అనువాదలహరి

అప్పచెల్లెళ్ళు… ల్యూసియో క్లిఫ్టన్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వూ నేనూ అప్పచెల్లెళ్ళం
ఇద్దరం ఒక్కలా ఉంటాం.

నువ్వూ నేనూ ఇద్దరం
ఒకతల్లి బిడ్డలం.

నువ్వూ నేనూ
ఒకరితప్పులు మరొకరు సరిదిద్దుతూ
ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటాం.

నీకూ నాకూ
పోకిరీవాళ్ళన్నా
మాదకద్రవ్యాలన్నా గొప్ప భయం.

నువ్వూ నేనూ
ఒకసారి పర్డీ స్ట్రీట్ నుండి తుళ్ళుతూ తేలుతూ వచ్చినప్పుడు
నిన్నూ నన్నూ చూసి
అమ్మ నవ్వుతూనే తలతాటిస్తూ మందలించింది.

నువ్వూ నేనూ
ఇద్దరం పిల్లల్ని కన్నాం
ఇద్దరికీ ముప్ఫై ఐదేళ్ళు పైబడ్డాయి
కొంచెం నల్లబడ్డాం
మన జుత్తు కూడా పలచబడింది
ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం
మనిద్దరం అప్పచెల్లెళ్ళం

కానీ, నువ్వు పాట ఎత్తుకుంటే చాలు
నేను కవయిత్రినైపోతాను.

.

ల్యూసియో క్లిఫ్టన్

(27 June 1936  – 13 February  2010)

అమెరికను కవయిత్రి.

.

.

Sisters

.

Me and you be sisters.

We be the same.

Me and you

Coming from the same place.

Me and you

Be greasing our legs

Touching up our edges.

Me and you

Be scared of rats

Be stepping on roaches.

Me and you

Come running high down Purdy Street one time

And mama laugh and shake her head at

Me and you.

Me and you

Got babies

Got thirty-five

Got black

Let our hair go back

Be loving ourselves

Be loving ourselves

Be sisters.

Only where you sing,

I poet.

.

Lucille Clifton

(27 June 1936  – 13 February  2010)

American

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/lucille_clifton/poems/5168

ప్రకటనలు

మధురక్షణం … మేరీ ఫ్రాన్సిస్ బట్స్, బ్రిటిషు రచయిత్రి

తీరుబాటులేని పనితో గడిచిన రోజు ముగిసింది
ఇంటిపనులు చక్కబెట్టుకోడం అయింది
పగలల్లా చికాకు పరిచిన బాధ్యతలు
సూర్యుడితోపాటే శలవుతీసుకున్నాయి
చీకటి చిక్కబడుతున్న సంధ్యవేళ
హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కూచున్నాను
గులాబి పువ్వులాంటి నా చిన్నారి
నా గుండెమీద నిద్రపోతోంది.

తెల్లని కనురెప్పలు పట్టు పోగు అంచుతో
పల్చబదుతున్న వెలుగుని నిరోధిస్తున్నాయి
ఒక చిన్ని పిడికిలి గట్టిగా బిగిసి
అమ్మ చేతివేళ్ళని ఆసరాగా పట్టుకుంది
మెత్తని దుప్పటి ముడతల్లో
ఇంతసేపూ చురుకుగా ఉన్న పాదాలు
చివరికి ఎలాగైతేనేం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయి
గూటిలోని గువ్వపిట్టల్లా

విలువలేని ఆశలూ, ప్రేమలూ
ఈ మధురమైన క్షణంలో మాయమౌతాయి,
పవిత్రమూ, ఉదాత్తమైన కోరికలన్నీ
వాటి దివ్యమైన శక్తితో తిరిగి మొలకెత్తుతాయి
మన మాతృత్వాలను ఆశీర్వదించిన
మేరీ మాత తనయుడు
గుండేమీద నిద్రపోతున్న బిడ్డ రూపంలో
ప్రతి తల్లి చెంగటా ఉంటాడు.  
.

మేరీ ఫ్రాన్సిస్ బట్స్

(13 December 1890 – 5 March 1937)

బ్రిటిషు రచయిత్రి

.

The Happy Hour

The busy day is over,   

The household work is done; 

The cares that fret the morning        

Have faded with the sun;        

And in the tender twilight,      

I sit in happy rest,        

With my precious rosy baby  

Asleep upon my breast.

White lids with silken fringes 

Shut out the waning light;      

A little hand close folded,       

Holds mamma’s fingers tight;

And in their soft white wrappings,  

At last in perfect rest,   

Two dainty feet are cuddled,  

Like birdies in a nest.    

All hopes and loves unworthy

Fade out at this sweet hour;   

All pure and noble longings   

Renew their holy power;        

For Christ, who in the Virgin 

Our motherhood has blest,     

Is near to every woman

With a baby on her breast.

.

Mary Frances Butts

(13 December 1890 – 5 March 1937)

British Poet

The World’s Best Poetry.

Eds Bliss Carman, et al. 

Volume I. Of Home: of Friendship.  1904.

Poems of Home: I. About Children

http://www.bartleby.com/360/1/10.html

 

%d bloggers like this: