అనువాదలహరి

కవీ – అతని కవితలూ… లాంగ్ ఫెలో, అమెరికను కవి

వసంతం వచ్చేసరికల్లా

పక్షులు ఎక్కడనుండి వస్తాయో తెలియనట్లు;

సాయంత్రం అవడం తడవు

రోదసికుహరాల్లోంచి చుక్కలు పొడిచినట్లు

మేఘాల్లోంచి చినుకులు రాలినట్లు,

భూమిలోంచి బుగ్గలు వాగులై ప్రవహించినట్లు

అంత అకస్మాత్తుగానూ, నిశ్శబ్దంలోంచి

చిన్నదో పెద్దదో చప్పుడు ఉత్పన్నమైనట్టు;

ద్రాక్షతీగకి ద్రాక్షగుత్తులు వేలాడినట్లు;

చెట్లకి పళ్ళు కాసినట్లు;

దేవదారుకొమ్మల్లో గాలి చొరబడినట్లు;

సముద్రం మీద అల్లలు ఉప్పొంగినట్లు;

క్షితిజరేఖ మీద ఓడల

తెల్లని తెరచాపలు లేచినట్లు;

పెదాలమీద చిరునవ్వు మొలిచినట్లు,

నురగలు ముందుకు తోసుకువచ్చినట్లు;

అనంతాగోచర లోకాలకుచెంది

స్పష్టాస్పష్ట ఆకృతులనుండి

అతనివైపుకు ఎగురుకుంటూ

కవికి కవిత్వం వస్తుంది:

అతని గీతాలు అతనివీ, అతనివి కావు;

అతను ఆలపిస్తాడు అంతే;

వాటి ప్రఖ్యాతి అతనిదీ, అతనిది కాదు;

స్తవనీయమైన, గర్వించదగ్గ పేరు అంతే.

అంతరాంతరాల్లో పదాలు అందీ అందక

అతన్ని రాత్రింబవళ్ళు వెంటాడుతుంటాయి,

“వ్రాయి!” అని అంతర్వాణి అనుజ్ఞ ఇవ్వగానే

అతను దాన్ని అనుసరిస్తాడు, అనుసరించాలి కూడా.

.

HW లాంగ్ ఫెలో

February 27, 1807 – March 24, 1882

అమెరికను కవి

.

Ultima Thule
L’Envoi.
The Poet and his Songs

.

As the birds come in the Spring,

We know not from where;

As the stars come at evening

From depths of the air;

As the rain comes from the cloud,

And the brook from the ground;

As suddenly, low or loud,

Out of silence a sound;

As the grape comes to the vine,

The fruit to the tree;

As the wind comes to the pine,

And the tide to the sea;

As come the white sails of ships

O’er the ocean’s verge;

As comes the smile to the lips,

The foam to the surge;

So come to the Poet his songs,

All hitherward blown

From the misty realm, that belongs

To the vast Unknown.

His, and not his, are the lays

He sings; and their fame

Is his, and not his; and the praise

And the pride of a name.

For voices pursue him by day,

And haunt him by night,

And he listens, and needs must obey,

When the Angel says, “Write!”

.

Henry Wadsworth Longfellow

(February 27, 1807 – March 24, 1882).

Poem Courtesy:

HW Longfellow Complete Poetical Works. 1893.

http://www.bartleby.com/356/329.html

%d bloggers like this: