అనువాదలహరి

వాసంత ప్రభాతవేళ… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఇంత చక్కని మనోజ్ఞ వాసంత ప్రభాతవేళ హృదయమా!

ప్రాణప్రదమైన నా ప్రియుని అడుగుజాడలు తెలుపవా?

అప్పుడు నేను నా స్వామికి, నా ప్రభువుకి

ఉచితమైన దృక్కులతో, నైవేద్యములతో

త్వరత్వరగా ఎదురేగి స్వాగతిస్తాను

సప్తవర్ణాల ఇంద్రధనుస్సులను సృష్టించే తుంపరలుగా

మహోన్నతమైన శిలలపై పతనమయే నీటిచాలుల

అతని కనుగొంటే, అవి నే తెచ్చే కలలకు సాటిరావని గ్రహిస్తాడు;

తెల్లని ఎండలో తళతళలాడే పచ్చని గోరింటలతో

మైదానం కళకళలాడే చోట అతని దర్శించితినా

‘ఆమె బంగారురంగు శిరోజసౌందర్యము ముందు

ఈ పూలసౌందర్యమేకాదు, ఏదీ సాటిరా’దనీ

‘ఆమె చెక్కిళ్ళలో పూచే గులాబులముందు, తోట

సరిహద్దుల పూచే గులాబులు దిగదుడు’పనీ తప్పక అంటాడు

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

(1866-1925)

అమెరికను కవయిత్రి

.

In Spring

.

On this most perfect morning of the spring,

Tell me my heart, where Love’s dearest feet shall stray,

That I may haste to meet him on the way,

With looks, and with an offering

That shall seem fitting for my lord and king.

If I shall find him where the waters play

About the mighty rocks, their rainbow spray

He’ll think less lovely than these dreams I bring:

And if I meet him in the meadows where

Are yellow cowslips gleaming in the sun,

I know that he will say, her golden hair

Outshines them in its glory, everyone,-

And in her cheeks my roses bloom so fair

That those upon the hedgerows are outdone!

.

Antoinette De Coursey Patterson

(1866-1925)

American Poet, Translator and Artist

From:

Page 16

Sonnets and Quatrains by Antoinette De Coursey Patterson

Philadelphia

H W Fisher & Company

MDCCCCXIII

   

ప్రేమే సర్వస్వం కాదు (సానెట్ 30) … ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి

ప్రేమే సర్వస్వం కాదు; తినేదీ తాగేదీ అసలు కాదు.

సుఖంగా నిద్రపుచ్చేదో, వాననుండి రక్షించే పైకప్పో కాదు.

అందులో పడి మునుగుతూ తేలుతూ, మునుగుతూ తేలుతూ,

మళ్ళీ ములిగే మగాళ్ళని రక్షించగల ‘తేలే కలపముక్కా’ కాదు.

ప్రేమ దాని ఊపిరితో ఆగిపోయిన గుండెను కొట్టుకునేలా చెయ్యలేదు

రక్తాన్ని శుభ్రపరచలేదు, విరిగిన ఎముకను అతకనూ లేదు.

నేను ఇలా చెబుతున్నప్పుడుకూడా, ఎంతో మంది పురుషులు

కేవలం ప్రేమలేకపోవడం వల్ల మృత్యువుతో చెలిమిచేస్తున్నారు.

హాఁ! ఒకటి నిజం. ఏదో ఒక బలహీన క్షణంలోనో

బాధలు అణగద్రొక్కి, తప్పించుకుందికి అల్లాడినపుడో,లేదా

లేమి వెంటాడుతూ, మనసును ఇక అదుపుచేయగల శక్తి లేనపుడో,

ఉపశమనం కోసం నీ ప్రేమని మార్పిడిచేసుకుందామనిపించవచ్చు

ఆకలితీర్చుకుందికి ఈ రేయి జ్ఞాపకాలని వినిమయం చెయ్యొచ్చు.

అది కేవలం ఊహ. అలా చెయ్యగలనని నే ననుకోను.

.

ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

అమెరికను కవయిత్రి

Love is Not All

(Sonnet XXX)

.

Love is not all: it is not meat nor drink

Nor slumber nor a roof against the rain;

Nor yet a floating spar to men that sink

And rise and sink and rise and sink again;

Love can not fill the thickened lung with breath,

Nor clean the blood, nor set the fractured bone;

Yet many a man is making friends with death

Even as I speak, for lack of love alone.

It well may be that in a difficult hour,

Pinned down by pain and moaning for release,

Or nagged by want past resolution’s power,

I might be driven to sell your love for peace,

Or trade the memory of this night for food.

It well may be. I do not think I would.

.

Edna St. Vincent Millay

.

1892-1950

American Poet

Poem Courtesy: https://poets.org/poem/love-not-all-sonnet-xxx

 

దిగువన… కార్ల్ శాండ్ బర్గ్, అమెరికను

Today is Carl Sandburg’s Birthday.

 

మీ అధికార కెరటాల దిగువన

ఉన్నత శాసనయంత్రాంగపు

పునాది స్తంభాలను నిత్యం తాకుతూ

వ్యతిరేకదిశలో ప్రవహించే తరంగాన్ని నేను

నేను నిద్రపోను

నెమ్మదిగా అన్నిటినీ సంగ్రహిస్తాను

అందనంతలోతుల్లో

మీరు భద్రంగా దాచుకున్న వస్తువులకు

తుప్పునూ, తెగులునూ

కలుగజేసేది నేనే

మీ కంటే

మిమ్మల్ని కన్నందుకు గర్వపడే

వారికంటే పురాతనమైన శాసనాన్ని నేను

మీరు “ఔ”నన్నా

“కా”దన్నా

ఎప్పటికీ

నే వినిపించుకోను.

నేను అన్నిటినీ కూలదోసే

రేపుని.

.

కార్ల్ శాండ్ బర్గ్

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

అమెరికను కవి

.

Under

.

I am the undertow

Washing the tides of power,

Battering the pillars

Under your things of high law.

I am sleepless

Slowfaring eater,

Maker of rust and rot

In your bastioned fastenings,

Caissons deep.

I am the Law,

Older than you

And your builders proud.

I am deaf

In all days,

Whether you

Say “yes” or “no!”.

I am the crumbler:

To-morrow.

.

Carl Sandburg

 (January 6, 1878 – July 22, 1967)

American

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n115

కొత్త సంవత్సరం… ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

I WISH

ALL MY FRIENDS

A VERY HAPPY AND PROSPEROUS

NEW YEAR 2020

MAY THIS YEAR

USHER IN

NEW FRIENDSHIPS,

SOOTHE OLD PAINS,

FULFILL YOUR DREAMS

AND

INSPIRE YOU TO ASPIRE FOR MORE.

ఇప్పటికే వేలసార్లు చెప్పి, చెప్పకుండా మిగిలినదేముందని

నూతన సంవత్సరంలో కొత్తగా కవితలో చెప్పడానికి?

కొత్త సంవత్సరాలు వస్తూంటాయి, పాతవి వెళుతూంటాయి,

మనం కలగంటామని తెలుసు, అయినా ఎన్నో కలలు కంటాం.

మనం వేకువతో నవ్వుతూ నిదుర మేల్కొంటాం,

చీకటితోపాటే శోకిస్తూ … నిద్రకుపక్రమిస్తాం.

మనల్ని కాటువేసేదాకా, లోకాన్ని హత్తుకుంటాం, 

అప్పుడు శపిస్తాం, ఎగిరిపోడానికి రెక్కలులేవే అని నిట్టూరుస్తాం.

మనం జీవిస్తూ, ప్రేమిస్తాం, కామిస్తాం, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం,

పెళ్ళికూతుళ్ళను సింగారిస్తాం, మృతులను దుప్పటిలో చుడతాం.

మనం నవ్వుతాం, ఏడుస్తాం, ఎన్నో ఆశిస్తాం, ఎన్నిటికో భయపడతాం,

ఆ మాటకొస్తే, ఏ సంవత్సరానికైనా పల్లవి అదే!

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్

(November 5, 1850 – October 30, 1919) 

అమెరికను కవయిత్రి

.

The Year

.

What can be said in New Year rhymes,

That’s not been said a thousand times?

The new years come, the old years go,

We know we dream, we dream we know.

We rise up laughing with the light,

We lie down weeping with the night.

We hug the world until it stings,

We curse it then and sigh for wings.

We live, we love, we woo, we wed,

We wreathe our brides, we sheet our dead.

We laugh, we weep, we hope, we fear,

And that’s the burden of the year.

.

Ella Wheeler Wilcox

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

American Poet

Poem Courtesy:

https://www.familyfriendpoems.com/poem/the-year-by-ella-wheeler-wilcox

మారణహోమం… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను

Maple in Autumn

 

శరత్కాలం ఆ లోయని వరదలా కమ్ముకుంది—

సీసపు గుళ్ళలా చినుకులు టపటపా రాలుతున్నాయి

ఫర్ చెట్లు అటూ ఇటూ బాధతో మూలుగుతూ కదుల్తున్నాయి

నేలంతా గాయపడ్డ మేపిల్ చెట్ల రక్తపు మరకలే.

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

అమెరికను 

Carnage

.

Over the valley swept the Autumn flood—

In showers of leaden bullets fell the rain;

the firs moved to and fro, drunken with pain,

And wounded maples stained the earth with blood.

.

Antoinette De Coursey Patterson

American

Poem Courtesy:
https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n91

 

నేను నమ్మకం వీడను… డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్, అమెరికను కవి

ఈ పరీక్షలన్నీ నాకే ఎందుకు వస్తాయో తెలీదు

కష్టాలన్నీ గుంపుగా ఒకదానివెనక ఒకటి వస్తాయెందుకో

నాకు భగవంతుని లీలలు అర్థం కావు ,

నా సుఖాలెందుకు చిరకాలముండవో

నా ఆశలన్నీ ఎందుకు త్వరలోనే మట్టిపాలవుతాయో

అయినా, నేను నమ్మకాన్ని విడవను.

ఆశల ఆకాసం మీద ఎప్పుడూ దట్టమైన నీలినీడలే తారాడతాయి

ఈ ప్రపంచం నిండా దుఃఖమే నిండి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది

కానీ ప్రశాంతతతో, అతను చేసిన కమ్మని వాగ్దానాన్నే నమ్ముతాను

ఎన్నడూ మాట తప్పని ఆ చెయ్యిని విడిచిపెట్టను

జీవితంలో ఎంత గొప్ప కష్ట సమయం ఆసన్నమయినా

ఒక్కసారి తల పైకెత్తి చూస్తాను, నమ్మకం విడవను.

నా జీవితం అతని చేతుల్లో భద్రం అని ఎరుగుదును

ఏది జరిగినా, చివరకి, భగవంతుని పూర్తిగా నమ్మి

సేవచేసే వాళ్ళకీ, ఆశలు ఎంత అణగారి మట్టిపాలయినా

పిల్లలు ఆధారపడినట్లు అతనిపై ఆధారపడే

వారికీ, అందరికీ మంచినే ఒనగూర్చాలి;

నేను ఇప్పటికీ అతన్ని విశ్వసిస్తాను.

.

డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్

(1862 – 1913) 

అమెరికను కవి.

Daniel Webster Davis
Image Courtesy:
https://www.encyclopediavirginia.org/Davis_D_Webster_1862-1913

.

I can Trust

.

I can not see why trials come,

And sorrows follow thick and fast;

I can not fathom His designs,

Nor why my pleasures cannot last,

Nor why my hopes so soon are dust,

But, I can trust.

When darkest clouds my sky o’er hang,

And sadness seems to fill the land,

I calmly trust His promise sweet,

And cling to his ne’er failing hand,

And, in life’s darkest hour, I’ll just

Look up and trust.

I know my life with Him is safe,

And all things  still must work for good

To those who love and serve our God,

And lean on Him as children should,

Though hopes decay and turn to dust

I still will trust.

.

Daniel Webster Davis

(1862 – 1913)

American Poet

Read the poet’s Bio here

 Poem Courtesy:

https://archive.org/details/africanamericanp00joan/page/375

చావుపుట్టుకలు… జేమ్స్ ఎడ్విన్ కాంప్ బెల్, అమెరికను కవి

మట్టిలోకి ఒక బీజం నాటబడుతుంది

గుండెల్నిపిండుతూ అంతరాల్లోంచి ఒకపాట బయటకొస్తుంది

ముత్యపుచిప్పలోంచి ఒక ముత్యం బయట పడుతుంది

పంజరంనుండి ఒక పక్షి బయటకు ఎగిరిపోతుంది,

శరీరంనుండి, ఒక ఆత్మకూడా!

విత్తనం మహావృక్షంగా ఎదుగుతుంది

విశాలవిశ్వమంతా ఆ పాటని పాడుకుంటుంది

కంఠహారంలో ఆ ముత్యం మరింత అందంగా మెరుస్తుంది

పక్షి మరింత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలోకి ఎగసిపోతుంది

మృత్యువు ఒక సగం, జీవితం మరొక సగం,

ఆ రెండూ కలిసి పూర్ణత్వాన్ని కలిగిస్తాయి.

.

జేమ్స్ ఎడ్విన్ కాంప్ బెల్

(September 28, 1867–January 26, 1896)

అమెరికను కవి.

James Edwin Campbell

Image Courtesy:

https://vignette.wikia.nocookie.net/pennyspoetry/images/2/21/James-20E-20Campbell-20-201892-1893-20reduced.jpg/revision/latest?cb=20130719012420

.

Mors et Vita

(Death and Life)

.

Into the soil a seed s sown,

Out of the soul a song is wrung

Out of the shell a pearl is gone,

Out of the cage a bird is flown,

Out of the body, a soul!

Unto a tree the seed is grown

Wide in the world the song is sung

The pearl in a necklace gleams more fair,

The bid is flown to a sweeter air,

And Death is half and Life is half,

And the two make up the whole.

.

James Edwin Campbell

(September 28, 1867–January 26, 1896)

American

Read the bio of the poet here:

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/africanamericanp00joan/page/324

Image Courtesy:

https://vignette.wikia.nocookie.net/pennyspoetry/images/2/21/James-20E-20Campbell-20-201892-1893-20reduced.jpg/revision/latest?cb=20130719012420

పిచ్చి ఆశ … అడా ఐజాక్స్ మెన్కెన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఓ పిచ్చి, తెలివితక్కువ మనసా! నీ జీవితాశయాలనన్నిటినీ

దూరంగా, మసక మసక మొయిలు సింహాసనము మీద పెట్టుకుని,

ప్రేక్షకుల చప్పట్లకోసం, తెలిపొద్దు పొగమంచుతో

దారాలు పేనుకుంటూ పైకి లాగుతున్నావు కానీ,

జాగ్రత్త! ఆ దారి పొడవునా ఎదురయ్యేది ప్రేతవస్త్రాలే;

ఎంత ధైర్యవంతుడైనా, వాటిని దాటాలనుకుంటే మాత్రం

దారి మధ్యలో మృత్యువునో, హిమపాతాన్నో ఎదుర్కోవడం తధ్యం.

ఓ పిచ్చి మనసా! ఏళ్ళు గతించిపోతున్నా

నీ పారవశ్యపు దృక్కులు ఇంకా ఆ ఒక్క తారకమీదే.

దాని వెచ్చని కాంతి పుంజాలు ఇక్కడిలానే ఉన్నాయి,

దేవదూతలు నడచివచ్చే ఆ దారి ఇంకా మిణుకుమంటూనే ఉంది,

నువ్వు ఊహిస్తున్న ఆ కిరీటం అందనంత దూరాల్లోనే ఉంది…

జాగ్రత్త సుమా! నువ్వొక నిప్పుకణానివి. కనుక ఈ అనంతవిశ్వంలో

నీ స్వీయ ప్రతిబింబాన్నే చూసుకుంటున్నావేమో ఆలోచించు.

.

అడా ఐజాక్స్ మెన్కెన్,

(June 15, 1835 – August 10, 1868)

అమెరికను కవయిత్రి

.

Aspiration

.

Poor, impious Soul! That fixes its high hopes

In the dim distance, on the throne of clouds,

And from the morning’s mist would make the ropes

To draw it up amid acclaim of crowds—

Beware! That soaring path is lined with shrouds;

And he who braves it, though of sturdy breath,

May meet, half way, the avalanche and death!

O poor young Soul! – whose year-devouring glance

Fixes in ecstasy upon a star,

Whose feverish brilliance looks a part of earth,

Yet quivers where the feet of angels are,

And seems the future crown in realms afar—

Beware! A spark thou art, and dost but see

Thine own reflection in Eternity!

.

Adah Isaacs Menken

(June 15, 1835 – August 10, 1868)

American Writer, actress, and Painter

Read the interesting bio of the poet here:

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/africanamericanp00joan/page/183

ప్రాణపాశాల్ని గట్టిగా ముడివెయ్యి, ప్రభూ… ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ప్రభూ, ఈ ప్రాణపాశాల్ని గట్టిగా ముడివెయ్యి

నేను నా చివరి ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. 

ఒకసారి గుఱ్ఱాలసంగతి చూడు…

త్వరగా! అది సరిపోతుంది.

నన్ను స్థిరంగా ఉండేవైపు కూర్చోబెట్టు

అప్పుడు నేను పడిపోతే అవకాశం ఉండదు.

మనం ఇప్పుడు కడపటి తీర్పు వినడానికి పోవాలి

అది నా అభిమతమూ, నీ అభిమతమూ.   

నాకు వాలు ఎక్కువున్నా ఫర్వాలేదు

సముద్రతీరమైనా ఫర్వా లేదు

ఎడతెగని పరుగుపందెంలో చిక్కుకున్నా

నా ఇష్టమూ, నీ అభీష్టం కొద్దీ

ఇన్నాళ్ళూ బ్రతికిన నా జీవితానికీ

ఈ ప్రపంచానికి వీడ్కోలు

నా తరఫున ఆ కొండల్ని ఒకసారి

ముద్దాడండి, ఇపుడు నేను సర్వసన్నద్ధం.

.

ఎమిలీ డికిన్సన్

( 10 December 1830 –  15 May 1886)

అమెరికను కవయిత్రి

Tie the strings of my Life, My Lord,

.

Tie the Strings to my Life, My Lord,

Then, I am ready to go!

Just a look at the Horses

Rapid! That will do!

Put me in on the firmest side

So I shall never fall

For we must ride to the Judgment

And it’s partly, down Hill

But never I mind the steeper

And never I mind the Sea

Held fast in Everlasting Race

By my own Choice, and Thee

Goodbye to the Life I used to live

And the World I used to know

And kiss the Hills, for me, just once

Then — I am ready to go!.

Emily Dickinson

( 10 December 1830 –  15 May 1886)

American Poet

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/tie-strings-my-life-my-lord.html

వసంతంలో పారిస్ నగరం… సారా టీజ్డేల్ , అమెరికను కవయిత్రి

కాసేపు కనిపించీ కాసేపు కనిపించని

సూర్యుడి వెలుగులో నగరం ప్రకాశిస్తోంది.

పిల్లగాలి హుషారుగా ఈదుకుంటూ పోతోంది.

ఒక చిన్న జల్లు కురిసి ఆగిపోయింది.

నీటిబొట్లు మాత్రం చూరుకి వేలాడుతూ

ఒకటొకటిగా క్రిందకి రాలుతున్నాయి.

ఆహ్! ఇది పారిస్, ఇది పారిస్,

వసంతం అడుగుపెట్టింది.

బోయిస్ పార్కు చిత్రమైన స్పష్టాస్పష్ట కాంతితో

మిలమిలా మెరుస్తుండడం నాకు తెలిసినదే.

పొడవైన ఛాంప్స్ రాచవీధిలో ఆర్క్ డ ట్రీయోంఫ్

ప్రాచీనతకి చిహ్నంగా నిశ్చలంగా, హుందాగా నిలబడుతుంది.

కానీ మహోన్నతంగా పెరిగిన అకేసియా చెట్లమీద పడే

వెలుతురుకి కాలిబాటమీద నీడలు దోబూచులాడుకుంటాయి.

ఓహ్, ఇది పారిస్, ఇది పారిస్,

చెట్ల ఆకులు పచ్చదనాన్ని సంతరించుకుంటున్నాయి.

సూర్యాస్తమయం అయింది, వెలుగు తిరోగమించింది,

పడీ పడనట్టు నాలుగు చినుకులు రాలేయి.

కానీ సియాన్ నదిమీదనుండి ఇంత హాయిగా గాలి

వీస్తుంటే, దాన్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు?

అయినా, అందమైన యువతి ఒకతె కిటికీ

అద్దం పక్కన కూచుని ఏదో కుట్టుకుంటోంది.

అది పారిస్, అది పారిస్ నగరం అయి

అది వసంతం అయితే, మరోసారి తప్పక రండి.

.

సారా టీజ్డేల్

(8th  Aug 1884 – 29th Jan 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

.

220px-Sara_Teasdale._Photograph_by_Gerhard_Sisters,_ca._1910_Missouri_History_Museum_Photograph_and_Print_Collection._Portraits_n21492

.

Paris in Spring

.

The city’s all a-shining

Beneath s fickle sun,

A gay young wind is a-blowing,

The little shower is done,

But the raindrops still are clinging

And falling one by one—

Oh, it’s Paris, it’s Paris

And springtime has begun.

I know the Bois is Twinkling

In a sort of hazy sheen,

And down the Champs the gay old arch

Stands cold and still between.

But the walk is flecked with sunlight

Where the great acacias lean,

Oh, it’s Paris, it’s Paris,

And the leaves are growing green.

The sun’s gone in, the sparkle’s dead,

There falls a dash of rain,

But who would care when such an air

Comes blowing up the Seine?

And still Ninette sits sewing

Beside the windowpane

When it’s Paris, it’s Paris

And springtime’s come again.

.

Sara Teasdale

(8th  Aug 1884 – 29th Jan 1933)

American

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/collectedpoemsof00teas/page/36

%d bloggers like this: