అనువాదలహరి

తుఫానుమీద సవారీ … యాహియా లబబీదీ, ఈజిప్షియన్-అమెరికను కవి

ఈ తనువు నిగూఢమైన చిక్కుముడి విప్పలేకపొయాను

ఆకలేసినపుడు నిద్రపుచ్చుతున్నాను

కలలు గనవలసివచ్చినపుడు తెగమేపుతున్నాను.

ఆదర్శాలకీ- యదార్థానికీ మధ్య మొదటిది తిరస్కరిస్తూ,

రెండవదానిచే తిరస్కరించబడుతూ రెండు నాల్కలధోరణి ప్రదర్శించే

నా ఆత్మతత్త్వానికి ఉక్కిరిబిక్కిరై ఊపిరిసలపనంత పని అయింది.

నాకు ఇప్పటికీ తుఫానుపై సవారీ చేసే కళ అబ్బలేదు

వాటి ప్రచండగాలుల ఊళలు వినడానికి చెవులూ

ఉప్పెనలా వచ్చే కెరటాలు చూడడానికి కనులూ లేకుండా

వాతావరణం ఎప్పుడూ నా అంచనాకి దొరక్క ఆశ్చర్యపరుస్తుంది

ఈ పటాలూ, దిక్సూచిలూ, నక్షత్రాలూ,

వాటి సంకేతాలూ, హెచ్చరికలూ చెప్పే పరికరాలన్నిటితో

కొట్టుకుపోతున్న చెక్కే ఆధారంగా, కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని

గడియపెట్టని ఈ కాళరాత్రి గడిచిపోతుందని వణుకుతూ ఆశిస్తూ

ఒకప్పుడు నాలోని జ్వాలలని ఎలా కాపాడుకున్నానో గుర్తుచేసుకుంటూ…  .

.

యాహియా లబబీదీ

ఈజిప్షియన్- అమెరికను కవి

Yahia Lababidi Photo Courtesy: Poet
Yahia Lababidi
Photo Courtesy: Poet

The Art of Storm-riding

I could not decipher the living riddle of my body

put it to sleep when it hungered, and overfed it

when time came to dream

I nearly choked on the forked tongue of my spirit

between the real and the ideal, rejecting the one

and rejected by the other

I still have not mastered that art of storm-riding

without ears to apprehend howling winds

or eyes for rolling waves

Always the weather catches me unawares, baffled

by maps, compass, stars and the entire apparatus

of bearings or warning signals

Clutching at driftwood, eyes screwed shut, I tremble

hoping the unhinged night will pass and I remember

how once I shielded my flame.

Yahia Lababidi

Egyptian-American writer ,thinker, essayist

For more info about the Poet Visit:

http://2paragraphs.com/2016/04/poet-yahia-lababidi-finds-balance-in-the-mundane/

http://www.amazon.in/gp/aw/review/1941209378/R3D4AB0AL02QCB/ref=cm_cr_dp_mb_rvw_1?ie=UTF8&cursor=1

 

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: