అనువాదలహరి

సానెట్ 106- షేక్స్పియర్

ఇది షేక్స్పియర్ 400వ వర్ధంతి సంవత్సరం

***

మిత్రులకీ, నా  బ్లాగు సందర్శకులకీ  సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

వృధాగా గడిపిన కాలాన్ని చరిత్రకెక్కించినపుడు
అందులో అందమైన వ్యక్తుల వివరాలు చదువుతున్నప్పుడు
మరణించిన అందమైన స్త్రీలనూ, వీరులనూ పొగుడుతూ
అందాన్ని, అందంగా మలిచిన కవిత్వం చదివినపుడు…
అందమైన వ్యక్తుల చేతుల్నీ, పాదాల్నీ, పెదాల్నీ,
కళ్ళనీ, కనుబొమల్నీ సొగసుగా చేసిన ఆ వర్ణనలలో,
అంత ప్రాచీన కవులూ, వాళ్ళ ఊహలలో చెప్పింది
చాలవరకు ఇప్పుడు నీ సొమ్మయిన అందమని తెలుస్తోంది.
కనుక, వాళ్ళ పొగడ్తలన్నీ కేవలం భవిష్యవాణులు
ఈ కాలంలో మూర్తీభవించిన నిన్ను, కల్పనతో చెప్పినవి;
వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దివ్య చక్షువులతో చూసి ఉంటారు
నీ గుణాల్ని పొగడడానికి, తగిన శక్తి వాళ్ళకి లేదు;
కాని, ఈ కాలంలోపుట్టి నిను స్వయంగా చూడగలుగుతున్నా మాకు
ఆశ్చర్యపోగల కళ్ళయితే ఉన్నాయి, పొగడగల శబ్దచాతురే లేదు.

 .

 షేక్స్పియర్

ఇంగ్లీషు కవి

 

.

Sonnet CVI.

.

When in the chronicle of wasted time

I see descriptions of the fairest wights,

And beauty making beautiful old rhyme,

In praise of ladies dead, and lovely knights;

Then, in the blazon of sweet beauty’s best

Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,

I see their antique pen would have expressed

Even such a beauty as you master now.

So all their praises are but prophecies

Of this our time, all you prefiguring;

And, for they looked but with divining eyes,

They had not skill enough your worth to sing;

  For we, which now behold these present days,

  Have eyes to wonder, but lack tongues to praise.

.

William Shakespeare

26 April 1564 (baptised) – 23 April 1616

English Poet

%d bloggers like this: