అనువాదలహరి

కెరటాలమీద పడవ… విలియమ్ ఎలరీ చానింగ్, అమెరికను

తెల్లని మంచు పెల్లలపై
గాలి విడిచిపెట్టిన వంకర అడుగు జాడల్లా
ఎగిసి మెలితిరిగిన కెరటం
అదాటున విరగబడినచోట అలతోపాటు వంపులు తిరుగుతూ,
మన పడవ కెరటాలపై అలవోకగా సాగుతుంది.
పద! పద! నీటిపుట్టపై నిలువెత్తు త్రోవ అదిగో!

పెనుగాలి రానుంది, తెరచాపలెత్తు…
గాలినుండే మనము ఉత్సాహం దొరికించుకోవాలి
మనసు దిటవుగా ఉంటే,
ఎంత నల్లటిమేఘమైనా తలవంచుతుంది
గాలి ఊళలకి మనం భయపడేది లేదు!
.
విలియమ్ ఎలరీ చానింగ్

(November 29, 1818 – December 23, 1901)

అమెరికను

.

“Our boat to the waves”

.

Our boat to the waves go free,       

  By the bending tide, where the curled wave breaks,   

  Like the track of the wind on the white snowflakes:   

Away, away! ’T is a path o’er the sea.      

Blasts may rave,—spread the sail,            

  For our spirits can wrest the power from the wind,   

  And the gray clouds yield to the sunny mind,   

Fear not we the whirl of the gale.

.

William Ellery Channing

(November 29, 1818 – December 23, 1901)

American Transcendentalist poet

Poem courtesy: http://www.bartleby.com/360/5/291.html

ప్రకటనలు

మగాళ్ళు… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించినందుకు

వాళ్ళు నిన్ను “వేగుచుక్క”వని పొగుడుతారు.

అదే సుకుమార భావనతో వాళ్ళని తిరిగి మన్నిస్తే

వాళ్ళు, నీ గురించి వేరే అర్థాలు తీస్తారు;

వాళ్లకి రూఢిగా, చింతలేని నీ పొందు దొరికిందా

వాళ్ళు నిన్ను అన్నిరకాలుగానూ మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

నీ నడతమీద, అవేశాలమీదా ఆంక్షలు పెడతారు

వాళ్ళు నిన్ను నువ్వుకాని వేరే వ్యక్తిగా మార్చివేస్తారు.

నువ్వు నడిచేరీతిలో నిన్ను నడవనివ్వరు

వాళ్ళు తమప్రభావం చూపించి అన్నీ నేర్పుతారు.

వాళ్ళు పూర్వం పొగిడినవే, అయినా, అన్నీ మార్చెస్తారు.

ఇహ చెప్పకు! తల్చుకుంటే రోతపుడుతోంది. విసుగేస్తోంది.

.

డొరతీ పార్కర్

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

అమెరికను కవయిత్రి

 

Men

.

They hail you as their morning star

Because  you are the way you are.

If you return the sentiment,

They will try to make you different;

And once they have you, safe and sound,

They want to change you all around.

Your moods and ways they put curse on;

They’d make of you another person.

They cannot let you go your gait;

They influence and educate.

They’d alter all that they admired.

They make me sick. They make me tired.

.

Dorothy Parker

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

American Poet

 

 

 

ప్రకటనలు

ఆశావాదికి … ఏంటోనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

                Beautiful Sunset

Wall Paper Courtesy: http://www.modafinilsale.com/beautiful-sunset-wallpapers.html 

నీ జీవితం నాకెప్పుడూ ఒక అందమైన సూర్యాస్తమయంలా కనిపిస్తుంది:-
ఆకాశంలో వేలాడే ప్రతి పేలవమైన మేఘశకలాన్నీ నీ రసవాద నైపుణి
ఒక అద్భుతమైన మణిగా మార్చివేస్తుంది; వాటినుండి వెలువడే
రంగురంగుల కిరణాలు నినుదర్శించేవారికి నయనానందం కలుగజేస్తాయి.
.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్
1866- 1925
అమెరికను కవయిత్రి

To an Optimist

Thy life like some fair sunset ever seems:-

Each dull grey cloud thy subtle alchemy

Transmutes into a jewel, whose beams

Gladden the eyes of all who look on thee.

.

Antoinette De Coursey Patterson

1866- 1925

American

From

Sonnets & Quatrains by Antoinette De Coursey Patterson

H W Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCCXIII

ప్రకటనలు

స్త్రీ-పురుషుల మానసిక స్థితి… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను

స్త్రీ ఒక పురుషుడినే భర్తగా కోరుకుంటుంది
మగవాడికి ఎప్పుడూ కొత్తదనం కావాలి.
స్త్రీకి ప్రేమే వెలుగూ, వెన్నెలా;
మగాడు సరదాలు తీర్చుకునే మార్గాలు వేవేలు
స్త్రీ తన భర్తతోనే జీవిస్తుంది
ఒకటినుండి పది లెక్కపెట్టు… మగాడికి విసుగేస్తుంది.
వెరసి, ఈ సారాంశము గ్రహించేక
ఇందులో ఇక ఏమి మంచి జరుగనుంది ?
.

డొరతీ పార్కర్

22nd Aug- 6 Jun 1967

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

General Review of the Sex Situation

.

Woman wants monogamy;

Man delights in novelty.

Love is woman’s moon and sun;

Man has other forms of fun.

Woman lives but in her lord;

Count to ten, and man is bored.

With this the gist and sum of it,

What earthly good can come of it?

.

Dorothy Parker

(22 Aug 1893 – 6 Jun 1967) 

American Poet

From: Enough Rope (1926)

Poem Courtesy: http://www.unive.it/media/allegato/download/Lingue/Materiale_didattico_Coslovi/0607_Lingua_inglese/Dorothy_Parker.pdf

ప్రకటనలు

పూ రేకలు… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను కవయిత్రి

జీవితం ఒక ప్రవాహం.
దానిమీద మన హృదయపుష్పపు రేకలను
ఒకటొకటిగా తెంపుతూ విడిచిపెడుతుంటాము;
వాటి గమ్యం మన కలలో మరుగైపోయినా
అవి మన కనుచూపుమేరవరకు తేలుతూ కనిపిస్తాయి.
ఆనందంగా సాగే వాటి ప్రయాణపు తొలి అడుగులు మాత్రమే మనం చూడగలం.

వాటిపై ఆశలబరువును మోపుతూ,
ఆనందంతో ఎరుపెక్కి
మనం గులాబీ తొలి రేకలను విరజిమ్ముతాం;
అవి ఎంతవరకు విస్తరిస్తాయో,
చివరకి అవి ఎలా వినియోగపడతాయో
మనకెన్నడూ తెలియదు. ఆ అనంత ప్రవాహం
వాటిని పక్కకి నెట్టివేస్తుంది,
ఒక్కొక్కటీ మరొకదానికి అందనంతగా
అనేక మార్గాలగుండా ప్రయాణిస్తుంది.

మనం మాత్రం ఉన్నచోటే కదలకుండా ఉంటాం
సంవత్సరాలు దొర్లిపోతాయి;
ఆ పువ్వు క్షణంలో మాయమవొచ్చు, దాని సుగంధం గాలిలో తేలే ఉంటుంది.

.

ఏమీ లోవెల్

అమెరికను కవయిత్రి

.

Petals

Life is a stream

On which we strew

          Petal by petal the flower of our heart;

          The end lost in dream,

          They float past our view,

          We only watch their glad, early start.

          Freighted with hope,

          Crimsoned with joy,

          We scatter the leaves of our opening rose;

          Their widening scope,

          Their distant employ,

          We never shall know.  And the stream as it flows

          Sweeps them away,

          Each one is gone

          Ever beyond into infinite ways.

          We alone stay

          While years hurry on,

          The flower fared forth, though its fragrance still stays.

          .

          Amy Lowell

         (February 9, 1874 – May 12, 1925)

          American

     Poem Courtesy: 

http://www.gutenberg.org/files/261/261-h/261-h.htm#link2H_4_0006

A DOME OF MANY-COLOURED GLASS

The Project Gutenberg EBook of A Dome of Many-Coloured Glass, by Amy Lowell

ప్రకటనలు

ఈ నేలపై తారకలు శాశ్వతం … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

భూమి తనలో తాను తిరిగిన ప్రతి రోజూ…
మనం ప్రేమించిన ఇల్లూ, ఇష్టపడిన వీధీ కనుమరుగైనా…
ఈ నేలపై తారకలు మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటాయి
శరత్కాలపు విషువత్ నాటి రాత్రి మనకి
తెలిసిన రెండు చుక్కలు, సరిగ్గా అర్థరాత్రి వేళ
ఆకసంలో ఉచ్చస్థితికి చేరుకుంటాయి; జడత్వం గాఢమౌతుంది
ఈ నేలపై తారకలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి
మనం నిద్రలోకి జారుకున్నా, తారకలు మాత్రం శాశ్వతం. .
.
సారా టీజ్డేల్

(8 August 1884 – 29 January 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

.

There Will Be Stars

.

There will be stars over the place forever;

Though the house we loved and the street we loved are lost,

Every time the earth circles her orbit

On the night the autumn equinox is crossed,

Two stars we knew, poised on the peak of midnight

Will reach their zenith; stillness will be deep;

There will be stars over the place forever,

There will be stars forever, while we sleep.

.

Sara Teasdale

(8 August 1884 – 29 January 1933)

American

https://www.scribd.com/document/20766799/Sara-Teasdale-Dark-of-the-Moon

ప్రకటనలు

1994- ల్యూసిల్ క్లిఫ్టన్ … అమెరికను కవయిత్రి

నాకు 58 వ ఏడు నిండబోతోంది.
అప్పుడు బొటకనవేలంత మంచుగడ్డ
నా గుండెమీద దాని ముద్ర వేసింది.

నీ అభిప్రాయం నీకుంటుంది.
నీ భయాలూ, నీ కన్నీళ్ళూ
నీ నమ్మలేని నిజాలగురించి నీకు తెలుసు.

చిత్రం ఏమిటంటే, మనం చెప్పే అబద్ధాలలో
అతి బాధాకరమైనవి మనకు మనం చెప్పుకునేవి. 
నీకు అదెంత ప్రమాదమో తెలుసు

రొమ్ములతో పుట్టడం;
నీ కదెంత ప్రమాదకారో తెలుసు
నల్లని చర్మం కలిగి ఉండడం.

నాకు 58 వ ఏడు నిండబోతుంటే  
కొంత స్పర్శకోల్పోయి,వణుకుపుట్టించే  
నశ్వరమైన శరీరంలోకి అడుగుపెట్టేను.

రోదిస్తున్న వక్షంనుండి కన్నీరు
గడ్డకట్టి మంచుముక్కల్లా వేలాడుతోంది.

మనం మంచిపిల్లలం కాదా?
మనం ఈ భూమికి వారసులం కాదా?

వీటన్నిటికీ సమాధానాలు
గగుర్పొడిచే మీ జీవితంలోంచి వెతుక్కోవాలి.
.
ల్యూసిల్ క్లిఫ్టన్
అమెరికను కవయిత్రి

.

1994

.

I was leaving my fifty-eighth year

When a thumb of ice

Stamped itself hard near my heart

You have your own story

You know about the fears the tears

The scar of disbelief

You know that the saddest lies

Are the ones we tell ourselves

You know how dangerous it is

To be born with breasts

You know how dangerous it is

To wear dark skin

I was leaving my fifty-eighth year

When I woke into the winter

Of a cold and mortal body

Thin icicles hanging off

The one mad nipple weeping

Have we not been good children?

Did we not inherit the earth?

But you must know all about this

From your own shivering life

.

Lucille (Sayles) Clifton

(27 June 1936 – 13 February 2010)

American

[Clifton wrote this remarkable poem after she was first diagnosed of breast Cancer at 58;  after a recurrence 6 years later, she died … battling for life but never stopping to record her experiences in poetry…  at the age of 73 in 2010.

without mentioning  breast cancer, she uses words and images like  ‘thumb of ice’, ‘thin icicles hanging off’, ‘one mad nipple weeping’ etc… to indicate it. ]

ప్రకటనలు

కొండమీద ఒక మధ్యాహ్నం… ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి

ఈ ఆకాశం క్రింద
నా అంత ఆనందంగా ఎవరూ ఉండరు.
నే ఒక వంద పుష్పాలు తాకుతాను
కానీ, ఒక్కటీ తురుమను.

నేను మేఘాల్నీ, కొండ కొనకొమ్ముల్నీ
ప్రశాంత వదనంతో తిలకిస్తాను.
గాలి ఎలా పచ్చికని అవనతం చేస్తూ పోతుందో
పచ్చిక తిరిగి ఎలా తలెత్తుకుంటుందో చూస్తాను.

దూరాన ఉన్న మా ఊరిలో
దీపాలు వెలిగే వేళకి
మా ఇల్లు ఎక్కడ ఉందా అని చూసి, గుర్తించి
కొండ దిగడం ప్రారంభిస్తాను.
.
ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే
అమెరికను కవయిత్రి
(February 22, 1892 – October 19, 1950)

.

Afternoon on a Hill

I will be the gladdest thing

Under the sun!

I will touch a hundred flowers

And not pick one.

I will look at cliffs and clouds

With quiet eyes

Watch the wind bow down the grass,

And the grass rise.

And when lights begin to show

Up from the town,

I will mark which must be mine,

And then start down!

.

Edna St. Vincent Millay

 (February 22, 1892 – October 19, 1950)

American Poet and Playwright.

Courtesy: Renascence and Other Poems

by Edna St. Vincent Millay (pp 41- 42)

World Public Library Edition

Mitchell Kennerly, New York, 1917.

ప్రకటనలు

శోకస్తుతి… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

శోకమా, ఓ శోకమా, నా హృదయానికి నువ్వు

ఎంతచిరపరిచితురాలవంటే, నీ విషాదస్వరానికి

అలవాటుపడిన ఆ చెవి, నీ పాటకై ఎదురుచూస్తుంది.

కొత్తగా ఈ మధ్యనే నాకు ఊల్లాసమని పిలిచే భావనతో

పరిచయమేర్పడినా, అల్లంత దూరంలో చిరుచీకటిలో

అస్పష్టంగానైనా పోల్చుకోగలిగేట్టుగా నీ రూపు తెలుస్తోంది

అదెంత సాహసంతో గులాబిపూలహారాలతో మనసుదోచి

నీ విషాదచ్ఛాయలను చెరిపివేయడానికి ప్రయత్నించినా.

కానీ, ఓ శోకమా! నీ మార్గంలో చిరకాలం నడిచిన నాకు

ఇపుడు వేరొక కొత్తదారిని నడవడం నాకు సాధ్యపడదు-

చీకటిరోజులకు నీ వల్ల ఈ కనులు అలవాటు పడితే,

అచలమైన దాని బరువుకి ఈ మేను వంగిపోతోంది.

 

లాభం లేదు, ఉల్లాసమా! నీ భుజం మీద నేను చెయ్యి వెయ్యలేను,

నా అతినెమ్మది నడక, నీ అడుగుల ఉధృతికి సరితూగదు.

.

ఏంటోనెట్ డికూర్సే పాటర్సన్
అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి

.

To Sorrow

Sorrow, O Sorrow, thou hast lain so long

Close to my soul that still its listening ear,

Attuned to mournful music, waits thy song.

Off the dim grey distance, faint yet clear,

It rises,- though this little alien thing

Called Joy, which crept of late into my arms,

Tries bravely with each rose-wreathed offering

To dissipate they melancholy charms.—

But, Sorrow, though hast trained me in thy ways

So long I cannot follow a new road,-

These eyes thou hast accustomed to grey days,

This back to stooping from its constant load.

Nay, Joy, I cannot lay my hand in thine, –

Too swift thy dance for these slow steps of mine.

Antoinette Decoursey Patterson

(1866-1925)

American Poetess, Translator and Artist

Poem Courtesy:

Sonnets & Quatrains, P4

H W Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCXIII

ప్రకటనలు

భవిష్యవాణి …ఆర్థర్ డేవిసన్ ఫికే, అమెరికను కవి

ఒక వేసవి సాయంవేళ పచ్చికమీద మేను వాల్చేను.
పసిడిచాయల జుత్తుగల అందమైన పాప అటుగా వచ్చి,
నన్నొకసారి పరికించి, దాటిపోడానికి ఇష్టంలేక
వదలని సందేహాలు కళ్ళలో తొంగిచూస్తుండగా

నిలబడి, సంకోచిస్తూనే నా ముందుకు వచ్చి
(ఓహ్! ఆమె తలచుట్టూ ఎంత లేత బంగరు పరివేషమో!)
నా భుజం మీదనుండి తొంగిచూస్తూ అడిగింది:
“మీరు చదువుతున్నదేమిటి?” అని.

“నే నొక ప్రాచీన కవి కవిత్వం చదువుతున్నాను,
తన జీవితకాలమంతా అతను తన కవిత్వంకంటే
అందమైన ఈ పుడమి సౌందర్యాన్నీ
ఈ సెలయేళ్ళనీ, పువ్వుల్నీ, నక్షత్రాల్నీ గానంచేసేడు.

“నేనిపుడు అతన్నెందుకు చదువుతున్నానంటే
ఇంతసుందరమైన విషయాలని మనుషులు మరిచిపోతారుగనుక;
అతనికీ నాకూ పొర్లి ప్రవహించే వాగులన్నా
అరుణోదయాలన్నా, తేనెటీగలూ, రెక్కల రెపరెపలన్నా ఇష్టం. “

కళ్లలో నవ్వుతో, ఆమె నావంక చూసి,
నా మోకాళ్ళపై తనచేతులుంచి ఇలా అంది:
“ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో చదవడం చిత్రంగా ఉంది.
నన్నడిగితే ఇవన్నీ చెప్పేదాన్ని గదా!”
.
ఆర్థర్ డేవిసన్ ఫికే
(10 Nov 1883 – 30 Nov 1945)
అమెరికను కవి, నాటకకర్త.

.

.

The Oracle

.

I lay upon the summer grass.

A gold-haired, sunny child came by,

And looked at me, as loath to pass,

With questions in her lingering eye.

She stopped and wavered, then drew near,

(Ah!the pale gold around her head!)

And over my shoulder stopped to peer.

“Why do you read/” she asked.

“I read a poet of old-time,

Who sang through all his living hours –

Beauty of earth,  the streams, the flowers –

And stars, more lovely than his rhyme.

“And now I read him, since men go,

Forgetful of these sweetest things;

Since he and I love brooks that flow,

And dawns, and bees, and flash of Wings!”

She stared at me with a laughing look,

Then clasped her hands upon my knees:

‘How strange to read it in a book!

I could have told you all of these!”

.

Arthur Davison Ficke  

(November 10, 1883 – November 30, 1945)

American poet, Playwright and expert of Japanese art.

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: