అనువాదలహరి

ఊహా రేఖలు… ఆస్కార్ వైల్డ్, ఐరిష్ కవి

సముద్రం మీద ఎవరో నల్లని గీతలు గీసినట్టుంది

అల్లాడకుండా నిశ్చలంగా ఉన్నగాలి అపశృతిలా ఉంది.

అల్లకల్లోలంగా ఉన్న క్షితిజరేఖవద్ద

గాలికి ఎగరిన పండుటాకులా ఉంది చంద్రరేఖ.

తెల్లని ఆ ఇసకమీద స్పష్టంగా

చెక్కినట్టు ఉంది నల్లగా ఆ పడవ;

నవ్వు ముఖం, తెలియని ఆనందం, మెరుస్తున్న చేత్తో

దానిమీదకి వాడ కుర్రాడొకడు ఎగబ్రాకుతున్నాడు.

ఆకాశంలో పక్షులు అరుస్తున్నాయి,

కొండవాలుమీది ఎండినగడ్డిపనలమీంచి

ఎగురుతున్న గోధుమవన్నె మెడలున్న చిన్ని పిట్టలు

ఆకాశం మీద గీసిన ఊహా చిత్రాల్లా ఉన్నాయి.

.

ఆస్కార్ వైల్డ్

16 October 1854 – 30 November 1900

ఐరిష్ కవి

 

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Les Silhouettes

.

The sea is flecked with bars of grey,

The dull dead wind is out of tune,

And like a withered leaf the moon

Is blown across the stormy bay.

 

Etched clear upon the pallid sand

Lies the black boat: a sailor boy

Clambers aboard in careless joy

With laughing face and gleaming hand.

 

And overhead the curlews cry,

Where through the dusky upland grass

The young brown-throated reapers pass,

Like silhouettes against the sky.

.

Oscar Wilde

16 October 1854 – 30 November 1900

Irish Poet and Writer

%d bloggers like this: