అనువాదలహరి

పాఠకుడికి… డెనిస్ లెవర్టోవ్, బ్రిటిషు కవయిత్రి .

మీరు ఇది చదువుతుంటే, ధృవాలలో ఒక తెల్లని ఎలుగు
తెల్లని మంచుని కాషాయరంగులో ముంచుతూ
మూత్రాన్ని విసర్జిస్తుంది.

మీరిది చదువుతుంటే చాలామంది దేవతలు
వృక్షాలనల్లుకున్న లతలలో దాక్కుంటారు; గాజులామెరిసేకళ్లు
తరాల పచ్చని ఆకులని వీక్షిస్తుంటాయి.

మీరిది చదువుతుంటే
ఆ సముద్రం అలలు ఎగదోస్తుంటుంది
భీకరమైన తన అలల్ని
ఎగదోస్తుంటుంది.
.
డెనిస్ లెవర్టోవ్
(24 October 1923 – 20 December 1997)
బ్రిటిషు కవయిత్రి

 

Denise Levertov

British Poet

Photo Courtesy:

http://lithub.com/denise-levertov/

.

To the Reader

.

As you read, a white bear leisurely

 pees, dyeing the snow

 saffron,

 and as you read, many gods

 lie among lianas: eyes of obsidian

 are watching the generations of leaves,

 and as you read

 the sea is turning its dark pages,

 turning

 its dark pages.

.

Denise Levertov

(24 October 1923 – 20 December 1997)

British Poetess

poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/1999/09/to-reader-denise-levertov.html

%d bloggers like this: