అనువాదలహరి

ఉత్తరధృవప్రభలు… బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ టేలర్, అమెరికను కవి

ఉత్తరధృవాన్ని ఆక్రమించడానికి సూరీడు

మంటల బావుటాల సేనలతో వేంచేసేడు

అక్కడి గాలి తెరచాపలపై వాటిని వదలగానే

నక్షత్రాల వెలుగుల్లో అవి గడ్డకట్టుకుపోయాయి.

ఇప్పుడక్కడ చల్లబడ్డ పతాకలు రెపరెపలాడుతున్నాయి

శాశ్వతంగా వేడిమికోల్పోయి, ఉత్తరధృవప్రభలుగా.

.

బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ టేలర్

(1819- 1887)

అమెరికను కవి

Benjamin-Franklin-Taylor

.

Northern Lights

.

TO claim the Arctic came the sun

With banners of the burning zone.

Unrolled upon their airy spars,

They froze beneath the light of stars;

And there they float, those streamers old,

Those Northern Lights, forever cold!

.

Benjamin Franklin Taylor

(1819 – 1887)

American 

%d bloggers like this: