అనువాదలహరి

మనిద్దరం ఎన్నాళ్ళనుండో స్నేహితులం… కెరొలీన్ సారా నార్టన్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

చిన్నప్పుడు మొదటిసారి ఆ బాదం చెట్టుక్రింద
ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టినదగ్గరనుండి
బాగున్ననాడూ, బోగున్ననాడూ
మనిద్దరం ఎప్పటినుండో స్నేహితులం.
ఎందుకో నీ మనసులో ఉదాసీనత చోటుచేసుకుంది.
నీ కళ్లలో ఏదో అనుమానం పొడచూపుతోంది.
మనిద్దరం ఎన్నాళ్ళనుండో స్నేహితులం కదా
ఒక చిన్న మాట ఇపుడు ఇద్దరినీ విడదీయనివ్వవచ్చా?

ఇద్దరం కలిసి ఆనందంగా గడిపేం,
నవ్వుకుంటూ పరాచికాలాడుకున్నాం,
మనిద్దరి మనసుల్లో ఎన్నో ఆశలూ
ప్రేమగా పెల్లుబుకజొచ్చేవి
నీ పెదవి మీద ఇపుడు చిరునవ్వు మాయమైంది
నీ కన్నుల విషాదం కమ్ముకుంటోంది.
మనిద్దరం కలిసి ఎన్నాళ్ళో ఆనందంగా ఉన్నాం కదా
ఒక చిన్న మాట ఇపుడు ఇద్దరినీ విడదీయనివ్వవచ్చా?

మనిద్దరం కలిసి కష్టాలు పంచుకున్నాం
మనిద్దరం కళ్ళు అవిసేలా రోదించాం
మన చిన్ననాటి ఆశలు గడ్దిమొలిచిన
సమాధుల క్రింద నిద్రిస్తున్నాయి.
అప్పుడు మౌనంగా ఉన్న గొంతుకలు
ఇప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉండమని నిను కోరుకుంటున్నాయి;
ఇద్దరం కలిసి దుఃఖాన్ని పంచుకున్నాము కదా,
ఒక చిన్న మాట ఇపుడు ఇద్దరినీ విడదీయనివ్వవచ్చా?
.

కెరొలీన్ ఎలిజబెత్ సారా నార్టన్
(22 March 1808 – 15 June 1877)
ఇంగ్లీషు కవయిత్రి .

Caroline Norton by Sir George Hayter in 1832 Image courtesy: http://upload.wikimedia.org/wikipedia
Caroline Norton by Sir George Hayter in 1832 Image courtesy: http://upload.wikimedia.org/wikipedia

.

 

We have been friends together

.

We have been friends together
In sunshine and in shade,
Since first beneath the chestnut-tree
In infancy we played.
But coldness dwells within thy heart,
A cloud is on thy brow;
We have been friends together,
Shall a light word part us now?

We have been gay together;
We have laughed at little jests;
For the fount of hope was gushing
Warm and joyous in our breasts,
But laughter now hath fled thy lip,
And sullen glooms thy brow;
We have been gay together,
Shall a light word part us now?

We have been sad together;
We have wept with bitter tears
O’er the grass-grown graves where slumbered
The hopes of early years.
The voices which were silent then
Would bid thee cheer thy brow;
We have been sad together,
Shall a light word part us now?
.
Caroline Elizabeth Sarah (Sheridan) Norton
(22 March 1808 – 15 June 1877)
English Poet and Social Reformer

%d bloggers like this: