అనువాదలహరి

కాలం… జాన్ మిల్టన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ క్రూరమైన కాలమా! నీ పరుగు పూర్తయేదాకా పరిగెత్తు.
బరువైన సీసపు లోలకపు గమనాన్ని పోలిన వేగంతో
నీరసంగా అడుగులువేసే ఘడియల్ని నీ వెంట తీసుకుపో;
నీకు దొరికే ఆ నశ్వరమూ, నిరుపయోగమైన
వాటితోనే నీ పొట్ట పగిలేలా సుష్టుగా ఆరగించు
అదంతా కేవలం క్షణభంగురమైన వ్యర్థము.
మేము పోగొట్టుకున్నదీ  లేదు
నువ్వు బావుకున్నదీ లేదు.
ఎందుకంటే, ఒక్కొక్క పనికిమాలిన వస్తువునీ
అంకించుకుంటూ, చివరకి నిన్ను నువ్వే ఆరగించుకున్నాక
అనశ్వరమైన బ్రహ్మానందం మాకోసం నిర్రిక్షిస్తుంటుంది
ఒక్కొక్కరికీ ఆత్మీయమైన ముద్దు పెడుతూ;
సంతోషం వరదలా మమ్మల్ని ముంచెత్తుతుంది.
ప్రతీదీ త్రికరణశుద్ధిగా మంచిదయినపుడు
పరిపూర్ణమైన దివ్యత్వం ప్రతిబింబించినపుడు
ఆ దేవుని ఉత్కృష్ట స్వర్లోక సింహాసనము నిత్యమూ
సత్యమూ, శాంతీ, ప్రేమలతో విరాజిల్లుతుంది.
ఆనందదాయకమైన అతని కేవల దర్శనము చేత
ఊర్ధ్వ పథగామి యైన మా ఆత్మ, ఐహికమైన
సమస్త గుణదోషాలనుండీ వినిర్ముక్తమౌతుంది
మృత్యువునీ, విధినీ,కాలమా!చివరకి నిన్నూ ధిక్కరిస్తూ.

.

జాన్ మిల్టన్

(9 December 1608 – 8 November 1674)

 ఇంగ్లీషు కవి

.

Image Courtesy: Wikipedia
Image Courtesy: Wikipedia

John Milton

.

On Time

Fly envious Time, till thou run out thy race, 

Call on the lazy leaden-stepping hours,         

Whose speed is but the heavy Plummets pace;        

And glut thy self with what thy womb devours,     

Which is no more than what is false and vain,        

And merely mortal dross;         

So little is our loss,

So little is thy gain.         

For when as each thing bad thou hast entomb’d,     

And last of all, thy greedy self consum’d,     

Then long Eternity shall greet our bliss         

With an individual kiss;  

And Joy shall overtake us as a flood,  

When everything that is sincerely good        

And perfectly divine,      

With Truth, and Peace, and Love shall ever shine   

About the supreme Throne       

Of him, t’whose happy-making sight alone,  

When once our heav’nly-guided soul shall clime,   

Then all this Earthy grosnes quit,        

Attir’d with Stars, we shall for ever sit,         

Triumphing over Death, and Chance, and thee O Time.

John Milton.

(9 December 1608 – 8 November 1674)

English Poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Arthur Quiller-Couch, ed. 1919.

http://www.bartleby.com/101/308.html

 

 

 

 

%d bloggers like this: