishes are denied;

But to win a worthwhile battle

— Over selfishness and spite,

You must learn to keep strict silence

— Though you know you’re in the right.

So keep your mental balance

— When confronted by a foe,

Be it enemy in ambush,

— Or some danger that you know.

If you are poised and tranquil

— When all around is strife,

Be assured that you have mastered

— The most vital thing in life.

.

Grenville Kleiser

1868–  27th August 1953

Canadian-American

Poem Courtesy:

https://www.poetrynook.com/poem/most-vital-thing-life

తుఫాను తునక… మార్క్ స్ట్రాండ్, కెనేడియన్ అమెరికన్ కవి.

(షరోన్ హోర్వత్ కి)

ఆకాశహర్మ్యాల నగరంలో వాటి నీడలను తప్పించుకుని

ఎలాగో ఒక దూదిపింజలాంటి మంచు తునక, తుఫాను తునక, నీ గదిలోకి దూరింది.

దూరి, పుస్తకంచదువుకుంటున్న నువ్వు,  తలెత్తి

కుర్చీ వైపు చూసిన క్షణంలోనే దాని చేతిమీద వాలింది. అంతే!

అంతకు మించి ఏమీ లేదు. గుర్తింపుకీ నిర్లక్ష్యానికీ గురవుతూ,

తృటిలో ప్రశాంతంగా శూన్యంలోకి కరిగిపోవడం మినహా…

రెండు కాలాల సంధి కాలం, పూలు నోచని మరణం.

అంతే! అంతకు మించి మరేమీ లేదు,

ఈ తుఫాను తునక నీ కళ్ళముందే శూన్యంగా మారిందన్న

విషయం మినహాయిస్తే. అది మళ్ళీ తిరిగొస్తుంది,

కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, నువ్వు ఇప్పుడు కూర్చున్నట్టే కూచుని ఎవరో అంటారు:

“వేళయింది. గాలి వీస్తోంది. ఏ క్షణంలో నైనా ఇక తుఫాను కురియొచ్చు.”

.

.

మార్క్ స్ట్రాండ్

April 11, 1934

కెనేడియన్ అమెరికన్ కవి.

 

.

A Piece Of The Storm

(For Sharon Horvath)

.

From the shadow of domes in the city of domes,

A snowflake, a blizzard of one, weightless, entered your room

And made its way to the arm of the chair where you, looking up

From your book, saw it the moment it landed. That’s all

There was to it. No more than a solemn waking

To brevity, to the lifting and falling away of attention, swiftly,

A time between times, a flowerless funeral.

No more than that

Except for the feeling that this piece of the storm,

Which turned into nothing before your eyes, would come back,

That someone years hence, sitting as you are now, might say:

“It’s time. The air is ready. The sky has an opening.”

.

Mark Strand

April 11, 1934

Canadian American Poet

నా పేరు … మార్క్ స్ట్రాండ్, కెనేడియన్ అమెరికను కవి.

ఒకనాటి రాత్రి, పచ్చికబయలంతా స్వర్ణహరితమై ఉన్నపుడు

సుగంధం నిండిన వాతావరణంలో, చంద్రకాంతశిలలతోచేసిన

నిలువెత్తు కొత్త సమాధుల్లా వెన్నెల్లో చెట్లు కనిపిస్తున్నపుడు,

నైసర్గిక ప్రకృతి అంతా కీటకాల అరుపులతో ప్రతిధ్వనిస్తున్నపుడు,

నేను గడ్డిలో మేనువాల్చి, పైన పరుచుకున్న అనంతదూరాలను తలుచుకుంటూ

చివరకి నేనేమౌతాను… నన్ను నేనెక్కడ కనుక్కోగలనని ప్రశ్నించుకున్నాను…

నా ఉనికి నేను మరిచినప్పటికీ, ఒక క్షణంపాటు,

నక్షత్రాలుపొదిగిన సువిశాల ఆకాశం నాదేననిపించింది,

తొలిసారి వర్షాన్నీ, గాలిహోరునీ వింటున్నట్టు,

మొదటిసారిగా నా పేరు నేను వింటున్నట్టు

అది నా పేరు కాదన్నట్టూ, నిశ్శబ్దానికే చెందినట్టూ,

అక్కడినుండి వచ్చి తిరిగి అక్కడికే మరలిపోతున్నట్టు…

సన్నగా అనంతదూరాలనుండి నా పేరు నాకు వినిపించింది…

మార్క్ స్ట్రాండ్

(April 11, 1934 -)

కెనేడియన్ అమెరికను కవీ, అనువాదకుడూ, వ్యాసకర్తా.

.

Mark Strand

Mark Strand

 

.

My Name

.

One night when the lawn was a golden green

and the marbled moonlit trees rose like fresh memorials

in the scented air, and the whole countryside pulsed

with the chirr and murmur of insects, I lay in the grass

feeling the great distances open above me, and wondered

what I would become — and where I would find myself —

and though I barely existed, I felt for an instant

that the vast star-clustered sky was mine, and I heard

my name as if for the first time, heard it the way

one hears the wind or the rain, but faint and far off

as though it belonged not to me but to the silence

from which it had come and to which it would go.

.

Mark Strand

born April 11, 1934

Canadian-born American Poet, Essayist and Translator

%d bloggers like this: