అనువాదలహరి

మాస్కోలోని జంతుప్రదర్శన శాల… ఎ. ఎమ్ జస్టర్. అమెరికను

మాస్కోలోని జంతుప్రదర్శనశాలలో ఒక సామూహిక సమాధి చూశాం

విషణ్ణవదనుడైన ఒక వ్యక్తి అందులోంచి ఒక పుర్రె తవ్వి తీశాడు.

దాన్ని విలేఖరులందరికీ కనిపించేలా ఎత్తి చూపించేడు

న్యాయవైద్యనిపుణులు వచ్చేరు ఉపేక్షించబడ్డ ఆ సమాధిలోని

అవశేషాలను పోగుచేసి ఆధారాలను గుర్తించడానికి; కారణం

ఇప్పటికీ ఆ జాగాలో ఎలుగుకి ఒక బోను నిర్మించే ఆలోచనలో ఉన్నారు.

నిపుణులు ఇక్కడి సమాధిలోని వ్యక్తుల్ని ఏవో ప్రత్యేక కారణాలవల్ల

కాల్చి చంపేరని నిర్ధారించేరు; కానీ సమానాంతరంగా నగరాల్లో

అటువంటి సమాధులు ఉన్న దాఖలాలు ఎవరికీ తెలీదు.

ఈ ఎముకలు గూఢచారులవో, యూదులని అనుమానించిన వారివో

లేదా సమసమాజంకోసం గట్టిగా పోరాడినవారివో తెలీదు.

అందుకని, అధికారులు హాయిగా ప్రశాంతంగా కార్లలో దిగి

“అది బహుశా జార్ చక్రవర్తులు చేయించిన పని అయి ఉండొచ్చు”

అనగానే, మా కెవ్వరికీ అది అనుమానించదగినదిగా కనిపించలేదు.

.

ఏ. ఎమ్ . జస్టర్

జననం 1 అక్టోబరు 1956

అమెరికను కవి, విమర్శకుడు

.

.

Moscow Zoo

We saw the mass grave at the Moscow Zoo.

A sullen man dug up a human skull

Then held it high for journalists to view.

Forensic specialists arrived to cull

Remains and clues from this forgotten plot

On which the zoo still plans to cage a bear.

The experts guessed these prisoners were shot

For special reasons; no one was aware

Of comparable scenes at urban sites.

No one knew if these bones belonged to spies,

Suspected Jews or zealous Trotskyites,

So none of us displayed the least surprise

When bureaucrats emerged from quiet cars

To hint this might have been the work of czars.

A.M. Juster

Born 1st  October 1956 

American

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/MoscowZoo.htm

గులాబుల్లో ఏముంది?… ఏ ఎమ్ జస్టర్, అమెరికను కవి

శతాబ్దాలతరబడి అనుకూలమైన
పరంపరాభివృద్ధి వలన గులాబులు
బాగా ముద్దుచేసి పెంచబడిన జాతిగా మారేయి.

వాటి ఆకర్షణ నిజానికి భ్రాంతి.
వాటి బలహీనమైన దళాలు
అడవిలో పెరగడానికి పనికి రావు

వాటిలో నిర్దిష్టంగా కనిపించని అనురూప్యత
సన్నగా బలహీనంగా కనిపించే రీతీ
వైకల్యాన్నికూడా ప్రశంసించేలా చేస్తాయి.

రోడ్డువార చిక్కగా దట్టంగా
అల్లుకుని విరిసే పూలగుత్తులు
ఇంతకంటే మెరుగు

నేనయితే, తమంత తాము నిలబడలేక
పాచిపట్టిన చెట్ల ముళ్ళని సైతం హత్తుకుని
ఎగబాకే లతల్ని ఇష్టపడతాను

అవి వాటిని పీడకలలంత గట్టిగా
దీర్ఘ రోగాలంత దీర్ఘంగా పట్టుకుంటాయి
ఒకవంక అందమైన వెలుగు పొడచూపుతూనే.

ఆనందాన్ని మనసులో కల్పించుకుని
ఒక రూపంపట్ల వ్యామోహాన్ని పెంచుకుని మనం
నిజంగా ఉత్తేజపరిచేవాటిపట్ల ఉదాసీనంగా ఉంటాము

సర్వమూ నశ్వరమైన ఈ సృష్టిలో
గులాబీపూల గుచ్ఛం శాశ్వతానందమనే
పదాన్ని యుక్తిగా కల్పించి భ్రమింపజేస్తుంది.
.

ఏ. ఎమ్ . జస్టర్
జననం 1 అక్టోబరు 1956
అమెరికను కవి, విమర్శకుడు .

.

Against Roses

A long eugenic past

reduces roses to

a vain and pampered caste.

Their charm is artifice,

their fragile shell of cells

unfit for wilderness.

Their languid symmetries

and anorexic airs

exalt deformities.

A run of blossoms, thick

and tangled by the road,

displays a truer pick.

Prefer the bindweed vines

that cannot stand alone

yet clench the mossy spines

of trees and grasp as tight

as nightmares or disease

while hoarding hints of light.

By cloning a delight,

obsessing towards some form,

we dull what should excite.

A rose bouquet contrives

to label wordless joy

when nothing true survives.

A.M. Juster (Michael James Astrue)

1 October 1956

American Poet and Critic

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Against-Roses.htm

%d bloggers like this: