అనువాదలహరి

మనసా! కాస్త నెమ్మది… A E హౌజ్మన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ మనసా! కాస్త నెమ్మది వహించు; నీ అస్త్రాలు ఎందుకూ పనికిరావు,
భూమ్యాకాశాల దగ్గర ఇంతకన్నా బలమైనవి ఎప్పటినుండో స్థిరంగా ఉన్నాయి.
ఆలోచించు. ఒకసారి గుర్తుతెచ్చుకో, ఇప్పుడు నువ్వు విచారిస్తున్నావు గాని,
ఒకప్పుడు మనం అచేతనంగా పడి ఉండే వాళ్ళం. ఆ రోజులు అనంతం.

అప్పుడూ మనుషులు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉండెవారు; ణెను ఆ చీకటి గుహలో
పడుకున్నాను అందుకు చూడలేదు; కన్నీళ్ళు చిందేవి, కానీ విచారించలేదు;
చెమట కారేది, రక్తం ఉడుకెత్తేది, కానీ నే నెన్నడూ విచారించలెదు;
నేను పుట్టకమునుపు ఆ రోజుల్లో అప్పటికది అంతా బాగానే ఉండేది.

ఇప్పుడు నేను కారణాలు వెతుకుతాను కానీ సమాధానం కనిపించదు,
నేను నేలనలుచెరగులా తిరుగుతాను, నిత్యం గాలిపీలుస్తూ, సూర్యుణ్ణి ఆనందిస్తాను
మనసా! కాస్త నెమ్మది వహించు: ఇదెన్నాళ్లుంటుది, క్షణికమే:
అన్యాయం జరిగితే జరగనీ, దాన్ని కొంతకాలం సహిద్దాము.

ఇదిగో చూడు! మిన్నూ మన్నూ పునాదులదగ్గరనుండి రుజాగ్రస్తమయ్యాయి.
మనసుని ముక్కలు చెయ్యగల అన్ని ఆలోచనలూ ఉన్నాయి; అవన్నీ నిష్ఫలం.
భీతి, ఏవగింపు, వెటకారం, భయం, పట్టలేని ఆగ్రహం —
అయ్యో! నేనెందుకు మేల్కొన్నాను? మళ్ళీ ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారుకుంటాను?
.

ఏ. ఇ. హౌజ్మన్
(26 March 1859 – 30 April 1936)
ఇంగ్లీషు కవి .

.

Be Still, My Soul, Be Still

 .

Be still, my soul, be still; the arms you bear are brittle,

Earth and high heaven are fixt of old and founded strong.

Think rather,—call to thought, if now you grieve a little,

The days when we had rest, O soul, for they were long.

Men loved unkindness then, but lightless in the quarry

I slept and saw not; tears fell down, I did not mourn;

Sweat ran and blood sprang out and I was never sorry:

Then it was well with me, in days ere I was born.

Now, and I muse for why and never find the reason,

I pace the earth, and drink the air, and feel the sun.

Be still, be still, my soul; it is but for a season:

Let us endure an hour and see injustice done.

Ay, look: high heaven and earth ail from the prime foundation;

All thoughts to rive the heart are here, and all are vain:

Horror and scorn and hate and fear and indignation—

Oh why did I awake? when shall I sleep again?

A.E. Housman

(26 March 1859 – 30 April 1936)

English Classical Scholar and Poet

Poem courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/BeStillMySoulBeStill.htm

ప్రకటనలు

జనప్రవాహాన్ని చూస్తుంటే… ఏ ఈ హౌజ్మన్, ఇంగ్లండు

అద్దెకు దిగిన ఈ లాడ్జిలోంచి
వీధిలో వెచ్చగా ఊపిరులూదుకుంటూ
ఒకరివెనక ఒకరు ఉత్సవ ప్రభల్లా
వెళుతున్న జనసందోహాన్ని చూస్తుంటే…

ప్రేమక్రోధాల ఆవేశాలు నిజంగా
ఈ మాంస గృహంలో బలీయమైనవయితే
నేను శాశ్వతంగా నివసించవలసిన
ఆ మట్టింటి గురించి కాస్త ఆలోచించనీండి.

అగోచరమైన ఆ దేశంకాని దేశంలో
పూర్వఛాయలేవీ అక్కడ మిగిలుండవు
అక్కడ ప్రతీకారాలు మరుగునపడతాయి
ద్వేషించినవాడికి ద్వేషం గుర్తుండదు.

రెండువరుసల్లో నిద్రిస్తున్న ప్రేమికులు
పక్కనున్నవారు ఎవరు అని అడగరు
రాత్రిగడిచిపోతునా, పెళ్ళికొడుకు
పెళ్ళికూతురుదగ్గరకి చేరుకోడు.

.

ఏ ఈ హౌజ్మన్

26 March 1859 – 30 April 1936

ఇంగ్లండు 

.

మరణాంతే వైరం అని మనకి ఒక సామెత ఉంది.  మన భారతీయ చింతన ప్రకారం, మరణానంతరం మృతుడికి ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలతోనూ బంధం తెగిపోతుంది. (అందుకే అర్జంటుగా చట్టం ప్రవేశించింది అక్కడ)  అతని అప్పులూ, ఆస్తులూ, శత్రుమిత్రకళత్రాదులన్నిటితో సహా. ఈ భావనని కవి ఎంత అందంగా చెప్పేడో గమనించండి.  అందుకు ఎన్నుకున్న సందర్భంకూడా చూడాలి. మనకి ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు వైరాగ్య స్థితి ఉండదు. మనకి కష్టాలు కమ్ముకున్నప్పుడూ, ముదిమి పైబడ్డప్పుడూ ఎక్కడలేని తాత్త్విక చింతనా బయలుదేరుతుంది. కవి ఎప్పుడూ తాత్త్వికుడు కావాలి అని సూచించడానికా అన్నట్టు, మేడమీదనుండి క్రింద జరుగుతున్న (బహుశా) ఒక కార్నివాల్ చూస్తున్నప్పుడు కవికి, మృత్యువుగురించీ, కామక్రోధాలగురించీ, వాటి నశ్వరత గురించీ ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది. ఆఖరి వాక్యాలు, జాషువాగారి శ్మశానవాటిని తలపిస్తాయి, కొంచెం తేడాతో.      

English: English classical scholar and poet .
English: English classical scholar and poet . (Photo credit: Wikipedia)

When I watch the Living Meet

.

When I watch the living meet,
 And the moving pageant file,
 Warm and breathing through the street
 Where I lodge a little while,

If the heats of hate and lust
 In the flesh of house are strong,
 Let me mind the house of dust
 Where my sojourn shall be long.

In the nation that is not,
 Nothing stands that stood before
 There revenges are forgot,
 And the hater hates no more;

Lovers lying two and two
 Ask not whom they sleep beside,
 And the bridegroom all through night
 Never turns him to the bride.

.

 AE Housman

26 March 1859 – 30 April 1936

English classical scholar and poet

Poem Courtesy:

Twentieth Century Poetry in English, Ed. Michael Schmidt.

%d bloggers like this: