అనువాదలహరి

సంతోషహృదయము… జాన్ వాన్స్ చీనీ, అమెరికను కవి

సూర్యుడి రథచక్రాలు తోలే సారథి సైతం

వాటిని పగటిపూట మాత్రమే శాసించగలడు;

అంతకంటే, నిత్యం చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ

వినయంతో ఒదుక్కుని ఉండడమే ఉత్తమం.

ఎంత కీర్తి వహించిన కత్తికైనా తుప్పు పట్టక మానదు

కిరీటంకూడా చివరకి మట్టిలో కప్పబడిపోతుంది;

కాలం తనచేత్తో క్రిందకి లాగి విసరలేనంత ఎత్తుకి

తమ పేరుని నిలబెట్టగలిగిన వాళ్ళింకా పుట్టలేదు.

సంతోషంగా కొట్టుకుంటున్న గుండె ఏదైనా ఉందంటే

అది, దైనందిన జీవితంలోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కుని

తక్కినదంతా భగవంతునిమీద భారం వేసి

ఎక్కడో, ప్రశాంతంగా ఉండగల మనసులోనే ఉంటుంది.

.

జాన్ వాన్స్ చీనీ

(December 29, 1848 – May 1, 1922)

అమెరికను కవి

.

.

The Happiest Heart

.

Who drives the horses of the sun

Shall lord it but a day;

Better the lowly deed were done,

And kept the humble way.

The rust will find the sword of fame,

The dust will hide the crown;

Ay, none shall nail so high his name

Time will not tear it down.

The happiest heart that ever beat

Was in some quiet breast

That found the common daylight sweet,

And left to Heaven the rest.

.

John Vance Cheney

(December 29, 1848  – May 1, 1922)

American Poet, Essayist and Librarian.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/122

%d bloggers like this: