అనువాదలహరి

కరెంటు తీగలు… ఫిలిప్ లార్కిన్., ఇంగ్లీషు కవి

ఈ కవితలో గొప్ప సౌందర్యం ఉంది. ఒకలా చూస్తే నిరాశావాదంలా కనిపిస్తున్నా, అది కవి లక్ష్యంకాదు. ఇక్కడ తీగెలు

నిజం తీగెలు కానక్కరలేదు. అవి ప్రతీకలు మాత్రమే.  సమాజంలో పాతుకు పోయిన మూఢనమ్మకాలూ, ఆచారాలూ,

సంప్రదాయం పేరిట చలామణీ అయే ఏ అలవాట్లైనా కావచ్చు. ఇవి మానసికంగా ఒక గోడను, ఒక బలహీనతను

యువతలో సృష్టిస్తాయి. అంతేకాదు, ఈ రకమైన ఆచరణలకీ, జీవితంలో మనంచేసే కృషికి లభించే ఫలితాలకీ ఏ రకమైన

సమసంబంధ సామ్యం లేకపోయినా, ఏదో రకంగా ఈ రెండింటికీ ముడివేసి కోడెవయసులో ఉన్నవాళ్లని తెగువ/ సాహసం

లేనివారిగా చేస్తాయి. ఈ విషయాన్నే కవి చాలా అందంగా చెప్పాడు తక్కువమాటల్లో. నిజానికి జీవితంలో వచ్చే

సమస్యలకంటే, మానసికంగా ఇవి సృష్టించే అడ్దుగోడలను ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టం.

*    *    *

సువిశాలమైన ప్రెయిరీల్లో పొలాలచుట్టూ కరెంటు తీగలుంటాయి

అక్కడ ఉన్న ముసలి పశువులకి ఆ హద్దు దాటకూడదని తెలిసినా

కోడె వయసులో ఉన్నవి ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ మంచినీళ్ళున్నా

ఇట్టే పసిగడతాయి, ముఖ్యంగా ఆ తీగలకి ఆవల ఉన్నవి.

ఆ నేర్పు ఆ హద్దుల దగ్గర తప్పుచెయ్యడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.

తమ కండలు చీరుకున్నా దాటాలని చేసే ప్రయత్నం ఫలించదు.

ఆ రోజునుండీ ఆ కోడె దూడలు ముసలిదూడలైపోతాయి.

కరెంటు వాటి ఆవేశపూరితమైన ఆశలకి అడ్డుకట్ట వేస్తాయి.

.

ఫిలిప్ లార్కిన్

(9 August 1922 – 2 December 1985)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

Wires

.

The widest prairies have electric fences,

For though old cattle know they must not stray

Young steers are always scenting purer water

Not here but anywhere. Beyond the wires

Leads them to blunder up against the wires

Whose muscles-shredding violence gives no quarter.

Young steers become old cattle from that day,

Electric limits to their widest senses.

.

Philip Larkin

(9 August 1922 – 2 December 1985)

English poet, novelist, and librarian. 

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.com/search/label/Submitted%20by%3A%20Vikram%20Doctor

%d bloggers like this: