అనువాదలహరి

చిరు దివ్వె … Shernaz Wadia

దివాకరుడు  రోజును వెలిగించినంత దేదీప్యంగా

నువ్వు నా జీవితాన్ని వెలిగించలేక  పోవచ్చు

కానీ,

చిరుదివ్వెలా

ఒక కాంతిపుంజాన్ని  విరజిమ్మి

మనసుని అలముకొన్న విషాదకరమైన

వెలితిని పటాపంచలు చేశావు.

 

ధ్రువనక్షత్రంలా

అచంచలమైన  నీ అనునయ సన్నిధి

ఎల్ల వేళలా

నా తప్పటడుగులని సరిదిద్దుతూ

నే పోగొట్టుకున్న నా  వ్యక్తిత్వం వైపు

నన్ను మరలిస్తూనే ఉంది.

 

నీ తీయందనపు వెలుగులు

నాలో నిబిడమైన శక్తిని వెలికితీసి

ఎ బంధనాలూ, బంధాలూ లేకుండానే

స్నేహమనే  అస్వతంత్ర స్వతంత్రంతో

నన్ను నీకు

కట్టి పడేస్తాయి.

 

English Original : Shernaz Wadia

 

 

 

 

%d bloggers like this: