అనువాదలహరి

కటీఫ్… యెవగనీ యెటుషెంకో, రష్యను కవి

నాకు ప్రేమంటే విరక్తి వచ్చింది; మన కథకి పేలవమైన ముగింపు,
జీవితమంత నిరుత్సాహంగా, సమాధి అంత కళావిహీనంగా.
మన్నించు… ఈ ప్రేమగీతాన్ని ఇక్కడితో ఆపేస్తున్నాను
గిటారు పగలగొడుతున్నా, మనిద్దరికీ దాచుకుందికి ఏవీ లేవు. 

కుక్కపిల్లకేం తోచడం లేదు. ఆ బొచ్చుకుక్కకి చిన్నవిషయాన్ని
మనం ఎందుకు అంత క్లిష్టం చేసుకుంటున్నామో అర్థంకావటం లేదు.
అది నీ గది ముందుకొచ్చి మూలుగుతుంది. పోనీలే అని వెళ్లనిస్తాను. 
అది నా నా గది తలుపులు గోకినపుడు, నువ్వే వెళ్ళిపోతావు. 

ఓ కుక్కా! సున్నితమైన ఆవేశాలు గలదానా,
ఇలా ఆ గదికీ ఈ గదికీ పరిగెడుతుంటే నీకు పిచ్చెక్కుతుంది
నీకు ఈ పురాతనమైన భావన అర్థం కాదు,
అయిపోయింది, ఇక్కడితో సరి, కథ ముగిసింది, సమాప్తం, మంగళం.

నువ్వు సున్నితంగా ఆలోచిస్తున్నకొద్దీ, అప్పటిలాగే
“ప్రేమ పరిరక్షణ” అనే అద్భుతమైన నాటక ఆడాల్సి వస్తుంది.
“మన్నించడాలు” గుసగుసమంటాయి, దాని ప్రతిధ్వనులకై ఆసగా ఎదురుచూస్తాం,
కాని ఆవరించిన నిశ్శబ్దంలోంచి ఏదీ వెనుతిరిగి రాదు.

కనుక ప్రేమను మొదట్లోనే కాపాడుకోవడం మంచిది,
“ఎన్నడూ విడిపోం” శాశ్వతంగా కలిసుంటాం” వంటివి వాడకూడదు;
రైలు చక్రాలు ఏమిటి మొత్తుకుంటాయో పట్టించుకోవాల్సి ఉంది:
“ఎప్పుడూ ప్రమాణాలు చెయ్యొద్దు,” అవి తులాదండాల్లా ఊగుతుంటాయి.

మనం విరిగిపోయిన కొమ్మలు గుర్తుంచుకోవాల్సింది
ఆకాశం నిండా ముక్కలైన మేఘాల్ని గమనించాల్సింది
తెలివితక్కువగా ప్రేమ నటించే ప్రేమికుల్ని హెచ్చరించాల్సింది:
ఎంత ఎక్కువ ఆశపడితే, అంత ఎక్కువగా అబద్ధమని తేలుతుంది,” అని.

ప్రేమలో నిజమైన అనురాగం ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండడం
భరించవలసిన ప్రతి బంధాన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోడం;
ఆమెకు నువ్వు స్వర్గాన్ని వాగ్దానం చెయ్యకు; అరెకరం సూచించు;
“జీవితాంతం” అనకు, కనీసం మరుసటి సంవత్సరం వరకైనా చాలు.

పదే పదే, “నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా” అనకు
ఆ చిన్న వాక్యం జీవితకాలం వెన్నాడుతుంది…
ఓ రోజు ఎప్పుడైనా నీకు ప్రేమ తగ్గి, గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు,
అది కందిరిగలా కుట్టడమో, కత్తిలా దిగబడడమో చేస్తుంది.

అలా… మా కుక్కపిల్ల మతి పోయినట్టై
ఆ తలుపుకీ ఈ తలుపుకీమధ్య వస్తూ పోతూంది.
నిన్ను వదిలేసేను కనుక “క్షమించు” అని అడగను. కానీ,
ఒకందుకు క్షమాపణ చెబుతాను: ఒకప్పుడు నిన్ను ప్రేమించినందుకు.

.

యెవగనీ యెటుషెంకో

18th July 1932

రష్యను కవి

 

.

Breaking Up

.

I fell out of love: that’s our story’s dull ending,

as flat as life is, as dull as the grave.

Excuse me — I’ll break off the string of this love song

and smash the guitar. We have nothing to save.

 

The puppy is puzzled. Our furry small monster

can’t decide why we complicate simple things so —

he whines at your door and I let him enter,

when he scratches at my door, you always go.

 

Dog, sentimental dog, you’ll surely go crazy,

running from one to the other like this —

too young to conceive of an ancient idea:

it’s ended, done with, over, kaput. Finis.

 

Get sentimental and we end up by playing

the old melodrama, “Salvation of Love.”

“Forgiveness,” we whisper, and hope for an echo;

but nothing returns from the silence above.

 

Better save love at the very beginning,

avoiding all passionate “nevers,” “forevers;”

we ought to have heard what the train wheels were shouting,

“Do not make promises!” Promises are levers.

 

We should have made note of the broken branches,

we should have looked up at the smokey sky,

warning the witless pretensions of lovers —

the greater the hope is, the greater the lie.

 

True kindness in love means staying quite sober,

weighing each link of the chain you must bear.

Don’t promise her heaven — suggest half an acre;

not “unto death,” but at least to next year.

 

And don’t keep declaring, “I love you, I love you.”

That little phrase leads a durable life —

when remembered again in some loveless hereafter,

it can sting like a hornet or stab like a knife.

 

So — our little dog in all his confusion

turns and returns from door to door.

I won’t say “forgive me” because I have left you;

I ask pardon for one thing: I loved you before.

.

Yevgeny Yevtushenko

18th July 1932

Russian Poet

%d bloggers like this: