అనువాదలహరి

ఫిర్యాదు… మార్క్ అకెన్ సైడ్, ఇంగ్లీషు కవి

దూరం!  దూరం!

మోసకారీ, ప్రేమా! నన్నిక మభ్యపెట్టకు:

నీ మెత్తని మాటల ప్రభావానికి

నా అమాయకపు యువహృదయం బలైంది,

చివరికి ఎలాగైతేనేం నీ కుట్ర బహిర్గతమైంది

కడకి ఖరీదైన అనుభవంతో జాగ్రత్త తెలిసొచ్చింది. 

దూరం! ఈ వయసులో నన్ను లొంగదీస్తాననుకోకు

నాకు తెలుసు,  ఆమె గొప్పదనాన్ని

గ్రహించగలను.  ఇప్పుడు ఇంకా చూపించాలా?

ఆమె గురించి? నాకు?

నాకు నాకే తెలియకుండా ఆ యువతి

సొగసునీ, నమ్రతనీ, సుగుణాలనీ ప్రశంసించలేదు!

ఎన్నిసార్లు అనలేదు  ఆమె హృదయాన్ని

తనదిగా చెప్పుగలగడం ఎంత ఆనందదాయకమో అని. 

కానీ, పొగడ్తల మారీ,

సుఖన్నీ సంతృప్తినీ వృధాచేసేదానా,

నీ ఆశ్రయంలో

కష్టపడి నేర్చుకున్న జాగ్రత్త సుఖమివ్వగలదా?

ఓ మోసకారీ, పోనీ  ఎన్నడైనా

నీ విజయాలలో అదృష్టాన్ని గెలుచుకోగలిగేవా?

కనీసం, నీ మిత్రుల్ని ఆమె కఠినమైన

నిర్ణయాలకి అతీతంగా ఉంచగలిగేవా? 

.

మార్క్ అకెన్ సైడ్,

(9 November 1721 – 23 June 1770)

ఇంగ్లీషు కవి,   వైద్యుడు

.

The Complaint

 .

     AWAY! away!

Tempt me no more, insidious love:  

     Thy soothing sway   

Long did my youthful bosom prove:

At length thy treason is discern’d,          

At length some dear-bought caution earn’d:       

Away! nor hope my riper age to move.       

     I know, I see    

Her merit. Needs it now be shown,  

     Alas, to me?           

How often to myself unknown,        

The graceful, gentle, virtuous maid  

Have I admir’d! How often said,     

What joy to call a heart like hers one’s own!        

     But, flattering God,          

O squanderer of content and ease,   

     In thy abode    

Will care’s rude lesson learn to please?     

O say, deceiver, hast thou won        

Proud Fortune to attend thy throne,      

Or plac’d thy friends above her stern decrees?

.

Mark Akenside

(9 November 1721 – 23 June 1770)

English Poet and Physician

The Book of Georgian Verse. 1909

Ed. William Stanley Braithwaite

http://www.bartleby.com/333/43.html

 

%d bloggers like this: