అనువాదలహరి

దైవమే నా వెలుగు … అజ్ఞాత ఇంగ్లీషు కవి

జీవితం మీద భ్రమ తొలగి, మరణ మాసన్నమైన వేళ,

గుండె కొట్టుకోవడం మందగించి కళ్ళు మసకబారుతున్నపుడు

శరీరంలోని ప్రతి అవయవమూ బాధతో అలసిపోయినపుడు

దేవుని ప్రేమించేవాడు అతన్నే నమ్ముకుంటాడు.

జీవితలక్ష్యాలగురించిన ఇచ్ఛ మరుగునపడిపోయి,

మతి స్థిమితం తప్పుతోందన్న అపవాదు పైబడుతున్నపుడు,

తనపేరేమిటో తనకి తెలియనిస్థితిలో మనిషి ఉన్నప్పుడు—

భగవంతుని కరుణే అన్ని లోపాలనీ పూరిస్తుంది.

చివరి శ్వాస వెలువడి, చివరి కన్నీటిచుక్క రాలి

మంచం ప్రక్కనే శవపేటిక ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు,

పిల్లలూ, భార్యా కూడా మృతుడి ఉనికే మరిచినపుడు…

దేవదూత అతని తలని ఎత్తి సంబాళిస్తుంది.

అలౌకికమైన ఆనందమైనా విసుగు తెప్పించవచ్చు,

అధికారం అంతరించవచ్చు, గర్వము ఖర్వము కావొచ్చు,

ఆత్మీయులైన స్నేహితుల ప్రేమకూడా పల్చబడవచ్చు,

కానీ, భగవంతుని కృపయే చివరకి మిగిలేది.

.

అజ్ఞాత కవి

ఇంగ్లీషు

19వ శతాబ్ది.

.

Dominus Illuminatio Mea

(Lord Is My Light – Psalm 27)

.

In the hour of death, after this life’s whim,

When the heart beats low, and the eyes grow dim,

And pain has exhausted every limb—

The lover of the Lord shall trust in Him.

When the will has forgotten the lifelong aim,

And the mind can only disgrace its fame,

And a man is uncertain of his own name—

The power of the Lord shall fill this frame.

When the last sigh is heaved, and the last tear shed,

And the coffin is waiting beside the bed,

And the widow and child forsake the dead—

The angel of the Lord shall lift this head.

For even the purest delight may pall,

And power must fail, and the pride must fall,

And the love of the dearest friends grow small—

But the glory of the Lord is all in all.

.

Anonymous Poet

 English

19th Century

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed: Arthur Quiller-Couch, 1919.

http://www.bartleby.com/101/883.html

%d bloggers like this: