అనువాదలహరి

కొండవాలు… ఎడ్గార్ లీ మాస్టర్స్, అమెరికను కవి

ఆ ఎల్మర్, హెర్మన్, బెర్ట్, టామ్ , ఛార్లీ ఏరీ?
మనసు నిలకడలేనివాడు, భుజశాలి, చమత్కారి, తాగుబోతు, తగవులమారి ఏమయ్యారు?
అందరూ, ఇపుడందరూ కొండవాలులో నిద్రిస్తున్నారు.

ఒకడు జ్వరంతో పోయాడు
ఒకడు గనిలో కాలిపోయాడు
ఒకడు పోట్లాటలో మరణించాడు
ఒకడు జైల్లో చనిపోయాడు
ఒకడు భార్యాపిల్లలకై శ్రమిస్తూ వంతెనమీంచి జారిపోయాడు…
అందరూ, ఇపుడందరూ నిద్ర, దీర్ఘనిద్రపోతున్నారు కొండవాలులో.

ఎలా, కేట్, మేగ్, లిజ్జీ, ఎడిత్ ఏరీ?
దయాళువు, అమాయకురాలు, కోపిష్టి, గర్విష్టి, ఎప్పుడూ హాయిగా ఉండే వాళ్ళేరీ?
ఒక్కొక్కరూ, చివరికి అందరూ కొండమీద నిద్రిస్తున్నారు.

ఒకతె అన్యాయంగా ప్రసవంలో చనిపోయింది
ఒకతె వికటించిన ప్రేమతో
ఒకతె వేశ్యాగృహంలో దుర్మార్గుడి చేతిలో,
ఒకతె మనసుకి నచ్చినది దొరకక, అహం అణచుకోలేక,
ఒకతె లండను, పారిస్ నగర జీవితాలకై అర్రులుజాస్తూ
చివరకి ఇక్కడకి కొనిరాబడింది… ఎలా, కేట్, మాగ్…
అందరూ, ఇప్పుడు అందరూ కొండమీద హాయిగా నిద్రిస్తున్నారు.

అంకుల్ ఐజాక్, ఆంట్ ఎమిలీ ఏరీ?
దబ్బపండులాంటి కిన్ కైడ్, సెవి హ్యూటన్ ఏరీ?
అమెరికను విప్లవంలో పేరుపడ్డ వారితో
భుజం భుజం రాసుకు తిరిగిన మేజర్ వాకర్ ఏడీ?
అందరూ… ఇప్పుడు అందరూ కొండమీద నిద్రిస్తున్నారు.

వాళ్లు యుద్ధంలో మరణించిన కొడుకుల్ని తెచ్చుకున్నారు
జీవితం అణగదొక్కిన కూతుళ్ళని తెచ్చుకున్నారు
ఇప్పుడు వాళ్ళపిల్లలు దిక్కు లేక రోదిస్తున్నారు…
అందరూ… ఇప్పుడందరూ కొండమీద నిద్రిస్తున్నారు.

బతికిన తొంభై ఏళ్ళూ జీవితంతో చెలగాటమాడిన
సోమరిపోతు… ఆ ముసిలి జోన్స్ ఏడీ?
మంచుకురుస్తున్నా అనాచ్చాదితంగా తిరుగుతూ
తాగుతూ,అరుస్తూ, పెళ్ళాం గురించి గాని, పిల్లల గురించి గాని
డబ్బూ, ప్రేమా,స్వర్గం గురించిగాని ఆలోచనలేని వాడు.
ఏనాటివో, చేపల వేపుళ్ళగురించీ,
క్లారీ గ్రోవ్ లో ఎప్పుడో జరిగిన గుర్రప్పందాలగురించీ
అప్పుడెప్పుడో స్ప్రింగ్ ఫీల్డ్ లో
అబ్రహం లింకను మాట్లాడినదానిగురించీ … వాగుతుండేవాడు…
.
ఎడ్గార్ లీ మాస్టర్స్

August 23, 1868 – March 5, 1950

అమెరికను కవి

 .

Edgar Lee Masters

.

The Hill

.

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,

The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter?

All, all, are sleeping on the hill.

One passed in a fever,

One was burned in a mine,

One was killed in a brawl,

One died in a jail,

One fell from a bridge toiling for children and wife—

All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Ella, Kate, Mag, Lizzie and Edith,

The tender heart, the simple soul, the loud, she proud, the happy one?—

All, all, are sleeping on the hill.

One died in shameful child-birth,

One of a thwarted love,

One as the hands of a brute in a brothel,

One of a broken pride, in the search for heart’s desire,

One after life in far-away London and Paris

Was brought to her little space by. Ella and Kate and Mag—

All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Uncle Isaac and Aunt Emily,

And old Tawny Kincaid and Sevigne Houghton,

And Major Walker who had talked

With venerable men of the revolution?—

All, all, are sleeping on the hill.

They brought them dead sons from the war,

And daughters whom life had crushed,

And their children fatherless, crying—

All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where is Old Fiddler Jones

Who played with life all his ninety years,

Braving the sleet with bared breast,

Drinking, rioting, thinking neither of wife “or kin,

Nor gold, nor love, nor heaven?

Lo! he babbles of the fish-frys of long ago,

Of the horse-races of long ago at Clary’s Grove,

Of what Abe Lincoln said

One time at Springfield.

.

(From: Spoon River Anthology)

Edgar Lee Masters

August 23, 1868 – March 5, 1950

American Poet, Attorney, Biographer and Dramatist

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/215.html

%d bloggers like this: