అనువాదలహరి

పంజరంలోని పిట్ట ఎందుకుపాడుతుందో నాకు తెలుసు —మాయా ఏంజెలో

.

ఒక స్వేఛ్ఛావిహంగము గాలి మూపున పైకెగురుతూ

ప్రవాహ దిశలో గతి మందగించేదాకా తేలియాడి,

సూర్యుని స్వర్ణారుణ కిరణాలలో రెక్కలల్లార్చి

ఆకసం పై తన హక్కును ప్రకటించ సాహసిస్తుంది…

.

కాని పంజరం ఇరుకులో ఒయ్యారపు నడలు పోయే పిట్ట

పంజరపు మోజులో  తన రెక్కలుత్తరించబడడం గాని,

తన కాళ్ళు బంధింపబడడం గాని గుర్తించలేదు.  

అందుకే దాని గొంతుని పాటలాలపించడానికి విప్పుతుంది.

పంజరం లోని పిట్ట భయద నిస్వనంతో ఆలపిస్తుంది…

తనకి తెలియనివీ, అయినా ఆకాంక్షించే కలలగురించి.

ఆ గీతం దూరతీరాలనున్న కొండలలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది,

ఎందుకంటే, ఆ పంజరపు పిట్ట ఆలపించేది స్వేఛ్ఛాగానం

.

ఆ స్వేఛ్ఛా విహంగం … మరొక మరుద్వీచికనీ,

తరుల తాపాన్ని ఉపశమింజేస్తూ లలితంగా వీచే తూరుపు గాలినీ,

ఉషోదయాన్ని తలపించే లేపచ్చికమీద నిరీక్షించే క్రిముల్నీ తలపోస్తూ,

ఆకాశాన్ని తనదిగా ప్రకటించుకుంటుంది.

పాపం, పంజరంలోని పిట్ట తన కలల సమాధులపై నిలబడుతుంది,

దాని నీడ పీడకలలోలా కెవ్వున అరుస్తుంది.

దాని రెక్కలుత్తరించబడ్డాయి, పదాలు బందీలయ్యాయి,

అందుకే  అది దానిగొంతు గీతాలాపనకై విప్పుతుంది

 .

పంజరం లోని పిట్ట భయద నిస్వనంతో ఆలపిస్తుంది…

తనకి తెలియనివీ, అయినా ఆకాంక్షించే కలలగురించి.

ఆ గీతం దూరతీరాలనున్న కొండలలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది,

ఎందుకంటే, ఆ పంజరపు పిట్ట ఆలపించేది స్వేఛ్ఛాగానం

 .

మాయా ఏంజెలో .

.

I know why the caged bird sings

 The free bird leaps

on the back of the wind

and floats downstream

till the current ends

and dips his wings

in the orange sun rays

and dares to claim the sky.

.

But a bird that stalks

down his narrow cage

can seldom see through

his bars of rage

his wings are clipped and

his feet are tied

so he opens his throat to sing.

.

The caged bird sings

with fearful trill

of the things unknown

but longed for still

and his tune is heard

on the distant hill for the caged bird

sings of freedom

.

The free bird thinks of another breeze

and the trade winds soft through the sighing trees

and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn

and he names the sky his own.

.

But a caged bird stands on the grave of dreams

his shadow shouts on a nightmare scream

his wings are clipped and his feet are tied

so he opens his throat to sing

.

The caged bird sings

with a fearful trill

of things unknown

but longed for still

and his tune is heard

on the distant hill

for the caged bird

sings of freedom.

.

Maya Angelou

అయినా, నేను పైకి లేస్తాను… మాయా ఏంజెలో

http://1.bp.blogspot.com/_6PQpwHKPZn4/TDRp49v7DNI/AAAAAAAABG4/RvHWDIVT6jw/s400/n1543878292_30127647_6304.jpg
Image Courtesy: http://1.bp.blogspot.com/

.

నువ్వు కసిగా,  వక్రీకరించిన అబధ్ధాలతో,

చరిత్రలో నన్ను విలువలేనట్టు చిత్రీకరించ వచ్చు

నన్ను బురదలో తొక్కి అణగార్చ వచ్చు,

అయినా, నేను ఆ ధూళిలాగ పైకి లేస్తాను.

.

నా ఎదురుసమాధానం  నిన్ను కలవరపెడుతోందా?

నువ్వెందుకు దుఃఖం లో ములిగి ఉన్నావు?

నా ఇంట్లో చమురుబావులు తోడుతున్నంత

ధీమాగా నే నడుగువేస్తున్నాననా?

.

సూర్య చంద్రుల్లాగా

అలుపెరుగని కడలి తరంగాల్లాగా

ఎగసిపడే ఆశల్లా విరజిమ్ముకుంటూ

నేనింకా పైకి ఉబుకుతాను.

.

నేను క్రుంగిపోతే చూడాలనుకున్నావుకదూ?

శిరసు అవనతం చేసి, కనులు నేలకు వాల్చి

భుజాలు కన్నీరులా క్రిందకి జారిపోతూ

హృదయవిదారకంగా రోదిస్తూ, బలహీనమైపోయి?

.

నా అహం నిన్ను బాధిస్తోందా?

నా పెరట్లో బంగారు గనులు తవ్వుతున్నంత

ధీమాగా నేను నవ్వడం

భరించలేనంత కష్టంగా ఉందా?

.

నువ్వు నీ మాటలతో చంపెయ్య వచ్చు

నీ చూపులతో  ముక్కలు చెయ్యొచ్చు

నీ ద్వేషంతో హతమార్చ వచ్చు

అయినా  నేను గాలిలా, మళ్ళీ పైకి లేస్తాను.

.

నా స్త్రీత్వం నిన్ను తలక్రిందులు చేస్తోందా?

నా ఊరువుల సందులో వజ్రాలున్నట్టుగా  

నేను నాట్యం చెయ్యడం 

నీకు ఆశ్చర్యంగా ఉందా?

.

అవమానాల చరిత్ర కుటీరాల్లోనుండి లేస్తాను

బాధల పునాదుల్లో కూరుకుపోయిన గతాన్నుండి లేస్తాను

నేనొక ఎగసిపడి విస్తరించే నల్ల సముద్రాన్ని,

ఉరకలేస్తూ, ఉప్పెనలా  విరిగిపడే అలని కౌగిలిస్తాను

భయాల్నీ, భీతావహనిశల్నీ వెనక వదిలేసి నే నుదయిస్తాను

అద్భుతమూ, తరళమూ ఐన ఉషోదయంగా ఆవిర్భవిస్తాను.

నేను నా పూర్వీకులనుగ్రహించిన ఆశీస్సులను మోసుకొచ్చే,

బానిస కలనీ, ఆశాగీతాన్నీ.

నేను లేస్తాను

లేస్తాను

లేస్తాను.

.

మాయా ఏంజెలో

.

Still I Rise

 

You may write me down in history

With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt

But still, like dust, I’ll rise.

 

Does my sassiness upset you?

Why are you beset with gloom?

‘Cause I walk like I’ve got oil wells

Pumping in my living room.

 

Just like moons and like suns,

With the certainty of tides,

Just like hopes springing high,

Still I’ll rise.

 

Did you want to see me broken?

Bowed head and lowered eyes?

Shoulders falling down like teardrops.

Weakened by my soulful cries.

 

Does my haughtiness offend you?

Don’t you take it awful hard

‘Cause I laugh like I’ve got gold mines

Diggin’ in my own back yard.

 

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.

 

Does my sexiness upset you?

Does it come as a surprise

That I dance like I’ve got diamonds

At the meeting of my thighs?

 

Out of the huts of history’s shame

I rise

Up from a past that’s rooted in pain

I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,

Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear

I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear

I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,

I am the dream and the hope of the slave.

I rise

I rise

I rise.

 

Maya Angelou

విలక్షణమైన స్త్రీ … మాయా ఏంజెలో

http://philamirror.info/wp-content/uploads/2011/01/madhubala-ms-on-fdc.jpg

.

అందమైన స్త్రీలంతా,

నా సౌందర్య రహస్యం ఎక్కడుందా అని ఆశ్చర్యపోతుంటారు.

నిజానికి నేనంత తీర్చినట్టుండను,

ఫేషను మోడల్ అంత ఎత్తులో అసలుండను. 

నేను చెప్పడం ప్రారంభిస్తే,

నేనబద్ధం చెబుతున్నాననుకుంటారు.

నా సౌందర్యం

నా పొడవైన చేతులలో ఉంది…

నా జఘన విస్తృతిలో ఉంది…

 

నా దీర్ఘమైన అడుగులలో ఉంది…

నా పెదవుల వంపులలో ఉంది…

నేనొక అసాధారణమైన స్త్రీని.

విలక్షణమైన స్త్రీ అంటే

అది నేనే!

.

నేను గదిలోకి అడుగు పెడితే చాలు,

ఎంత సహజంగా అంటే అంత సహజంగా మీరూహించుకోవచ్చు,

ప్రతి ఒక్క మగాడూ,

లేచి నిల్చోడమో,

మోకాళ్లమీద మోకరిల్లడమో చేస్తారు.

తర్వాత తేనెటీగల్లా నా చుట్టూ మూగుతారు.

నా సౌందర్యం

రాగరంజితమైన కళ్ళల్లో ఉంది…

నా పలువరస మెరుపులో ఉంది…

నా నడుము తూగులో ఉంది…

నా అడుగులలోని ఆనందంలో ఉంది…

నేనొక అసాధారణమైన స్త్రీని.

విలక్షణమైన స్త్రీ అంటే

అది నేనే!

.

మగాళ్లందరికీ ఆశ్చర్యం వాళ్ళునాలో చూస్తున్న సౌందర్యం చూసి …

వాళ్ళు ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తారు గాని

నా అంతః సౌందర్యపు మర్మాన్ని కనుక్కోలేరు.

అది నా మేని వంపులో వుంది…

నా నవ్వు జిలుగులో ఉంది…

నా గుండెల ఔన్నత్యంలో ఉంది…

నా లాస్యపు హేలలో ఉంది …

నేనొక అసాధారణ స్త్రీని.

విలక్షణమైన స్త్రీ అంటే

అది నేనే!

.

ఇప్పుడు  బోధపడిందా

నా శిరసు ఎప్పుడూ ఎందుకు అవనతం కాదో?

నేను అరవడం గాని

ఎగిరి గంతులెయ్యడం గాని చెయ్యను.

నిజానికి గట్టిగా మాటాడనక్కరలేదు కూడా.

నేనలా నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే,

నీకు గర్వం కలగాలి.

నా సౌందర్యం

నా మడమల నాట్యంలో ఉంది…

నా జడ వంపులో ఉంది…

నా అరచేతి ముద్రలో ఉంది…

నా సంరక్షణ అవసరంలో ఉంది.

ఎందుకంటే నేనొక అసాధారణమైన స్త్రీని.

విలక్షణమైన స్త్రీ అంటే

అది నేనే!

.

మాయా ఏంజెలో

.

ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ కవయిత్రి.

.

Phenomenal Woman

.

Pretty women wonder where my secret lies.
I’m not cute or built to suit a fashion model’s size
But when I start to tell them,
They think I’m telling lies.
I say,
It’s in the reach of my arms
The span of my hips,
The stride of my step,
The curl of my lips.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

I walk into a room
Just as cool as you please,
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.
I say,
It’s the fire in my eyes,
And the flash of my teeth,
The swing in my waist,
And the joy in my feet.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can’t touch
My inner mystery.
When I try to show them
They say they still can’t see.
I say,
It’s in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I’m a woman

Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Now you understand
Just why my head’s not bowed.
I don’t shout or jump about
Or have to talk real loud.
When you see me passing
It ought to make you proud.
I say,
It’s in the click of my heels,
The bend of my hair,
the palm of my hand,
The need of my care,
‘Cause I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Maya Angelou

%d bloggers like this: