అనువాదలహరి

భర్తలకో మాట… ఓగ్డెన్ నాష్, అమెరికను కవి

 

మీ వైవాహిక జీవితం ప్రేమపాత్రలో

నిండుగా అనురాగంతో పొంగిపొరలాలంటే,

మీరు తప్పుచేసినప్పుడల్లా, ఒప్పుకోండి,

మీది ఒప్పైనప్పుడు, నోరుమూసుకోండి.

.

ఓగ్డెన్ నాష్

(August 19, 1902 – May 19, 1971)

అమెరికను కవి

.

Ogden Nash

.

A Word for Husbands

.

To keep your marriage brimming

With love in the loving cup,

Whenever you’re wrong, admit it;

Whenever you’re right, shut up.

.

Ogden Nash

(August 19, 1902 – May 19, 1971)

American Poet 

Poem Courtesy:

https://100.best-poems.net/word-husbands.html

%d bloggers like this: