అనువాదలహరి

ముగ్గురు రాజులు… ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి


ఒక గొప్ప రాజ్యాన్ని అధీనంచేసుకుని తన ఆజ్ఞ

పాలించమంటున్న ఒక రాజుని నేను చూశాను;

అతని చేతి సంజ్ఞకి ప్రజలు చేతులు కట్టుకు నిలబడ్డారు

వాళ్ళ గొంతుకలమీద అతని ఉక్కు పాదం మోపబడి ఉంది,

రక్తపుటేరులలోనూ, అంత బాధలోనూ అతని పేరు మారుమోగింది

అతని కత్తి వాదర తళతళలు మరిన్ని ప్రశంసలు తెచ్చిపెట్టింది

నేను రెండవ రాజు తలెత్తడం చూసేను

అతని మాటలు ఎంతో మంచిగా, ఉదాత్తంగా, వివేకవంతంగా ఉన్నాయి;

ప్రశాంతమైన తన అధికారముద్ర అండతో

అతను ప్రజల మనసుల్నీ, ఆలోచనల్నీ చూరగొన్నాడు;

కొందరు ఈసడించేరు, కొందరు పొగిడేరు- చాలా మంది విన్నారు

కానీ, కొందరే అతని ఆజ్ఞ శిరసావహించేరు.

తర్వాత నేనొక మూడవ రాజుని చూసేను–

కేవలం ప్రేమా, అనుకంపలే ఆజ్ఞగా అతను పాలించేడు;

అంత గొప్పవారినీ, ఇంత చిన్నవారినీ మదిలో ఒక్కలా చూసేడు

(కానీ మనసులో) ఎంతో అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు-

ప్రజలందరూ, పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాటు చేసి

అతన్ని ఆ రాజ్యంలోంచి తరిమేసారు.

.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

.

Three Rulers

.

I saw a Ruler take his stand

And trample on a mighty land;

The People crouched before his beck,

His iron heel was on their neck,

His name shone bright through blood and pain,

His sword flashed back their praise again.

I saw another Ruler rise—

His words were noble, good, and wise;

With the calm scepter of his pen

He ruled the minds and thoughts of men;

Some scoffed, some praised—while many heard,

Only a few obeyed his word.

Another Ruler then I saw—

Love and sweet Pity were his law:

The greatest and the least had part

(Yet most the unhappy) in his heart—

The People, in a mighty band,

Rose up, and drove him from the land!

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

English Poet and Philanthropist.

(She worked prominently on behalf of unemployed women and the homeless, and was actively involved with feminist groups and journals. Procter never married. She became unhealthy, possibly due to her charity work, and died of tuberculosis at the age of 38.)

Poem Courtesy:

Legends & Lyrics  Series 1.

http://gerald-massey.org.uk/procter/c_poems_1a.htm

.

సంశయాత్మ … ఏడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

ఈ పిచ్చుకలు ఎక్కడికి వలస పోయాయి?
కొంపదీసి ఏ చీకటి తుఫాను తీరాలలోనో
తడిసి వణుకుతూ మరణించలేదు గద!
ఈ పూలు ఎందుకు వాడిపోవాలి?
ఓ సంశయాత్మా!
కన్నీటి వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా
ఈ చలిపీఠాలలో ఎందుకు బందీలై ఉండాలి?
ఒకవంక నీ పెదాలపై చిరునవ్వు మొలిపించడానికి
శీతగాలులు వీచుతుంటే
తెల్లపిల్లిలాంటి మెత్తని మంచుక్రింద
అవి కేవలం నిద్రిస్తున్నాయి

ఇన్నాళ్ళూ సూర్యుడు
తన కిరణాల్ని దాచుకున్నాడు
ఓ నా పిరికి మనసా!
ఈ ప్రపంచాన్ని నైరాశ్యపు ఋతువు విడిచిపెట్టదా?
అంతటి ప్రకాశవంతమైన ఆకాశాన్నీ
అప్పుడే తుఫాను మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి.
త్వరలోనే, శలవుతీసుకుంటున్న వసంతం
పసిడి కాంతుల గ్రీష్మాన్ని తట్టిలేపనుంది.

నిజమైన ఆశ అణగారిపోయింది.
చీకటి వెలుగుతో దాహాన్ని తీర్చుకుంటోంది.
నిరాశానిస్పృహల నీరవాన్ని ఏ శబ్దం చేదించగలదు?
ఓ నా అనుమానపు మనసా!
ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది
చివరకి చుక్కలు పొడచూపక మానవు.
గతించిన చీకటిని వెలిగిస్తూ
దేవదూతల సరసభాషణని గాలి మోసుకొస్తోంది.
.
ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

A Doubting Heart

.

Where are the swallows fled?

          Frozen and dead

Perchance upon some bleak and stormy shore.

          O doubting heart!

      Far over purple seas

      They wait, in sunny ease,

      The balmy southern breeze

To bring them to their northern homes once more.

 

Why must the flowers die?

          Prisoned they lie

In the cold tomb, heedless of tears or rain.

          O doubting heart!

      They only sleep below

      The soft white ermine snow

      While winter winds shall blow,

To breathe and smile upon you soon again.

 

The sun has hid its rays

          These many days;

Will dreary hours never leave the earth?

          O doubting heart!

      The stormy clouds on high

      Veil the same sunny sky

      That soon, for spring is nigh,

Shall wake the summer into golden mirth.

 

Fair hope is dead, and light

          Is quenched in night;

What sound can break the silence of despair?

          O doubting heart!

      The sky is overcast,

      Yet stars shall rise at last,

      Brighter for darkness past;

And angels’ silver voices stir the air.

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

English Poet and Philanthropist

 

విధేయత… ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

ఏనాడో ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని
నువ్వు వెనక్కి తీసుకున్నావు;
ఇచ్చిన హృదయాన్నీ వెనక్కి తీసుకున్నావు-
నేను దానికి కూడా పోనీమని ఊరుకోవాలి.
నాడు ప్రేమ ఊపిరులూదినచోట, నేడు గర్వము నశించింది;
తొలుత గొలుసు తెగిపోకుండా ఉండడానికీ, తర్వాత,
తెగిన లంకెలు కలిపి ఉంచడానికీ
నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను గాని, ప్రయోజనం లేదు.

పూర్వంలా నీ స్నేహాన్ని పరిపూర్ణంగా
నేను పునరుద్ధరించలేక పోవచ్చు,
నీ నుండి తీసుకున్న హృదయం
ఇకనుండి ఎల్లకాలమూ నా స్వంతమే.
ఏ పశ్చాత్తాపభావనా నిన్నిక స్పృశించదు,
భయపడకు, నీ మీద నా హక్కుని కోరనులే!
అలాగని, నన్ను నేను స్వతంత్రురాలిగా
భావిస్తున్న ఊహ నీలో కలుగనియ్యను.

నేను అప్పటి ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉన్నాను;
బంగారంలాంటి ఆ బంధాన్ని ఏది త్రెంచగలదు?
నే ననుభవించిన తీవ్రమైన బాధకే కాదు
నువ్వాడిన మాటలకి కూడా సాధ్యం కాదు;
ఈ రోజు నువ్వు నమ్మకాన్ని వమ్ముచేసావనీ,
ఇచ్చిన మాట వెనక్కి తీసుకున్నావనీ,
నేను నీకు సమర్పించిన నా హృదయంలోని
గాఢమైన ప్రేమ ఇసుమంతైనా తగ్గుతుందనుకున్నావా?

అది అలాగే ఉంటుంది. అది ఏ కంటికీ కనిపించకపోవచ్చు;
కాని నా హృదంతరాల్లో నిలిచే ఉంటుంది,
ఎవరికీ కనిపించకుండా. కానీ అది నిద్రలో
కలతచెందినపుడల్లా నాకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది.
గుర్తుంచుకో! ఈ రోజు నువ్వు పనికిరాదనీ
విలువలేనిదనుకుంటున్న ఈ స్నేహం,
నువ్వు తిరిగి అది కావాలని కోరుకునేదాకా
ఆశతో, ఓరిమితో నిరీక్షిస్తూనే ఉంటుంది.

బహుశా ఏ జీవితసంధ్యాసమయంలోనో ,
మనం చూసిన చాలామంది వృద్ధులలాగే
గతస్మృతులనీడలు నిన్ను చుట్టుముట్టినపుడు
నేటి నీ స్నేహితులు నీపట్ల ఉదాసీనం వహించినపుడు
నువ్వు స్నేహానికై  నావైపు చెయ్యి జాచవచ్చు.
ఆహ్! నువ్వు జాస్తావు. కానీ ఎప్పుడు నేను చెప్పలేను.
అప్పటిదాకా నీ కోసం ఎంతో విధేయతతో,
నా ప్రేమని పరిరక్షించుకుని నిలబెట్టుకుంటాను.
.
ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్
(30 October 1825 – 2 February 1864)
ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Fidelis

.

You have taken back the promise
That you spoke so long ago;
Taken back the heart you gave me-
I must even let it go.
Where Love once has breathed, Pride dieth,
So I struggled, but in vain,
First to keep the links together,
Then to piece the broken chain.

But it might not be-so freely
All your friendship I restore,
And the heart that I had taken
As my own forevermore.
No shade of reproach shall touch you,
Dread no more a claim from me-
But I will not have you fancy
That I count myself as free.

I am bound by the old promise;
What can break that golden chain?
Not even the words that you have spoken,
Or the sharpness of my pain:
Do you think, because you fail me
And draw back your hand today,
That from out the heart I gave you
My strong love can fade away?

It will live. No eyes may see it;
In my soul it will lie deep,
Hidden from all; but I shall feel it
Often stirring in its sleep.
So remember that the friendship
Which you now think poor and vain,
Will endure in hope and patience,
Till you ask for it again.

Perhaps in some long twilight hour,
Like those we have known of old,
When past shadows gather round you,
And your present friends grow cold,
You may stretch your hands out towards me-
Ahl You will-I know not when-
I shall nurse my love and keep it
Faithfully, for you, till then.

Adelaide Anne Procter

శాంతికిరణపు వెలుగులో… ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్, బ్రిటిషు కవయిత్రి

ప్రభూ! నా జీవితం ఆహ్లాదకరమైన
రాజమార్గంలా ఉండాలని నిన్ను అభ్యర్థించను;
ఆ భారంలో లవలేశమైనా
నిన్ను భరించమని కోరను;

నా పాదాలక్రింద ఎప్పుడూ
పువ్వులు విరియాలని నిన్ను అడుగను;
వెగటుపుట్టేంత తియ్యగా ఉండే జీవితంలోని
విషాదమూ, చేసే గాయాలూ నాకు బాగా అనుభవమే.

ప్రభూ! పరమాత్మా! నేను నిన్ను కోరుకునేదొక్కటే:
శరీరంలో శక్తి సన్నగిల్లనీ, హృదయం రక్తమోడనీ
శాంతికిరణపు వెలుగులో
నేను సరియైన దారిలో నడవగలిగేలా అనుగ్రహించు!

ప్రభూ! ఇక్కడ నీ పరిపూర్ణమైన వెలుగులు
ప్రసరించాలని కూడా అభ్యర్థించను;
నేను నిర్భయంగా నడవగలిగేలా
ఒకే ఒక్క శాంతికిరణాన్ని అనుగ్రహించు. చాలు!

నేను మోస్తున్న బరువును అర్థంచేసుకోమని గానీ
నా మార్గాన్ని కనిపెట్టమని గానీ వేడుకోను;
చిమ్మచీకటిలోకూడా నిన్ను అనుసరించగలిగేలా
నీ చేతిస్పర్శను అనుభూతిచెందే కనీస జ్ఞానాన్నివ్వు.

సంతోషం తీరికలేకుండా గడిచే రోజు లాంటిది
కానీ దివ్యమైన ప్రశాంతత కలతలులేని రాత్రి వంటిది:
ఓ ప్రభూ! ఆ పవిత్రమైన రోజు వచ్చేదాకా
శాంతి కిరణపు వెలుగులో నన్ను నడిపించు!
.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రాక్టర్,
(30 October 1825 – 2 February 1864)
బ్రిటిషు కవయిత్రి

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Per Pacem Ad Lucem

(By The Light Of Peace)

I do not ask, O Lord, that life may be

A pleasant road;

I do not ask that Thou wouldst take from me

Aught of its load;

I do not ask that flowers should always spring

Beneath my feet;

I know too well the poison and the sting

Of things too sweet.

For one thing only, Lord, dear Lord, I plead,

Lead me aright—

Though strength should falter, and though heart should bleed—

Through Peace to Light.

I do not ask, O Lord, that thou shouldst shed

Full radiance here;

Give but a ray of peace, that I may tread

Without a fear.

I do not ask my cross to understand,

My way to see;

Better in darkness just to feel Thy hand

And follow Thee.

Joy is like restless day; but peace divine

Like quiet night:

Lead me, O Lord,—till perfect Day shall shine,

Through Peace to Light.

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

English Poet

Courtesy:

https://allpoetry.com/Adelaide-Anne-Procter

ఒక స్త్రీ సమస్య… ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, ఇంగ్లండు

నా భవిష్యత్తుని నమ్మి నీకు అప్పగించే ముందు,

లేక నీ చేతిలో చెయ్యి వేసే ముందు,

నీ భవిష్యత్తు నా భవిష్యత్తుని

రంగుల్లో రూపించే అవకాశం ఇచ్చే ముందు

నా సర్వస్వాన్నీ పణం పెట్టే ముందు,

ఈ రాత్రి నీ ఆత్మని ఒకసారి నా కోసం ప్రశ్నించు

చిన్న చిన్న బంధాలని తెంచుకోగలను,

ఛాయా మాత్రంగా కూడా విచారం దరిజేరనీను; 

నీ గతంలోంచి ఇప్పటికీ నీ మనసుని

కట్టి పడేసే బంధం ఏదైనా ఉందా?

నేను ఎంత స్వచ్ఛంగా స్వేచ్ఛగా ప్రమాణం చేస్తున్నానో

అంత స్వచ్ఛంగా, స్వేచ్ఛగా నా మీద నమ్మకం ఉంచగలవా?

నువ్వు కలగనే అనేక కలల్లో ఏ మూలనైనా

నీ భవిష్యత్తు ఇకపై ఎపుడైనా

నేనూ నా స్పర్శ లేకుండా నే తోడులేకుండా,

బాగుంటుందన్నట్టు  అనిపించిందా?

ఉంటే, అదెంత నష్టమైనా, బాధాకరమైనా

అన్నీ పోగొట్టుకోక ముందే చెప్పు.

ఇంకా లోతుగా పరిశీలనచేసుకో!

నేను నా సర్వస్వాన్నీ నీకర్పిస్తుంటే,

నీ  అంతరాంతరాల్లో ఎక్కడైనా ఒకింత

ఇంకా వెనకాడినట్టు కనిపిస్తుందేమో;

లేని ప్రేమతో నన్ను బాధించేకంటే,

నిజమైన కనికరంతో ఉన్నదున్నట్టు చెప్పు. 

నీ మనసులో ఎక్కడైనా నేను తీర్చలేని

అవసరం ఉన్నట్టనిపిస్తోందా?

నాదికాక మరొక చెయ్యి దాన్ని తాకి

మీటగలరహస్తంత్రి ఏదైనా ఉందా?

ఇప్పుడే చెప్పు… ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో

నా జీవితం వడలి శిధిలమైపోకుండా.

మార్పనే  రాక్షసప్రకృతి

నీ స్వభావంలో అంతర్లీనంగా లేదూ?  

అది ప్రతి కొత్తదాన్నీ, వింతనీ కోరుకుని

పాతబడిన అందాన్ని వదుల్చుకోమని అనొచ్చు. 

అది నీ ఒక్కడి పొరపాటు కాకపోవచ్చు…

నా హృదయాన్ని నీ హృదయం నుండి రక్షించు. 

ఏదో ఒక రోజు నా చేతిలోంచి నీ చెయ్యి విడిపించుకుని

నే నడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా

అది విధికృతమనీ, ఈ రోజు చేసిన పొరపాటు తప్ప

దానికి నిన్ను నిందించవద్దనీ చెప్పకు.

కొందరు వాళ్ళ మనసుల్ని అలా సమాధానపరచుకుంటారు

కాని, నువ్వు నన్ను ముందుగా హెచ్చరించి, రక్షించగలవు.

వద్దు! సమాధానం చెప్పకు. వినగల ధైర్యం లేదు.

మాటలు మరీ ఆచి తూచి వస్తాయి నెమ్మదిగా;

అయినా, నిన్ను ఆ ధర్మసంకటం నుండి తప్పిస్తానులే,

కనుక, నా భాగ్య దేవతా! నిశ్చింతగా ఉండు.

ఒకటి గుర్తుంచుకో, నా మనసుకి ఏ గాయం తగలనీ,

నా సర్వస్వాన్నీ ఒడ్డడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.

.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్,

(30 October 1825 – 2 February 1864)

ఇంగ్లండు

.

స్త్రీల మనో భావాల్నీ, విచికిత్సనీ, పురుషుడి చంచలస్వభావంపై తమ భయాన్నీ, చివరికి, అన్నిటికీ సిద్ధపడి స్త్రీలు తాము తీసుకునే నిర్ణయాలనీ ఈ కవితలో బాగా చిత్రించింది కవయిత్రి.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

A Woman’s Question.

  

 Before I trust my Fate to thee,

    Or place my hand in thine,

Before I let thy Future give

    Colour and form to mine,

Before I peril all for thee, question thy soul

        to-night for me.

 

I break all slighter bonds, nor feel

    A shadow of regret:

Is there one link within the Past,

    That holds thy spirit yet?

Or is thy Faith as clear and free as that which

        I can pledge to thee?

 

Does there within thy dimmest dreams

    A possible future shine,

Wherein thy life could henceforth breathe,

    Untouched, unshared by mine?

If so, at any pain or cost, oh, tell me before

        all is lost.

 

Look deeper still. If thou canst feel

    Within thy inmost soul,

That thou hast kept a portion back,

    While I have staked the whole;

Let no false pity spare the blow, but in true

        mercy tell me so.

 

Is there within thy heart a need

    That mine cannot fulfil?

One chord that any other hand

    Could better wake or still?

Speak now—lest at some future day my whole

        life wither and decay.

 

Lives there within thy nature bid

    The demon-spirit Change,

Shedding a passing glory still

    On all things new and strange?—

It may not be thy fault alone—but shield my

        heart against thy own.

 

Couldst thou withdraw thy hand one day

    And answer to my claim,

That Fate, and that to-day’s mistake,

    Not thou—had been to blame?

Some soothe their conscience thus: but thou,

        wilt surely warn and save me now.

 

Nay, answer not—I dare not hear,

    The words would come too late;

Yet I would spare thee all remorse,

    So, comfort thee, my Fate—

Whatever on my heart may fall—remember

        I would risk it all!

.

 

Adelaide Anne Procter

 

(30 October 1825 – 2 February 1864)

 

British Poet and Philanthropist

 

(Poem Courtesy: http://gerald-massey.org.uk/procter/c_poems_1a.htm)

చావూ-బ్రతుకూ .. ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, అమెరికను

ఫాదర్! జీవితం అంటే ఏమిటి?

“అది ఒక పోరాటం, బిడ్డా!

అందులో ధృఢమైన కత్తి కూడా పనికిరాకపోవచ్చు,

జాగరూకతగల కళ్ళు కూడా మోసపోవచ్చు

దిటవైన హృదయమైనా ధైర్యం కోల్పోవచ్చు.

అక్కడ అన్నిచోట్లా శత్రువులు చేతులుకలిపి

రాత్రీ పగలూ విశ్రమించరు.

పాపం అర్భకులైనవాళ్ళు ఎదురునిలిచి

భీకరపోరాటం మధ్యలో చిక్కుకుంటారు.

 

ఫాదర్! మృత్యువంటే ఏమిటి?

అది విశ్రాంతి, బిడ్డా!

బాధలూ, పోరాటాలూ ముగిసేక

సాధువూ, శాంతస్వభావుడైన దేవదూత

ఇక మనం పోరాడే పనిలేదని ప్రకటిస్తాడు;

అతను రాక్షసమూకలని తరిమివేసి,

యుద్ధపు హోరును ఆపమని శాసిస్తాడు.

బలహీనమై చేతిలోనుండి వాలుతున్న జండాలనీ,

ఆయుధాలనీ తీసుకుని శాశ్వత శాంతిని ప్రసాదిస్తాడు.

 

 

“నన్ను మరణించనీండి, ఫాదర్! ఆ భయంకరమైన

బాధలకీ తల ఒగ్గాలంటే నాకు భయంతో వణుకుపుడుతోంది.” 

“తల్లీ, ఈ జీవిత రణరంగంలోనే  

స్వర్గానికి కిరీటాన్ని గెలుచుకోవాలి;

బిడ్డా! నీ శత్రువులు బలవంతులూ, ఆరితేరినవారైనా

అతనికి బలహీనులూ, సామాన్యులంటేనే ప్రేమ.

దేవదూతలందరూ ఇప్పుడు నీ పక్షంలో ఉన్నారు

భగవంతుడు అందరికీ ప్రభువు.

.

 

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

అమెరికను.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg/220px-Adelaide_Anne_Procter_by_Emma_Gaggiotti_Richards.jpg
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

LIFE AND DEATH.

What is Life,  Father?”

“A Battle, my child,

Where the strongest lance may fail,

Where the wariest eyes may be beguiled,

And the stoutest heart may quail.

Where the foes are gathered on every hand,

And rest not day or night,

And the feeble little ones must stand

In the thickest of the fight.”

 “What is Death, Father?”

“The rest, my child,

When the strife and the toil are o’er;

The Angel of God, who, calm and mild,

Says we need fight no more;

Who, driving away the demon band,

Bids the din of the battle cease;

Takes banner and spear from our failing hand,

And proclaims an eternal Peace.”

 “Let me die, Father! I tremble and fear

To yield in that terrible strife!”

“The crown must be won for Heaven, dear,

In the battle-field of life:

My child, though thy foes are strong and tried,

He loveth the weak and small;

The Angels of Heaven are on thy side,

And God is over all!

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

American

ముగ్గురు రాజులు … ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, బ్రిటన్

.

గురువులకీ, గురుతుల్యులకీ, స్నేహితులకి, హితులకీ,

కుటుంబసభ్యులందరికీ

విజయనామ సంవత్సర

ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

.

ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యంలో రాజుగారు

ఠీవిగా నిలబడి ప్రజల్ని అణగదొక్కడం చూశాను.

అతని చే సంజ్ఞ చాలు, ప్రజలు తలవంచి నిల్చునేవారు

అతని ఉక్కుపాదం ఎప్పుడూ వాళ్ళ కుత్తుకమీద ఉండేది

అతని పేరు పాలకుల్లో, బాధితుల్లో మారుమోగేది

అతని కత్తి వాళ్ళ స్తోత్రాలని ప్రతిఫలించేది.

మరొక రాజు తలెత్తడం ఇంకొకచోట చూశాను.

అతని మాటలు ఉదాత్తంగా, మంచిగా, వివేకంగా ఉండేవి;

ప్రశాంతమైన అతని అధికార ముద్రికతో

ప్రజల హృదయాలనీ, ఆలోచనలనీ ఏలేవాడు;

కొందరు చీదరించుకునేవారు, కొందరు పొగిడేవారు

ఎంతోమంది విన్నా, అతనిమాట అతితక్కువమంది అనుసరించేవారు.

తర్వాత మరో రాజుని చూసేను…

ప్రేమా అనుకంపా… ఈ రెండే అతని చట్టము;

అందులో గొప్పవాళ్లకీ, అతి సామాన్యులకీ భాగం ఉండేది

అందర్లోకీ అతి నిర్భాగ్యులకి అతని హృదయంలో చోటుండేది.

కానీ, ఆ మాహా సామ్రాజ్యంలో ప్రజలు

ఒక్కసారిగా తిరుగుబాటు చేసి, అతన్ని దేశంనుండి తరిమేసేరు.

.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్.

(30th Oct 1825 – 2 Feb 1864)

బ్రిటన్

.

Adelaide Anne Procter
Adelaide Anne Procter (Photo credit: Wikipedia)

.

The Three Rulers.

.

I Saw a Ruler take his stand

And trample on a mighty land;

The People crouched before his beck,

His iron heel was on their neck,

His name shone bright through blood and pain,

His sword flashed back their praise again.

I saw another Ruler rise—

His words were noble, good, and wise;

With the calm sceptre of his pen

He ruled the minds and thoughts of men;

Some scoffed, some praised—while many heard,

Only a few obeyed his word.

Another Ruler then I saw—

Love and sweet Pity were his law:

The greatest and the least had part

(Yet most the unhappy) in his heart—

The People, in a mighty band,

Rose up, and drove him from the land!

.

Adelaide Anne Procter

(30th Oct 1825 – 2 Feb 1864)

England

ఒకదాని వెనక ఒకటి… ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, బ్రిటిష్

ఒకదాని వెనక ఒకటి ఇసకరేణువులు జారుతున్నై

ఒకదాని వెనుక ఒకటి క్షణాలు రాలుతున్నై

కొన్ని వస్తున్నై, కొన్ని పోతున్నై

అన్నిటినీ పట్టుకుందికి ప్రాకులాడకు.


ఒకదాని వెనుక ఒకటి నీ బాధ్యతలు ఎదురుచూస్తునై

ప్రతిదానిమీద నీ పూర్తి శక్తియుక్తులు వినియోగించు

భవిష్యత్తుమీది ఏ కలలూ నిన్ను ఉల్లాసపరచనీకు

ముందుగా ప్రతి ఒక్కటీ నీకేది నేర్పగలదో తెలుసుకో


ఒకదాని వెనుక ఒకటి స్వర్గం నుండి ఆశీస్సులు

సుఖసంతోషాలుగా నీకు ఇక్కడకి పంపబడతాయి

ఎప్పుడు వచ్చినా వాటిని తక్షణం స్వీకరించు

అలాగే త్యజించడానికి కూడ సంసిద్ధంగా ఉండు.


ఒకదాని వెనక ఒకటి కష్టాలు నిను చుట్టుముడతాయి

ఆ సైనిక పటాలం చూసి ఏమాత్రం భయపడొద్దు

ఒకటి నిష్క్రమిస్తుంటే మరొకటి పలకరిస్తుంటుంది

నేలమీద కదలాడే నీడల ప్రవాహంలా.


జీవితంలోని అంతులేని విషాదాన్ని తిలకించకు

ప్రతి నిముషంలోని బాధ, ఎంత క్షణికమో గుర్తించు

రేపు నీకు భగవంతుడు తప్పకం సాయం చేస్తాడు

అందుకనే ప్రతిరోజూ కొత్తగా ప్రారంభిస్తునాడు.


నెమ్మదిగా పరిగెత్తే ప్రతి ఒక్క క్షణానికి

అది చెయ్యవలసినపనో, మోయవలసిన భారమో ఉంటుంది

ప్రతి రత్నాన్నీ జాగ్రత్తగా పొదిగినప్పుడే గదా

కిరీటానికి శోభా, పవిత్రతా దక్కేది


అదే పనిగా విచారిస్తూ కూచోకు

నిరాశతో, నిరాసక్తంగా కాలం దొర్లనీకు

నీ దైనందిన బాధ్యతలు విస్మరించకు

భవిష్యత్తుని కుతూహలంతో ఎదురుచూడు


స్వర్గాన్ని చేర్చే బంగారు లంకెలు క్షణాలు,

అవి భగవంతుని ముద్రలు; కానీ,

ఒక దాని వెనక ఒకటిగా లంకె తెగిపోకుండా

పట్టుకుని సాగాలి, ఈ తీర్థయాత్ర ముగిసే లోగా.

.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

బ్రిటిష్

విక్టోరియన్ యుగంలో అత్యంత పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించి, విక్టోరియా మహారాణి ఆదరానికి పాత్రమైన కవయిత్రి ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్. ఫెమినిజం ఒక వాదంగా రూపుదిద్దుకోని కాలంలో ఆమె స్త్రీలకు ఇచ్చిన పిలుపు: “మీరు మగవాళ్ల నీడలక్రింద మీ జీవితాలని  వెళ్ళబుచ్చకండి” అని. ఆమె కవిత్వం ఎందరో అజ్ఞాత మహిళలు తమ అస్తిత్వంకోసం జరిపిన పోరాటాలని స్పృశిస్తుంది.

కవిత్వంతో బాటు, ఆమె జామెట్రీ, సంగీతం, పియానో, డ్రాయింగు, ఫ్రెంచి, ఇటాలియన్, జర్మను భాషలలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించింది అన్నదాన్నిబట్టి ఎవరికి వారు ఆమె ప్రజ్ఞాపాటవాలని అంచనా వేసుకోవచ్చు. ఛార్ల్స్ డికెన్స్ కి ఈమె చాలా కాలం అజ్ఞాతంగానూ, తర్వాత ప్రత్యక్షంగానూ అభిమాన కవయిత్రి.

.

Adelaide Anne Procter
Adelaide Anne Procter (Photo credit: Wikipedia)

.

One By One …
.
One by one the sands are flowing,
One by one the moments fall;
Some are coming, some are going;
Do not strive to grasp them all.

One by one thy duties wait thee,
Let thy whole strength go to each,
Let no future dreams elate thee,
Learn thou first what these can teach.

One by one (bright gifts from Heaven)
Joys are sent thee here below;
Take them readily when given,
Ready too to let them go.

One by one thy griefs shall meet thee,
 Do not fear an armèd band;
One will fade as others greet thee;
Shadows passing through the land.

Do not look at life’s long sorrow;
See how small each moment’s pain;
God will help thee for to-morrow,
So each day begin again.

Every hour that fleets so slowly
Has its task to do or bear;
Luminous the crown, and holy,
When each gem is set with care.

Do not linger with regretting,
Or for passing hours despond;
Nor, the daily toil forgetting,
Look too eagerly beyond.

Hours are golden links, God’s token,
Reaching Heaven; but one by one
Take them, lest the chain be broken
Ere the pilgrimage be done.
.

(From Legends and Lyrics, Series 1)
Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

American

Poem Courtesy: http://gerald-massey.org.uk/procter/c_poems_1a.htm

దుఃఖంతో చెలిమి .. ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, అమెరికను

నిన్ను నువ్వు ఆత్మవంచన చేసుకుని

“కష్టం గట్టెక్కిపోతుందిలే.

భవిష్యత్తులో మంచిరోజులకోసం చూడు.

ఈ రోజు సంగతి మరిచిపో!” అని ఆమెకు చెప్పకు.

నీకింకా చెప్పాలని ఉంటే,

కష్టాలు వృధాగా రావనీ,

అవి కలిగించే బాధకన్నా మిన్నగా

నేర్చుకోగల గుణపాఠాలుంటాయని చెప్పు.

.

“నువ్వు త్వరలోనే ఇనన్నీ మరిచిపోతావులే”… అంటూ,

అరిగిపోయినఓదార్పువచనాలతో ఆమెని మోసగించకు;

అది చేదు నిజం అన్న మాట నిజమే,

కానీ, విచారించవలసిన విషయం;

“ఇతర వ్యాపకాలపై మనసు తిప్పుకో” మనీ

“ఉల్లాసం కలిగించే విషయాలు వెతుక్కో” మనీ

సలహాలివ్వకుండా, బాధల పంజరంలో చిక్కుకున్న

ఆమె మళ్ళీ తియ్యగా పాడగలిగేటట్టు అనునయించు.

.

ఆమె ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళేందుకు ప్రోత్సహించు.

బల్లెమూ, డాలూ పుచ్చుకుని శత్రువునెదుర్కొన్నట్టుగాక

ఇద్దరు ఆప్తమిత్రులు కలుసుకున్నట్టు,

అపరిచితుల్ని స్నేహపూర్వకంగా పలకరించనీ.

బడలి దుమ్ము పేరుకున్న ఆమె రెక్కలను

పట్టుసడలకుండా పట్టుకోమను,

దుఖం తనవెంట ఎప్పుడూ తోడుతెచ్చే

ఆశీస్సుల గుసగుసలు జాగ్రత్తగా ఆలకించమని చెప్పు.
.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30 October 1825 – 2 February 1864)

అమెరికను

Adelaide Anne Procter

Adelaide Anne Procter

Image Courtesy: Wikipedia.

.

Friend Sorrow.

.

Do not cheat thy Heart and tell her,

“Grief will pass away,

Hope for fairer times in future,

And forget to-day.”—

Tell her, if you will, that sorrow

Need not come in vain;

Tell her that the lesson taught her

Far outweighs the pain.

.

Cheat her not with the old comfort,

“Soon she will forget”—

Bitter truth, alas—but matter

Rather for regret;

Bid her not “Seek other pleasures,

Turn to other things:”—

Rather nurse her caged sorrow

‘Till the captive sings.

Rather bid her go forth bravely.

And the stranger greet;

Not as foe, with spear and buckler,

But as dear friends meet;

Bid her with a strong clasp hold her,

By her dusky wings—

Listening for the murmured blessing

Sorrow always brings.

.

Adelaide Anne Procter

(30 October 1825 – 2 February 1864)

American Poet

(From  Legends and Lyrics, Series 1)

నా చిత్తరువు … ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

అలా నిలబడు…ఉహూ… కిటికీకి దగ్గరగా…

వాలుబల్లకి పక్కగా… ఆ చిత్తరువు మీద 

వెలుగు ఇప్పుడు  బాగా పడుతున్నదా? అదిగో,

రాసేటప్పుడు నేనూ దాన్ని అలాగే చూస్తుంటాను.


ఆ ముఖం ఎవరిదో నాకు తెలియదు,

కానీ, అందులో నేర్చుకోవాలన్న తపన కనిపిస్తోంది

సగం విచారంగానూ, సగం హుందాగానూ

చురుకైన చక్కని చూపులతో, ఒత్తైన పొడవాటిజుత్తుతో. 


ఆ చిత్రకారుడు ఎవరైతే నాకేమిటి?

అది ఎంత అనామకపు పేరు అయినా ఒకటే;

రేపు ఎవరో అది “వలాస్క్వేజ్”* దని అన్నా ఒక్కటే;

దాని విలువేమీ అమాంతం పెరిగిపోదు.


ఇప్పుడు ఉన్నపళంగా ఎవరైనా దానికి బదులు

మరో అపురూప కళాఖండం ఇస్తామన్నా ఇచ్చేదిలేదు.

అది నాలోనే జీవిస్తూ, నా మనసులోని

ఎనెన్నో రహస్యాలను తనుకూడా విన్నది. 


ఎన్నోసార్లు, ఈ చీకటి గూభ్యంలోకి

రాత్రి బాగా అలసిపోయి వచ్చినపుడు

అదే ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ

ఈ పేదకుటీరంలో వెలుగులు నింపేది.


ఎన్నోసార్లు, అనారోగ్యం పాలై, నిద్రపట్టనపుడు

దీపపుప్రమిదెలోని వత్తి వెలుగులు దానిమీద పడి,  

 నా కలల్లో అవి అలా అలా ఇంకిపోయేదాకా,

వణుకుతున్నట్టు మెరవడం గమనించాను.


గడ్డురోజుల్లో చిక్కుకుని, స్నేహానికి విలువలేదనీ,

అసలు బ్రతుకే నిరర్థకమనీ అనిపించినపుడు,

అదిగో, ఆ వదనంలోని స్నేహపూర్వక మందహాసపు

రుచులే ధైర్యమిచ్చి నన్ను నిలబెట్టినవి.


ఎప్పుడైనా నేను అసహ్యించుకున్నచోటనే

అత్యవసరం పడి తలవంచవలసి వచ్చినపుడు

ఆ తీక్ష్ణమైన కళ్లవెనుక, విచారంతో పాటు,

నా చర్యని గర్హిస్తూ, హెచ్చరించడం గమనించాను.


నా బుర్రలో ఏదైనా ఒక ఊహ మెరిసి, నా చేతులు

అలసేదాకా పనిచేసి ఆ పని సాధించినపుడు,

ఆ లేశమాత్రపుటాలోచన రెక్కలుతొడుగుకుని

కార్యరూపం ధరించేదాకా వీక్షించింది అదే.


నా విజయాలకు సంతసించిందీ అదే,

నిరాశలో కృంగిపోయినపుడు లేవనెత్తిందీ అదే.

నే నెరిగిన ప్రేమాస్పదమైన ఆ జంట కనులు

 రాత్రిపగలూ నన్నుకనిపెట్టుకుని కాపాడేయి


నా బొమ్మే నాకొక స్నేహితుడైపోయిందని

ఆశ్చర్యపోతున్నావు కదూ? నిజమే, ఎందుకంటే,

అది నా జీవితపు ప్రథమాంకాన్ని చూసింది

నా చరమాంకాన్ని కూడా చూసి జే కొడుతుంది!

.

ఎడిలేడ్ ఏన్ ప్రోక్టర్

(30th October 1825 – 2nd February 1864) 

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి.

(Note: * వలాస్క్వేజ్ : Velasquez (baptised June 6, 1599 – August 6, 1660) , a Spanish painter who was the leading artist in the court of King Philip IV)

.

బ్రిటిషు కవయిత్రి, మానవప్రేమి (Philanthropist).  38 ఏళ్ళ వయసులోనే క్షయవ్యాధివల్ల తనువుచాలించిన ప్రాక్టర్, విక్టోరియా మహారాణికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కవయిత్రి. 14 సంవత్సరముల వయసులోనే కలం పట్టిన ప్రాక్టర్ Charles Dickens తో తమ కుటుంబానికి ఉన్న పరిచయాన్ని ఉపయోగించుకోదలచుకోక,  అతని పత్రికలకే మారుపేరుతో కవితలు పంపింది. ఆమె అత్యంత ప్రతిభావంతురాలని Charles Dickens కీర్తించాడు. కవిగా  లార్డ్ టెన్నిసన్ తర్వాత స్థానంలో నిలబడగలిగినదంటే, ఆమె ప్రతిభని ఊఒహించుకో వచ్చు. సోషలిస్టు భావాలు కల ఈమె జీవితాంతం బ్రహ్మచారిణిగా ఉండి, నిరుద్యోగయువతులకోసం, నిరాశ్రయులకోసం కృషిచేసింది.  ఈమె కవితలలో మంచి తూగు ఉండి  సంగీత బధ్ధం చెయ్యడానికి అనువుగా ఉంటాయి.

.

Adelaide Anne Procter
Adelaide Anne Procter (Photo credit: Wikipedia)

.

My Picture

.

Stand this way—more near the window—

By my desk—you see the light

Falling on my picture better—

Thus I see it while I write!

Who the head may be I know not,

But it has a student air;

With a look half sad, half stately,

Grave sweet eyes and flowing hair.

Little care I who the painter,

How obscure a name he bore;

Nor, when some have named Velasquez,

Did I value it the more.

As it is, I would not give it

For the rarest piece of art;

It has dwelt with me, and listened

To the secrets of my heart.

Many a time, when to my garret,

Weary, I returned at night,

It has seemed to look a welcome

That has made my poor room bright.

Many a time, when ill and sleepless,

I have watched the quivering gleam

Of my lamp upon that picture,

Till it faded in my dream.

When dark days have come, and friendship

Worthless seemed, and life in vain,

That bright friendly smile has sent me

Boldly to my task again.

Sometimes when hard need has pressed me

To bow down where I despise,

I have read stern words of counsel

In those sad reproachful eyes.

Nothing that my brain imagined,

Or my weary hand has wrought,

But it watched the dim Idea

Spring forth into armed Thought.

It has smiled on my successes,

Raised me when my hopes were low,

And by turns has looked upon me

With all the loving eyes I know.

Do you wonder that my picture

Has become so like a friend?—

It has seen my life’s beginnings,

It shall stay and cheer the end!

.

Adelaide Anne Procter

(30th October 1825 – 2nd February 1864)

English Poetess

%d bloggers like this: