అనువాదలహరి

అపేక్షించదగ్గవి … మాక్స్ ఎర్మాన్, అమెరికను

ఆతృతా, రణగొణధ్వనులమధ్య శాంతంగా స్థిరంగా నడుచుకో; నిశ్శబ్దంలో ఎంత  ప్రశాంతత ఉందో గుర్తుంచుకో.  సాధ్యమైనంతవరకు, ఎవరికీ తలవంచకుండానే, మంచి అనుబంధాలు కలిగి ఉండు; నువ్వు సత్యాన్ని చెప్పేటప్పుడు స్పష్టంగా,  నెమ్మదిగా చెప్పు; అలాగే, ఇతరులు ఏది చెప్పినా శ్రద్ధగా విను, వాళ్లు ఎంత మొద్దులూ, మూర్ఖులూ ఐనా; ఎందుకంటే, ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక కథ ఉంటుంది.

గట్టిగా అరిచి, దురుసుగా మాటాడే వాళ్ళని తప్పించుకు తిరుగు; వాళ్ళు నీ మనస్సుకి క్షోభ కలిగిస్తారు. ఇతరులతో అస్తమానం నిన్ను నువ్వు పోల్చుకుంటుంటే, నువ్వు జీవితం పట్ల నిరాశ పెంచుకోవడమో లేక అహంభావిగా మారడమో జరిగే అవకాశం ఉంది; ఎప్పుడూ నీకంటే తక్కువ వాళ్ళూ, ఎక్కువ వాళ్ళూ ఉంటూనే ఉంటారు;  నీ విజయాలను ఆస్వాదించడంతో బాటు, నీ ప్రణాళికలను కూడా ఆనందించు.

నువ్వు చేసే వృత్తి ఎంత చిన్నదైనా, దానిపట్ల సంతృప్తి కలిగి ఉండు.  అదృష్టాన్ని మార్చే కాలం చేసే అనేక లీలల్లో, అదే నీకు విలువైన ఆస్థిగా నిలబడుతుంది. నీ వ్యాపార విషయాల్లో తగినంత జాగ్రత్త వహించు; ఎందుకంటే ప్రపంచం మోసగాళ్ళ మయం. అంత మాత్రం చేత నువ్వు విలువైన వస్తువుల్ని గుర్తించడంలో గుడ్డివాడివి కాకు;  చాలా మంది మనుషులు ఉదాత్తమైన ఆదర్శాలకోసం పాటుపడుతుంటారు; నీ చుట్టూ జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలిగిన ధీరులున్నారు.

నువ్వు నువ్వుగా జీవించు. ముఖ్యంగా ప్రేమ నటించవద్దు. అలాగని ప్రేమ పట్ల నిరాశకూడా వద్దు; ఎందుకంటే, శుష్కించిపోయి, జీవితంపట్ల విరక్తి కలిగే సందర్భాల్లో అదొక్కటే పచ్చగడ్డిలా శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

వృద్ధులు చెప్పిన మంచి సలహాలు విను;  వయసు చేసే పనులను వినమ్రంగా స్వీకరించు; అనుకోని దుర్ఘటనలు సంభవిస్తే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకుందికి, మానసిక ధైర్యాన్ని అలవరచుకో. అలాగని, ఊహించుకుంటూ బాధపడకు. చాలా  భయాలు ఒంటరితనం వల్లా,  అలసట వల్లా కలుగుతుంటాయి. పరిపూర్ణమైన క్రమశిక్షణకు మించి, నీ పట్ల నువ్వు మెత్తగా ప్రవర్తించు.

నువ్వు ఈ విశ్వ శిశువువి, పరీవ్యాప్తమైన చెట్లూ, చుక్కలకంటే తక్కువేమీ కాదు; నీకు ఇక్కడ జీవించడానికి హక్కు ఉంది. నీకు అది అవగతం అవుతున్నా, లేకపోయినా, ఈ విశ్వం నిస్సందేహంగా తనను తాను ప్రకటించుకుంటూనే ఉంది

కనుక దేముడి విషయంలో ప్రశాంతంగా ఉండు. అతని గురించి నీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, నీ ఆశలూ కష్టాలూ ఏవయినప్పటికీ, సందడిచేసే ఈ జీవితపు గందరగోళంలో,  నీ మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకో. ఎంతగా కపటం నిండినా, చేసిన గొడ్డు చాకిరీయే చేస్తున్నా, కలలు తెగిపడినా, ఈ ప్రపంచం ఇంకా సుందరంగానే ఉంటుంది.

ఎప్పుడూ ఉల్లాసంగా ఉండు

హాయిగా ఉండడానికి ప్రయత్నించు.

.

మాక్స్ ఎర్మాన్

September 26, 1872 – September 9, 1945

అమెరికను

.

Max Ehrmann

.

Desiderata

 .

Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence.

As far as possible without surrender be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even the dull and ignorant; they too have their story.

Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans.

Keep interested in your career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs; for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals; and everywhere life is full of heroism.

Be yourself. Especially, do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.

You are a child of the universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labours and aspirations, in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.

Be cheerful.

Strive to be happy.

.

Max Ehrmann

September 26, 1872 – September 9, 1945

American

 

%d bloggers like this: