అనువాదలహరి

అద్భుతమైన లుకేషియా స్నేహనికి గురుతుగా… కేథరీన్ ఫిలిప్స్, వెల్ష్ కవయిత్రి

ఆనందం పరాకాష్ఠకు చేరిన
ఈ క్షణం దాకా నా జీవితం జీవితం కాదు.
అపవాదుల భయం లేకుండా నేనిపుడు అనొచ్చు,
నేను నీదాన్ని కాదు, నేను నువ్వే.

ఈ కాయము శ్వాసించింది, నడిచింది, నిద్రించింది
దానితో ప్రపంచం అంతా నమ్మింది
ఇందులో ఆత్మ ఉండి ఈ పనులన్నీ చేయిస్తోందని.
కాని వాళ్ళంతా పొరబడ్డారు.

ఎందుకంటే, కీ ఇచ్చిన వాచీ
నడిచిన తంతే నా చేష్టలూను;
నిన్ను కలిసినదాకా ఈ ఒరిండాకి
ఆత్మ అంటూ ఒకటి లేనే లేదు.

ఇప్పుడది బాధాతప్తమైన నా హృదయాన్ని
ఊరడించి, ప్రేరణనిచ్చి, తోవచూపిస్తుంది;
నువ్వే నా ఆనందం, నా జీవితం, నా ఆటవిడుపు,
నాకు అత్యంతవిలువైన వస్తువువి నువ్వే.

ఏ పెళ్ళి కొడుకు ఆనందం, మహారాజు ఆనందం
నా ఆనందానికి సరితూగవు;
వాళ్ళు అంకించుకొనేవి కేవలం మృణ్మయాలు,
నాకు ఈ విశ్వమంతా నీలో అందుతుంది.

మన పుట్టువంత లలితంగా,
మన ఆత్మలంత శాశ్వతంగా
ఏ అనవసర భయాలకీ  లొంగకుండా
మన ఆత్మలు ఇలానే వెలుగులు విరజిమ్మాలి

.

కేథరీన్ ఫిలిప్స్

జనవరి 1, 1632 –  జూన్ 22, 1664

వెల్ష్ కవయిత్రి

.

.

To my Excellent Lucasia, on our Friendship

 .

I did not live until this time

Crown’d my felicity,

When I could say without a crime,

I am not thine, but thee.

 

This carcass breath’d, and walkt, and slept,

So that the world believ’d

There was a soul the motions kept;

But they were all deceiv’d.

 

For as a watch by art is wound

To motion, such was mine:

But never had Orinda found

A soul till she found thine;

 

Which now inspires, cures and supplies,

And guides my darkned breast:

For thou art all that I can prize,

My joy, my life, my rest.

 

No bridegroom’s nor crown-conqueror’s mirth

To mine compar’d can be:

They have but pieces of the earth,

I’ve all the world in thee.

 

Then let our flames still light and shine,

And no false fear controul,

As innocent as our design,

Immortal as our soul.

.

Katherine Philips (‘Orinda’)

(1 January 1632 – 22 June 1664)

Anglo-welsh Poet, translator

Poem Courtesy:

A Book of Women’s Verse. 1921.

Ed: J. C. Squire

(http://www.bartleby.com/291/13.html)

 

 

 

%d bloggers like this: