అనువాదలహరి

A Downy Spear… Mamata Kodidela, Telugu, Indian

Shooting a sweet

Downy spear of a note

Into my anxieties

From the smooth rosy petals

Dabbed in black soil …

A mother sparrow

Darts off towards her baby nestling

Under the yonder umbrage

Picking one more worm by its beak.

On the last trace of tear

Off my eyelash

There bloomed

A thousand rainbows.

.

Mamata K

Telugu

Indian

 

Mamata Kodidela Photo Courtesy:  http://vaakili.com/patrika/?p=6786
Mamata Kodidela
Photo Courtesy: http://vaakili.com/patrika/?p=6786

మెత్తని ఈటె

.

నల్లమట్టిలో
కరిగిపోతున్న
మెత్తని ఎర్ర గులాబీ రేకుల మధ్య
ఓ తల్లి పిచ్చుక
తియ్యని పాట ఈటెనొకదాన్ని
నా దిగుల్లలోకి విసిరి
అల్లంత దూరంలో
గుబురాకుల్లోని
తన చిట్టి పాపాయికోసం
ఇంకొక్క పురుగును
ముక్కున కరుచుకుని
తుర్రుమంది.

నాకన్రెప్పలపై
చివరి తడిలో
మెరిసాయి
వేయి ఇంధ్రధనుస్సులు.

.

మమత కొడిదెల

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: