అనువాదలహరి

రుబాయీ – 51… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్ కవి

ఆ రాసే చెయ్యి రాస్తూనే ఉంటుంది, ఎంతరాసినా ఆగదు;

ముందుకు పోతూనే ఉంటుంది; నీ ప్రార్థనలూ, మేధస్సూ

అందులో ఒక్క వాక్యాన్ని కూడా వెనక్కి వచ్చి సరిదిద్దేలా చెయ్యలేవు,

నువ్వు ఎన్ని కన్నీళ్ళు కార్చు; ఒక్క అక్షరంకూడా చెక్కుచెదరదు.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియను కవీ, తాత్త్వికుడూ, గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

(అనువాదం: ఫిజెరాల్డ్ )

Omar Khayyam
Omar Khayyam
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

Rubai- LI

The Moving Finger writes; and, having writ,

Moves on: nor all Thy Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,

Nor all Thy Tears wash out a Word of it

.

Omar Khayyam

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Poet and astronomer

Poem Courtesy: From the reprint of First Version of 75 Rubayat by Edward Firzerald

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

 

Source:

 

%d bloggers like this: