అనువాదలహరి

కెరటాలమీద పడవ… విలియమ్ ఎలరీ చానింగ్, అమెరికను

తెల్లని మంచు పెల్లలపై
గాలి విడిచిపెట్టిన వంకర అడుగు జాడల్లా
ఎగిసి మెలితిరిగిన కెరటం
అదాటున విరగబడినచోట అలతోపాటు వంపులు తిరుగుతూ,
మన పడవ కెరటాలపై అలవోకగా సాగుతుంది.
పద! పద! నీటిపుట్టపై నిలువెత్తు త్రోవ అదిగో!

పెనుగాలి రానుంది, తెరచాపలెత్తు…
గాలినుండే మనము ఉత్సాహం దొరికించుకోవాలి
మనసు దిటవుగా ఉంటే,
ఎంత నల్లటిమేఘమైనా తలవంచుతుంది
గాలి ఊళలకి మనం భయపడేది లేదు!
.
విలియమ్ ఎలరీ చానింగ్

(November 29, 1818 – December 23, 1901)

అమెరికను

.

“Our boat to the waves”

.

Our boat to the waves go free,       

  By the bending tide, where the curled wave breaks,   

  Like the track of the wind on the white snowflakes:   

Away, away! ’T is a path o’er the sea.      

Blasts may rave,—spread the sail,            

  For our spirits can wrest the power from the wind,   

  And the gray clouds yield to the sunny mind,   

Fear not we the whirl of the gale.

.

William Ellery Channing

(November 29, 1818 – December 23, 1901)

American Transcendentalist poet

Poem courtesy: http://www.bartleby.com/360/5/291.html

ప్రకటనలు

మగాళ్ళు… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించినందుకు

వాళ్ళు నిన్ను “వేగుచుక్క”వని పొగుడుతారు.

అదే సుకుమార భావనతో వాళ్ళని తిరిగి మన్నిస్తే

వాళ్ళు, నీ గురించి వేరే అర్థాలు తీస్తారు;

వాళ్లకి రూఢిగా, చింతలేని నీ పొందు దొరికిందా

వాళ్ళు నిన్ను అన్నిరకాలుగానూ మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

నీ నడతమీద, అవేశాలమీదా ఆంక్షలు పెడతారు

వాళ్ళు నిన్ను నువ్వుకాని వేరే వ్యక్తిగా మార్చివేస్తారు.

నువ్వు నడిచేరీతిలో నిన్ను నడవనివ్వరు

వాళ్ళు తమప్రభావం చూపించి అన్నీ నేర్పుతారు.

వాళ్ళు పూర్వం పొగిడినవే, అయినా, అన్నీ మార్చెస్తారు.

ఇహ చెప్పకు! తల్చుకుంటే రోతపుడుతోంది. విసుగేస్తోంది.

.

డొరతీ పార్కర్

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

అమెరికను కవయిత్రి

 

Men

.

They hail you as their morning star

Because  you are the way you are.

If you return the sentiment,

They will try to make you different;

And once they have you, safe and sound,

They want to change you all around.

Your moods and ways they put curse on;

They’d make of you another person.

They cannot let you go your gait;

They influence and educate.

They’d alter all that they admired.

They make me sick. They make me tired.

.

Dorothy Parker

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

American Poet

 

 

 

ప్రకటనలు

కలలు

తెలుగు కథలు పద్యాలు

కలలు చాలా పెంకివి… చిన్నపిల్లల్లా…
కథలోని రాజకుమారుడు
అన్ని వీధులూ వదిలి ఏడో వీధికే నడిచినట్టు
ఎప్పుడూ వద్దన్నవైపుకే పరిగెడతాయి…

అలసి మేనువాల్చాలని ఇలా కుర్చీలో చేరబడతానా
మనవరాల్లా ఒళ్ళోవాలి మెడ బిగించి,
ఎలామూస్తాయో గాని, ఇట్టే కళ్ళుమూస్తాయి.

రెండు రెప్పల్నీ రెక్కల్లాజాచి
చెప్పలేనిలోకాలకు తీసుకుపోతాయి.

మయుణ్ణి మించినమాయలాడులు కలలు.
వాటికిలొంగని వాళ్ళూ, భంగపడనివాళ్ళూ ఉండరు.
జీవితపు ఎడారిలో నిరాశాలదాహార్తి తీర్చే ఒయాసిస్సులు
అసాధ్యమైన పనులు సుసాధ్యమయేది ఈ ఎరీనాలోనే.

కలలు అతీంద్రియ గూఢచారులు.
లోలోపలపదిలంగా దాచుకున్న ఆలోచనలని
పసిగట్టి ప్రాణంపోసి దగ్గరకు తీసుకువస్తాయి.
గిజిగాడిని మించిన జిగిబిగితో
మూడుకాలాలనీ ముప్పేటలా అల్లుతాయి.

కలలు అపర విశ్వామిత్రులు. విజ్ఞాన ఖనులు.
‘కేకులే’కు బెంజీన్ నిర్మాణాన్ని చెప్పినా
‘ఆర్కిమిడీస్ ‘ కి బరువుల రహస్యం చెప్పినా చెల్లుతుంది.

తొమ్మిదినెలల సావాసపు తీపి గుర్తేమో

ఏడడుగుల తోడుకంటె, జీవితాంతం సహచరిస్తాయి.
రెప్పలముందు మనతో ఆడుకునే ప్రపంచంకంటే
రెప్పలవెనక మనం ఆడుకుందికో ప్రపంచాన్ని దాస్తాయి.

1.9.2004

అసలు టపాను చూడండి

ప్రకటనలు

అవిశ్వాసం… ఆల్బెర్టో పిమెంటా, పోర్చుగల్

పూర్వం రోజుల్లో
పళ్ళూ
కాయధాన్యాలూ
పూలమొక్కలూ, చేపలూ
అమ్ముకునే వ్యాపారులు
సంతలోని
గుడారాల్లో
తమ వస్తువులు పరుచుకుని
నిర్భయంగా
ఒకరికొకరు
వ్యాపారం
బాగుండాలని
ఆకాంక్షలు
అందించుకునే వారు.
.
ఇప్పుడందరూ
ఆ సంప్రదాయం
పాటించడం లేదు
కానీ
వాళ్ళందరికీ తెలుసు
తమ మనుగడ
ఒకరిమీద ఇంకొకరికి
ఉండే విశ్వాసం మీద
ఆధారపడిందని.
.
ఇప్పుడు
ప్రతి శనివారం
ఒకరి ముఖాలు ఒకరు
చూసుకోవడం మానేశారు.
వాళ్ళ కళ్ళల్లో
అపనమ్మకం స్పష్టంగా
కనిపిస్తోంది.
ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య తిరుగుతూ
వాళ్ళని కలిపి ఉంచేవి
ఒక్క ఊరకుక్కలు మాత్రమే.
.
ఆల్బర్టో పిమెంటా

(జననం 26 డిశంబరు 1937) 

పోర్చుగల్

Alberto Pimenta
Portuguese Poet

Mistrust

.

In former times

The sellers

Of fruit

Cereals

Plants and fish

Laid out their merchandise

Under the market

Tents

And then

Visited 

And greeted 

One another

With wishes for

Good business.

 

Not all of them

Followed

The same sect,

But they knew

That to exist

Always depends on a contract.

 

Nowadays

On Saturdays

They have their backs turned

To each other,

In their eyes

Can be read mistrust and,

Uniting them,

Walking in their midst

There are stray

Dogs.

.

Alberto Pimenta

(Born 26th Dec  1937)

Portugugal

http://www.poemsfromtheportuguese.org/Albero_Pimenta

ప్రకటనలు

ఆశావాదికి … ఏంటోనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

                Beautiful Sunset

Wall Paper Courtesy: http://www.modafinilsale.com/beautiful-sunset-wallpapers.html 

నీ జీవితం నాకెప్పుడూ ఒక అందమైన సూర్యాస్తమయంలా కనిపిస్తుంది:-
ఆకాశంలో వేలాడే ప్రతి పేలవమైన మేఘశకలాన్నీ నీ రసవాద నైపుణి
ఒక అద్భుతమైన మణిగా మార్చివేస్తుంది; వాటినుండి వెలువడే
రంగురంగుల కిరణాలు నినుదర్శించేవారికి నయనానందం కలుగజేస్తాయి.
.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్
1866- 1925
అమెరికను కవయిత్రి

To an Optimist

Thy life like some fair sunset ever seems:-

Each dull grey cloud thy subtle alchemy

Transmutes into a jewel, whose beams

Gladden the eyes of all who look on thee.

.

Antoinette De Coursey Patterson

1866- 1925

American

From

Sonnets & Quatrains by Antoinette De Coursey Patterson

H W Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCCXIII

ప్రకటనలు

అలనాటి నా ప్రేయసి…జేమ్స్ విట్ కూంబ్ రైలీ, అమెరికను కవి

సాయంత్రంవేళ ఒంటరిగా కూచుని ఫోటో ఆల్బమ్ తిరగేస్తూ, అందులో
కనిపించిన మిత్రుల ముఖాలు చూసి వాళ్ళ గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచించినట్టు
నా ఆలోచనల ఎండుటాకులు చెల్లాచెదురుచేస్తున్నాను వాటి నీడల అమరికలో
చిరునవ్వులు చిందించే అలనాటి నా ప్రేయసి ఛాయలు కనుగొనేదాకా.

నా కళ్ళలో పడుతున్న తీక్ష్ణమైన వెలుగు తగ్గించడానికి, దానిని తగ్గిస్తే
లాంతరులోని దీపం ఆశ్చర్యంగా నా వంక రెప్పలు కొట్టుకుంటూ చూస్తోంది;
పొగతోపాటు మాయమవడానికి పొగాకుకి బంధం వేస్తోందేమోనన్నట్టున్న నా
నిట్టూర్పుతప్ప, చడీచప్పుడు లేకుండా నేను నా పొగాకుగొట్టాన్ని వెలిగిస్తున్నాను.

అదొక సుగంధభరితమైన సింహావలోకనం— ఎందుకంటే, రూపుదిద్దుకుంటున్న
ప్రేమభావనలు, విరిసిన హృదయపుష్పంలోంచి వచ్చే నెత్తావి వెదజల్లుతాయి.
నా పెంకి ఆలోచనలు అలనాటి నా ప్రియురాలి వెంట పరిగెడుతుంటే,
మళ్ళీ మళ్ళీ పాతకలలే కనగలగడం భగవద్దత్తమైన ఒక వరం –

క్రింద, నా చదువుకునే గదిలో, రెక్కలు చప్పుడు చేస్తున్నట్టు నా పిల్లల
గొంతులూ, నా శ్రీమతి రాగాలాపనా నాకు ఒకపక్క వినిపిస్తున్నాయనుకొండి,
చింతల వంతలన్నీ కలల రేవులో తమ లంగరు దించిన తర్వాత
పట్టపగ్గాలు లేని ఆలోచనలకు నేను సిగ్గుపడడం లేదు.

నిజానికి, నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, అప్పుడప్పుడు మంచికి ఒకింత
నష్టాన్ని కలిగించే అపోహల ధూళిపొర అందాన్నిస్తుందంటాను;
నా మట్టుకు, మత్తెక్కించే జ్ఞాపకాల మధువుకి మరింత సువాసన అబ్బి
అలనాటి నా ప్రేయసి గుర్తుగా మరింత పూటుగా త్రాగేలా చేస్తుంది.

కలశంలోంచి వచ్చే భూతాల్లా పొగాకులోంచి పొగలు లేస్తున్నాయి;
లిల్లీ పువ్వులవంటి అందమైన ముఖం, తెమ్మెరవంటి లావణ్యం;
నులివెచ్చని వేసవి వెలుగులా, నీలాకాశపు లలితమైన రుచితో మెరిసే
ఆ రెండు నీలి కన్నుల చూపులకి నేను తన్మయత్వం చెందుతున్నాను.

నేను మొట్టమొదటిసారి చుంబించినపుడు ఆమె పెట్టుకున్న గులాబి రంగు టోపీ
రంగురంగుల దుస్తులూ కనిపిస్తునే ఉన్నాయి; ఆమెను మురిపెంగా తాకినపుడు
ఆమె రాసి ఇచ్చిన ప్రమాణ పత్రం:”మోడువారిన కొమ్మకి అల్లిబిల్లిగా
అల్లుకునే పూలతీవె అంత గాఢంగా” ప్రేమించింది అలనాటి నా ప్రేయసి.

భవిష్యత్తు గురించి ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ మేము మాటాడినప్పటిలా
మరొకసారి సుతిమెత్తని ఆమె చేతి ఒత్తిడి అనుభూతిచెందాను,
నేను మరే వ్యాపకం లేకుండా కవిత్వం రాసుకుంటూ కూచోడానికీ
నేను రాసిన ప్రేమగీతాలకి ఆమె స్వరకల్పన చెయ్యడానికీ

గులాబిపొదలమధ్య కనిపించకుండా, అందమైన చిన్నతోటమధ్య
వాతావరణం ఎప్పుడూ అనుకూలంగా, లతలెప్పుడూ పళ్ళబరువుతో ఊగుతూ
అక్కడి పక్షులెప్పుడూ నా ప్రేయసికి ఇష్టమైన పాటలుపాడుతుండగా
ఒక చిన్న కుటీరంలో మేమిద్దరం హాయిగా కలిసి ఉండాలనుకున్నాం.

నేను ఎప్పుడూ ఆమె ప్రియుడిగా ఉండిపోవాలనీ, ఆమె బంగరు వన్నె కురులు
వెండితీగెలుగా రూపు దిద్దుకునేవరకూ నా హృదయరాణిగా ఉండాలనీ ;
ఇద్దరం ఎంత హాయిగా ఉండాలంటే, ఒకరి పెదాలు మూతబడినపుడు
రెండవవారు వచ్చేదాకా స్వర్గంలోనైనా పెదవి విప్పరాదనీ అనుకున్నాం.
***

కానీ, ఓహ్! మెట్లమీద అడుగులతో అందమైన నా కల చెదిరిపోయింది.
తలుపు నెమ్మదిగా తెరుచుకుంది, అదిగో, నా భార్య అక్కడ నిల్చుంది;
అయితేనేం, అంత ఆతురతతోనూ, అంత పరవశంతోనూ కలల్ని పక్కనబెడతాను
ఎందుకంటే, ఎదురుగా నిల్చున్న అలనాటి నా ప్రేయసికి స్వాగతం పలకడానికి.
.

జేమ్స్ విట్ కూంబ్ రైలీ

 (October 7, 1849 – July 22, 1916)

అమెరికను కవి

.

An Old Sweetheart of Mine

.

As one who cons at evening o’er an album all alone,   

And muses on the faces of the friends that he has known,     

So I turn the leaves of fancy, till in shadowy design     

I find the smiling features of an old sweetheart of mine.        

The lamplight seems to glimmer with a flicker of surprise,            

As I turn it low to rest me of the dazzle in my eyes,     

And light my pipe in silence, save a sigh that seems to yoke 

Its fate with my tobacco, and to vanish with the smoke.        

’T is a fragrant retrospection—for the loving thoughts that start    

Into being are like perfume from the blossom of the heart;            

And to dream the old dreams over is a luxury divine—

When my truant fancy wanders with that old sweetheart of mine.  

Though I hear, beneath my study, like a fluttering of wings,  

The voices of my children, and the mother as she sings,        

I feel no twinge of conscience to deny me any theme            

When Care has cast her anchor in the harbor of a dream.      

In fact, to speak in earnest, I believe it adds a charm    

To spice the good a trifle with a little dust of harm—  

For I find an extra flavor in Memory’s mellow wine    

That makes me drink the deeper to that old sweetheart of mine.             

A face of lily-beauty, with a form of airy grace,  

Floats out of my tobacco as the genii from the vase;    

And I thrill beneath the glances of a pair of azure eyes 

As glowing as the summer and as tender as the skies.  

I can see the pink sunbonnet and the little checkered dress            

She wore when first I kissed her and she answered the caress

With the written declaration that, “as surely as the vine        

Grew round the stump,” she loved me—that old sweetheart of mine.       

And again I feel the pressure of her slender little hand,

As we used to talk together of the future we had planned—          

When I should be a poet, and with nothing else to do  

But write the tender verses that she set the music to:   

When we should live together in a cosy little cot,

Hid in a nest of roses, with a fairy garden-spot, 

Where the vines were ever fruited, and the weather ever fine,        

And the birds were ever singing for that old sweetheart of mine:    

When I should be her lover forever and a day,    

And she my faithful sweetheart till the golden hair was gray;

And we should be so happy that when either’s lips were dumb      

They would not smile in Heaven till the other’s kiss had come.

*****

But, ah! my dream is broken by a step upon the stair, 

And the door is softly opened, and—my wife is standing there;      

Yet with eagerness and rapture all my visions I resign 

To greet the living presence of that old sweetheart of mine.

.

James Whitcomb Riley

 (October 7, 1849 – July 22, 1916)

American

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/360/2/261.html

ప్రకటనలు

అమ్మ కాని అమ్మ … గ్వెండొలీన్ బ్రూక్స్, అమెరికను కవయిత్రి


గర్భస్రావాలు మిమ్మల్ని ఒకంతట మరిచిపోనివ్వవు.

మీ కడుపున పడి, భూమ్మీదపడని పిల్లలు మీకు గుర్తుంటారు,

ఆ చిన్న తడి మాంసపు ముద్దలు జుత్తు ఉండీ, లేకనో,

ఎన్నడూ ఊపిరికి నోచుకోని ఆ పాటగాళ్ళూ, పనివాళ్ళూ.

మీరు ఎన్నడూ వాళ్లని నిర్లక్ష్యం చెయ్యలేరు, కొట్టలేరు

వాళ్ళకి మిఠాయిలు కొనీ, మరోలా నోరు మూయించలేరు.

చీకుతున్న బొటనవేలు నోట్లోంచి పక్కకి తప్పించలేరు

వాళ్ళని భయపెట్టే దయ్యాలనీ భూతాల్ని పారద్రోలనూ లేరు.

ప్రేమగా నిట్టూరుస్తూ వాళ్ళని విడిచిపెట్టనూ లేరు

కంటితో చూసి పిల్లలఆకలి ఎరిగిన తల్లిలా తినడానికి ఏమీ ఇవ్వలేరు.

నేను ఆ గాలి గుసగుసల్లో నిరాకారులైన పిల్లల గొంతు విన్నాను

నేను ఒక్కసారి కుంచించుకుపోయాను. నా గుండెలపై

పెదవులాన్చని నా ప్రియశిశువులను వదులుకున్నాను.

ప్రియమైన బిడ్డలారా! నేను పండగచేసుకుంటే,

నేను మీ అదృష్టాన్ని చిదిమేస్తే

మీ జీవితాల్ని మీ చేతికి అందకుండా లాక్కుంటే

మీ పుట్టుకలనీ, మీ పేర్లనీ,

మీ శైశవరోదనలనీ, మీ ఆటపాటల్నీ

మీ అద్భుతమైన, అందమైన ప్రేమప్రకటనలనీ,

మీ అల్లరులూ, మీ పెళ్ళిళ్ళూ, మీ బాధలూ, మీ చావులూ,

అసలు మీ జీవితపు తొలిశ్వాసల్నే విషపూరితం చేసేనంటే,

“నా ఇష్టపూర్వకంగా” చేసిన వాటిలో నా ఇష్టం లేదని నమ్మండి!

నిజానికి ఎందుకు ఏడవాలి అని అనుకున్నా,

ఈ నేరం నాదికాదని ఏడుస్తున్నానా?

మీరెలాగూ చనిపోయారు కాబట్టి…

లేదు… మరోలా చెప్పాలంటే,

మీరెన్నడూ పూర్తిగా రూపుదిద్దుకోలేదు కాబట్టి,

ఉహూఁ! అదికూడా పొరపాటేనేమో! 

అదీ తప్పే; ఓహ్! సరిగ్గా ఎలా చెప్పడం? వాస్తవాన్ని మాటల్లో ఎలా చెప్పను?

మీరు పుట్టేరు, మీకు శరీరం ఉంది, మీరు చనిపోయేరు.

మీరెన్నడూ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వలేదు, పుట్టాలనుకోలేదు, ఏడవనూ లేదు.

నా మాట నమ్మండి! మీ రందరూ నాకు ప్రాణం.

నా మాట నమ్మండి! మీరందరూ నాకు తెలుసు, లీలామాత్రంగా నైనా!

నేము మిమ్మల్నందర్నీ మనసారా ప్రేమించేను! 

.

గ్వెండొలీన్ బ్రూక్స్

(June 7, 1917 – December 3, 2000)

అమెరికను కవయిత్రి

 

.

The Mother

 *

Abortions will not let you forget.

You remember the children you got that you did not get,  

The damp small pulps with a little or with no hair,  

The singers and workers that never handled the air.  

You will never neglect or beat

Them, or silence or buy with a sweet.

You will never wind up the sucking-thumb

Or scuttle off ghosts that come.

You will never leave them, controlling your luscious sigh,  

Return for a snack of them, with gobbling mother-eye.

I have heard in the voices of the wind the voices of my dim killed children.

I have contracted. I have eased

My dim dears at the breasts they could never suck.

I have said, Sweets, if I sinned, if I seized

Your luck

And your lives from your unfinished reach,

If I stole your births and your names,

Your straight baby tears and your games,

Your stilted or lovely loves, your tumults, your marriages, aches, and your deaths,

If I poisoned the beginnings of your breaths,

Believe that even in my deliberateness I was not deliberate.  

Though why should I whine,

Whine that the crime was other than mine?—

Since anyhow you are dead.

Or rather, or instead,

You were never made.

But that too, I am afraid,

Is faulty: oh, what shall I say, how is the truth to be said?  

You were born, you had body, you died.

It is just that you never giggled or planned or cried.

Believe me, I loved you all.

Believe me, I knew you, though faintly, and I loved, I loved you All.

.

Gwendolyn Brooks 

(June 7, 1917 – December 3, 2000)

American 

ప్రకటనలు

స్త్రీ-పురుషుల మానసిక స్థితి… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను

స్త్రీ ఒక పురుషుడినే భర్తగా కోరుకుంటుంది
మగవాడికి ఎప్పుడూ కొత్తదనం కావాలి.
స్త్రీకి ప్రేమే వెలుగూ, వెన్నెలా;
మగాడు సరదాలు తీర్చుకునే మార్గాలు వేవేలు
స్త్రీ తన భర్తతోనే జీవిస్తుంది
ఒకటినుండి పది లెక్కపెట్టు… మగాడికి విసుగేస్తుంది.
వెరసి, ఈ సారాంశము గ్రహించేక
ఇందులో ఇక ఏమి మంచి జరుగనుంది ?
.

డొరతీ పార్కర్

22nd Aug- 6 Jun 1967

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

General Review of the Sex Situation

.

Woman wants monogamy;

Man delights in novelty.

Love is woman’s moon and sun;

Man has other forms of fun.

Woman lives but in her lord;

Count to ten, and man is bored.

With this the gist and sum of it,

What earthly good can come of it?

.

Dorothy Parker

(22 Aug 1893 – 6 Jun 1967) 

American Poet

From: Enough Rope (1926)

Poem Courtesy: http://www.unive.it/media/allegato/download/Lingue/Materiale_didattico_Coslovi/0607_Lingua_inglese/Dorothy_Parker.pdf

ప్రకటనలు

కొన్ని రోజులు … కార్ల్ విల్సన్ బేకర్, అమెరికను కవయిత్రి

కొన్ని రోజులు నా ఆలోచనలు తమలోతాము ముడుచుకుపోతాయి
చలికి ముడుచుకుపోయినట్టు, నీరసంగా, కళ్ళుమూసుకుని
నా మనసులోని మోడుబారిన చేట్లమీంచి
చినుకులు చుక్క చుక్కగా కారుతున్నట్టు వేలాడుతూ.

మరికొన్ని రోజులు అవి మెరుస్తూ తేలిపోతుంటాయి
గాలిలో స్వేచ్చగా రెక్కవిచ్చి మరీ ఎగురుతాయి
సున్నితమైన వాటి రెక్కల తాకిడికి
అంటిన బంగరు ధూళి నా కురుల్లో మెరుస్తుంది.
.

కార్ల్ విల్సన్ బేకర్
(1878–1960)
అమెరికను కవయిత్రి

Karle Wilson Baker
Karle Wilson Baker
Photo Courtesy: Wikipedia

 

Some Days

.

Some days my thoughts are just cocoons- all cold, and dull and blind,
They hang from dripping branches in the grey woods of my mind;

And other days they drift and shine – such free and flying things!
I find the gold-dust in my hair, left by their brushing wings. 

Karle Wilson Baker

(1878- 1960)

American

 Poem Courtesy: https://www.poemhunter.com/poem/days-3/
ప్రకటనలు

పూ రేకలు… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను కవయిత్రి

జీవితం ఒక ప్రవాహం.
దానిమీద మన హృదయపుష్పపు రేకలను
ఒకటొకటిగా తెంపుతూ విడిచిపెడుతుంటాము;
వాటి గమ్యం మన కలలో మరుగైపోయినా
అవి మన కనుచూపుమేరవరకు తేలుతూ కనిపిస్తాయి.
ఆనందంగా సాగే వాటి ప్రయాణపు తొలి అడుగులు మాత్రమే మనం చూడగలం.

వాటిపై ఆశలబరువును మోపుతూ,
ఆనందంతో ఎరుపెక్కి
మనం గులాబీ తొలి రేకలను విరజిమ్ముతాం;
అవి ఎంతవరకు విస్తరిస్తాయో,
చివరకి అవి ఎలా వినియోగపడతాయో
మనకెన్నడూ తెలియదు. ఆ అనంత ప్రవాహం
వాటిని పక్కకి నెట్టివేస్తుంది,
ఒక్కొక్కటీ మరొకదానికి అందనంతగా
అనేక మార్గాలగుండా ప్రయాణిస్తుంది.

మనం మాత్రం ఉన్నచోటే కదలకుండా ఉంటాం
సంవత్సరాలు దొర్లిపోతాయి;
ఆ పువ్వు క్షణంలో మాయమవొచ్చు, దాని సుగంధం గాలిలో తేలే ఉంటుంది.

.

ఏమీ లోవెల్

అమెరికను కవయిత్రి

.

Petals

Life is a stream

On which we strew

          Petal by petal the flower of our heart;

          The end lost in dream,

          They float past our view,

          We only watch their glad, early start.

          Freighted with hope,

          Crimsoned with joy,

          We scatter the leaves of our opening rose;

          Their widening scope,

          Their distant employ,

          We never shall know.  And the stream as it flows

          Sweeps them away,

          Each one is gone

          Ever beyond into infinite ways.

          We alone stay

          While years hurry on,

          The flower fared forth, though its fragrance still stays.

          .

          Amy Lowell

         (February 9, 1874 – May 12, 1925)

          American

     Poem Courtesy: 

http://www.gutenberg.org/files/261/261-h/261-h.htm#link2H_4_0006

A DOME OF MANY-COLOURED GLASS

The Project Gutenberg EBook of A Dome of Many-Coloured Glass, by Amy Lowell

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: