అనువాదలహరి

తాగుబోతు వీధి… రాల్ఫ్ హాడ్జ్ సన్, ఇంగ్లీషు కవి

కొన్ని కవితలు చూడడానికి సీదా సాదాగా ఉంటాయి గాని వాటి భావ విస్తృతి చాలా అధికంగా ఉంటుంది. క్రిమి సంహారక మందులు వేసి పిచ్చుకలలాంటి పిట్టలకి ఆహారం దొరక్కుండా వాటిని అంతం చేస్తే, మందుల ప్రభావానికి తట్టుకుని నిలబడ్డ క్రిములు ఇప్పుడు పంటలకు పెద్ద నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. వర్థమాన దేశాలూ, జనాభా అధికంగా ఉన్న దేశాల్లో, Walmart, HEB, Ikea వంటి పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వస్తే, వాటిని మధ్యతరగతి ప్రజలు వాళ్లిచ్చే కూపన్ల ఆశలకు ప్రోత్సహించడం ప్రారంభించి, తోపుడుబళ్ళ వ్యాపారం చేసే చిల్లర వర్తకులని నిర్లక్ష్యం చెస్తే, కొన్నాళ్ళకి చిల్లరవర్తకాలు అంతరించిపోయి, అన్నీ మాల్స్ లో కొనుక్కోవలసిన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. అప్పుడు ఆ మాల్ వాడు గుత్తాధిపత్యం చెలాయించి, మధ్యతరగతి నడ్డి విరుస్తాడు. ఒక్క సారి ఆలోచించండి మొదట్లో కేవలం కంపోష్టువంటి సేంద్రీయ ఎరువులతో వ్యవసాయం చేసి, తక్కువ దిగుబడి వచ్చినా, ఎక్కువ రోగనిరోధక శక్తి ఉన్న వరివంగడాలు ఉన్న దేశంలో 50 ఏళ్ల క్రితం రసాయనిక ఎరువులు, జన్యుమార్పిడి విత్తనాలూ వచ్చి కొంత కాలం రాజ్యం చేసేక, రైతులు కూలిలుగా మారి, గ్రామాలలోని వృత్తులు మూలబడి అందరూ కర్మాగారాలకి కూలీలుగా మారేక, ఇప్పుడు మన పాతపద్ధతులే మంచివని, ఆరోగ్యానికి మెరుగని కొత్త సన్నాయి నొక్కులు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చిల్లరరైతులుపోయి, కార్పొరేటు రైతులు అవతరిస్తున్నారు. కొన్ని తరాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. మధ్యతరగతి చిల్లర వర్తకుల విషయంలో కూడా ఇలాంటి పొరపాటే చేస్తే, 50 ఏళ్ల తర్వాత చరిత్ర పునరావృతం అవొచ్చు.

నా కళ్ళతో చూశాను
తీయగా పాడే పిట్టల్ని
మనుషులు తినడానికి
అంగళ్లలో అమ్మడం.
ఈ తాగుబోతు వీధిలోని
అంగళ్లలో అమ్మడం

నా ఊహల్లో కనిపించింది
గోధుమగింజలో పురుగు,
అప్పుడు అంగళ్లో ప్రజలకు
తినడానికి ఏదీ లేదు అమ్మకానికి
ఈ తాగుబోతు వీధి అంగళ్లలో
అమ్మకానికి ఏవీ లేవు.

.

రాల్ఫ్ హాడ్జ్ సన్

9 September 1871 – 3 November 1962

ఇంగ్లీషు కవి

 

.

Stupidity Street

.

I saw with open eyes      

  Singing birds sweet      

Sold in the shops  

  For the people to eat,    

Sold in the shops of        

  Stupidity Street.  

I saw in vision      

  The worm in the wheat,

And in the shops nothing

  For people to eat;

Nothing for sale in

  Stupidity Street.

.

Ralph Hodgson

9 September 1871 – 3 November 1962

English Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/265/156.html

Worldly Wisdom…Narayana Swamy Venkatayogi, Telugu, Indian

Yes, you are right

I am not worldly-wise 

Abetting my farmland

Water streams past…

Yet, it lies famine dry.  

I surrender my priceless fields

At throw away price to you,

And work for wages in my own farm.

To the tall promises

Of buildings and skyscrapers

I give up my land in lots unwittingly to thugs

And grope in darkness.

When the wizened animals

Come under the knife at the abattoir

I hold my tears at the brink of sockets.

When the teeming youth

Sail to alien lands chasing green pastures

But return wrapped in palls and coffins

I swallow my agony in hapless silence;

Like a termite-eaten threshold, I stand

In a dusty, neglected courtyard.

Yes, you are never more right,

I am not as seasoned as you;

I fancy cementing

With a river-sandy heart; but

Return plodding my way back

With clouds smearing my eyes.

But when I understand your tactic

To drive people out of their homes

My heart boils like lava.

Yes you are right.

When I understand your evil design

How can I keep myself quiet?

.

Narayana Swamy  Venkatayogi

Telugu

Indian

Image Courtesy: Narayanaswamy Venkatayogi
Image Courtesy: Narayanaswamy Venkatayogi

Narayanaswamy Venkatayogi hails from Siddipet in Andhra Pradesh and is now living in Princeton, NJ US with wife Vidya and two daughters Tuhina and Tushira. He is Working in IT. He has so far published two collections of his  poems “Kallola Kala Megham”  and “Sanduka” His interests are:  Literature – particularly Poetry, Criticism; Serious Cinema and Film making. He loves music too!

ఇగురం

.
నువ్వొద్దెనె 
నాకు ఇగురం తెల్వదు. 

కండ్లముంగటికెల్లి 
నీల్లు పొంగుకుంట పారుతుంటె 
కరువులల్ల ఎండిపొయిన. 

బంగారమసుంటి బూమిని 
అగ్వకమ్ముకోని 
నా పొలంల నేనె కైకిలికి పోయిన. 

పెద్ద పెద్ద బన్గ్లల తోటి 
ఎలుతురొస్తదంటె 
వూర్లకూర్లు దొంగల పరం జేసి
చిమ్మ చీకట్ల దేవులాడుకున్న

గోసోలె గోజలు 
కబేలాలల్ల మాంసం ముద్దలైతె 
గుడ్లల్ల నీల్లు కుక్కుకున్న 

వైసు పోరగాండ్లు 
కాని దేశం బత్కబొయ్యి 
పీనుగలై వాపసొస్తె 
నోట్ల మన్ను పోసుకున్న.

పొక్కిలైన వాకిలి ముంగట 
చెదలు పట్టిన గడప నైన. 

నువ్వొద్దెనె నాకు ఇగురం తెల్వదు. 
వాగు ఇస్కసుంటి మనసు తోటి 
సుట్టరికం కలుపుకున్న. 
కండ్లల్ల మొగులు నింపుకోని 
నా ఇంటినే ఇచ్చేసిన.

ఇంట్లకెల్లే ఎల్లగొట్టే 
నీ ఇకుమత్ ఎరికైనంక
కడుపంత మసుల్తుంది.

నువ్వొద్దెనె! 
ఇగ నీ ఇగురం అర్థమైనంక 
ఊకుండు మంటె నేనెట్ల ఊకుంట?

.

నారాయణస్వామి వెంకటయోగి

తెలుగు

భారతీయ కవి

%d bloggers like this: