అనువాదలహరి

జీవితం ముగిసిపోయినపుడు… ఇరోం షర్మిలా, మణిపురి కవయిత్రి

జీవితం ముగిసిపోయినపుడు

ప్రాణహీనమైన నా శరీరాన్ని

దయచేసి మీరు ఎత్తి తీసుకుపోయి

ఫాదర్ కౌ బ్రూ పరున్న నేల మీద ఉంచండి.

 

ఈ నిర్జీవ శరీరాన్ని

మంటలలో బుగ్గిగా మార్చడం,

మధ్యలో లేచినపుడు కర్రతో కొట్టడం,

తలుచుకుంటే నాకు వెగటుపుడుతుంది  

 

పైనున్న తొక్క ఎలాగూ ఎండిపోతుంది

దాన్ని నేలలోనే కుళ్ళనివ్వండి

ఏ గనిలోనో ఖనిజంగా మారి

భావితరాలకి ఉపయుక్తమవనీయండి 

 

నా జన్మభూమి కాంగ్లీ నుండి నేను 

శాంతి సుగంధాన్నై నలుదిక్కులా వ్యాపిస్తాను

సమీప భవిష్యత్తులో 

అది ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తుంది   

 

.

ఇరోం  షర్మిలా

14 March 1972

మణిపురి కవయిత్రి

When Life Comes To An End

.

When life comes to an end

You, please transport

My lifeless body

Place it on the soil of Father Koubru.

To reduce my dead body

To cinders amidst the flames

Chopping it with axe and spade

Fills my mind with revulsion.

The outer cover is sure to dry out

Let it rot under the ground

Let it be of some use to future generations

Let it transform into ore in the mine.

I’ll spread the fragrance of peace

From Kanglei, my birth place

In the ages to come

It will spread all over the world.

.

Irom  Chanu Sharmila

born 14 March 1972

Civil rights activist, political activist, and Poet from the Indian state of Manipur

On 2 November 2000, she began a hunger strike which is still ongoing. Having refused food and water for more than 500 weeks, she has been called “the world’s longest hunger striker”. On International Women’s Day, 2014 she was voted the top woman icon of India by MSN Poll

 

%d bloggers like this: