అనువాదలహరి

ఒడంబడిక … రాబర్ట్ క్రాఫర్డ్, స్కాటిష్ కవి

దా, నా దగ్గర కూర్చో! నీ అభిప్రాయంలో
ప్రేమంటే ఏమిటో, ఏది ప్రేమకాదో వివరించు.
మనం అదనుకోసం నిరీక్షిస్తున్నంతసేపూ మాటాడు
మనం కాలహరణం చేస్తున్నంతసేపూ మాటాడుతూనే ఉండు.
తార్కికశక్తిపై నాకు తిరుగులేని,దృఢమైన నమ్మకమున్నా
పణంగా ఉంచిన ప్రాణాల లెక్కలు వచ్చినపుడు
ప్రతిసంకోచం, అనిశ్చితి వెనకా తారాడే
నర్మగర్భమైన మాటలు వినడానికి ఇష్టమే;
అది బెరుకుగా చూసే చూపు కావచ్చు,
దీర్ఘంగా బిగబట్టి విడిచిన నిట్టూర్పు కావచ్చు;
లేదా అసంకల్పితంగా, సమయాన్ని మించి
చేతిలో ఉంచిన మరో చేతి సంస్పర్శ కావచ్చు;
నువ్వు చెప్పింది ప్రేమా, కాదా అన్నదానితో నిమిత్తం లేకుండా
నేను నీతో గడపడానికి నిశ్చయించుకున్నాను.
.

రాబర్ట్ క్రాఫర్డ్

జననం 1959

స్కాటిష్ కవి 

.

Abiding

Come sit with me and tell me of

Your sense of what is and isn’t love.

Keep talking as we bide our time;

Keep talking; wile away the hours.

Though certain, sure, of reason’s powers,

I’ll listen for the slanted rhyme

That every hesitation makes

When calculating mortal stakes;

It is the lingering of an eye,

Or maybe the lingering of a sigh,

Or the lingering of a careless touch

That lingers there a bit too much.

I think I’ll stay regardless of

What you say is and isn’t love.

Robert Crawford

(Born 1959) 

Scottish Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Abiding.htm

అనుకోని సంఘటన… గెరీ కేంబ్రిడ్జ్, స్కాటిష్ కవి

మనోహరమైన రాత్రి. నేను ఆరుబయటకి నడిచి
శిశిర నిశీధిని తలెత్తి ఆకాశాన్ని పరికిస్తాను
అక్కడ మేఘాలమధ్య తారకలు దివ్యంగా మెరుస్తుంటాయి
అప్పుడు మనసుకి ఏ ఆలోచనతడితే అది ఆలోచించవచ్చు.
నెత్తిన మెరుస్తున్న కృత్తిక దిగువ గొప్ప ఆలోచనలు
గిలకొడుతోంది. నలుప్రక్కలా దట్టంగా పరుచుకున్న ఈ రాతిరి
కిటికీ వెలుతురులోంచి వెతికే కనులకు అందని,
శుష్కమైన పశ్చాత్తాపాలనీ, వీడ్కోళ్ళనీ సులభంగా గుర్తుచేస్తోంది.

కానీ, ఇదేమిటి అకస్మాత్తుగా నా కాళ్ళదగ్గర
పాదాలను నాకుతూ? ఓహ్! ఎప్పుడూ మచ్చికగా ఉండే
బలిష్ఠమైన నా ముసిలి పెంపుడు పిల్లి; నిద్రలో
జడుసుకున్నట్టుంది, చెవులు వేలేసుకుని అరుస్తోంది.
దానికి ఆకలేస్తోందా? లేక నేను దాన్ని చేరదియ్యడం కావాలా?
ఏదయితేనేం, దాని రాకతో ఈ రాత్రి పరిపూర్ణమయింది.
.
గెరీ కేంబ్రిడ్జ్
జననం 1959
స్కాటిష్ కవి.

Gerry Cambridge
Photo Courtesy:
courtesy Scottishpoetrylibrary

.

Little Drama

.

A bonny night.  I step outside and gaze,

Head back in autumn dark, up into space,

Where stars between the clouds burn with quiet praise,

And think for whatever reason of your face.

Fine thoughts below those glittering Pleiades.

Regrets.  Goodbyes.  The largeness of the night

Summons easy nostalgia for futilities,

Free from the searching glare of window light.

But what’s this, suddenly, about my feet,

Rubbing my ankles?  It’s the old, fat black tom

Unusually affectionate, startling from

Revery, ragged-eared, with his small thunder.

Is it mere food, or love he wants, I wonder?

His presence somehow makes the night complete.

Gerry Cambridge

(Born 1959)

Scottish Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Little-Drama.htm

అశ్రద్ధచేసిన పూలతోట… రాబర్ట్ క్రాఫర్డ్, స్కాటిష్ కవి

ఆగష్టునెల వచ్చేసరికి నిర్లక్ష్యపుచాయలు గమనించాను
ఇపుడు సెప్టెంబరులో నాకు నైరాశ్యం వచ్చేస్తోంది;
తుప్పుపడుతున్న పనిముట్లు, మాయమవుతున్న వరుసలు,
ఈ ప్రయత్నమంతా తాత్కాలికమని చెప్పకనే చెబుతున్నాయి

ఆశావహంగా ప్రారంభమైన కార్యాచరణ ముగింపుకి వచ్చేసింది
ఇప్పుడిది రాబోయే చెడురోజులను సూచించే కాకిమూకలకీ,
ఏది పడితే అది మొలవడానికి అనుకూలంగా ఎన్నడు
తయారవుతుందా అని ఎదురుచూసే కలుపుమొక్కలకీ నెలవు;

ఈ చక్కని పూలవనాన్ని బీడువారేలా
నిర్లక్ష్యం చేసిన తోటమాలి ఎవరై ఉంటాడు?
నాకు తెలుసని అనుకుంటాను? కొందర్ని కలిసేను కూడా:
అతను సమసమాజం పట్ల పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నవాడు…

అటువంటి మనిషి, కొంచెం విపరీతంగా కనిపిస్తాడు,
“ప్రతిదానిపట్లా మనసులో నిజాయితీగా ఉండాలి”
అన్న విశ్వజనీన దృష్టి అతని నినాదం …
కానీ, ఎదుటివాడినుండి పలాయనం అతని ప్రత్యేకత.
.

రాబర్ట్ క్రాఫర్డ్

జననం 1959

స్కాటిష్ కవి 

.

An Abandoned Garden

By August I noticed the lack of care,

And now in September I feel the despair;

The rusting tools, the vanished rows,

Reveal an all too brief affair.

The hopeful beginning has come to a close

As a meeting place for sinister crows

And devious weeds planning for when

They’ll make this a plot where anything goes.

What kind of errant husbandman

Would let it fall to field again?

I think I know, I’ve met a few:

A fine egalitarian—

The type of man, a touch askew,

Who holds the universal view,

“To everything, a heart be true,”

But saves desertion just for you.

.

Robert Crawford

(born 1959)

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Abandoned-Garden.htm

ఉత్తరాలు రానపుడు… గెరీ కేంబ్రిడ్జ్, స్కాటిష్ కవి

నేను జీవితాన్ని ఎంచుకోకతప్పదు, ఇక్కడ

నువ్వింత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటూ, రహస్యాలేవీ లేనపుడు …

నువ్వు స్టాండుమీదనుండి కొవ్వొత్తి తీసుకుని చీకటి గదుల్లోంచి

దీపంలేని స్నానాలగదిలోకి నడుచుకుంటూ పోతావు

అక్కడ మనిద్దరం మధ్యయుగంనాటి అద్భుతకథలోలా

జంటగా వేడినీటి స్నానం చేస్తాం, ఊసులాడుకుంటూ

సువాసనలు వెదజల్లే ఆవిరిలో స్నానంచేస్తున్నామన్న స్పృహతోనూ…

బయట దట్టంగాకురుస్తున్న రాత్రివర్షానికీ, గీపెడుతున్న

తుఫానుగాలికీ దూరంగా. అన్నిగంటలు కలిసి ఉండడంలో

సంతృప్తి పరచడానికి ఏదీ మిగిలి లేదు; మనిద్దరం

కలుషాలు వీడి, శాంతిపడి, పొడిబారి, సుగంధభరితమైన

శరీరాలతో కలలెరుగని నిద్రలోకి జారుకున్నామని చెప్పడం తప్ప.

అకస్మాత్తుగా,

యేట్స్ మాడ్ గాన్ (Maud Gonne) రాసిన ఉత్తరాలమత్తులో మునిగేడని

నువ్వనడం గుర్తొస్తుంది.

ఎన్ని ఉత్తరాలో! మనిద్దరి మధ్యా, కనీసం ఒకటైనా లేదు.
.

గెరీ కేంబ్రిడ్జ్

జననం 1959

స్కాటిష్ కవి.

Gerry Cambridge
Photo Courtesy:
Scottishpoetrylibrary.com

.

The Absence of Letters

I must choose life, and it is here with you

When with a hair-tossed flourish, and all bare,

You take on its stand the candle and walk through

Dark rooms to the unlit bathroom, where we

Like figures from some medieval mystery

Take a hot bath together, whispering, aware

As here we are wreathed in perfumed steam,

Of the whipping night outside and the long scream

Of the gale. There’s nothing else to be satisfied

After our hours together, except we be

Cleansed and calmed and, fragrant, dried,

Then wrapped in dreamless sleep.  And suddenly

Poor Yeats, you say, besotted with Maud Gonne!

All those letters!  Between us, hardly one.

Gerry Cambridge

(Born 1959)

Scottish Poet

Poem Courtesy:

http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/gerry-cambridge

%d bloggers like this: