అనువాదలహరి

ఆశ ఒక రెక్కలుతొడిగిన జీవి. … ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఆశ ఒక రెక్కలుతొడిగిన జీవి
అది మనసుమీద అలవోకగా వాలుతుంది.
మాటలులేని మౌనగీతాన్ని ఆలపిస్తుంది
ఆ పాటకి ముగింపు లేదు.

అందులో మలయమారుతపు తియ్యందనాలు వినిపిస్తాయి
తుఫానుల ప్రచండ ఝంఝ నినదిస్తుంది
ఆ పిట్టని విహ్వలము చెయ్యవచ్చునేమో గాని
దానిపాట మాత్రం ఎందరి ఎదలనో రగుల్కొలుపుతుంది.

అతిశీతలదేశంలో ఆ పాట నేను విన్నాను
ఎన్నడూ ఎరుగని సముద్ర తరంగాలమీదా విన్నాను;
కానీ, ఎన్నడూ, ఎంత దైన్యంలోనూ
“నాకో రొట్టెముక్క పెట్టవా?” అని యాచించలేదు.
.
ఎమిలీ డికిన్సన్

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Hope Is The Thing With Feathers

.

Hope is the thing with feathers

That perches in the soul,

And sings the tune without the words,

And never stops at all.

And sweetest in the gale is heard;

And sore must be the storm

That could abash the little bird

That kept so many warm.

I’ve heard it in the chilliest land

And on the strangest sea;

Yet, never, in extremity,

It asked a crumb of me.

.

Emily Dickinson

(December 10, 1830 – May 15, 1886)

American

సానెట్ 38… షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి

(దూరం అన్న ప్రాథమిక భావనని తీసుకుని అద్భుతంగా అల్లిన కవిత ఇది. “దూరపు కొండలు నునుపు” అని మనకు ఒక సామెత. దూరాలు లోపాలని గ్రహించలేనంతగా, లేదా పట్టించుకోలేనంతగా చేస్తాయి. ఈ దూరమే మనుషుల్ని దగ్గరకు చేరాలన్న ఆరాటాన్ని కలిగిసుంది. కానీ, దగ్గరగా ఎక్కువకాలం ఉన్నకొద్దీ లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అవి మధ్య దూరాన్ని సృష్టిస్తాయి. కొంతకాలం గడిచేక ఈ దూరాలు కల్పించిన అవగాహనలేమి, ఈ లోపాలనన్నిటినీ కప్పిపుచ్చి మళ్ళీ మనల్ని ఒక సుందర దృశ్యంగా మలుస్తాయి. దీనికి ఉదాహరణగా ఎంతమంది వ్యక్తుల్నైనా మనం చూడొచ్చు. ఒక తరంలో బ్రతికిన వ్యక్తులు, కొందరు వ్యక్తులలోని లోపాలు మాత్రమే చూస్తూ దూరాలు సృష్టించుకుంటారు. ఆ వ్యక్తుల్ని ఏమాత్రం తెలియని వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రతిభ (అదిగూడాదూరాన్నుంచి చూడటంవల్లనే) చాలా గొప్పగా కనిపిస్తుంది. కాలం ఆ వ్యక్తుల్ని హరించిన తర్వాత, వాళ్లతో పాటే వాళ్లలోపాలూ దూరమైపోతాయి. కాలం దూరాన్ని పెంచుతున్నకొద్దీ కొందరు తాము బ్రతికినప్పటికంటే ఎక్కువ పేరునో, (మంచి కనిపించనపుడు) ఎక్కువ అపకీర్తినో సంపాదిస్తూంటారు. ఆ వ్యక్తులు కవులో, కళాకారులో, తల్లిదండ్రులో, గురువులో, స్నేహితులో ఎవరైనా కావచ్చు. మనం ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకుంటే అటువంటి వ్యక్తులు మనకు చాలమంది స్ఫురిస్తారు. ఈ దూరమే మంచిగానో, చెడుగానో, ఒక Myth సృష్టిస్తుంది.)

***

మహాపర్వతాలు మహాపర్వతాలుగా కనిపించడానికి కారణం
వాటికీ మనకీ మధ్యనున్న అనంతదూరాలు.
దగ్గరనుండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే
వాటిలోనూ నా పోలికలు కనిపిస్తాయి.

విశాలమైన దృశ్యాలు మనుషుల్ని నిలువునా ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేస్తూ
వాటికీ తమకూ మధ్యనున్న అనంతదూరాల్ని మరోసారి గుర్తుచేస్తాయి.
నిజానికి వాటి అనంత దూరాలే
మనుషుల్ని మనుషులుగా చేస్తాయి.

ఇంతకీ, మనుషుల అంతరాంతరాల్లో కూడా
అనంతదూరాలు లేకపోలేదు.
అందుకే కొందరిపట్ల మరికొందరికి అంత ఆరాటం…

కానీ, త్వరలోనే వాళ్ళు తమని తాము
దూరాలు వంచించిన క్షేత్రాలుగా,
ఎవరూ పట్టించుకోని స్థలాలుగా గ్రహిస్తారు.
వాళ్ళిప్పుడొక సుందర ప్రకృతిదృశ్యంగా మిగిలిపోతారు.
.
షున్ తారో తనికావా
జననం 1931
జపనీస్ కవి

Sonnet 38

.

It’s distance that makes
mountains mountains.
Looked at closely,
they start to resemble me.

Vast panoramas stop people in their tracks
and make them conscious of the engulfing distances.
Those very distances make people
the people they are.

Yet people can also contain distances
inside themselves,
which is why they go on yearning…

They soon find they’re just places violated by distances,
and no longer observed.
They have then become scenery.

(From 63 Sonnets)

Shuntaro Tanikawa

Born 1931

Read the bio of the poet  here

Poem Courtesy:

 http://www.thethepoetry.com/2011/09/poem-of-the-week-shuntaro-tanikawa/

 

Is This All Man, After All?!… Mercy Margaret, Telugu, Indian

Mounds of  scattered flesh

smelling

still fresh

ooze blood.

 

Head to one side,

and severed hands and legs the other side.

The position of the corpse

suggests the victim had tried

to jump on the run and dropped dead.

The torso, hanging

half on either side of the wall

seems to wail for the division.

On the severed

Hand

an eon old tattoo

“Jyoti”…

if she were a mistress or a kin,

but the blood seems to kiss it ardently

bathing it .

 

God knows who tied that thread

On his wrist seeking his blessings,

but damp with warm blood,

and looking gorier, seems to question

they very god about his blessings?

 

He seems to hail from a rich and pompous family

Two gold rings adorn his fingers.

The wailing bracelet flung afar

seems to ask what happened to his pomposity?

 

And the purse slipped the other way

was heavy with money.

The person is not clear

In the blood-washed photo

could be his love eagerly awaiting him at home.

 

Hounds got down from police jeep

And smelt the corpse and its surrounds thoroughly

before running out to trace the culprits.

The SIM card peeping out

from the cellphone broke to pieces

faints grieving for its being incarceration in the socket

and nobody cares anymore for her vault of numbers.

Yet, police meddle with it.

And the crow-set hovering above

seems to ask : “What you felt while alive?

What you have reduced to after you are dead?”

 

But the bystander, me, is seized

with a clueless array of questions:

“Who is the ‘being’ ? The body  now torn to pieces?

Or there was somebody who resided within

and drove the body?”

As a vague vacuous feeling surrounded me

In spells of recurring resilient thoughts,

Cutting them short in streaming tears

I wondered:

How long is my lease as man?

How soon shall they treat me as ‘body’ than ‘person’?

.

Mercy Margaret

Telugu

Indian

Image Courtesy: B Mercy Margaret
Image Courtesy:
B Mercy Margaret

ఇంతేనా మనిషంటే?

.

చెల్లాచెదురై పడి ఉన్న మాంసపు ముద్దలు

ఇంకా తడి ఆరక

వాసనకొడుతూ

రక్తం స్రవిస్తూనే ఉన్నాయి.

 

తల ఒకవైపు

తెగిపడ్డకాళ్ళూ చేతులూ మరోవైపు

పరుగెత్తి దూకబోయి పడినట్టుంది

శవం

గోడకు అటూ ఇటూ సగంసగంగా పడిన దేహం

నేను అటు ఇటు అని రోదిస్తున్నట్టుంది.

తెగిపడున్న

చేతిపైన

ఎప్పుడో పొడిపించుకున్న పచ్చబొట్టు

“జ్యోతి”

ప్రేయసో, రక్తబంధువో

ఆ పేరును రక్తాభిషేకం చేస్తూ

ముద్దాడుతున్నట్టుంది.

 

ఏ రక్ష కోసం ఎవరు కట్టారో

ఆ చేతి మణికట్టుకు దారం

రక్తంలో తడిచి ఇంకానెత్తుటికళనింపుకుని

దాని వెనకదాగిన దేవుని

దీవెనలక్కడని ఊడిపోతూ ఆ దైవాన్ని

ప్రశ్నిస్తున్నట్టుంది.

 

డాబు దర్పం ఉన్న ఇంటివాడిలా ఉన్నాడు

రెండువేళ్ళకి బంగారు ఉంగరాలు

అటుప్రక్కజారిపడిఉన్న కడియం

నీ దర్పం ఏమయ్యిందని

విలపిస్తూ ఏడుస్తున్నట్టుంది

 

మరోప్రక్క

పడిపోయిన పర్సునిండా డబ్బు

రక్తసిక్తమైన ఫోటో

కనీ కనిపించకుండా

ఎదురుచూస్తున్న ప్రేమకాబోలు

 

జీపునుండికుక్కలు దిగాయి

శవం అణువణువునా వాసనచూస్తూ

చుట్టుప్రక్కల ఉరకలు పెడుతూ

ముక్కలైన సెల్ ఫోనునుంచి

ఇంకాతన అంకెలెవరికిపట్టవని ఏడుస్తూ

మూర్చిల్లిన సిమ్ కార్డు    

బయటకి రాలేక అందులోనే ఇరుక్కుని

అయినా బయటకి లాగిచూస్తున్న పోలీసులు.

బ్రతికున్నప్పుడు నువ్వెవరు?

ఇప్పుడు నీవెవరని?

ప్రశ్నిస్తున్నట్టు

పైన తిరుగుతున్న కాకులగోల.

 

ఒకప్రక్కగా నిలబడిన నేను

–“ముక్కలైన దేహమే మనిషా?

మనిషిలో ఇన్ని రోజులూ ఉండి

నడిపించిన ఆ ఇంకెవరో మనిషా?” అని

ప్రశ్నించుకుంటూ

 

వలయాలుగా చుట్టుకున్న శూన్యం

చెవులగుండా దండయాత్ర చేస్తుంటే

కళ్ళనుంచి నీళ్ళుగా నరికి బయటకి నెడుతూ

బ్రతికున్న నా ఉనికెంతసేపని

మనిషిగా నన్ను పిలిచే కాలం ఎంతసేపని

ఏదో ప్రశ్నావళితో చుట్టబడిన

… నేను?

.

మెర్సీ మార్గరెట్

 

Sidara Sendrayya… Aruna Sagar, Telugu, Indian

When he laughs
the river glitters;
When he gets neck deep into it
It would embrace him in a vortex.
The River is so fond of him.

Sitting on its bank
He engages in sweet nothings with her;
braving the speeding waters
he dares to stall it with his hand.
The river likes that gesture.
Then,
She rams into his palm
like a ram in all sportive spirit.

Taking the anchored boat for cover
as he tries to steal embraces from his lass,
The river goes high tide
and giggles delightfully in its wakes.

He climbs its high bund
in large strides
as though it were a throne
right when its waters get sanguine under occidental sun.
He bares his chest
To the sun
rather insolently.
Reflecting on his back, the river goes to bed.

Then,
If she comes to know that he won’t turn up tomorrow
Won’t she cry her heart out?
When the soil under his feet
shall be swept away by the waters,
won’t the river be all tears for him?
When the continuance of folklore of love
she guards so covetously in its vaults is threatened
won’t she come to his rescue from the barrage?

She is a mother, you know,
And mother Godavari of all!
.
Arun Sagar

Telugu, Indian

(Sidara Sendrayya is a tribal lad and a displaced person from Totapelli, a village going to be submerged by the Polavaram Project)

Arun Sagar
Arun Sagar

.

సీదర  సెంద్రయ్య

వాడు నవ్వితే
నది మెరుస్తది
వాడు గుండెలోతు దిగితే
అది సిడివేసి వాటేసుకుంటది
వాడంటే ప్రాణం.

వాడు ఒడ్డున కూచొని…
ముచ్చట్లుబెట్టుకుంటడు
ఒరవడిని ఎదిరించి
అరచేతిని నిలబెడుతడు
అట్లయితే నదికి చానా ఇష్టం
అప్పుడది-
జియ్యిమని చేతుల్ని
పొట్టేలు లెక్క డీకొంటది.

వాడు పడవచాటుకుబోయి
ఆ పోరితోని పెనవేసుకుబోతే
నది ఒరుసుకు పారి
ముసిముసిగ తెగ మురిసిపోతది.

నది ఎర్రబడేపొద్దుకి
వాడు పెద్దపెద్ద అంగలేసి
సింహాసనమే ఎక్కినట్టు
అంతెత్తుగట్టునెక్కుతడు.
సూరీని దిక్కు
లెక్కేలేనట్టు
చాతీ ఇరుస్తడు
నది వాడి వీపున మెరుస్తూ నిద్రకుపక్రమిస్తది.

అలాంటిది
వాడు రేపిక రాడని తెలిస్తే
ఏరుభోరున ఏదవకుంటదా?
వాడికాళ్ళక్రింద మట్టి
నీటిపాలయితే
నది కన్నీటిపాలుకాకుంటదా?
కడుపుకపెట్టుకున్న ప్రేమకతలు
కడలిలోన కలువకుండ
ఆనకట్టకు అడ్డంపడకుంటదా?

అమ్మగదరా మరి…
గోదావరమ్మగదరా మరి!

(సీదర  సెంద్రయ్య … ముంపు మండల, తోటపెల్లి  కాడ ఒక కోయగూడెం పోరడు, నిర్వాసితుడు.)
ణమస్తె తెలంగాణ: చెలిమె 16.11.201

ఒక సంకేత కవిత… లియో మార్క్స్, ఇంగ్లీషు

 ఈ కవిత వెనక చాలా పెద్ద కథ ఉంది. అందులో ప్రేమా, ప్రియురాలి (Violet Szabo )ఆకస్మిక మరణం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో ఫ్రెంచి ప్రతిఘటనకారులు క్షేమంగా దాటిపోడానికి కవిత అంకురించిన తీరూ, ఇది ఆధారంగా గత శతాబ్దంలో తీసిన సినిమా (Carve Her Name On The Stone), కవి స్వయంగా ఈ కవిత వెనుక కథ వ్రాసిన పుస్తకం (Between Silk and Cyanide: A code Makers War 1941-45, Free Press ,Princess Diana Funeralలో BBC Commentator దీన్ని వాడటం, అంతకంటే ముఖ్యంగా ఈ కవితకు వచ్చిన ప్రతిస్పందనలు చదివి తీరవలసినవే. లింకు క్రింద ఇవ్వబడింది.

***

నాకున్న సర్వస్వమూ ఈ జీవితమే
నా స్వంతమైన జీవితం మీకు అంకితం
నా జీవితం మీద నాకున్న ప్రేమ
అవి మీవీ, మీవీ, మీవీ.

నాకు సుఖనిద్ర దొరుకుతుంది.
నాకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది,
ఇంతకీ మృత్యువు కేవలం ఒక విరామం మాత్రమే,
ఇక్కడ దట్టమైన పచ్చికలో నా ప్రశాంత యుగాలన్నీ
మీ కోసం, మీ కోసం, మీ కోసం.
.

లియో మార్క్స్,
(Leopold Samuel “Leo” Marks, MBE)
24 September 1920 – 15 January 2001)
English cryptographer during the Second World War.

A Code Poem For The French Resistance

.

The life that I have is all that I have

And the life that I have is yours.

The love that I have of the life that I have

Is yours and yours and yours.

A sleep I shall have A rest I shall have,

Yet death will be but a pause,

For the peace of my years in the long green grass

Will be yours and yours and yours.

Leo Marks

Leopold Samuel “Leo” Marks, MBE
24 September 1920 – 15 January 2001)
English cryptographer during the Second World War.

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.com/1999/09/code-poem-for-french-resistance-leo.html

 

ప్రార్థన (మేఘాల వెనుకనున్న సూర్యుడికి)… పీట్ హీన్, డేనిష్ కవి, శాస్త్రజ్ఞుడు.

సమస్తసృష్టికీ ఆధారభూతమైన ఓ సూర్యుడా!

భూమిమీద అన్ని వస్తువులమీదా కిరణాలు ప్రసరించు.

 

నేను మరీ గొంతెమ్మకోరిక కోరుకుంటున్నాననిపిస్తే

కనీసం నా దేశపు నేలమీద ప్రసరించు.

 

నీకు అదికూడా అత్యాశగా కనిపిస్తే,

సరే, ఎలాగోలా, నా మీదైనా ప్రసరించు !

.

పీట్ హీన్

16 December 1905 – 17 April 1996

డేనిష్ శాస్త్రజ్ఞుడు

Prayer (to the sun above the clouds)

Sun that givest all things birth
Shine on everything on earth!

If that’s too much to demand
Shine at least on this our land

If even that’s too much for thee
Shine at any rate on me

Piet Hein
16 December 1905 – 17 April 1996
Danish Scientist, Poet, Mathematician, Inventor, designer.

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.com/2002/04/prayer-to-sun-above-clouds-piet-hein.html

 

ఓ గులాబీ! నువ్వొక అచ్చపు వైరుధ్యానివి! … రిల్కే, ఆస్ట్రియను కవి

ఓ గులాబీ! నువ్వొక అచ్చపు వైరుధ్యానివి!

అన్ని రేకలున్నా ఆ నీడన

ఎవరూ ఆనందంగా నిద్రించ కాంక్షించరు.

.

రిల్కే

4 December 1875 – 29 December 1926

ఆస్ట్రియను కవి

ఇది రిల్కే స్వయంగా  రాసుకున్న మృత్యుల్లేఖనము (epitaph). జర్మనులో Lust అంటే బాధ. ఇక్కడ వైరుధ్యము గులాబికి ఎన్నో రేకులున్నాయి. కానీ వాటినీడన ముళ్ళున్నాయి. కనుక అవి చూసి ఎవరూ ప్రశాంతంగా నిద్రించ సాహసించరు.

[మరొక అన్వయం:

ఇక్కడ రేకలు ఎర్రని పెదాలకు సంకేతం. కానీ వాటి క్రింద ఎన్నో బాధల (ముళ్ళు) నీడలున్నాయి. అవి ప్రశాంతంగా నిదురపోనీవు.]

Rilke

Rose, Oh pure Contradiction, Joy

.

Rose, oh pure contradiction, joy

of being No-one’s sleep, under so

many lids.

.

(Translated from German by:  Stephen Mitchell)

Rilke

(Rainer Maria Rilke)

4 December 1875 – 29 December 1926

Austrian Poet and Novelist

[German Original from the Gravestone of Rilke:

ROSE, OH REINER WIDERSPRUCH,

LUST,

NIEMANDES SCHLAF ZU SEIN

UNTER SOVIEL LIDERN.]

Can A Mirror Lie? … Karlapalem Hanumantha Rao, Telugu, Indian

(A surrealist Poem)

 

Somebody
Offered me a quarter
In my dream
And said,”Boy! Buy whatever I want.”

After waking up
I went to the market cheerfully
and bought
dark clouds,
and soaps to wash them,
Trees
And the stairs to climb them,
long wide highways to leisurely lie down
and narrow easy flowing canals for a walk
and many more.
Gluing them all to my back
As I knocked at my door
Oh me!
A tall lean fellow
sleeping on the wall
greeted me with a smile and sitting up he said:
“Thank god! You have come.
I have been waiting for long.
Will you please return the quarter I gave you?”

“Which quarter?” I asked in surprise.
He pulled out a ledger
from his nether world-pocket
accounting crows for ducks.
Accepting the inevitable grudgingly
As I put my hand into my pocket
to repay the hand-loan
Tush! Where is the quarter?
“I don’t have your quarter with me now
Come morrow” I pleaded.
With a bizarre laugh he replied,
“I can’t make time to come once again
I have to attend many other works.
(Shouldn’t I turn all crows to ducks?)
Well, I give you a choice.
I will clip some of your clouds,
trees, roads and canals form your back.
Is it OK with you?
He caressed my back so saying
and left without trace.

Walking into the house with a grin
and keeping my pack of profits safe in a corner
I stood in front of the mirror
with all airs of gratification.
“Good God! Where is my face?” I shrieked.
Chuckling mischievously in turn the mirror said:
“What the hell you look for yourself.
You have long been bankrupt
for the quarter he gave you.”

Can a mirror lie?

.

Karlapalem Hanumantha Rao

Telugu

Indian

Karlapalem Hanumantha Rao
Karlapalem Hanumantha Rao

 Sri Karlapalem Hanumantha Rao, a former Officer of  Syndicate Bank, is a very reputed freelance journalist and a versatile writer in Telugu and runs a regular column for Eenadu. His political satires and editorials for Sunday are very popular. He has an inimitable style of humour and can present the flip side of life without hurting egos.

Sri Rao has worked for movies as script writer…  as associate writer  for 3 movies and handling story and dialogues independently for one movie.  He worked for over 3 years as reviewer for Sunday Vennela (a movie page) in Andhra Bhoomi  and  was in charge of Crossword Puzzle for over one year in Prajasakthi. He wrote comedy play-lets continuously for 3 years from the year 2000 out of which one play-let ‘anapalingakuskaam’ was selected for best script in Paruchuri drama competitions.  Besides, he also wrote over a dozen play-lets for AIR Vijayawada. He won several prizes in various story completions conducted by Navya.. Rachana.. Koumudi..  and Andhra Bhoomi!

He hails from Bapatla but now settled in Hyderabad.

దివాలా
(ఓ సర్రియలిస్టు కవిత)

.

కలలో
నాకెవరో
ఒక ‘పావలా’ ఇచ్చి
“కావాల్సినవేవైనా కొనుక్కోరా!” అన్నారు.

మెలుకువలో మహా హుషారుగా
బజారుకు పోయి
మబ్బులు,
వాటిని కడిగే సబ్బులు,
చెట్లు,
వాటినెక్కేందుకు మెట్లు,
పడుకునేందుకు పొడువాటి రోడ్లు,
నడిచేందుకు సన్నని, నున్నని కాలువలు..
ఇంకా ఎన్నో.. ఎన్నో..
అన్నీ కొన్నాను.
అన్నింటినీ వీపుమీదంటించుకుని
నా వాకిలి తలుపులు తడుదును కదా..
అక్కడొక పొడుగాటి మనిషి
చక్కగా గోడమీద పడుకున్న వాడు
నవ్వుతూ
నిటారుగాలేచి నిలబడుతూ
“వచ్చావా? నీ కోసమే
కాసుక్కూర్చున్నా!
నా పావలా నాకిచ్చేస్తావా!” అన్నాడు.
“ఏం పావలా?” అనడిగితే
పాతాళం జేబులోనుండి
కాతా పుస్తకం తీసి
కాకుల్ని బాతులుగా చూపించాడు.
చేసేదిలేక చేబదులు తీర్చేద్దామని
జేబులో చేయి పెడితే
పావలా ఏదీ!
“నీ పావలా నా దగ్గర లేదు
మళ్ళీ రా!
నీ ప(ము)ళ్ళన్నీ నీ కిచ్చేస్తా!”అంటే
వాడు వికృతంగా నవ్వి
“మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కడొస్తానూ,
నాకవతల బోలెడన్ని పనులున్నాయి
(ఎన్నో కాకుల్ని బాతుల్ని చేయద్దూ!)
పోనీ
నీ దగ్గరున్న మబ్బులు, చెట్లు, రోడ్లు, కాలువలు,
కాసిని కోసుకెళతా.. వప్పుకుంటావా?”అంటూ వీపు తడిమి
చక్కాపోయాడు.
నేను నవ్వుకుంటూ
నట్టింట్లోకి నడిచి
నా లాభాల మూటను మూలకు సర్ది
అందంగా నవ్వుకుందామని అద్దం ముందు నిలబడితే
అరె!…..నేనేదీ??!!
ఇంకేం నువ్వు?
వాడిచ్చిన పావలా కెప్పుడో ‘దివాలా’ తీసావు
అంటో అద్దం నవ్వు!
(అద్దం అబద్ధం చెప్తుందా!)

కర్లపాలెం హనుమంతరావు 

తెలుగు

పత్రికా రచయిత 

An Earnest Appeal… Dasari Amarendra, Telugu, Indian

Yes, it’s true.
I admit I was recklessness
In falling asleep like a log.
Without realizing there could be you around
it’s true that in the cradle swing of train
I fell asleep oblivious to the world.
Well, You did your duty.
I don’t find fault with you.
***
You might have opened the suitcase by now.
Did you find the torn white shirt?
I bought it with my first salary.
That discoloured woolen cap you might have noticed
was bought at Ooty when I was there on vacation.
You must have found at the very bottom a faded sepia photo
That was our quarter-century-ago family photo.
That was the lone memorabile of people left this world.
***
Did you find a noisy transistor?
That was a present from my childhood friend.
That old wrist-watch struggling to keep time
was a gift from my mother at my graduation.
Did you also find the album sans cover?
That was a rare souvenir of my college days.
The bunch of letters in the upper pocket of the suitcase
were the sweet nothings from the light of my life.
the cheap camera you found wrapped in clothing
was my father’s birthday gift when I entered teens.
It was my comrade through all my journeys across the country.
*
Whether you are a thief or gentleman whatever,
won’t you please return all those things to me?
Well, forget about the money and certificates in the suitcase
I can somehow get them or reproduce them.
Can anyone re-create souvenirs and memorabilia?
Will you send those things and memories back to me?
.
Dasari Amarendra 

(Born 1953)

Indian Poet, Translator , Short story-writer and Novelist.

Dasari Amarendra
Dasari Amarendra

Born in Dharmajugudem and brought up in Bantumilli, Vijayawada and Kakinada, Sri Amarendra is an Engineer by profession (Graduated from JNT Kakinada and  PG from NITIE Bombay) and a poet, short story writer, tri-lingual translator, (Telugu-English-Hindi), Travelogue writer  by volition.  He is also a Sociologist. (MA and M. Phil. from Annamalai University).

He has to his credit 10 published works … 3 travelogues, 2 short story collections, a collection of essays and a literary miscellany  besides 2 Novels and  a Play in translation.  After a long career in BEL working at Ghaziabad, Delhi, Bangalore and Pune , he now settled in  Delhi.

ఒక చిరు విజ్ఞప్తి
.

అవున్నేను ఏ జాగ్రత్తా పడకుండా
ఆదమరచి నిద్రపోయినమాట నిజమే…
మీరుంటారన్న స్పృహైనా లేకుండా
రైలుబండి ఊయలలో ఇల మరచిన మాటా నిజమే.
మీ పని మీరు చేశారు… తప్పు పట్టను.

***

పట్టుకుపోయిన పెట్టె తెరిచే ఉంటారీపాటికి-
కొర్రుపడిన తెల్ల చొక్కా కనిపించిందా?
నా మొదటిజీతంతో కొనుక్కున్నానది.
రంగు వెలిసిన ఉన్ని టోపీ ఉంది చూశారూ…
ఊటీ వెళ్ళినపుడు తీసుకున్నదది.
అట్టడుగున రంగుమాసిన పాత ఫొటో ఉండాలే…
పాతికేళ్లనాటి మా ఫ్యామిలీ ఫోటో అది.
వెళ్ళిపోయిన కొంతమంది మిగిల్చిన ఒకే ఒక గుర్తు.

***

బరబర శబ్దాల ట్రాన్సిస్టరు చూశారా?
ఓ చిన్ననాటి నేస్తం ఇచ్చిన ప్రేమకానుక.
పని చేసీ చెయ్యని పాత వాచీ ఉండాలిగదూ?
డిగ్రీ పాసయినపుడు అమ్మ కొనిపెట్టిందది.
అట్టచిరిగిన ఆల్బం కనిపించిందా?
కాలేజీ రోజుల అపురూప జ్ఞాపిక అది.
పెట్టే పై అరలో ఉత్తరాలకట్ట ఉందిగదూ?
మా ఇంటి మహాలక్ష్మి రాసిన లేఖాసుమాలు అవి.
బట్టలమాటున ఒక చవకరకం కెమేరా కనిపించిందా?
టీనేజ్ లో కడుగుపెట్టినపుడు నాన్న ఇచ్చిన బహుమతి.
దేశమంతా నా వెంట తిరిగిచూసిన నేస్తం అది.

***

దొంగలో దొరలో మీరెవరైతే నేం
ఆ వస్తువులన్ని నాకు వాపసివ్వరూ?
పెట్టేలో ఉన్న డబ్బూ సర్టిఫికేట్ల సంగతా?
మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు. మళ్ళీ పుట్టించుకోనూవచ్చు.
జ్ఞాపకాలూ జ్ఞాపికలూ తిరిగి సృష్టించుకోలేము గదా!
ఆ వస్తువుల్నీ జ్ఞాపకాల్నీ నాకు తిరిగి ఇవ్వరూ?!

.

దాసరి అమరేంద్ర

Courtesy:  Racana, ATA  special issue Aug 1998.  Page 101.

ఫోటో… కన్స్టాంటిన్ కవాఫిజ్, గ్రీకు కవి

Picasso ఒక సారి కళ గురించి చెబుతూ, “కళ గోడమీద తగిలిచుకునే అందమైన బొమ్మలకి పరిమితమైనది కాదు; వాటికన్నా అతీతమైనది,” అని అంటాడు. కనుక ఒకోసారి కళ అందవిహీనంగా ఉన్నది కూడా కావచ్చు.

దాని అర్థం ఏమిటి? అందవిహీనమైనదాన్ని ఏ కళాకారుడూ సృష్టించడు కదా?

అది ఒక నిరసన తెలిపే మార్గం. తన ఆగ్రహాన్ని ప్రకటించే తీరు.

దిగంబరకవులు తమ కవిత్వంలో అంతవరకు సంప్రదాయంగా వస్తున్న ఉపమానాలూ, మాటలూ కాకుండా వేరే భాష ఎందుకు ఉపయోగించినట్టు? కవిత్వం రహస్యాలు తెలీకనా? సమాజం నిద్రలో మునిగినపుడు దాన్ని లేపాలంటే, కొన్ని విపరీతమైన చర్యలు తీసుకోక తప్పదు. ఆ పదచిత్రాలు, ఆ భాష మనలో జుగుప్స కలిగించడం ద్వారా మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. మనని ఒక రకమైన అశాంతి సృష్టిస్తాయి. ఆ అశాంతి మనల్ని అంతర్ముఖులుగా చేస్తుంది. మన తప్పుల్ని అవలోడనం చేసుకుని వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేసే మార్గాలు అన్వేషిస్తాం. ఆ అంతర్ముఖత్వం మనల్ని మనుషులుగా చేస్తుంది. ఈ విషయమే William Wordsworth తన Elegiac Stanzasలో చెబుతాడు.

ఈ కవిత అటువంటి కవిత.

***

అతి రహస్యంగా సందు చివరలో అమ్ముతున్న
ఈ అశ్లీలమైన ఫోటోలో (పోలీసులు దీన్ని చూడరాదు)
కలలు దోచుకునేంత అందమైన ముఖం
ఇంత పోకిరిగా ఉందేమిటి? “అసలిందులోకి ఎలా వచ్చేవు నువ్వు?”

నువ్వెంత నీచమైన, అశ్లీలమైన జీవితం గడుపుతున్నావో ఎవడికి తెలుసు?
ఈ చిత్రం తియ్యడానికి నువ్వీ భంగిమలో నిలుచున్నావంటే
నీ పరిసరాలు ఎంత దారుణంగా ఉండి ఉంటాయి?
నీది ఎంతటి దిగజారుడు మనస్తత్వమై ఉండి ఉండాలి?
అయినప్పటికీ, ఇంతకంటే కనికిష్టంగా ఉన్నా సరే,
నువ్వు నాకెప్పుడూ కలలు దోచుకునే ముఖానివే.
నీ తను సౌందర్యం, సౌష్టవం గ్రీకు ప్రజలకే అంకితం—
నువ్వు నాకు అలాగే ఎప్పుడూ కనిపిస్తావు
నా కవిత్వం నిన్నలాగే పరిచయం చేస్తుంది.
.

కన్స్టాంటిన్ కవాఫిజ్

(ఏప్రిల్ 29 1863 – ఏప్రిల్ 29, 1933)

గ్రీకు కవి

[గ్రీకు సాహిత్యంపట్ల దేశంలోనూ బయటా ఆసక్తి పునరుజ్జీవింపజెయ్యడంలో Cavafy పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. కాని దురదృష్టవశాత్తూ, అతను చనిపోయిన తర్వాత, EM Forster, Arnold Toynbee and TS Eliot వంటి ప్రముఖులు చేపట్టేదాకా అతనికృషి ఇంగ్లీషుమాటాడేప్రపంచానికి దాదాపు తెలియదు. అతని సాహిత్యసృష్టిఅంతా గ్రీకుభాషలోనే జరిగింది. అయితే అతని అన్ని కవితలూ అనువాదం చెయ్యబడ్డాయి. కాకపోతే, అతని మాతృభాషలోని నైపుణ్యం అనువాదాలలో అంతగా కనిపించదు. అంత్యప్రాసలు లేకపోవడం, ఉన్నచోట వ్యంగ్యాన్ని సూచించడం, సంప్రదాయేతర విషయాలపై కవిత్వం రాయడం అతని ప్రత్యేకతలు. అగోచరమైనభవిషత్తు, మనసునివివశంచేసే ఆనందాలు, నైతిక ప్రవర్తన, వ్యక్తుల మానసిక ప్రవృత్తి, స్వలింగసంపర్కం, అతని కవిత్వాన్ని నిర్వచించే కొన్ని ముఖ్యమైన కవితావస్తువులు. అతనికి కవితలో ప్రతి పాదాన్నీ లోపరహితంగా రాయడం ఎంత అలవాటంటే, అది ఒక చాదస్తంగా గుర్తించవలసినంత.
1904 లో రాసిన “Waiting for the Barbarians” కవితా, 1911 లో వ్రాసిన Ithaca అన్న కవితలు కన్స్టాంటిన్ కవాఫిజ్ కి అమితమైన కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి. అతను తన కవిత్వాన్ని పుస్తకరూపంలో తీసుకు రాలేదు. అతని మరణానంతరం 1935లో అతని 154 కవితలతో మొదటి కవితా సంకలనం వచ్చింది. ఇంకా చాలా సాహిత్యం అసంపూర్ణంగా ఉండిపోయింది.]

Image Courtesy: http://www.poemhunter.com
Image Courtesy: http://www.poemhunter.com

The Photograph.

.

In this obscene photograph secretly sold
(the policeman mustn’t see) around the corner,
in this whorish photograph,
how did such a dream-like face
make its way; How did you get in here?

Who knows what a degrading, vulgar life you lead;
how horrible the surroundings must have been
when you posed to have the picture taken;
what a cheap soul you must have.
But in spite of all this, and even more, you remain for me
the dream-like face, the figure
shaped for and dedicated to Hellenic love—
that’s how you remain for me
and how my poetry speaks of you.

Constantine Cavafy (Konstantinos P. Kabaphes)
(1863-1933)
Greek Poet
Translated from Greek by : Edmund Keeley and George Savidis

Poem Courtesy:

http://thewonderingminstrels.blogspot.com/2004/12/the-photograph-constantine-cavafy.html

%d bloggers like this: