అనువాదలహరి

ఓ నా దేశవాసులారా!… కవి ప్రదీప్, హిందీ, భారతీయకవి

మిత్రులందరికీ 69వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

 

1963 వ సంవత్సరం గణతంత్రదినోత్సవం సందర్భంగా లతా మంగేష్కర్  ప్రముఖ హిందీ కవి ప్రదీప్ వ్రాసిన ఈ గీతాన్ని, అప్పటి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నెహ్రూ సమక్షంలో జనవరి 27న National Stadium లో ఆలపించేరు.   ఆ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి 

ఓ నా దేశవాసులారా! మీ కనుల్లో నీరు నింపండి
మీ నోరారా నినాదాలు ఇవ్వండి
ఈ రోజు మనందరికీ శుభదినం
మువ్వన్నెల జండా ఎగరెయ్యండి
కానీ, మనం అమరవీరులని మరిచిపోవద్దు
వాళ్లు సరిహద్దుల్లో దేశంకోసం త్యాగం చేశారు
పాపం ఇంటికి తిరిగిపోలేకపోయారు
వాళ్ళని ఒకసారి స్మరించ్కుకొండి.
.
ఓ నా దేశవాసులారా! మీ కనుల్లో నీరు నిండనీండి
దేశంకోసం ప్రాణాలిచ్చిన వీరుల్నీ, వారి త్యాగాల్నీ తలుచుకొండి
మీరు మరిచిపోకుండా నన్ను ఈగీతాన్ని ఆలపించనీండి
దేశంకోసం ప్రాణాలిచ్చిన వీరుల్నీ,వారి త్యాగాల్నీ స్మరించుకొండి
.
హిమాలయాల్లో దాడి జరిగినపుడు,
మన స్వాతంత్ర్యానికి ప్రమాదం వచ్చినపుడు
వాళ్లప్రాణం పోయే వరకూ
వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు
తుపాకులమీద ముఖం వాల్చి
వీరులు శాశ్వతనిద్రపోయారు
వాళ్ళనీ, వాళ్ళ త్యాగాన్నీ ఒకసారి మననం చేసుకొండి.
.
దేశం దీపావళి జరుపుకుంటుంటే,
వాళ్ళు తమరక్తంతో హోళీ ఆడుతున్నారు
మనం ఇళ్లలో గుమ్ముగా ఉంటే,
వాళ్ళు రణరంగంలో తూటాలు ఎదుర్కొంటున్నారు
ధన్యజీవులు ఆ యువకులు
ధన్యమయింది వారి యవ్వనం
ఆ త్యాగధనుల్నీ, వారి త్యాగాన్నీ ఒకసారి గుర్తుంచుకొండి
.
అతను సిక్కుగాని, జాట్ గాని, మరాఠా గాని
అతను గుర్ఖానో మదరాసీనో కావొచ్చు
కానీ, యుద్ధభూమిలో మరణించిన ప్రతివీరుడూ
ఈ భారతదేశపు పౌరుడే
హిమాలయాల్లో చిందిన ప్రతి రక్తపుబొట్టూ
అది భారతదేశపు రక్తమే
ఆ వీరుల్నీ, వారి త్యాగాన్నీ గుర్తుంచుకొండి
.
వాళ్ల శరీరం రక్తం ఓడుతోంది
అయినా వాళ్ళు తుపాకులు వదలలేదు
వాళ్ళు ఒక్కొక్కరూ పదిమందిని చంపి
శరీరంపై స్పృహకోల్పోయేరు
మరణసమయం ఆసన్నమవడంతో
వాళ్ళిలా అంటున్నారు: దేశవాసులారా, సుఖంగా వర్థిల్లండి .
ఇక శలవు ఇప్పించండి,మేము చాలాదూరం వెళ్ళాలి
ఆ వీరులెంత గొప్పవాళ్ళు!
వాళ్ల జీవితాలెంతగొప్పవి!
ఆ త్యాగధనుల్నీ, వాళ్ళ త్యాగాన్నీ గుర్తుంచుకొండి.

.

కవి ప్రదీప్ 

(రామచంద్ర నారాయణ్ ద్వివేది) 

హిందీ,

భారతీయకవి

Kavi Pradip

 

E Mere Vatan Ki Logon

 

This song was first performed Live on January 27, 1963 by Lata Mangeshkar at the National Stadium in the presence of Prime Minister Jawaharlal Nehru in New Delhi on account of Republic Day (26 January) 1963

listen the song here 

(Liberal) Translation:

 

O people of my country let your eyes fill with tears

Shout the slogans with all your might

This auspicious day belongs to us all,

Hoist the tricolor flag

But, let us not forget our brave warriors,

who laid out their lives on the border

Spare them a thought

Also let us remember them all

who could not make to their homes.

 

O people of my country let your eyes fill with tears

Remember martyrs and their great sacrifice

Lest you should forget them, let me sing this story

Remember martyrs and their great sacrifice

 

When the Himalayas were attacked, and our freedom was threatened

They fought to the end till they laid down their lives.

With their faces resting on their bayonets, the martyrs went to sleep

Remember those martyrs and their sacrifice

 

When Diwali is celebrated in the country, they were playing Holi with their lives

When were sitting cozily in our homes, they were braving the bullets

Blessed were these young men, and blessed was their youth

Those who attained martyrdom, remember their great sacrifice!

 

Whether he is a sikh, Jaat or Maratha,

Whether he is a Gurkha or Madrasee

Every warrior that laid his life on the battlefield

Is a brave citizen of India

The blood that was shed on the Himalayas

Was the blood of this land

Those who attained martyrdom, remember their great sacrifice!

 

Their bodies were drenched in blood

Still they held their rifles aloft

they killed the  enemy in tens

then they fell unconscious

when the end hour befell on them

They said “we are bidding adieu, be happy beloved countrymen

We are on our eternal journey”

How wonderful were those warriors

How great were those people

Those who attained martyrdom, remember their great sacrifice!

.
Kavi Pradeep (Ramchandra Narayanji Dwivedi)

6 February 1915 – 11 December 1998
Indian

%d bloggers like this: