అనువాదలహరి

నీరు … ఫిలిప్ లార్కిన్, ఇంగ్లీషు కవి

అన్ని మతాల్లోనూ నీటిప్రాముఖ్యత గురించి కవి ఈ కవితలో పరోక్షంగా చెబుతున్నాడు.

.

నన్నే గనక
ఒక మతాన్ని స్థాపించమని చెబితే
నేను నీటిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది.

చర్చికి వెళ్ళాలంటే
పాదాలు తడిసే నీళ్ళలోంచి నడవాలి
వేరే రకమైన వస్త్రాలు ఆరబెట్టాలి.

నా ప్రార్థనలూ పూజల్లో
భక్తితో స్నానం చెయ్యడం
నీటిలో నిలువునా తడవడం వంటి దృశ్యాలుంటాయి.

నేను ‘తూర్పు’కి ఒక
గ్లాసుడు నీళ్ళు ఎత్తితే చాలు
దానిమీద ప్రతిఫలించే ఏపాటి కాంతైనా
తండోపతండాలుగా ప్రజల్ని సమీకరిస్తుంది.
.
ఫిలిప్ లార్కిన్

(9 August 1922 – 2 December 1985)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Water

If I were called in

To construct a religion

I should make use of water.

Going to church

Would entail a fording

To dry, different clothes;

My litany would employ

Images of sousing,

A furious devout drench,

And I should raise in the east

A glass of water

Where any-angled light

Would congregate endlessly.

.

Philip Arthur Larkin

(9 August 1922 – 2 December 1985)

English Poet

http://wonderingminstrels.blogspot.in/search/label/Poet%3A%20Philip%20Larkin

%d bloggers like this: