అనువాదలహరి

శోకంలో… థామస్ హేస్టింగ్స్, అమెరికను సంగీతకారుడు

ఓ ప్రభూ, ఈ కన్నీటి కనుమలలో
బాటసారులము,దయతో మార్గాన్ని చూపించు,
నీ తీర్పు వెలువడని మా ప్రయత్నాలలో
మా చివరి శ్వాస ఉన్నంతవరకూ…
ఆకర్షణల బాణాలు మమ్మల్ని బాధించినపుడు
మేము తప్పుడుత్రోవలలోకి మరలినప్పుడు
నీ అనురాగము మాకు కరువైపోకూడదు
నీదైన సన్మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించు.

బాధల, ఆవేదనల వేళల్లో
మృత్యువు సమీపిస్తున్నప్పుడు
మా మనసులు ఆందోళనచెందకుండా చూడు
మా ఆత్మలు భయవిహ్వలం కానీయకు;
ఈ మర్త్య జన్మ ముగిసినపుడు
నీ అక్కున సేదదీరగా మమ్ము ఆహ్వానించు,
దేవతల గుంపులు కొలువుదీరగా
మేము ఇతర విముక్తాత్మలని చేరుకునేదాకా.

 .

థామస్ హేస్టింగ్స్

15 October 1784 – 15 May 1872

అమెరికను సంగీతకారుడు.

 .

.

In Sorrow

 

Gently, Lord, oh, gently lead us,        

  Pilgrims in this vale of tears,   

Through the trials yet decreed us,       

  Till our last great change appears.     

When temptation’s darts assail us,       

  When in devious paths we stray,      

Let thy goodness never fail us, 

  Lead us in thy perfect way.     

 

In the hour of pain and anguish,         

  In the hour when death draws near,  

Suffer not our hearts to languish,        

  Suffer not our souls to fear;    

And, when mortal life is ended,

  Bid us in thine arms to rest,    

Till, by angel bands attended,       

  We awake among the blest.

.

Thomas Hastings.

15 October 1784 – 15 May 1872 

American

Poem Courtesy:

Yale Book of American Verse.  1912.

 Ed: Thomas R. Lounsbury (1838–1915).

http://www.bartleby.com/102/6.html

 

ఎండవేడిమికి ఇక భయపడనవసరం లేదు… షేక్స్పియర్

(ఇది షేక్స్పియర్ 400 వ వర్థంతి సంవత్సరం)

ఎండ గురించి ఇక భయపడ పనిలేదు
శీతకాలపు చలిగురించి కూడా;
నువ్వు ఈ జీవితపు కర్తవ్యం నిర్వహించి
ఇంటికి తిరిగిపోయావు, ప్రతిఫలం అందుకుని;
అందగాళ్ళైనా, అందగత్తెలైనా
చిమ్నీలు తుడిచే పిల్లల్లా మట్టిపాలు కావలసిందే.

గొప్పవాళ్ళ ఆగ్రహానికి భయపడ పనిలేదు,
నిరంకుశుల శిక్షల పరిథి దాటిపోయావు;
ఇక తిండికీ బట్టకీ చింతించే పనిలేదు;
గడ్డిపరకైనా, మహావృక్షమైనా నీకు ఒక్కటే;
అందరూ చివరకి మట్టిలో కలవవలసిందే.

మెరుపులకి భయపడే పని లేదు,
అందరూ భయపడే పిడుగుపాటు అయినా;
అపవాదులకీ,తొందరపాటు విమర్శలకి కూడా;
నువ్వు సుఖదుఃఖాలను అధిగమించేవు;
యువప్రేమికులూ, అసలందరు ప్రేమికులూ
నిన్ను చేరవలసిందే చివరకు మట్టిలోకి.

ఏ మాంత్రికుడూ నీకు హానిచెయ్యలేడు!
ఏ మంత్రవిద్యలూ నిన్ను ఆకర్షించలేవు!
ఏ భూతమైనా నీకు దూరంగా ఉండవలసిందే
ఏ అపాయమూ నీ దరిదాపులకి రాదు!
నీ చిరనిద్ర ప్రశాంతముగా ఉండు గాక;
నీ సమాధి పేరు వహించును గాక!

.

(From Cymbalene)

షేక్స్పియర్ 

26 April 1564 (baptised) – 23 April 1616

William Shakespeare

.

 ‘Fear no more the heat o’ the sun’

 

Fear no more the heat o’ the sun,        

  Nor the furious winter’s rages;         

Thou thy worldly task hast done,        

  Home art gone, and ta’en thy wages;

Golden lads and girls all must,  

As chimney-sweepers, come to dust.  

 

Fear no more the frown o’ the great,  

  Thou art past the tyrant’s stroke;       

Care no more to clothe and eat; 

  To thee the reed is as the oak: 

The sceptre, learning, physic, must     

All follow this, and come to dust.       

 

Fear no more the lightning-flash,        

  Nor the all-dreaded thunder-stone;   

Fear not slander, censure rash;  

  Thou hast finish’d joy and moan:     

All lovers young, all lovers must        

Consign to thee, and come to dust.     

 

No exorciser harm thee! 

  Nor no witchcraft charm thee!

Ghost unlaid forbear thee!        

  Nothing ill come near thee!     

Quiet consummation have;       

And renownèd be thy grave!

.

(From ‘Cymbeline’, Act IV. Scene 2)

.

William Shakespeare

(26 April 1564 (baptised) – 23 April 1616)

English poet, playwright and actor 

 

Poem Courtesy:

Comp: Andrew Macphail, 

The Book of Sorrow.  1916.

Serenity

(http://www.bartleby.com/361/5.html

 

%d bloggers like this: